ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*medal of honor*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: medal of honor, -medal of honor-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Medal of Honor(n) รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
It's a Congressional Medal of Honor.เหรียญแห่งเกียรติยศ Shooter (2007)
He's actually got a Medal of Honor.เขาได้รับ เหรียญเกียริตยศ Made of Honor (2008)
And I see you have been given the Medal of Honor and a knighthood.แล้วก็ได้เหรียญด้วย เหรียญอัศวิน Despicable Me (2010)
You are about to be awarded the medal of honor.เพราะคุณกำลังจะได้รับเหรียญตรา.. เชิดชูเกียรติ.. Melbourne (2010)
The medal of honor.เหรียญตราเกียรติยศ Melbourne (2010)
Winner of the congressional medal of honor, ผู้ได้รับเหรียญตราเกียรติยศขั้นสูงสุด.. Peleliu Hills (2010)
For you are about to be awarded the medal of honor.คุณกำลังจะได้เสนอชื่อเข้ารับ.. เหรียญกล้าหาญ Peleliu Landing (2010)
John Basilone got the Congressional Medal of Honor and his life and his exploits were very well documented for us, and so we could follow them.จอห์น บาซิลโลน คือผู้ที่ได้รับ เหรียญสดุดีชั้นสูงสุด จากรัฐสภา รวมทั้งชีวิตและความสำเร็จของเขา เป็นเรื่องราวที่ดีมาก ๆ สำหรับเรา เราจึงตามติดชีวิตของเขา The Pacific (2010)
Even when he received the Medal of Honor, he never looked at himself as above his men, so much so that he demanded to go back and fight when he didn't have to.ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับเหรียญกล้าหาญไปแล้ว เขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาเหนือกว่าทหารนายอื่นๆ เพราะเป็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับไปรบ The Pacific (2010)
the first living marine awarded the medal of honor for action in any war since Vietnam.ได้รับรางวัลเกียติยศ ตั้งแต่สงครามเวียดนาม Sweet Baby (2012)
I can have a reporter out here in 20 minutes, with cameras, asking why you are persecuting an innocent, handicapped medal of honor winner.ฉันจะให้นักข่าวออกมานี่ได้ ภายใน 20 นาทีพร้อมกล้อง และให้ถามคุณว่าทำไม่คุณถึงใจแคบ กับคนที่กอบกู้ชาติได้ขนาดนี้ Sweet Baby (2012)
They should give you a medal of honor.พวกเขาน่าจะให้เหรียญกล้าหาญคุณนะ Restoration (2013)
I am going to nominate the four of you for the Medal of Honor once I'm president.ฉันจะเสนอชื่อพวกเธอทั้งสี่คน ให้ได้เหรียญกล้าหาญ ถ้าฉันได้เป็นประธานาธิบดี Suicidal Tendencies (2015)
"Medal of Honor, Legion of Honor, Croix de Guerre,"Medal of Honor, Legion of Honor, Croix de Guerre, The Hero (1977)
That's the medal of honour, our highest award.Das ist die Medal of Honor, unsere höchste Auszeichnung. The Presidio (1988)
What, you gonna win the Medal of Honor all by yourself?Willst du die "Medal Of Honor" ganz allein erwerben? Jarhead (2005)
The Congressional Medal of Honor is the highest award for valor in action against an enemy force that can be bestowed upon an individual serving in the armed services of the United States of America.Die Congressional Medal of Honor ist der höchste Orden... der an einzelne Mitglieder... der Armee der Vereinigten Staaten verliehen wird. Avalon: Part 1 (2005)
I want to receive the Congressional Medal of Honor for my invaluable assistance in the toppling of the Third Reich.Ich will die Verleihung der "Medal of Honor" für meinen unschätzbaren Beitrag zum Sturz des Dritten Reichs. Inglourious Basterds (2009)
In fact, I want all the members of Operation Kino to receive the Congressional Medal of Honor.Eigentlich will ich, dass alle Mitglieder von Operation Kino die "Medal of Honor" erhalten. Inglourious Basterds (2009)
Play Medal of Honor?Medal of Honor spielen? Closed Circuit (2013)
Medal of Honor, I mean.Ich meine bei Medal of Honor. Closed Circuit (2013)
In recognition of his heroism, he has been awarded the Seattle Police Department Medal of Honor.In Anerkennung seines Heldentums, wurde ihm die Seattle Police Department Medal of Honor zuerkannt. Grumpy Old Liv (2015)
Captain came down to Homicide today, presented Suzuki's widow with the Medal of Honor.Der Captain war heute im Morddezernat, er überreichte Suzukis Witwe die Medal of Honor. Grumpy Old Liv (2015)
That's second only to the Medal of Honor.Höher ist nur die Medal of Honor. Kinbaku (2016)
If it was up to me, he'd have a Medal of Honor hanging around his neck.Wenn es nach mir ginge, würde man ihm die Medal of Honor umhängen. Guilty as Sin (2016)
If you can think up a hot slogan that makes all the news services you may even rate the Medal of Honor.Ein feuriger Slogan, der durch alle Medien geht... kann einem die "Medal of Honor" einbringen. Kiss Them for Me (1957)
I hear you got the Congressional Medal of Honor.Ich hörte, du hast die "Medal of Honor" bekommen. Kiss Them for Me (1957)
Even I know that's a real medal. The Medal of Honor.Selbst ich weiß, wie wichtig die "Medal of Honor" ist. Kiss Them for Me (1957)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Medal of Honor
   n 1: the highest U.S. military decoration awarded for bravery
      and valor in action `above and beyond the call of duty'
      [syn: {Medal of Honor}, {Congressional Medal of Honor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top