ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*milk.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: milk., -milk.-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Condensed milk.นมข้น. How I Won the War (1967)
She's full of milk. I asked her to nurse her.เธอเต็มไปด้วยนม ฉันขอให้เธอพยาบาลเธอ Idemo dalje (1982)
Lots of milk.นมเยอะเลย ทั้งแบบธรรมดา ไขมันครึ่งนึง ไร้ไขมัน หนังสือเด็กด้วย *batteries not included (1987)
A brownie, some milk...บราวนี่ หรือ นม... Dirty Dancing (1987)
I heard you need someone to deliver milk.ได้ยินว่าคุณอยากได้คนส่งนม A Short Film About Love (1988)
- how thick the cream was on the milk.- ความหนของครีมบนนม Of Mice and Men (1992)
I'm gonna get some more milk.ฉันจะไปเอานมมาอีกนะ Léon: The Professional (1994)
Ring these up. I'm gonna go get some milk.คิดเงินเลย เดี๋ยวฉันจะไปเอานมมาอีก Léon: The Professional (1994)
I had to get buttermilk. Are you sure you're okay?ฉันได้รับบัตเตอร์ คุณแน่ใจว่าคุณโอเค? Pulp Fiction (1994)
-Maple bar and a large milk./ เมเปิ้ลบาร์ กับนม American History X (1998)
- She took the last of the chocolate milk. - She took the last of the chocolate milk?ก็เธอเอาช็อกโกแลตมิลค์ชิ้นสุดท้ายไปน่ะสิ \ แค่นี้เองน่ะเหรอ? Show Me Love (1998)
It makes a lot of chocolate milk.ใส่ช็อกโกแลตมิลค์ไปตั้งเยอะ \ แต่ช่างมันเถอะ Show Me Love (1998)
That´s what they do to milk.น่าจะเป็นอะไรที่ทำกับนม Never Been Kissed (1999)
Soak the French bread in the coconut milk.แช่ขนมปังฝรั่งเศสค้างคืนในน้ำกะทิ Woman on Top (2000)
I mean, chocolate milk.คือว่า นมช็อคโกแล็ตน่ะ Inspector Gadget 2 (2003)
What'll you have? A nice tall glass of milk.จะรับอะไร? Inspector Gadget 2 (2003)
From our birth on, she was my destined partner who stole half of my milk.ตั้งแต่เราเกิด เธอก็เป็นคู่กรรมของผม ซึ่งโขมยนมผมกินด้วย Crazy First Love (2003)
Milk.นมค่ะ Crazy First Love (2003)
No. Your breast milk.ก็นมของคุณไง Crazy First Love (2003)
We have the industrial world is awash in milk.โลกอุตสาหกรรมมีนมท่วมอยู่แล้ว The Corporation (2003)
We're over producing milk.เราผลิตนมล้นเกิน The Corporation (2003)
We actually have governments around the world who pay farmers not to produce milk.มีรัฐบาลตั้งหลายประเทศทั่วโลก ที่จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรเพื่อไม่ต้องผลิตนม The Corporation (2003)
I hope people aren't watching at dinnertime but the pus from the infection of the udders ends up in the milk.ผมหวังว่าคุณไม่ได้ดูเรื่องนี้ตอนกำลังกินอาหาร แต่น้ำหนองจากการติดเชื้อที่เต้า จะไหลปนไปกับน้ำนม The Corporation (2003)
I've brought you some warm milk. Want a sip?ฉันเอานมอุ่นมาให้ จะจิบหน่อยไหม? Howl's Moving Castle (2004)
Now, I put a dollar in there so you can buy some milk.แม่ใส่เงินไว้ให้ในนี้ ลูกจะได้เอาไว้ซื้อนม Mean Girls (2004)
Bread, juice paprika, milk...ขนมปัง น้ำผลไม้ ผงพริกหยวก นม... Mr. Monk and the Game Show (2004)
No milk. Right.ไม่เอานม ถูกต้อง Mr. Monk and the Game Show (2004)
Heights, germs, snakes, crowds, milk... you're afraid of milk?ความสูง เชื้อโรค งู ฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะๆ นม คุณกลัวนมงั้นเหรอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I got a 2 year old nephew who's not afraid of milk.ฉันมีหลานชายอายุ 2 ขวบ เขายังไม่เห็นกลัวนมเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Here. It has milk.นี่คะ ใส่นมด้วย White Noise (2005)
Warm milk.อืม นมอุ่นๆ. V for Vendetta (2005)
Baby wants mama's milk. Come on.หนูอยากกินนมแล้วใช่มั้ย มาม่ะ The King and the Clown (2005)
- Yeah, I'm gonna need some chocolate now. - I'm gonna need some milk.เอาล่ะ ชั้นว่าชั้นไปกินชอคโกแลตดีกว่า / ชั้นไปหานมกินดีกว่า Just My Luck (2006)
- Well, ice cream is made from cream... which comes from cow's milk... and cream has a lot of fat in it.-ค่ะ Little Miss Sunshine (2006)
Put it under your mother's bed in a bowl of fresh milk.วางมันไว้ใต้เตียงของแม่คุณ ในนมสด 1 ชาม Pan's Labyrinth (2006)
I want one no-foam, skimmed latte with an extra shot and three coffees with room for milk.ลาเต้ไขมันต่ำไม่ตีฟอง เพิ่มพิเศษ กาแฟ 3 หยดเผื่อที่ไว้เติมนม The Devil Wears Prada (2006)
I can't swim, but I wouldn't mind a dip in a river of milk.นั่นน่ะสิ ฉันจะนอนแช่มันทั้งวันเลย Golden Door (2006)
Hyun-seo, you know what I want? Banana milk.ฮุนโซ รู้มั๊ยว่าฉันอยากได้อะไร นมรสกล้วยไง The Host (2006)
