Search result for

*iata*

(135 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iata, -iata-
Possible hiragana form: *いあた*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diatatorially[ADV] อย่างเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plica fimbriata; fimbriated foldส่วนทบหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona waviata (L.)ทรัพย์ที่ผู้ร้ายโยนทิ้งขณะหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bambocciataจิตรกรรมคนยากไร้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fimbriated fold; plica fimbriataส่วนทบหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hemiataxiaอาการเดินเซข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toona ciliataยมหอม [TU Subject Heading]
Corona Radiataชั้นรูปมงกุฎที่มีเซลล์ขยายตามยาวมาจากถุงน้ำเลี้ยง [การแพทย์]
Elaphe Radiataงูทางมะพร้าว [การแพทย์]
Esophagectomy, Transhiatal Bluntการผ่าตัดหลอดอาหารโดยไม่ผ่านช่องอก [การแพทย์]
Kummerowia Striataโกยหั่งเช่า(พืช) [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
IATA :International Air Transport Association (org ) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's La bloody Traviata. My God.เรื่องเสน่ห์มรณะ Match Point (2005)
- How are you gonna fit Grandpa in the Miata?-เราจะเอาพ่อเข้าไปในมิอาต้าไม่ได้ Little Miss Sunshine (2006)
The Cruciatas Curse will be used on your tongue.คำสาปกรีดแทงคงทำให้เธอพูดได้นะ มันผิดกฎหมาย Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Verdi's La Traviata.Verdi's La TraviataChuck Versus the Fat Lady (2008)
And fling a piata over a tree and bam!และ เหวี่ยง เพียต้า ข้าม \ ต้นไม้จากนั้นก็ แบ๊ม! What More Do I Need? (2008)
a hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
People should be allowed their dreams. Dal Riata.คนก็ฝันได้นะ เดล เรียตา Fae-de to Black (2013)
No giants stepping on my Miata.ไม่มียักษ์มาเหยียบรถฉัน Dark Hollow (2013)
I was in the neighbourhood on personal business, so I took the opportunity to make your acquaintance.Angenehm, Salvatore Pagliuca aus Torre Annunziata. - Angenehm. Accattone (1961)
The widow Traviata.Die Witwe TraviataAll These Women (1964)
By the way, could you have a word with Traviata?Könntest du übrigens mit Traviata reden? All These Women (1964)
I haven't spoken to him yet, Traviata.Ich habe noch nicht mit ihm geredet, TraviataAll These Women (1964)
Traviata!TraviataAll These Women (1964)
It wasn't Felix, dear Traviata.Es war nicht Felix, liebe TraviataAll These Women (1964)
"Traviata, why do you quarrel?""Traviata, warum streitest du? All These Women (1964)
- You mustn't leave, Traviata.- Du musst nicht gehen, TraviataAll These Women (1964)
Where's your pistol, Traviata?Wo ist deine Pistole, TraviataAll These Women (1964)
Traviata is out shooting again.Traviata schießt draußen wieder. All These Women (1964)
We have to speak about Traviata.Wir müssen über Traviata reden. All These Women (1964)
- Traviata?- TraviataAll These Women (1964)
"Traviata.TraviataAll These Women (1964)
The Russian "Traviata" is super-fast and to prevent Ivan from going home Peppone has taken them to the hotel for a vodka-drinking competition.Das war eine superschnelle Traviata. Um Ivan aufzuhalten, hat Peppone alle ins Hotel eingeladen - und fordert Revanche beim Wodkatrinken. Don Camillo in Moscow (1965)
Ordenen, porfavor, inmediatamente.Ordenen, por favor, inmediatamente. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
lnmediatamente los atendemos.Inmediatamente los atendemos. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Madame Dahl?Mme. TraviataMississippi Mermaid (1969)
Madame d'Oyl.Mme. La Traviata. Mme. TraviataMississippi Mermaid (1969)
Doyle sounds kind of like Oyl!Aber Mme. Traviata passt noch besser. Mississippi Mermaid (1969)
Madame Olive d'Oyl. Tonight, Madame Olive d'Oyl will speak to her fans, live from our studios.Wenn es Nacht wird, sinkt Mme. Traviata in die Kissen. Mississippi Mermaid (1969)
Gastropods, lamellibranchs, cephalopods!Gastropoden, Lamellibranchiata, Kopffüßer! The War Against Pornography (1972)
The gastropods, the lamellibranchs And the cephalopods.Den Gastropoden, den Lamellibranchiata und den Kopffüßern. The War Against Pornography (1972)
