Search result for

*in the case of*

(38 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in the case of, -in the case of-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์ Changeling (2008)
In the case of my son, these words are literally true.ในกรณีของลูกชายฉัน คำพูดนี้เป็นจริงตรงๆ ตัว Pilot (2008)
In the case of my death...ถ้าฉันเป็นอะไรไป The Breath (2009)
In the case of severe thunderstormsในกรณีฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก Road Kill (2009)
The first is in the case of identical twins.ประการแรกคือในกรณีของแฝดเหมือน Episode #1.8 (2009)
The second is in the case of bone marrow transplants.ประการที่สองคือการปลูกถ่ายไขกระดูก Episode #1.8 (2009)
In the case of the vampirist, it's more pronounced.ในความคิดของพวกที่คิดว่าตัวเองเป็นแวมไพร์ มันถือเป็นการประกาศตัวเอง The Performer (2009)
Or in the case of serena, rebel and not go.หรือในกรณีของเซรีน่า ขัดขืนและก็ไม่ไปเรียน Last Tango, Then Paris (2010)
I - In the case of penetrating trauma...ในกรณีของผิวหนังเป็นมีแผลเป็นรู... The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
In the case of this patient, it was two hours, one minute...สำหรับผู้ป่วยรายนี้ 2 ชั่วโมง 1 นาที TS-19 (2010)
Or in the case of lily's holiday partyไม่ก็ในกรณีN\ปาร์ตี้วันหยุดของลิลี่ The Townie (2010)
And in the case of John Doe?แล้วในกรณีของชายนิรนามล่ะ Ball and Chain (2010)
In other news tonight, new details are emerging in the case of a missing Colorado infant.ในคืนนี้ข่าวอื่น ๆ รายละเอียดใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ ในกรณีของเด็กที่หายไปในโคโลราโด Drive Angry (2011)
But in the case of the drones, we don't have to guess.แต่ในกรณีของโดรน เราไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ต้องขอบคุณบางคนที่มีไอเดียหลักแหลม Gauntlet (2011)
In the case of Scarlett Johansson and Ryan Reynolds it was distance and egos.ในกรณีสการ์เล็ต โจแฮนสัน กับไรอัน เรย์โนลด์ มันคือห่างไกล และอวดเด่น Spring Cleaning (2011)
In the case of the cold spot, the only way such a part of the sky could just be completely, entirely empty, that kind of bizarre behavior of the Universe can occur only if there is some other force at work.ในกรณีที่จุดที่หนาวเย็น วิธีเดียวที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ท้องฟ้า ก็อาจจะสมบูรณ์ว่างเปล่าอย่าง สิ้นเชิง Is There an Edge to the Universe? (2011)
Now that's normal in small doses, but in the case of Cazuli's factory, they were way over the legal limit.ตอนนี้ที่เป็นเรื่องปกติเล็กน้อย แต่ในกรณีของโรงงานคาซูรี พวกเขาทำใันเกินกฎหมายกำหนด Cloudy with a Chance of Murder (2012)
In the case of Australia, my motherland, mad rapists and thieves being dragged to some devil island in chains.ในกรณีที่ประเทศออสเตรเลียมาตุภูมิของฉัน ข่มขืนบ้าและขโมย ถูกลากไปบางส่วน เกาะปีศาจโซ่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Just like Edgar Allan Poe suspected in the case of Maelzel's Chess Player, huh?เหมือนที่เอ๊ดการ์อลันโป สงสัยในคดีนักเล่นหมากรุกของเมลเซิลไง The Best Offer (2013)
A 3-pronged fail-safe in the case of an inadvertent nuclear launch.พวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหม? Olympus Has Fallen (2013)
In the case of the people of Oregon versus Donald Nidaria on the charge of murder in the first degree, we find the defendant Donald Nidaria guilty.ในกรณีของ ผู้คนในโอเรกอน สู้กับ โดนอลด์ ไนดาเรีย ในข้อหาฆาตกรรมr ในลำดับแรก One Angry Fuchsbau (2013)
And in the case of Aerotyne, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run.และในกรณีของ เอโรไดน ที่ ขึ้นอยู่กับทุกปัจจัยทางเทคนิค ออกมีจอห์น เรากำลังมองหาที่ แกรนด์สแลม วิ่งกลับบ้าน The Wolf of Wall Street (2013)
And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you,และในกรณีของโทรศัพท์, ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและทุกคน ของคุณ The Wolf of Wall Street (2013)
"...in the case of TWA..."ในคดีของทีดับเบิลยูเอ Rules Don't Apply (2016)
Inspector, in the case of the four main defendants... you have no corroborating evidence of any kind.ตรวจสอบในกรณีที่ จำเลยทั้งสี่หลัก ofthe ... คุณไม่มีหลักฐาน corroborating ประเภทใดก็ได้ In the Name of the Father (1993)
Good. How about in the case of Owens vs. McCullogh?ดี แล้วกรณ๊ของโอเวนกับแมคคัลโลล่ะ Legally Blonde (2001)
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ The Corporation (2003)
- In the case of fire...- เป็นเรื่องความแค้น... The Guy Was Cool (2004)
They are ruling nothing out in the case of missing mother of two, Mary Freeman.ยังคงไม่พบเบาะแสกับคดี การหายตัวไปของแม่ลูกสอง แมรี่ ฟรีแมน White Noise (2005)
Rarely in the case of armed robbery do we hear a plea of no contest.น้อยครั้งมากในคดีปล้นโดยใช้อาวุธ ที่ศาลไม่ได้ยินคำให้การคัดค้านใดๆ Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the case ofEven in the case of a major disease, hope is a good weapon.
in the case ofIn the case of commercial airplanes, private companies compete to sell their product.
in the case ofIn the case of fire, dial 119.
in the case ofIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
in the case ofIn the case of Mr A there is no excuse.
in the case ofJohn got suddenly ill, but in the case of Bill, he simply forgot about the meeting.

Japanese-English: EDICT Dictionary
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
[ひも, himo] (n) (1) string; cord; (2) man who is financially dependent on a woman (such as a gigolo or, in the case of a prostitute, a pimp); pimp; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top