Search result for

*live by*

(67 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: live by, -live by-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live by[PHRV] มีบ้านอยู่ต่อจาก, See also: อาศัยอยู่ถัดไป
live by[PHRV] เลี้ยงชีวิตด้วย, Syn. live on
live by[PHRV] ดำเนินชีวิตตาม, See also: เจริญรอยตาม
live by oneself[IDM] มีชีวิตอยู่อย่างลำพัง, Syn. live on
live by one's wits[IDM] หาเงินอย่างทุจริต, Syn. live on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Live by the tenets I have taught you, 'and I believe you will, in time, become the greatest warlock ever.จงฟังคำที่ข้าเคยพร่ำสอน ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ วันหนึ่งเจ้าจะได้เป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล Le Morte d'Arthur (2008)
Live by abiding by the law.อยู่โดยปฎิบัติตามกฎหมาย Episode #1.8 (2008)
Did you tell the dean, "Let's live by the law," as well?คุณบอกกับท่านคณบดี ว่า, "อยู่โดยปฎิบัติตามกฎหมาย," ด้วยหรือเปล่าล่ะ? Episode #1.8 (2008)
Just because we live in an unfortunate time, are you going live by saying dark is bright?เพียงแค่เราอยู่ในช่วงเวลาที่โชคร้าย, คุณจะอยู่ โดยการบอกว่าสิ่งที่มืดคือความสว่างหรือ? Episode #1.8 (2008)
We live by the great memories of our pastเราอยู่ได้เพราะชื่อเสียงในอดีต Three Kingdoms (2008)
We used to live by it.เราเคยใช้ชีวิตอยู่กับมัน Revolutionary Road (2008)
He would've lost too much blood to live by the time he was shot in the head.เขาเสียเลือดมากเกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ในเวลาที่เขาถูกยิ Pathology (2008)
d It was so strong d d But we live by the joy of our song d d The city shines--ddไม่ว่ามันจะร้ายแรงมาก แต่พวกเราใช้ชิวิตอย่างสนุกสนานกับเสียงเพลง เมืองที่มีแสงสว่าง City of Ember (2008)
You know, it's because of you she had this dream to come down here and live by Paradise Falls.รู้มั้ย เพราะคุณ เธอจึงมีความฝัน อยากมาที่นี่ และอาศัยอยู่ที่น้ำตกสรวงสวรรค์ Up (2009)
I'll live by saying the things that I need to say.ฉันจะมีชีวิตด้วยการพูดในสิ่งที่ฉันต้องพูด Episode #1.1 (2009)
I will keep you alive by force.ฉันจะใช้กำลังรักษาชีวิตท่านเอาไว้ I Will Rise Up (2009)
From this day forth, you are sworn to live by the Knight's Code.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าสาบานที่จะอยู่ ภายใต้กฎของอัศวิน The Sins of the Father (2009)
Ya gotta live by ya principles! You're only making yourself look dumber.เธอคิดว่าตัวเองวิเศษมาจากไหน? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I forgot to live by what I learned from it.ฉันลืมที่จะใช้ชีวิตโดย อะไรก็ตามที่เรียนรุ้จากมัน The Book of Eli (2010)
♪ that you can live by*that you can live byIn This Home on Ice (2010)
A girl could not live by online blackjack alone.ฉันเบื่อจะแย่แล้ว ที่ทำได้แต่เล่นเกมคนเดียว Disciple (2010)
I live by the jedi code.ข้าอยู่ด้วยกฎของเจได Voyage of Temptation (2010)
I would rather be eaten alive by a tiger.ฉันเกือบโดนเสือนั่นขย่ำแล้ว Chuck Versus the Role Models (2010)
Wendell does seems to live by a very strong sense of morality and ethics.เวนเดลดูเหมือนใช้ชีวิต โดยยึดหลักศิลธรรมและจริยธรรมมาก The Death of the Queen Bee (2010)
We are here to seek justice for this ten year-old boy who was kidnapped, brutally beaten and buried alive by Heather Taffet.เรามาที่นี่ เพื่อมาค้นหาความยุติธรรม ให้กับเด็กชายอายุ 10 ขวบ ที่ถูกลักพาตัวและถูก ทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ The Boy with the Answer (2010)
Raphael knows you're alive by now.ราฟาเอลรู้แล้วว่านายยังไม่ตาย The Third Man (2010)
Out here in the middle, men live by an unspoken code.ลึกลงไปตอนกลาง ผู้ชายอยู่กันได้โดยใช้รหัสลับ The Diaper Incident (2010)
If the passengers continue to decline at this rate, none of them will be alive by morning.ถ้าผู้โดยสารยังคงแย่ลงไปอีก คงไม่มีใครมีชีวิตรอดภายในเช้านี้ Casualties of War (2010)
And the star stays alive by burning thermonuclear fuel, and as it does so, you get heavier elements like the sponge and all that energy released, like the energy released in a bomb.ดังนั้นคิดบอลลูนเป็นดาว และดาวคงมีชีวิตอยู่จากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงที่แสนสาหัส The Riddle of Black Holes (2010)
