Search result for

*insists*

(67 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: insists, -insists-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
If she insists on comparing me to successful people,ถ้าเธอยืนยันจะเอาผมไปเปรียบเทียบ กับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างนั้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
Insists on jumping up to the highest spot in the room when he doesn't have the strength to clean his own bottom after a poo.พยายามที่จะกระโดดไปจุดที่สูงที่สุดในห้อง จนตอนนี้มันไม่มีแรงแม้แต่จะทำความสะอาดก้นของตัวเองแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
But Mr. Warren insists on giving you your presentแต่คุณวาเรนยืนยัน จะให้ของขวัญแด่คุณ Invitation Only (2009)
Professor Langdon, the Vatican insists that I have to take you back immediately.หากเจ้าหัวสันตะปาปาได้รับ ยาเกินขนาดการปกครองของ Tinzaparin, Angels & Demons (2009)
The lady insistsคุณผู้หญิงขอมา Sherlock Holmes (2009)
And yet he insists it's a shield.และนั้น ผมยืนยันว่ามันคือโล่ห์ Iron Man 2 (2010)
Joe insists that he was kidnapped,โจยืนยันว่า เขาโดนลักพาตัว Smoke and Steel (2010)
♪ I can't wait to ask Stan Lee why he insists on giving all his characters first and last names that start with the same letter.ฉันอยากจะถามสแตน ลีจริงๆว่า ทำไมเขาชอบตั้งชื่อ กับนามสกุลตัวละคร ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันนะ The Excelsior Acquisition (2010)
Insists she didn't go on a bender.ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำแบบนั้น The Townie (2010)
To the ash. He insists on an audience.พาไปหา "เทพเถ้าธุลี"(The Ash) เขาจะตัดสินมันเอง It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I'm sorry. It's the morrigan. She insists on seeing her.ประทานโทษเจ้าค่ะ นางพญาภูติดำ(The Morrigan)จะขอเข้าพบเธอ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
You cleared Alex Karev, who insists on running around the hospital with a bullet in his chest.คุณเคลียร์ อเล็ก คาเรพ คนที่ยืนกราน... จะทำงานในรพ.โดยมีกระสุนฝังอก\ผมรู้ว่าผมให้ใครผ่านบ้าง With You I'm Born Again (2010)
He still insists he didn't do it.เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ Sorry Grateful (2010)
He insists on taking her to China.เขาบอกว่าเขาต้องไป Episode #1.13 (2010)
- Then why are you together? - She insists on following me!งั้นทำไมพวกเธอถึงอยู่ด้วยกันล่ะ \ เขาตามผมมาเองอ่ะพี่ Episode #1.3 (2010)
It's just you now who still insists...เจ้านายนี่แหละที่ว่าเหมือนเดิม Episode #1.12 (2010)
The board of directors insists he has a beautiful mind.คณะกรรมการยืนกรานว่า เขามีมันสมองที่ชาญฉลาด แต่ผมคิดว่าเขาแค่เสียสติ The Benefactor Factor (2011)
Count dooku insists that you speak with him, commander.เคาท์ดูกูต้องการพูดกับท่าน ท่านผู้การ Counter Attack (2011)
Sun Wen insists on a Republic. They will not compromise.ไทเฮา ที่กระหม่อมเล่าเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศส 1911 (2011)
Well, he gave me sticker shock. And he insists he will only take cash.และเขารับแค่เงินสด Echoes (2011)
She insists on speaking to you personally.เธอต้องการจะคุยกับคุณ เป็นการส่วนตัวน่ะครับ Talk to the Hand (2011)
Hmm.How can I stop a person who insists on going?จะป้องกัน คนที่อยากจะไปให้ได้ ได้ยังไงล่ะครับ Episode #1.7 (2011)
He insists it has to be done..เขายืนยันว่ามันจะต้องมีการทำ .. Killing Them Softly (2012)
I don't know why Chuck insists on keeping it quiet.ผมไม่รู้ ทำไมชัคถึงยืนยันให้เก็บเงียบไว้ It Girl, Interrupted (2012)
...and she won't say who the father is, but insists that he's famous.และเธอไม่บอกว่าใครเป็นพ่อของเด็ก แต่ยืนยันได้ว่าเขาดังพอตัว Big Brother (2012)
Killing you would send your brother a message. But my mother insists on keeping you alive.ด้วยเนื้อของคนที่ถูกสังหาร การฆ่าเจ้าคงจะ ส่งสัญญาณให้พี่เจ้าได้รู้ แต่แม่ข้ายืนยัน ให้ยื้อชีวิตเจ้าไว้ Garden of Bones (2012)
And he insists on seeing Jhilmil.และเขายืนกรานอยากจะเจอชิลมิล Barfi! (2012)
He's right, Randall. You're the one insists this all be legal.เขาพูดถูก แรนดอลล์ นายยืนกรานให้ทำตามกฎหมายเอง Episode #1.2 (2012)
