ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hew*

HH Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hew, -hew-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, Syn. grand nephew

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew(vt) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew(vi) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
chew(n) ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew(vt) เคี้ยว, Syn. jaw, masticate
chew(vt) บด, Syn. grind, crush
hewn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(adj) ซึ่งถูกโค่น, See also: ซึ่งถูกฟาดฟัน
hewn(adj) ซึ่งถูกฟัน, See also: ซึ่งถูกสับ, ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกตัด
phew(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือประหลาดใจ
whew(int) เสียงอุทานแสดงความรู้สึกปลดปล่อยหรือประหลาดใจ
chewy(n) ที่ต้องเคี้ยว
cashew(n) มะม่วงหิมพานต์
eschew(vt) หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun
hew to(phrv) ทำตาม (เช่น กฎ, ข้อบังคับ), See also: ปฏิบัติตาม
nephew(n) หลานชาย, See also: บุตรชายของพี่หรือน้อง, Syn. brother's son
unhewn(adj) หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished
chew on(phrv) แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. bite on
chew on(phrv) ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chew up(phrv) เคี้ยว (อาหาร) ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: เคี้ยวให้ละเอียด
chew up(phrv) กัดทำลายด้วยฟัน, See also: กัด, แทะ
chew up(phrv) ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, Syn. tell off
chew up(phrv) กังวล (คำไม่เป็นทางการ), See also: วิตก
hew out(phrv) ฟัน (มักใช้กับขวาน), See also: ตัด, สับ, Syn. carve out, hack out
Matthew(n) แมททิว (ชื่อของผู้ชาย), Syn. Matt
chew out(phrv) ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดุด่า, ว่ากล่าว
hew down(phrv) โค่น, See also: ตัด, ฟัน, Syn. chop down, hack down
chew away(phrv) กินตลอด, See also: กินไม่หยุด
chew away(phrv) กัดทำลายด้วยฟัน
chew over(phrv) ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน, Syn. bite on, chew on
chew upon(phrv) แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. chew on
chew upon(phrv) ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
rough-hew(vt) ทำอย่างลวกๆ, See also: ทำคร่าวๆ
rough-hewn(adj) ซึ่งตัดไว้ไม่เรียบ
chewing gum(n) หมากฝรั่ง
grandnephew(n) เหลนชาย, See also: ลูกชายของหลาน
chew the fat(sl) คุย, See also: จ้อ, พูด
great-nephew(n) ลูกชายของหลาน, Syn. grandnephew
face like a bulldog chewing a wasp(sl) ไม่มีความน่าดึงดูด, See also: ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์, มะม่วงหิมพานต์
chew(ชู) { chewed, chewing, chews } vt. เคี้ยว, ขยำ, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว, เคี้ยวใบยาสูบ, ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
hew(ฮิว) vt., vi. ผ่า, ฟัน, ตี, แทง, สับ, ตัด, โค่น, ฟาดฟัน
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
hewn(ฮูน) adj. ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกฟาดฟัน
nephew(เนฟ'ฟิว) n. หลานชาย
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ, ทำอย่างหยาบ ๆ , ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ , หุนหันพลันแล่น, ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
unhewn(อัน'ฮิวน') adj. หยาบคาย, ไม่ได้ปรับให้ดี
whew(วิว) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, ความสบายใจหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
chew(vi, vt) เคี้ยว, เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง, ตังเม
eschew(vt) หลีกเลี่ยง, ละเว้น, หลบหนี, อดกลั้น, กล้ำกลืน
grandnephew(n) เหลนชาย
hew(vt) ฟัน, ตัด, ถาก, หักร้างถางพง, สับ, โค่น, ผ่า
nephew(n) หลานชาย
thews(n) เอ็น, กล้าม, กำลังกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masticatory force; chewing forceแรง(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chewing cycleวัฏจักรเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chewing force; masticatory forceแรงบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clerihewบทร้อยกรองเคลริฮิว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
functional chew-in record๑. รอยบันทึกการเคี้ยวใช้งาน๒. การบันทึกรอยเคี้ยวใช้งาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashewมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashew nutเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashew nut industryอุตสาหกรรมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Shewedagan (Rangoon, Burma)เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง, พม่า) [TU Subject Heading]
Shewemawadawเจดีย์ชเวมอดอ (หงสาวดี, พม่า) [TU Subject Heading]
Chewingการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Gumหมากฝรั่ง [การแพทย์]