We ran out of milk.*นมของเราหมดแล้ว* Dasepo Naughty Girls (2006)
Kyle's non-threatening. He's like... soy milk.ไคล์เค้าโตแล้วนะ มีสติสัมปชัญญะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Or something you use when you run out of normal milk.พอที่จะแยกแยะดี-ชั่ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
There we go. You must finish your milk.เอ้านี่ ดื่มนมให้หมดด้วยนะ Faith Like Potatoes (2006)
We'll find something to help you sleep-- maybe some warm milk.ชั้นรู้แล้วว่าอะไรจะทำให้คุณหลับสนิทขึ้น นมอุ่นๆหน่อยเป็นไง Distant Past (2007)
OKAY, CHOCOLATE ALMOND MILK.โอเค นมช๊อคโกแลตอัลมอนด์ Family/Affair (2007)
shoot. i forgot to get the cereal... which is okay because we don't have any milk.แย่แล้ว น้าลืมซื้อซีเรียล ซึ่งก็ไม่เป็นไร เพราะไม่มีนมอยู่ดี How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Oh, the young lady who delivers our milk. My Terry's girlfriend?ใช่ฮะ, ฉันส่งนมให้ที่บ้านคุณไง First Cup (2007)
Give me some milk.ขอนมผมหน่อย Spider-Man 3 (2007)
Breast milk.นมจากเต้า... Shoot 'Em Up (2007)
- Mary, bring them some milk.- แมรี่ไปเอานมมาเพิ่มสิ There Will Be Blood (2007)
I mean, when you drink half a glass of milk... and leave the rest for me to finish...หมายถึงเมื่อคุณ ดื่มนมครึ่งแก้ว... แล้วให้ส่วนที่เหลือกับฉัน... Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
milk.The cat drinks milk.
milk.Get me a glass of milk.
milk.Be sure to pick up some milk.
milk.He ate Mr Wood's good country food, and drink a lot of milk.
milk.A baby craves its mother's milk.
milk.The glass is full of milk.
milk.I want to drink milk.
milk.You have a choice of tea, coffee, or milk.
milk.Cows provide us with good milk.
milk.I bought a few eggs and a little milk.
milk.Cows provide us with milk.
milk.My mother tasted the milk.
milk.There's no use crying over split milk. [ Proverb ]
milk.The glass is filled with milk.
milk.She drank a cup of milk.
milk.Drink tea with milk.
milk.The baby cried for milk.
milk.He drank a whole bottle of milk.
milk.A cow gives us milk.
milk.He gave me some bread, also some milk.
milk.Cows give us milk.
milk.I need some bread and milk.
milk.I bought some cheese and a little milk.
milk.Cheese and butter are products made from milk.
milk.My baby began crying, asking for milk.
milk.The baby is crying for milk.
milk.Drink up your milk.
milk.She can't do without milk.
milk.Mother has sent you some cakes and milk.
milk.Give me a glass of milk.
milk.I want three sugars in my milk.
milk.I bought two bottles of milk.
milk.He mixed sugar with milk.
milk.I was drinking milk.
milk.You cannot sell the cow and drink the milk.
milk.She doesn't drink enough breast-milk.
milk.I want a quart of milk.
milk.Please give me a cup of milk.
milk.Have a cup of milk. It will do you good.
milk.He had barely enough money to buy bread and milk.
milk.I must buy some milk.
milk.Butter is made from milk.
milk.Cows supply milk.
milk.It is no use crying over spilt milk.
milk.They bargained additional rations of bread and milk.
milk.Give me some milk.
milk.Some hospitals hand out free samples of baby milk.
milk.I have drank all my milk.
milk.Butter and cheese are made from milk.
milk.She made her crying baby drink some milk.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既往不咎[jì wǎng bù jiù, ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, ] to forget and not bear recriminations (成语 saw); to let bygones be bygones; There is no point in crying over spilt milk., #78,100 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milk \Milk\ (m[i^]lk), n. [AS. meoluc, meoloc, meolc, milc; akin
   to OFries. meloc, D. melk, G. milch, OHG. miluh, Icel.
   mj[=o]lk, Sw. mj["o]lk, Dan. melk, Goth. miluks, G. melken to
   milk, OHG. melchan, Lith. milszti, L. mulgere, Gr.
   'ame`lgein. [root]107. Cf. {Milch}, {Emulsion}, {Milt} soft
   roe of fishes.]
   [1913 Webster]
   1. (Physiol.) A white fluid secreted by the mammary glands of
    female mammals for the nourishment of their young,
    consisting of minute globules of fat suspended in a
    solution of casein, albumin, milk sugar, and inorganic
    salts. "White as morne milk." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A kind of juice or sap, usually white in color,
    found in certain plants; latex. See {Latex}.
    [1913 Webster]
 
