ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*in succession*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in succession, -in succession-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in successionThey won the Japan Cup three years in succession.
in successionThis year typhoons comes in succession.
in successionWe are writing to inform you that Mr Koichi Ohara has been appointed as Manager of the Technical Department in succession to Mr Taro Iida.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผับ(adv) rapidly in succession, See also: staccato, in staccato, Example: เด็กชายวิ่งผับๆ มาขอเงินแม่ไปซื้อขนม, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด)
ทยอย(adv) one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
รวด[rūat] (adv) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly  FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
相继[xiāng jì, ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, / ] in succession; following closely, #4,668 [Add to Longdo]
依次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] in order; in succession, #7,401 [Add to Longdo]
接连[jiē lián, ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄢˊ, / ] on end; in a row; in succession, #7,838 [Add to Longdo]
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running, #12,260 [Add to Longdo]
接二连三[jiē èr lián sān, ㄐㄧㄝ ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄢ, / ] one after another (成语 saw) in succession, #22,583 [Add to Longdo]
连天[lián tiān, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ, / ] for days in succession, #22,716 [Add to Longdo]
蝉联[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship, #23,460 [Add to Longdo]
陆陆续续[lù lù xù xù, ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] in succession; one after another; continuously, #32,410 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] TH: ตามมาเป็นลำดับ  EN: to follow in succession
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] TH: ต่อจากนี้ไปอีก  EN: in succession

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ぞろぞろ[zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]
どさどさ[dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
芋蔓式;芋づる式;いもづる式[いもづるしき, imodurushiki] (adv) one after another; in succession [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
継起[けいき, keiki] (n,vs) occurring in succession [Add to Longdo]
交々;交交;交;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession [Add to Longdo]
次々(P);次次[つぎつぎ, tsugitsugi] (adv,adv-to,n) in succession; one by one; (P) [Add to Longdo]
次から次へと[つぎからつぎへと, tsugikaratsugiheto] (exp) in succession; one after another [Add to Longdo]
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P) [Add to Longdo]
相前後する[あいぜんごする, aizengosuru] (vs-s,vi) to occur one after another; to happen in succession [Add to Longdo]
梯子(P);階子;梯[はしご(P);ていし, hashigo (P); teishi] (n) (1) ladder; (2) stairs; (n,vs) (3) (はしご only) going to several places in succession (e.g. barhopping); (P) [Add to Longdo]
読み継ぐ[よみつぐ, yomitsugu] (v5g,vt) to read in succession (e.g. by many readers) [Add to Longdo]
抜き[ぬき, nuki] (adv,suf) (1) without; not including; dispensed with; (2) (beating) in succession; (P) [Add to Longdo]
連続[れんぞく, renzoku] (n,vs) serial; consecutive; continuity; occurring in succession; continuing; (P) [Add to Longdo]
連破[れんぱ, renpa] (n,vs) winning successively; defeating one's enemy in succession [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top