Chewing Reflexกระตุ้นให้เกิดการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Typeปากแบบกัด [การแพทย์]
Cutting and Chewing Typeแบบกัดและเคี้ยว [การแพทย์]
Louce, Chewingเหากัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chewy Sunday[ชิว-วี่-ซัน-เดย์] (god) วงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน3โลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whew!ฮู๊ว! The Hot Potato Job (2011)
Pshew.. Deadline (2011)
Whew.- Head Case (2011)
Whew!เฮ้อ! Unholy Night (2012)
Whew!โอ้! Natural Born Wesen (2013)
Whew.วิ้ว Kill the Boy (2015)
Mathews.Mathews. The Lumberjack (1981)
Mayhew?Mayhew! Barton Fink (1991)
-Matthew.- Matthew. Pistol Whipped (2008)
Matthew?Matthew? Cloverdale (2010)
Nothing. I'm just chewing.ไม่มีอะไร ผมแค่เคี้ยว The Great Dictator (1940)
Whew!ต๊าย! Pinocchio (1940)
Whew!ต๊าย! Pinocchio (1940)
Get your cigars, cigarettes and chewing' tobacco.บุหรี่และเคี้ยวยาสูบ Pinocchio (1940)
- What's he doing? - Chewing gum will do the job.หมากฝรั่งจะทำงาน Yellow Submarine (1968)
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck!พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ Blazing Saddles (1974)
Is Bismark a hewwing?ของหมู ๆ Blazing Saddles (1974)
Have a seat, shewiff.นั่งสิ นายอำเภอ Blazing Saddles (1974)
Chewing gum on line, eh?เคี้ยวหมากฝรั่งขณะเข้าแถว Blazing Saddles (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
It was Gardner's boat, all chewed up. I helped tow it in. You should've seen it!นั่นมันเรือ ถูกเคี้ยวซะพัง ผมลากมันเข้าฝั่งเอง คุณต้องเห็นมันเอง! Jaws (1975)
Except, of course, for the guy who offered to chew on my pantyhose!ยกเว้นชายคนนึง เขาขอเีค้ยวถุงน่องของฉัน Oh, God! (1977)
He's my nephew.เขาเป็นหลานชายของฉัน. Suspiria (1977)
- What's your name? - Matthew Lucas.คุณชื่ออะไร แมทธิวลูคัส I Spit on Your Grave (1978)
- Bye. - Bye, Matthew.ลาก่อน แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
- You're gonna scare 'em away. - Bring the pail, Matthew.คุณจะไห้มันตกใจ นำถัง แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Where the fuck is Matthew?แมทธิวอยู่ที่ไหน I Spit on Your Grave (1978)
You feeling good, Matthew baby?คุณรู้สึกดี แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly?พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ? I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew, what do you say?เฮ้ , แมทธิว , สิ่งที่คุณ พูด I Spit on Your Grave (1978)
A broad, Matthew, a broad.กว้าง , แมทธิว , วงกว้าง I Spit on Your Grave (1978)
What's a special broad, Matthew?สิ่งที่พิเศษ กว้าง , แมทธิว ? I Spit on Your Grave (1978)
New York broads are all loaded, Matthew.บรอด นิวยอร์ก ถูกโหลด ทั้งหมด , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
- Don't miss your chance, Matthew. - Do it, Matthew, come on.อย่าพลาดโอกาสที่ แมทธิว ของ คุณ ทำมัน , แมทธิว , มา I Spit on Your Grave (1978)
- Don't blow it. - Matthew!อย่า bIow มัน Whoo , แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Fucking Matthew. You're gonna die a virgin.ไอ้ แมทธิว คุณกำลัง จะ ตาย บริสุทธิ์ I Spit on Your Grave (1978)
Come on, Matthew, move your fucking ass.มาสิ, แมทธิว ย้าย ตูด ร่วมเพศ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Come on, Matthew, don't waste time.มาสิ, แมทธิว ไม่ต้องเสียเวลา I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew!เฮ้ , แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
- Don't miss your chance, Matthew!อย่าพลาดโอกาสที่ แมทธิว ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Try it, Matthew. It'll be good, you'll see.ลอง , แมทธิว lt'จะ จะดี คุณจะ เห็น I Spit on Your Grave (1978)
- It's now or never, Matthew. - Move!lt เป็น ตอนนี้หรือไม่ , แมทธิว ย้าย I Spit on Your Grave (1978)
- Come on, Matthew. Try it, baby!มาสิ, แมทธิว ลอง ที่รัก ! I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew's going to do it. He's going to do it.เฮ้ , แมทธิว จะทำมัน เขาจะ ทำ มัน I Spit on Your Grave (1978)
- Go, Matthew!ไป แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew!เฮ้ , แมทธิว ! ว้าว ! I Spit on Your Grave (1978)
Little Matthew!ลิตเติ้ล แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Take off your fucking glasses, Matthew.ถอด แว่นตา ร่วมเพศ ของคุณ แม ทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Hey, what's the matter, Matthew baby, huh?เฮ้ , สิ่งที่ เป็นเรื่อง, แมทธิว เด็ก ฮะ? I Spit on Your Grave (1978)
Matthew, I want you to go back and do her, okay?แมทธิว ฉันต้องการให้คุณ กลับ ไปและทำ ของเธอ โอเค ? I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hewDoes it hurt when you chew?