   3. An emulsion made by bruising seeds; as, the milk of
    almonds, produced by pounding almonds with sugar and
    water.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The ripe, undischarged spat of an oyster.
    [1913 Webster]
 
   {Condensed milk}. See under {Condense}, v. t.
 
   {Milk crust} (Med.), vesicular eczema occurring on the face
    and scalp of nursing infants. See {Eczema}.
 
   {Milk fever}.
    (a) (Med.) A fever which accompanies or precedes the first
      lactation. It is usually transitory.
    (b) (Vet. Surg.) A form puerperal peritonitis in cattle;
      also, a variety of meningitis occurring in cows after
      calving.
 
   {Milk glass}, glass having a milky appearance.
 
   {Milk knot} (Med.), a hard lump forming in the breast of a
    nursing woman, due to obstruction to the flow of milk and
    congestion of the mammary glands.
 
   {Milk leg} (Med.), a swollen condition of the leg, usually in
    puerperal women, caused by an inflammation of veins, and
    characterized by a white appearance occasioned by an
    accumulation of serum and sometimes of pus in the cellular
    tissue.
 
   {Milk meats}, food made from milk, as butter and cheese.
    [Obs.] --Bailey.
 
   {Milk mirror}. Same as {Escutcheon}, 2.
 
   {Milk molar} (Anat.), one of the deciduous molar teeth which
    are shed and replaced by the premolars.
 
   {Milk of lime} (Chem.), a watery emulsion of calcium hydrate,
    produced by macerating quicklime in water.
 
   {Milk parsley} (Bot.), an umbelliferous plant ({Peucedanum
    palustre}) of Europe and Asia, having a milky juice.
 
   {Milk pea} (Bot.), a genus ({Galactia}) of leguminous and,
    usually, twining plants.
 
   {Milk sickness} (Med.), See {milk sickness} in the
    vocabulary.
 
   {Milk snake} (Zool.), a harmless American snake ({Ophibolus
    triangulus}, or {Ophibolus eximius}). It is variously
    marked with white, gray, and red. Called also {milk
    adder}, {chicken snake}, {house snake}, etc.
 
   {Milk sugar}. (Physiol. Chem.) See {Lactose}, and {Sugar of
    milk} (below).
 
   {Milk thistle} (Bot.), an esculent European thistle ({Silybum
    marianum}), having the veins of its leaves of a milky
    whiteness.
 
   {Milk thrush}. (Med.) See {Thrush}.
 
   {Milk tooth} (Anat.), one of the temporary first set of teeth
    in young mammals; in man there are twenty.
 
   {Milk tree} (Bot.), a tree yielding a milky juice, as the cow
    tree of South America ({Brosimum Galactodendron}), and the
    {Euphorbia balsamifera} of the Canaries, the milk of both
    of which is wholesome food.
 
   {Milk vessel} (Bot.), a special cell in the inner bark of a
    plant, or a series of cells, in which the milky juice is
    contained. See {Latex}.
 
   {Rock milk}. See {Agaric mineral}, under {Agaric}.
 
   {Sugar of milk}. The sugar characteristic of milk; a hard
    white crystalline slightly sweet substance obtained by
    evaporation of the whey of milk. It is used in pellets and
    powder as a vehicle for homeopathic medicines, and as an
    article of diet. See {Lactose}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milk \Milk\, v. i.
   1. To draw or to yield milk.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Elec.) To give off small gas bubbles during the final
    part of the charging operation; -- said of a storage
    battery.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milk \Milk\ (m[i^]lk), v. t. [imp. & p. p. {Milked} (m[i^]lkt);
   p. pr. & vb. n. {Milking}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw or press milk from the breasts or udder of, by the
    hand or mouth; to withdraw the milk of. "Milking the
    kine." --Gay.
    [1913 Webster]
 
       I have given suck, and know
       How tender 't is to love the babe that milks me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw from the breasts or udder; to extract, as milk;
    as, to milk wholesome milk from healthy cows.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw anything from, as if by milking; to compel to
    yield profit or advantage; to plunder. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       They [the lawyers] milk an unfortunate estate as
       regularly as a dairyman does his stock. --London
                          Spectator.
    [1913 Webster]
 
   {To milk the street}, to squeeze the smaller operators in
    stocks and extract a profit from them, by alternately
    raising and depressing prices within a short range; --
    said of the large dealers. [Cant]
 
   {To milk a telegram}, to use for one's own advantage the
    contents of a telegram belonging to another person. [Cant]
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top