ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jacquelin*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jacquelin, -jacquelin-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't that Jacqueline Follet from French Runway?นั่นแจ็กลีน ฟอลเล็ต จากรันเวย์ฝรั่งเศสใช่มั้ย The Devil Wears Prada (2006)
You've brought Jacqueline.คุณพาแจ็กลีนมาด้วย The Devil Wears Prada (2006)
Of what American Runway will look like when Jacqueline Follet is the new editor in chief.รันเวย์ฉบับอเมริกัน... ตอนที่แจ็กลีน ฟอลเล็ต เป็น บ.ก.คนใหม่ The Devil Wears Prada (2006)
Jacqueline's a lot younger than Miranda. She has a fresher take on things.แจ็กลีนเด็กกว่ามิแรนด้า มีมุมมองสดใหม่กว่า The Devil Wears Prada (2006)
Jacqueline does the same thing for a lot less money.แจ็กลีนทำได้เหมือนกัน ในราคาที่ต่ำกว่ามาก The Devil Wears Prada (2006)
I need to talk to you right away. It's about Jacqueline Follet. She's...ฉันต้องคุยกับคุณ เรื่องแจ็กลีน ฟอลเล็ต... The Devil Wears Prada (2006)
Irv is making Jacqueline Follet the editor in chief of Runway.เอิฟจะให้แจ็กลีน ฟอลเล็ต เป็น บ.ก.ของรันเวย์ The Devil Wears Prada (2006)
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต The Devil Wears Prada (2006)
It just took me a little while to find a suitable alternative for Jacqueline.มันต้องใช้เวลาเพื่อจะหาอย่างอื่น ที่เหมาะให้กับแจ็กลีน The Devil Wears Prada (2006)
So I just had to tell Irv that Jacqueline was unavailable.ฉันเลยบอกกับเอิฟว่าแจ็กลีนไม่ว่างแล้ว The Devil Wears Prada (2006)
Jacqueline Onfray.- ค่ะ แจ็คเกอลีน อองเฟรย์ The Page Turner (2006)
Jacqueline Parsons-- or J.P.แจคเกอลีน พาร์สัน หรือ J.P. Bolt Action (2009)
And Jacqueline Parsons,she tells us that you were sleeping with Peter Markham,too.และคนของแจคเกอลีน เธอยังบอกอีกว่า คุณยังเคยนอนกับปีเตอร์ มาร์คแฮมด้วย Bolt Action (2009)
- Jacqueline!- - ไงแจคเกอลีน \\ N Love in Disguise (2010)
Jacqueline, you've lost weight, looks goodแจคเกอลีน คุณลดน้ำหนักแล้ว ดูดีขึ้นนะ Love in Disguise (2010)
Jacqueline isn't Jacqueline, she's a Jake.Jacqueline ไม่ Jacqueline, เธอเจค Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Jacqueline.แจ๊คคัวลิน แต่ว่า.. Tiny (2013)
Sir, Jacquelin, MI-6 finest.ท่านครับ นี่แจ็คเกอรีน มือหนึ่งของ MI-6 London Has Fallen (2016)
Jacquelin. What brings you here?แจ็คเกอรีน คุณมาทำอะไรที่นี่ London Has Fallen (2016)
Trumbull sent us, called Jacquelin.ทรัมบูลส่งเรามาตามคำขอ ของแจ็คเกอรีน London Has Fallen (2016)
I'm Jacqueline Mauclair.Ich bin Jacqueline Mauclair. Elevator to the Gallows (1958)
His sister will take care of you, but you have to do as she says.Er hat eine Schwester namens Jacqueline, die sich um euch kümmern wird. Ihr müsst ihr aber gehorchen. Classe Tous Risques (1960)
...for his fiancée Jacqueline, 8 rue Pasteur in Courbevoie.... für seine Verlobte Jacqueline, Rue Pasteur Nr. 8 in Courbevoie. Le combat dans l'île (1962)
Jacqueline.- Jacqueline. 8½ (1963)
Jacqueline Bon Bon, 26, the 4th of July 1938.Jacqueline Bonbon. 26 Jahre. 4. Juli 1938. 8½ (1963)
Hurray for Jacqueline, who has shown us the way to our freedom.Hoch lebe Jacqueline, die uns den Weg aus der Sklaverei wies! 8½ (1963)