hewYou may as well chew your food well.
hewHe is not my son, but my nephew.
hewA baby comes to chew foods.
hewA nephew is a son of one's brother or sister.
hewWhile on a mountain trip I was chewing on some hard, stale bread when I happened upon a huge snake.
hewChew your food well.
hewMy sister's son Jimmy is my favorite nephew.
hewChew your food well so it can be digested properly.
hewJohn is my nephew.
hewAll her money went to her nephew.
hewHis nephew was absorbed in the splendid fireworks.
hewThe boss just chewed him out again.
hewMy nephew was excused on the ground of his youth.
hewMatthew Hopkins witchfinder general.
hewHe bit off more than he could chew.
hewHe can't chew well, because he has a toothache now.
hewCan I chew on this side?
hewFood should be chewed before being swallowed.
hewHis nephew was brought up to be modest and considerate.
hewShe refused to put up with her boisterous nephews anymore.
hew(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
hewI didn't do well on the test so my parents chewed me out.
hewAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
hewMabel loves to chew the fat while playing bridge.
hewMy nephew was accustomed to sitting up late.
hewChew it over for a while and let me know what you think.
hewI offered to help her with hew homework.
hewA rat chewed a hole in the wall.
hewI have difficulty chewing.
hewIt is most important to chew your food, whether vegetable or meat, before you swallow it down.
hewThe nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil.
hewChewtarou is Mrs Tanaka's dog.
hewMy sister has two sons, so I have two nephews.
hewMy nephew is allergic to eggs.
hewShe bit off more than she could chew and was laughed at.
hewFood must be chewed well to be digested properly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบเคี้ยว(v) crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai Definition: ขบและเคี้ยว
มะม่วงหิมพานต์(n) cashew nut, Example: ี่กำนันท่านนี้เป็นผู้แนะนำให้ชาวบ้านเริ่มปลูกมะม่วงหิมพานต์ในสวนยางพารา, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale Linn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบน้ำ ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด
เกลา(v) smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai Definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
เคี้ยว(v) chew, See also: grind, masticate, crush, manducate, Syn. บด, Example: เด็กๆ ควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืน, Thai Definition: บดให้แหลกด้วยฟัน
เคี้ยวเอื้อง(v) ruminate, See also: chew the cud, Syn. บดเอื้อง, Example: ควายสองตัวกำลังยืนเคี้ยวเอื้องอยู่ในนาอย่างมีความสุข, Thai Definition: อาการที่ควายสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด
ภาคิไนย(n) nephew, See also: son of one's sister, Syn. หลาน, Ant. ภาติยะ, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
ลื่อ(n) child of great-grandchild, See also: great-great grandchild, child of grandnephew, Thai Definition: ลูกของเหลน
หน่ายหนี(v) shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai Definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ
หมากฝรั่ง(n) chewing gum, Example: ตัวเขาซื้อหนังสือดาราเล่มหนึ่ง ซื้อหมากฝรั่งและขนมให้แม่หนูแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเจ้าหล่อนอีก, Count Unit: แท่ง, เม็ด, แผ่น, กล่อง, Thai Definition: ของเคี้ยวเล่นอย่างหนึ่งทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งปรุงให้มีกลิ่นและรสต่างๆ เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุ่นคล้ายยาง
