Search result for

*lears*

(65 entries)
(0.9292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lears, -lears-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearsighted[ADJ] ที่เห็นได้ชัดเจน, Syn. keen-eyed, keen-sighted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
( clears throat )Manhunt (2006)
Clears things.กวาดทุกอย่างเรียบ Birthmarks (2008)
[clears throat][clears throat] Emancipation (2008)
Well, after the smoke clears, get rid of the bodies.ดี หลังจากควันสงบ กำจัดศพซะ Pilot (2008)
This drink comforts your soul and clears the mind.ดื่มนี่ช่วยให้คุณชำระจิตใจ Heartbreak Library (2008)
[Clears throat] I only saw my dad once in my whole life, right here.ผมเคยเจอพ่อแค่ครั้งเดียวในชีวิต ที่นี่ New York, I Love You (2008)
[Clears throat, sniffs][เสียงกระแอม , สูดอากาศ] New York, I Love You (2008)
(CLEARS THROAT) "to his mother last Monday;"มาสู่อ้อมกอดของแม่ของเขาเมื่อวันจันทร์ที่ผา่นมา Changeling (2008)
(CLEARS THROAT)Changeling (2008)
(CLEARS THROAT) Has this been going on for a Iong time?เป็นแบบนี้มานานหรือยังครับ Changeling (2008)
(CLEARS THROAT) Yes, it is;ใช่ค่ะ Changeling (2008)
If Gio clears her, he'll make sure she gets a shot.ถ้าเค้าจัดการเธอได้เค้าจะทำให้เธอไปถึงจุดหมาย Taken (2008)
[ Man Clears Throat ][Man Clears Throat] City of Ember (2008)
[ Clears Throat ][Clears Throat] City of Ember (2008)
Clears that up.ลบทิ้งไปให้หมด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
(CLEARS THROAT)เครียร์เสียงจากลำคอ Fighting (2009)
What's that? (clears throat)นี่มันอะไรกันเนี่ย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
[clears throat] Well, a few questions.ดี, อีกสัก 1-2 คำถาม Confessions of a Shopaholic (2009)
[clears throat] Would you like to come in? I don't...คุณอยากจะแวะเข้ามามั้ย Confessions of a Shopaholic (2009)
- He'd do that. - [clears throat] Actually!เค้าเหมาะค่ะ ที่จริงแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
- May I...? - [clears throat]ฉันขอ... Confessions of a Shopaholic (2009)
- Fire clears the undergrowth.- ไฟชำระล้างพวกเดนสังคม Emotional Rescue (2009)
[ Clears throat ] um...Uhm.. Death Takes a Holiday (2009)
[clears throat]ทำไมคุณถึงไม่บอกเราว่าคุณมีเรื่องกับเหยื่อรายแรกล่ะ Conflicted (2009)
[CLEARS THROAT]แลกเปลี่ยนกับกุญแจสู่อาณาจักร The Goodbye Gossip Girl (2009)
Without, uh--[clears throat]--โดยที่จะไม่ เอ่อ Amplification (2009)
And--[voice catches, clears throat]และ ตกลง ตกลง [กระแอม] Amplification (2009)
[clears throat] I see a, uh, a framed photographผมเห็น เอ่อ กรอบรูป Amplification (2009)
(clears throat) "ah, me.""อ้า.. Mattress (2009)
(Will clears throat)ประมาณนี้นะ Ballad (2009)
I gotta go catch Glenn. (clears throat)ผมไปดูเกล็นก่อนล่ะ Ballad (2009)
(Kurt clears throat) Sun Tzu says in his Art of War to never let the enemy know you. Our greatest weapon could be the element of surprise.ซุนวูกล่าวไว้ว่า อย่าให้ศัตรูรู้จักคุณ สุดยอดอาวุธคือ ความประหลาดใจ Preggers (2009)
And, uh, I want to make sure I'm there To support the kids, no matter what happens. (clears throat)ผมต้องไปสนับสนุนเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นยังไง Mash-Up (2009)
No harm. [clears throat]ไม่เสียหายอะไร Dex Takes a Holiday (2009)
[clears throat][เสียง กระแอมไอ] Night of Desirable Objects (2009)
Yes, it is. [ clears throat ]ใช่แล้ว Free to Be You and Me (2009)
Bree... (clears throat) would you care to dance?บรี... คุณสนใจเรื่องเต้นรำ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
So... (clears throat)แล้ว Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Have evidence that clears danny bolen.มีหลักฐานที่จะไม่เอาผิด แดนนี่ โบเลน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Let's not get carried away. [britta clears throat] [clears throat louder] - so, abed, how's film class?อย่ามัวหลงจนลืมกันซะล่ะ อาเบด เรื่องเรียนเป็นไงบ้าง? Introduction to Film (2009)
[DEAN CLEARS THROAT] Find out who owned it. Not just the last owner, you gotta take it all the way back to 1955.อืม ฉันคิดว่าฉันทำให้ บ่ายนี้นายมีงานต้องทำว่ะ เธออยากจะเป็นนักแสดงหญิงงั้นเหรอ? Fallen Idols (2009)
Okay. (Clears throat)โอเค The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
(Clears throat) i don't want to fight.ฉันไม่อยากจะทะเลาะนะ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
We can't examine the bodies until Hazmat clears them for removal.เรายังตรวจศพไม่ได้ จนกว่า Hazmat จะตรวจพวกเขาเสร็จแล้วถอนตัวไป Bolt Action (2009)
Listen, if this works out between you and arizona... (clears throat) is there a chance that maybe you'd, uh...ฟังนะ ถ้าลูกกับArizona สามารถคบกันได้ แล้วมันจะมีโอกาส เผื่อบางที เอ่อ Invasion (2009)
(clears throat)(กระแอม) The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
(Booth clears throat)(กระแอม) The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
(clears throat) so, bree, you went home last week?บรี, เธอกลับบ้านเมื่ออาทิตย์ก่อนหรอ? Rufus Getting Married (2009)
- oh, are we really-- - [clears throat]เอาจริงเหรอ Chapter Three 'Acceptance' (2009)
- [clears throat] [soft ticking][เสียงดังติ๊กเบาๆ] อืมม.. Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learsIf the weather clears up, we'll go for a walk in the forest.
learsI hope the weather clears up before we have to leave.
learsShe always clears the table after a meal.
learsWhen it clears up tomorrow it is good.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARS    K L IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clears    (v) (k l i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nuklearsprengkopf {m}; Atomsprengkopf {m}nuclear warhead; atomic warhead; nuke [Add to Longdo]
klären; aufhellen | klärend; aufhellend | geklärt; aufgehellt | klärt | klärteto clear | clearing | cleared | clears | cleared [Add to Longdo]
lichtetclears up [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリアストーリー[, kuriasuto-ri-] (n) clerestory; clearstory [Add to Longdo]
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top