What about the lamellibranchs?Und die LamellibranchiataThe War Against Pornography (1972)
And finally among the lamellibranch bivalvesUnd nun die Verdorbenste aus der Unterart... der zweischaligen LamellibranchiataThe War Against Pornography (1972)
She made a pagliata. She cooks a fabulous pagliata.Sie hat Pagliata gemacht. Ihre Spezialität. Roma (1972)
- (Fellini) What's a pagliata?- (Fellini) Was ist PagliataRoma (1972)
Mom sang "La Traviata" in the bathroom.Meine Mama sang schon im Bad La TraviataIncorrigible (1975)
Doing Traviata.Er sing TraviataA Lovely Little Affair (1985)
(April) I go limp in the last scene of La Traviata.(April) Ich kippe bei La Traviata immer fast um. Hannah and Her Sisters (1986)
We'll make this Traviata unbelievable.Paris ist mir sehr wichtig. Lass uns eine fantastische Traviata machen. Opera (1987)
Bilyukbashyata Tsanko PetrovBilükbaschiata Tsanko Petrov Time of Violence (1988)
This is sister Mary of the Annunciation.- Schwester Mary AnnunciataNuns on the Run (1990)
It's her job, isn't it? Annunciation. Isn't it a classy work for announcement?Annunciata, ist das nicht 'n Schlaumeierwort für Ankündigung? Nuns on the Run (1990)
A Mazda Miata.Ein Mazda MiataGimme That Old Time Religion (1990)
La Traviata.La TraviataOther People's Money (1991)
I'm going to see Traviata at Covent Garden. - Ah.Ich sehe mir im Covent Garden La Traviata an. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Disingenuous mountebanks with their subliminal chicanery--Abgefeimte ScharIatane mit ihrer subIiminaIen QuacksaIberei! Bart's Friend Falls in Love (1992)
lnmediatamenteInmediatamente. Teso dos Bichos (1996)
Our special pasta tonight is Linguine al Arrabbiata.Unsere Empfehlung heute Abend ist Linguine al ArrabbiataThe Kiss & the Kiss-Off (1997)
- What's Arrabbiata?Was ist "Arrabbiata"? The Kiss & the Kiss-Off (1997)
La Vestale, La Sonnambula... and the unforgettable La Traviata and Anne Boleyn.so bei "La VestaIe", "La sonnambula", "La Traviata" und "Anna BoIena". Luchino Visconti (1999)
I had permission to follow the last weeks of rehearsal... of La Traviata:Ich durfte in der Ietzten Woche der Proben zu "La Traviata" dabei sein... Luchino Visconti (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
สำลี[N] black-banded trevally, See also: Seriola nigrofasciata, Syn. ปลาสำลี, Example: พ่อชอบกินปลาสำลีแดดเดียวมาก, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Seriolina nigrofasciata ในวงศ์ Carangidae ลำตัวค่อนข้างกลม สีเทาคล้ำ เกล็ดเล็กคอด หางกิ่ว

CMU English Pronouncing Dictionary
MIATA    M IY0 AA1 T AH0
JUNIATA    Y UW0 N IY0 AA1 T AH0
NUNZIATA    N UW0 N Z IY0 AA1 T AH0
TRAVIATA    T R AA0 V IY0 AA1 T AH0
ANNUNCIATA    AA0 N UW0 N CH AA1 T AH0
ANNUNZIATA    AA0 N UW0 N Z IY0 AA1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Traviata    (n) (t r a v ii a1 t @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , ] Seriola qinqueradiata; yellow tail, #532,983 [Add to Longdo]
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, / ] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake [Add to Longdo]
唇形科[chún xíng kē, ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄜ, ] Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint [Add to Longdo]
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waaliataube {f} [ornith.]Yellow-bellied Green Pigeon [Add to Longdo]
Brasiliatapaculo [ornith.]Brasilia Tapaculo [Add to Longdo]
(Chromis retrofasciata) [zool.]black bar damsel [Add to Longdo]
Gestreifter Schleimfisch {m}; Juwelen-Felshüpfer {m} (Salarias fasciata) [zool.] {adj}algae blenny; lawnmower blenny [Add to Longdo]
IATA : Internationaler LuftverkehrsverbandIATA : International Air Transport System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre [Add to Longdo]
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
オヒョウ[, ohyou] (n) Manchurian elm (Ulmus laciniata) (ain [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
クロオビスズメダイ[, kuroobisuzumedai] (n) black-bar chromis (Chromis retrofasciata) [Add to Longdo]
コシジロキンパラ[, koshijirokinpara] (n) white-rumped Munia (Lonchura striata) [Add to Longdo]