ตัดถนน(v) break (/blaze) a trail, See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. สร้างถนน, ทำถนน, Example: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ตัดทาง(v) break (/blaze) a trail, See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง, Example: กำนันขอแรงชาวบ้านช่วยกันตัดทางเข้าวัด, Thai Definition: ทำให้มีทาง
ตำแย(n) Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
ตะบัน(n) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai Definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ถาก(v) hoe, See also: hew, Example: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง, Thai Definition: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
กร้วม(adv) sound of chewing, See also: collision sound, Example: หล่อนกัดขนมปังกรอบเสียงดังกร้วม
การถาก(n) chipping, See also: whittling, chop, cutting, hewing (wood), trim, Syn. กาลอก, การขูด, การปลอก, การตัด, การเหลา, การเกลา, การเล็ม, Example: การถากเปลือกไม้ต้องทำอย่างเบามือ มิฉะนั้นเนื้อเยื่อบางส่วนอาจถูกทำลาย, Thai Definition: การฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น การถากเปลือกไม้ การถากเสา, การใช้จอบ เป็นต้น ดายให้เตียน เช่น การถากหญ้า การถากดิน
กะล่อมกะแล่ม(v) chew imperfectly, Example: ยายแก่ซึ่งไม่มีฟันกะล่อมกะแล่มกลืนเนื้อเข้าไป, Thai Definition: เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วกลืน
การขบฉัน(n) chew, See also: mastication, Thai Definition: การเคี้ยวกิน ซึ่งใช้แก่นักบวช
โกลน(n) dugout boat, See also: roughhewn boat, Syn. เรือโกลน, Thai Definition: เรียกเรือที่ทำจากซุงเพียงเปิดปีกเจียนหัวเจียนท้ายเป็นเลาๆ พอให้มีลักษณะคล้ายเรือ แต่ยังไม่ได้ขุด ว่า เรือโกลน
โกลน(v) hew roughly into shape, See also: shape roughly, Syn. เกลา, ถาก, Example: ช่างไม้โกลนผิวไม้ให้เรียบ, Thai Definition: เกลาไม้หรือหินทำเป็นรูปเลาๆ ไว้
ขบฉัน(v) chew, See also: munch, Example: หลวงพ่อยังคงมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบหลังขบฉันแต่ละมื้อ, Thai Definition: เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช)
จาม(v) ax, See also: hew, strike, Syn. ฟัน, Example: เชี่ยวถูกจามด้วยขวานจนตาย, Thai Definition: ฟันลงไปเต็มที่
แจะ(int) onomatopoeia from the sound of chewing, Example: ยายนั่งเคี้ยวหมากแจะๆ, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
นัดดา(n) descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)
เมี่ยง(n) tea-leaves used for masticatory purposes, See also: name of tea-leaves of which are used chewing, Syn. ต้นชา, Count Unit: ต้น, ใบ, Notes: (ถิ่นพายัพ)
หนุบ(adv) chewy, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ปลาคังลวกที่นี่เนื้อปลานุ่ม ส่วนหนังปลากลับเหนียวเคี้ยวหนุบหนับ
หลานชาย(n) nephew, See also: grandson, Example: ชายชรามานอนที่บนเสื่อแล้วให้หลานชายใช้น้ำมันที่ซื้อมาทาตามแขนขา, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกชายของลูก, ลูกหลานผู้ชายของญาติพี่น้อง
แหยะ(adv) (chew) slowly, Syn. เนิบ, แหยะๆ, Example: เขาเคี้ยวข้าวแหยะๆ อย่างไม่เต็มใจจะกิน, Thai Definition: อาการที่เคี้ยวข้าวเคี้ยวหมากเนิบๆ เป็นต้น
ล้ม(v) cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[bot-eūang] (v) EN: chew the cud  FR: ruminer
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
แจะ[jae] (interj) EN: onomatopoeia from the sound of chewing
จาม[jām] (v) EN: ax ; hew ; strike  FR: trancher ; couper d'un coup
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
ขมิ้นกับปูน[khamin kap pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
เขตราชเทวี[Khēt Rātchathēwī] (n, prop) EN: Ratchathewi district
เคี้ยว[khīo] (v) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate  FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[khīo-eūang] (v) EN: ruminate ; chew the cud  FR: ruminer