Dear Jacqueline, we're happy to have had the opportunity to live with you and we wish you the best of luck upstairs.Liebe Jacqueline, wir sind froh, dass wir Gelegenheit hatten, mit dir zu leben, und wir wünschen dir viel Glück in den oberen Stockwerken. 8½ (1963)
He'd received a package from Jacqueline, who was later found dead with her baby.Ihm hatte Jacqueline ein Paket übergeben, bevor sie und ihr Kind tot aufgefunden wurden. Band of Outsiders (1964)
Mr Claude Rene Liberial, Do you take for your lawful wedded wifeMonsieur Claude Rene Liberial, nehmen Sie Jacqueline Anna Robin zu Ihrer Life Upside Down (1964)
Jacqueline Anna Robin, do you take for your lawful wedded husband?Jacqueline Anna Robin, nehmen Sie Monsieur Claude Rene Liberial zu Life Upside Down (1964)
Be on the lookout for an escaped prisoner. Female. Oh?Hey, Jacqueline, kennen Sie den von der schielenden Schlange, die einen Strick heiraten wollte? What's Up, Tiger Lily? (1966)
I told him, "My name is Jacqueline Barnier."Da entschlüpfte mir "Jacqueline Barnier". Oscar (1967)
No, Jacqueline, the younger one.Nein, für Jacqueline, die Ältere, mit der Nase. Sie gehen jetzt nach Hause und holen den Schmuck. Oscar (1967)
- Yes! Why hasn't Jacqueline told me?Warum hat Jacqueline das vor mir geheim gehalten? Oscar (1967)
Jacqueline!Jacqueline! Oscar (1967)
Jacqueline!Jacqueline! Oscar (1967)
- Why? - Jacqueline has disappeared.- Jacqueline ist verschwunden. Oscar (1967)
- What about Jacqueline?- Und Jacqueline? Oscar (1967)
I don't know Jacqueline's address, so I'll make one up.Jacquelines Adresse hab ich zwar nicht, aber was macht das? Ich erfinde eine: Oscar (1967)
- The address?Und Jacquelines Adresse? Oscar (1967)
- I know.- Jacqueline... Oscar (1967)
I asked the boss, an awful woman, about Jacqueline, and she started talking about the price.Ich sprach die Besitzerin an und fragte nach Jacqueline. Da fing sie an zu handeln und den Preis raufzuschrauben. Oscar (1967)
Jacqueline never was there, she is a highly respectable girl.Jacqueline hat niemals dort gewohnt. Sie ist bestimmt das anständigste Mädchen! Oscar (1967)
- You know her too?Dann sind Sie die Mutter von Jacqueline! Oscar (1967)
- She's my daughter!- Jacqueline kennen Sie auch? Und ob! Oscar (1967)
You knew that Jacqueline is your daughter?- Jacqueline ist das Kind unserer Liebe. Oscar (1967)
- Yes!- Jacqueline? Oscar (1967)
Jacqueline!Jacqueline! Oscar (1967)
- What are you doing here? - Jacqueline! - This is your father.Meine liebe Jacqueline, ich möchte dir deinen Vater vorstellen. Oscar (1967)
Jacqueline will have big problems.Wird Jacqueline große Probleme bekommen. House of 1000 Pleasures (1974)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACQUELINE    JH AE1 K W AH0 L AH0 N
JACQUELINE    JH AE1 K L AH0 N
JACQUELINE    JH AE1 K AH0 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jacqueline    (n) ʤˈækəliːn (jh a1 k @ l ii n)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top