ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*just in case*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: just in case, -just in case-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just in case(idm) ในกรณีของ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
just in case(phrase) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People used to answer all ads. Just In case.ผู้คนเคยตอบโฆษณาทั้งหมด เพียงในกรณี Idemo dalje (1982)
Not the cognac, just in case.อย่าดื่มคอนยัคนะครับ กันไว้ก่อน Clue (1985)
Just in case of what?กันไว้เรื่องอะไร Clue (1985)
Just in case I won, it's Steven's.ถ้าฉันชนะ ก็ฝีมือของสตีเว่น Punchline (1988)
Just in case something goes wrong.ในกรณีที่มีอะไรผิดพลาด The Russia House (1990)
I've left a letter behind me just in case they don't know the difference.ฉันซ้ายตัวอักษรที่อยู่ข้างหลังผมเพียงในกรณีที่พวกเขาไม่ทราบความแตกต่าง The Russia House (1990)
Well... I've always wanted children and l-- l never found the person that I want to-- you know-- l'm not getting younger, so I thought, well, I'll just save one, just in case.ก็ ฉันอยากได้ลูกมาตลอด และเอ่อ ฉันไม่เคยคบกับผู้ชายคนไหนเลย ที่ฉันต้องการ Junior (1994)
Just in case any other scary stuff comes out.ก็เผื่อว่าจะมี อะไรที่น่ากลัวออกมา Jumanji (1995)
Have Carmen get ready to do Starina's number, just in case.มีการ์เมนได้รับการพร้อมที่จะทำจำนวน starina ของเพียงในกรณีที่ The Birdcage (1996)
- Someone should lick it. Just in case.- ใครก็ได้ เลียมันหน่อย เผื่อไว้. Ice Age (2002)
Just in case. Just in case, I'll be prepared.เผื่อไว้น่ะ จะได้เตรียมตัว Mona Lisa Smile (2003)
Well, I wrote this down, just in case you forgot. It's my favorite.ฉันจดมาด้วยเผื่อคุณลืม บทโปรดของฉัน Mona Lisa Smile (2003)
I'm going to check out the Cinémathèque, just in case.เดี๋ยวฉันไปดูที่โรงหนังหน่อยนะ เผื่อมีอะไรคืบหน้า - โอเค The Dreamers (2003)
Just in cases.เผื่อไว้น่ะค่ะ Love Actually (2003)
Just in case you need to spread the word.เผื่อคุณอยากจะไปกระจายข่าว Hope Springs (2003)
I have a copy of the medical report if you'd care to see it, and I also have the widow's phone number and address just in case you're interested.ผมมีสำเนารายงานทางการแพทย์ ถ้าคุณสนใจจะดู และผมก็มีเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของเมียม่ายของเขา กรณีคุณอาจจะสนใจ 21 Grams (2003)
They keep a cell open for me, just in case I drop in.เขาก็เก็บห้องไว้ให้ตลอด เผื่อว่างๆข้าแวะเข้าไป The Chronicles of Riddick (2004)
Just in case there's something wrong with the potion... allow me to take the first sip.บางทีอาจมีอะไรผิดปกติกับยานั่นก็ได้นะ... ให้ฉันลองจิบดูคนแรกดีกว่ามั๊ง . Shrek 2 (2004)
You remember your phone number? I wrote it down for you, just in case.จำเบอร์โทรได้ไหมลูก แม่จดให้ลูกแล้วนะ เผื่อมีอะไรฉุกเฉิน Mean Girls (2004)
I know, just in case.รู้น่า แค่เผื่อไว้ Primer (2004)
He had already performed the task, as I had intended to... of recording the conversations of the day just in case.เขาทำสิ่งที่ฉันคิดจะทำไปเรียบร้อยแล้ว... นั่นคือการอัดเสียงบทสนทนาทั้งวันเผื่อเอาไว้ Primer (2004)
Just in case you run awayถ้าคุณรีบวิ่งอ่ะนะ Paris ei yeonin (2004)
I duplicated the key just in case.ฉันปั๊มกุญแจเผื่อไว้ Sweet 18 (2004)
Keep them with you, just in case.เก็บยานี้ติดตัวคุณเอาไว้ เเค่เผื่อเอาไว้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
You know, just in case he has any questions at all.คุณก็รู้ เผื่อเขามีอะไรจะถามก็แค่นั้นค่ะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Just in case...เผื่อว่า.. The Great Raid (2005)
Just in case something happens.เผื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น Jenny, Juno (2005)
Oh, just in case.โอ้เพียงในกรณีที่ Cars (2006)
Just in case you really are where and when you think you are you'll need this.-แต่ถ้าคุณอยู่ในสมัยและที่ที่คุณคิดว่าคุณกำลังอยู่ จริงๆ ละก็... ...คุณจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ The Lake House (2006)
Prepare just in case.ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี เตรียมตัวให้พร้อมไว้ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
And we're going to take everybody's picture just in case one of you...และเราก็จะถ่ายรูปทุกๆคนไว้ เผื่อใครบางคนหลงทาง Fido (2006)