ขลิบ[khlip] (v) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew  FR: couper ; tailler ; ourler
กินหมาก[kin māk] (v, exp) EN: chew betel  FR: chiquer du bétel
หลาน[lān] (n) EN: nephew ; niece ; grandchild  FR: neveu [ m ] ; nièce [ f ] ; petit-fils [ m ] ; petite-fille [ f ] ; petits-enfants [ mpl ]
หลานชาย[lānchāi] (n) EN: nephew ; grandson  FR: neveu [ m ] ; petit-fils [ m ]
หมากฝรั่ง[māk farang] (n) EN: chewing gum  FR: chewing gum [ m ]
มะม่วงหิมพานต์[mamūanghimmaphān] (n, exp) EN: cashew nut ; cashew  FR: cajou [ m ] ; noix de cajou [ f ] ; anacarde [ m ]
เมี่ยง[mīeng] (n) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes  FR: feuille de thé à mastiquer
ผ่า[phā] (v) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew  FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ถาก[thāk] (v) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off  FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir
ยาฉุน[yāchun] (n) EN: strong chewing tobacco
ยาจืด[yājeūt] (n, exp) EN: mild chewing tobacco

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEW HH Y UW1
WHEW W UW1
HEWE HH Y UW1
THEW TH UW1
SHEW SH UW1
HEWN HH Y UW1 N
HEWS HH Y UW1 Z
WHEW HH W UW1
PHEW F Y UW1
CHEW CH UW1
RHEW R UW1
CHEWS CH UW1 Z
HEWEY HH Y UW1 IY0
HEWES HH Y UW1 Z
PSHEW P SH UW1
HEWER HH Y UW1 ER0
CHEWY CH UW1 IY0
LEHEW L EY1 HH Y UW0
MATHEW M AE1 TH Y UW0
HEWETT HH Y UW1 IH0 T
HEWING HH Y UW1 IH0 NG
HEWINS HH Y UW1 IH0 N Z
HEWSON HH Y UW1 S AH0 N
MAYHEW M EY1 HH Y UW0
HEWITT HH Y UW1 IH0 T
HEWLER HH Y UW1 L ER0
SCHEWE SH Y UW1
CASHEW K AE1 SH UW2
CHEWED CH UW1 D
CHEWER CH UW1 ER0
ESCHEW EH0 S CH UW1
NEPHEW N EH1 F Y UW0
HEWELL HH EH1 W EH0 L
HEWARD HH Y UW1 ER0 D
HEWELL HH Y UW1 W EH0 L
MATHEWS M AE1 TH Y UW0 Z
MATTHEW M AE1 TH Y UW0
CASHEWS K AE1 SH UW2 Z
THEWLIS TH Y UW1 L IH0 S
MINSHEW M IH1 N SH UW0
MORPHEW M AO1 R F Y UW0
SHEWELL SH EH1 W EH0 L
SHEWARD SH UW1 ER0 D
CHEWERS CH UW1 ER0 Z
WILTHEW W IH1 L TH Y UW0
CHEWING CH UW1 IH0 NG
HANSHEW HH AE1 N SH UW0
HEWLETT HH Y UW1 L IH0 T
ESCHEWS EH0 S CH UW1 Z
MINCHEW M IH1 N CH Y UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hew (v) hjˈuː (h y uu1)
chew (v) tʃˈuː (ch uu1)
hewn (v) hjˈuːn (h y uu1 n)
hews (v) hjˈuːz (h y uu1 z)
phew (uh) fjˈuː (f y uu1)
shew (v) ʃˈou (sh ou1)
whew (uh) fjˈuː (f y uu1)
chews (v) tʃˈuːz (ch uu1 z)
hewed (v) hjˈuːd (h y uu1 d)
hewer (n) hjˈuːər (h y uu1 @ r)
shewn (v) ʃˈoun (sh ou1 n)
shews (v) ʃˈouz (sh ou1 z)
thews (n) θjˈuːz (th y uu1 z)
cashew (n) kˈæʃuː (k a1 sh uu)
chewed (v) tʃˈuːd (ch uu1 d)
eschew (v) ˈɪstʃˈuː (i1 s ch uu1)
hewers (n) hjˈuːəz (h y uu1 @ z)
hewing (v) hjˈuːɪŋ (h y uu1 i ng)
nephew (n) nˈɛvjuː (n e1 v y uu)
shewed (v) ʃˈoud (sh ou1 d)
Matthew (n) mˈæθjuː (m a1 th y uu)
cashews (n) kˈæʃuːz (k a1 sh uu z)
chewing (v) tʃˈuːɪŋ (ch uu1 i ng)
eschews (v) ˈɪstʃˈuːz (i1 s ch uu1 z)
nephews (n) nˈɛvjuːz (n e1 v y uu z)
shewing (v) ʃˈouɪŋ (sh ou1 i ng)
clerihew (n) klˈɛrɪhjuː (k l e1 r i h y uu)
eschewed (v) ˈɪstʃˈuːd (i1 s ch uu1 d)
clerihews (n) klˈɛrɪhjuːz (k l e1 r i h y uu z)
eschewing (v) ˈɪstʃˈuːɪŋ (i1 s ch uu1 i ng)
rough-hewn (j) rˈʌf-hjuːn (r uh1 f - h y uu n)
chewing-gum (n) tʃˈuːɪŋ-gʌm (ch uu1 i ng - g uh m)
grandnephew (n) grˈæn-nɛfjuː (g r a1 n - n e f y uu)
Saskatchewan (n) sˈəskˈætʃəwən (s @1 s k a1 ch @ w @ n)
grandnephews (n) grˈæn-nɛfjuːz (g r a1 n - n e f y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hán, ㄏㄢˊ, ] to keep; to contain; to suck (keep in your mouth without chewing), #1,451 [Add to Longdo]