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat [Add to Longdo]
シアター(P);テアトル;テアトロ[, shiata-(P); teatoru ; teatoro] (n) theater; theatre; (P) [Add to Longdo]
シアターオルガン[, shiata-orugan] (n) theatre organ [Add to Longdo]
シソ科[シソか, shiso ka] (n) Labiatae (plant family); mint; Lamiaceae [Add to Longdo]
タスマニアタイガー[, tasumaniataiga-] (n) (See 袋狼) Tasmanian tiger [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
ドライブインシアター[, doraibuinshiata-] (n) drive-in theater; drive-in theatre [Add to Longdo]
バンディッドスキャット;シルバー・スキャット;シルバースキャット[, bandeiddosukyatto ; shiruba-. sukyatto ; shiruba-sukyatto] (n) spotbanded scat (Selenotoca multifasciata, species of Indo-West Pacific scat); silver scat [Add to Longdo]
マルチメディアタイトル[, maruchimedeiataitoru] (n) {comp} multimedia title [Add to Longdo]
ミニシアター[, minishiata-] (n) mini theater; mini theatre [Add to Longdo]
リヴァイアサン;リバイアサン;レヴィアタン;レビヤタン[, rivaiasan ; ribaiasan ; reviatan ; rebiyatan] (n) leviathan [Add to Longdo]
レストランシアター[, resutoranshiata-] (n) restaurant theater; restaurant theatre [Add to Longdo]
レッドラインド・ピグミーゴビー;レッドラインドピグミーゴビー;ストライプヘッドドワーフゴビー;ストリアータゴビー[, reddoraindo . pigumi-gobi-; reddoraindopigumi-gobi-; sutoraipuheddodowa-fugobi-; su] (n) stripehead goby (Trimma striatum, was Trimma striata); stripehead dwarf goby (an Indo-West Pacific fish species) [Add to Longdo]
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[, repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America) [Add to Longdo]
ヴァリアタス[, variatasu] (n) variegated platy (Xiphophorus variatus) (lat [Add to Longdo]
鞍掛海豹[くらかけあざらし;クラカケアザラシ, kurakakeazarashi ; kurakakeazarashi] (n) (uk) ribbon seal (Histriophoca fasciata) [Add to Longdo]
一見に値する[いっけんにあたいする, ikkenniataisuru] (exp,vs-s) to be worth seeing [Add to Longdo]
一指当たり[いちゆびあたり, ichiyubiatari] (n) span [Add to Longdo]
永良部鰻[えらぶうなぎ;エラブウナギ, erabuunagi ; erabuunagi] (n) (uk) (See 永良部海蛇) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata) [Add to Longdo]
永良部海蛇[えらぶうみへび;エラブウミヘビ, erabuumihebi ; erabuumihebi] (n) (uk) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata) [Add to Longdo]
火に当たる[ひにあたる, hiniataru] (exp,v5r) to warm oneself at the fire [Add to Longdo]
局に当たる[きょくにあたる, kyokuniataru] (exp,v5r) to deal with a situation; to take charge of an affair [Add to Longdo]
金槌頭[かなづちあたま, kanaduchiatama] (n) hard-headed; stubborn [Add to Longdo]
君子蘭[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata) [Add to Longdo]
蛍(P);螢(oK)[ほたる(P);ホタル, hotaru (P); hotaru] (n) (uk) firefly (Luciola cruciata); lightning bug; glowworm; (P) [Add to Longdo]
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
見当たらない[みあたらない, miataranai] (adj-i) not be found; (P) [Add to Longdo]
見当たる(P);見あたる;見当る[みあたる, miataru] (v5r) to be found; (P) [Add to Longdo]
古い革袋に新しい酒を盛る[ふるいかわぶくろにあたらしいさけをもる, furuikawabukuroniatarashiisakewomoru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles [Add to Longdo]
口当たり[くちあたり, kuchiatari] (n) (1) taste; (2) smooth talking; (3) reception; hospitality [Add to Longdo]
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned [Add to Longdo]
行き当たる;行き当る;行当たる;行当る[ゆきあたる;いきあたる, yukiataru ; ikiataru] (v5r,vi) to hit; to run into; to light on; to strike into; to come against; to deadlock [Add to Longdo]
差し当たって;差当たって;差当って[さしあたって, sashiatatte] (adv) (See 差し当たり・1) for the present; for the time being; at present [Add to Longdo]
差し当たり(P);差当たり;差当り[さしあたり, sashiatari] (adv) (1) (See 差し当たって) for the time being; at present; (n) (2) (arch) (See 差し障り) hindrance; (P) [Add to Longdo]
差し当る;差し当たる;差当たる;差当る[さしあたる, sashiataru] (v5r,vi) to face the situation [Add to Longdo]
才槌頭[さいづちあたま, saiduchiatama] (n) head like a hammer [Add to Longdo]
散切り頭[ざんぎりあたま, zangiriatama] (n) cropped head [Add to Longdo]
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P) [Add to Longdo]
思い当たるふしがある;思い当たる節がある[おもいあたるふしがある, omoiatarufushigaaru] (exp) to have something (likely) come to mind [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
差し当たり[さしあたり, sashiatari] vorlaeufig, einstweilen [Add to Longdo]
突き当たる[つきあたる, tsukiataru] stossen (auf), -enden [Add to Longdo]
罰当たり[ばちあたり, bachiatari] verdammt, verflucht, gottlos [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top