Abed insists on pillows, declaring world records to be dumb.ประกาศว่าสถิติโลกเป็นเรื่องงี่เง่า ทรอยจึงประกาศ Declaration Lame Pillows and Blankets (2012)
"Porter insists there was no hooded man on the beach,"พอตเตอร์ยืนยันว่า ไม่มีชายใส่ฮู้ดที่ชายหาด Doubt (2012)
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม I Helu Pu (2012)
She insists that Kit Walker is innocent.เธอยืนยันว่าคิท วอล์คเกอร์บริสุทธิ์ Dark Cousin (2012)
My father insists my name was always Odd... and he notes that all of my uncles are Bulgarian.แต่พ่อบอกว่าผมชื่ออ๊อดอยู่แล้วตั้งแต่แรก แล้วลุงของผมทุกคนก็เป็นชาวบัลกาเรีย Odd Thomas (2013)
Dr. Lewis insists that the Amazon are a proud and noble race.ดร.ลีวิสบอกฉันว่าเผ่าอเมซอน เป็นเผ่าชั้นสูง Caged Fae (2013)
He insists on calling me "sir"เขายืนกรานว่าจะเรียกผมว่า "ท่าน" A Whiff of Sulfur (2013)
The king insists you rest in better conditions.กษัตริย์กำชับให้คุณพักให้อาการดีขึ้น In the Evening (2013)
Reddington insists on you.เรดดิงตันยืนยันว่าต้องเป็นคุณ Wujing (No. 84) (2013)
If the lady insists...ถ้าคุณผู้หญิงยืนกราน.. Good Form (2013)
He insists you do something about it.เขายืนยันว่าคุณทำอะไรกับมัน Decline of an Empire (2014)
Supreme Leader Kim, when... the United States, which has an enormous stockpile of nuclear weapons, insists that countries like yours have none, does that feel hypocritical to you?ท่านผู้นำสูงสุด คิม ในเมื่อ.. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง จนแทบจะล้นคลังแสงออกมา The Interview (2014)
She insists that there are no pills in sight.เธอไม่ยอมวางยาเอาไว้ให้เห็น Hassun (2014)
But she insists on working with you.แต่ที่เธอยืนกรานก็คือ ต้องทำงานกับคุณ Orange Blossom Ice Cream (2014)
I'm afraid my lawyer insists on it.คือว่าทนายผมยืนกรานให้ทำ Fifty Shades of Grey (2015)
King Tommen insists on his sister's return to the capital?ราชาทอมเมนยืนยัน ว่าต้องการให้น้องสาวของเขากลับไปเมืองหลวงรึเปล่า ? The Dance of Dragons (2015)
Dr. McGee insists on having all the latest technology.ดร.แม็กกี้ ตั้งมั่นที่จะมีเทคโนโลยีล่าสุดเสมอ The Man Who Saved Central City (2015)
The mask's owner insists on the stanchions to keep people back.เจ้าของหน้ากากยืนยัน ให้มีเสาป้องกันคนเข้าใกล้หน้ากาก Inferno (2016)
Our queen insists that one of you must die as punishment for your crimes.ราชินีของเรายืนกรานว่าใครคนนึงของพวกเจ้าต้องตาย เป็นบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมของพวกเจ้า Battle of the Bastards (2016)
Which makes me look like some kind of prima donna who insists on getting credit for something he didn't do!ฉันเลยดูเหมือนพวกตัวประกอบฉาก ที่จะเอาหน้าในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำ The Six Thatchers (2017)
Our precious farmer princess insists that she speaks to her on the phone.เจ้าหญิงเกษตรกรผู้เลอค่าของเรา ยืนกรานที่จะคุยโทรศัพท์กับมัน Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insistsHe always insists on having everything his own way.
insistsHe insists on going to the park with his father.
insistsHe insists on playing another game.
insistsJack insists that he has nothing to do with the crime.
insistsMother insists that I should eat more vegetables.
insistsMother insists that we should be home by seven in the evening.
insistsMr Johnson insists on his theory.
insistsMy mother insists that I should not go out after dark.
insistsShe insists on her son being innocent.
insistsThe eyes themselves can become selective, ignoring part of what is there, and the brain sometimes insists on seeing things that don't exist at all.
insistsWhat annoys me is that though I object, she insists on buying it.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSISTS    IH2 N S IH1 S T S
INSISTS    IH2 N S IH1 S S
INSISTS    IH2 N S IH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insists    (v) (i1 n s i1 s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beharrt aufinsists [Add to Longdo]
insistiertinsists [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top