You can't live by yourself anymore.แม่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนะ Excited and Scared (2010)
To live by yourself, do you know how healthy you have to be? !พวกคุณรู้ไหมว่าการมีชีวิตอยู่คนเดียวมันต้องมีสุขภาพแข็งแรงแค่ไหน? Hello Ghost (2010)
When you usually live by yourself and then you live with two others.เมื่อธรรมดาคุณอยู่คนเดียว แล้วอยู่ๆก็มาอยู่ร่วมกับคนอีกสองคน Hello Ghost (2010)
Once you take care of that, are you going to live by yourself forever?Once you take care of that, are you going to live by yourself forever? The Birth of the Rich (2010)
The Fire Nation doesn't wish to live by the Spirits.ชนเผ่าไฟไม่ปราถนาที่จะพึ่งพาวิญญาณ The Last Airbender (2010)
Promise me you won't let me be taken alive by some godless predator from another world, staff sergeant?ไม่มีคำสัญญา ในการสู้รบ หยุดปั่นหัวกันซะทีเถอะ Battle Los Angeles (2011)
♪ don't wanna live by myself, by myself anymore ♪# ไม่อยากโดดเดี่ยวและเดี่ยวดายอีกต่อไปแล้ว # A Night of Neglect (2011)
We live by a code of loyalty.มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้การเป็นมนุษย์หมาป่า Daddy Issues (2011)
Yes, Klaus does not live by any rules but his own.ใช่, คลาสไม่เคยทำอะไรนอกจากความต้องการของเค้าเอง Klaus (2011)
The feed will be live by the timeไม่ต้องห่วง เสร็จทันเวลาแน่นอน Pilot (2011)
He was burned alive by the Mad King Aerys.เอรี่ส์กษัตริย์บ้า สั่งเผาเขาทั้งเป็น Fire and Blood (2011)
I know, I know, you live by a code and all that.ฉันรู้น่าว่านายอยู่ด้วยหลักการ The Birthday (2011)
The feed will be live by the time Sergeant Brody gets back to his house.ไม่ต้องห่วง เสร็จทันเวลาแน่ ก่อนเวลาที่จ่าโบรดี้กลับบ้านแน่นอน Grace (2011)
Mother taught me that's a rule to live by:คุณแม่ฉันสอนไว้ว่า กฏแห่งการใช้ชีวิตคือ Afterbirth (2011)
I live by eating.ฉันมีชีวิตอยู่โดยการกิน Me Too, Flower! (2011)
Words to live by.คำขวัญเพื่อชีวิต Upper West Side Story (2012)
What is it about your personal law that is so much better than the one that the rest of us agree to live by?แล้วมันเป็นยังไงล่ะ ไอ้กฎส่วนตัวของพี่ ซึ่งมันดีกว่าอันที่เราทั้งคู่ ตกลงจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะ? Buck the System (2012)
I actually try to live by it myself.อันที่จริงผมเองก็พยายามทำแบบนั้นอยู่ Discovery (2012)
It's the code I live by.มันเป็นรูปแบบที่ผมใช้ Chemistry (2012)
I wasn't being kept alive by one.ผมได้ถูกฆ่าตาย Personal Effects (2012)
It's true I was attract to you but "No Adultery" is a rule that I live by.ผมยอมรับว่าหลงเสน่ห์ของคุณ แต่การไม่นอกใจเมีย เป็นกฎสำคัญของอาชีพผม The Scent (2012)
You know, most doctors live by a code of ethics.คุณรู้มั๊ย,หมอส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตด้วยคติทางจริยศาสตร์ The Method in the Madness (2012)
Apparently, those are the rules we live by now.แน่นอน มันเป็นกฎ ของที่นี่ The Parking Spot Escalation (2012)
Wrong or right, we got regs to live by.จะผิดหรือถูก เราก็ต้องทนไป Red Tails (2012)
It doesn't mean you can live by your own rules.มันไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถ ชีวิตตามกฎของคุณเอง. Runner Runner (2013)
Words to live by.คำพูดสำคัญเสมอ Trust But Verify (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
live byHe must live by his wits.
live byI don't want to live by myself.
live byI'm old enough to live by myself.
live byI would rather live by myself than do as he tells me to do.
live byNobody can live by himself.
live byNo man can live by and for himself.
live byNo one can live by and for himself.
live byThese days many old people live by themselves.
live byYou cannot live by love alone.

Japanese-English: EDICT Dictionary
人はパンのみにて生くる者に非ず;人はパンのみにて生くるものに非ず[ひとはパンのみにていくるものにあらず, hitoha pan nominiteikurumononiarazu] (exp) (id) Man shall not live by bread alone [Add to Longdo]
文を以て立つ[ぶんをもってたつ, bunwomottetatsu] (exp,v5t) to live by the pen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弦而鼓之[xián ér gǔ zhī, ㄒㄧㄢˊ ㄦˊ ㄍㄨˇ ㄓ, ] lit. to tune one's zither then play it; fig. to live by the consequences of one's actions; to make one's bed then lie on it [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top