This is an extra copy to have on file, you know, just in case.นี่เป็นเล่มสำหรับเก็บเข้าแฟ้ม The Devil Wears Prada (2006)
Well, just in case you're wrong and he signs the treaty, you be ready to carry out your threat.ถ้าเผื่อคุณคิดผิดแล้วเขาได้ลงนามขึ้นมา คุณพร้อมที่จะจัดการทางฝั่งของคุณนะ ? Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You know, just in case you get diarrhea.เพื่อลูกท้องเสีย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- Just in case you said yes. - Hai!ในกรณีที่คุณบอกว่าใช่ ไฮ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
But.. this is actually my backup school just in case. How annoying!เยี่ยมเลย My Boss, My Hero (2006)
Oh, I thought that I'd look nice, just in case we decided to...ฉันคิดว่า ฉันน่าจะดุดีหน่อยตอนที่เราตัดสินใจที่จะ The Game (2007)
Well, I Thought Just In Case We-ก็ คิดว่าถ้า เผื่อว่า พวกเรา... Something's Coming (2007)
she should say it all now, jo, just in case.เธอควรจะพูดให้หมด ตอนนี้ โจ Let the Truth Sting (2007)
We keep a fleet of b-2s in guam, kept on nuclear alert, just in case.เรามีฝูงบินนิวเคลียร์บี 2 ที่เกาะกวม Chuck Versus the Sandworm (2007)
Then take the release form, just in case.งั้นเอาใบยินยอมไปด้วย เผื่อไว้ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
oh, just in case.โอ แค่เผื่อไว้น่ะ Fever (2007)
I want to have their faces on record just in case.อยากเก็บภาพใบหน้าไว้เผื่อต้องใช้น่ะ Bang, Bang, Your Debt (2007)
She must have saved up some money just in caseเธอต้องเก็บเงินเผื่อไว้ยามจำเป็นแน่ๆเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You get your house in order, just in case.นายต้องจัดการเรื่องที่บ้านให้เรียบร้อย, เพื่อไว้. Awake (2007)
I want rendition protocols and put the asset on standby, just in case.ผมอยากให้เริ่มลงมือได้ /Nเตรียมคนไว้ให้พร้อม The Bourne Ultimatum (2007)
...already on your cell phone, but I will give it to you just in case....โทรศัพท์ของคุณ แต่ฉันก็จะให้เบอร์คุณไว้ The Nanny Diaries (2007)
Just in case I ever need 'em Again somedayJust in case I ever need 'em Again someday Music and Lyrics (2007)
Just in case I ever need 'em Again somedayJust in case I ever need 'em Again someday Music and Lyrics (2007)
Well I always like having one around just in case you pop in and fancy a sliceก็ ผมรู้สึกว่ามีมันไว้สักอันใกล้ๆจะดีกว่าหนะ เผื่อบางที คุณเข้ามาแล้วสั่งสักชิ้น My Blueberry Nights (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
just in caseGet hold of the rail just in case.
just in caseHave something just in case.
just in caseI looked around for a weapon just in case.
just in caseInsurance is a good idea - just in case.
just in caseI went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.
just in caseLet's take an X-ray just in case.
just in caseMake that floppy uncopyable, just in case.
just in casePerhaps I should take an umbrella with me just in case.
just in caseThey set out with a guide just in case they lost their way.
just in caseTry to keep in touch with me, just in case.
just in caseYou'd better take your umbrella, just in case it rains.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以防万一[yǐ fáng wàn yī, ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧ, / ] (phr) just in case, #44,466 [Add to Longdo]
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] have sth ready just in case; keep sth for possible future use, #174,425 [Add to Longdo]
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, / ] just in case; if by any chance; contingency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fall { m }; Sache { f }; Prozess { m } | Fälle { pl } | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv, n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit [Add to Longdo]
万一のため[まんいちのため, man'ichinotame] (exp) just in case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 just in case
   adv 1: if there happens to be need; "in case of trouble call
       911"; "I have money, just in case" [syn: {in case}, {just
       in case}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top