ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*light upon*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: light upon, -light upon-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light upon(phrv) เกาะบน, See also: วางลงบน, Syn. alight on
light upon(phrv) มองไปทาง
light upon(phrv) ค้นพบโดยบังเอิญ, Syn. happen on
alight upon(phrv) บินลงมา (นกหรือแมลง), See also: บินมาที่, ลงจากท้องฟ้ามาสู่, Syn. light on
alight upon(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have returned your son to you as a blight upon your house.ฉันคืนลูกบุตรธรรมให้แก่เจ้า Batman: Under the Red Hood (2010)
Her Templar knights exert harsh control over the Mages, restricting the practice of the arcane magical arts they believe have the potential to unleash a blight upon the world...เธอมีอัศวินเทมพล่า เป็นผู้บังคับควบคุมเหล่าจอมเวทย์, จำกัดขอบเขตการฝึกฝนศาสตร์แห่งมนตรา ที่พวกเขาเชื่อว่า Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Take them and cast your light upon us...ขอท่านรับพวกมัน และทอดแสงของท่านลงบนพวกเรา... The North Remembers (2012)
Lord, cast your light upon us!ท่านลอร์ด โปรดประทานแสงสว่างให้พวกเรา! The North Remembers (2012)
Lord, cast your light upon us.ท่านลอร์ด โปรดทอแสงให้เรา Kissed by Fire (2013)
Lord, cast your light upon this man, your servant.ท่านลอร์ด โปรดทอแสงให้บ่าวของท่าน Kissed by Fire (2013)
Lord, cast your light upon me.ท่านลอร์ด ทอแสงให้ข้าด้วย Kissed by Fire (2013)
I can offer him no light upon welcoming shore.ข้าอาจทำให้เขา ไร้ซึ่งแสงไฟในยามชายฝั่งเต็มใจต้อนรับ Blood Brothers (2013)
Reminds me of those ghost stars in the sky... you know, the ones that still shine their light upon us long after they're gone.ทำให้ผมนึกถึงดาวผีผู้ที่อยู่ในท้องฟ้า คุณรู้ว่าคนที่ยังคงเปล่งแสงของพวกเขาพวกเรา นานหลังจากที่พวกเขากำลังไป A Sky Full of Ghosts (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่องแสง(v) shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่องแสง[søngsaēng] (v, exp) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon  FR: briller ; étinceler

Japanese-English: EDICT Dictionary
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 light upon
   v 1: find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old
      tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck
      the main path to the lake" [syn: {fall upon}, {strike},
      {come upon}, {light upon}, {chance upon}, {come across},
      {chance on}, {happen upon}, {attain}, {discover}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top