惠普[huì pǔ, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ, ] Hewlett-Packard, #8,736 [Add to Longdo]
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, ] to chew, #11,882 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] to chew, #11,882 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] nephew, #13,887 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] nephew by the male line, #13,887 [Add to Longdo]
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew, #16,611 [Add to Longdo]
侄子[zhí zi, ㄓˊ ㄗ˙, / ] brother's son or daughter; nephew, #17,053 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] chew, #19,850 [Add to Longdo]
口香糖[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, ] chewing gum, #20,754 [Add to Longdo]
砍伐[kǎn fá, ㄎㄢˇ ㄈㄚˊ, ] to hew; to cut down, #23,521 [Add to Longdo]
休伊特[Xiū yī tè, ㄒㄧㄡ ㄧ ㄊㄜˋ, ] Hewitt, #27,335 [Add to Longdo]
[gěn, ㄍㄣˇ, ] blunt; tough; chewy, #27,822 [Add to Longdo]
美中不足[měi zhōng bù zú, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] (idiom) a small problem in what is othewise perfect, #33,799 [Add to Longdo]
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝, #34,989 [Add to Longdo]
惠普公司[Huì Pǔ Gōng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Hewlett-Packard; HP, #36,023 [Add to Longdo]
阿兰[Ā lán, ㄚ ㄌㄢˊ, / ] Alan, Allen, Allan, Alain etc (name); A-lan (Chinese female name); Ram, begotten of Hezron 赫茲龍|赫兹龙 and begetter of Amminadab 阿米納達布|阿米纳达布 in biblical Book of Ruth 路得記|路得记, 4:19 and Matthew 1:4, #38,563 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] a raft made of bamboo or wood; to fell trees; to hew, #43,138 [Add to Longdo]
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit, #44,388 [Add to Longdo]
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] tongue-lashing, chew out, #46,578 [Add to Longdo]
腰果[yāo guǒ, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ, ] cashew nuts, #49,293 [Add to Longdo]
咬文嚼字[yǎo wén jiáo zì, ㄧㄠˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˊ ㄗˋ, ] to bite words and chew characters (成语 saw); punctilious about minutiae of wording, #61,461 [Add to Longdo]
为富不仁[wéi fù bù rén, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] the benevolent man cannot be rich (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #64,403 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] nephew, #66,970 [Add to Longdo]
侄孙[zhí sūn, ㄓˊ ㄙㄨㄣ, / ] grandnephew, #79,583 [Add to Longdo]
侃大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat; to chew the fat, #82,262 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fell trees; raft; to hew, #86,447 [Add to Longdo]
马太福音[Mǎ tài fú yīn, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Matthew, #100,492 [Add to Longdo]
旧瓶装新酒[jiù píng zhuāng xīn jiǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework; (loan saw 外來成語|外来成语 from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite), #121,272 [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife, #144,186 [Add to Longdo]
贪多嚼不烂[tān duō jiáo bù làn, ㄊㄢ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄌㄢˋ, / ] to bite off more than one can chew, #154,940 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] to chew, #162,210 [Add to Longdo]
咬嚼[yǎo jiáo, ㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˊ, ] to chew; to masticate; to ruminate; to mull over, #165,121 [Add to Longdo]
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, / ] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14), #298,383 [Add to Longdo]
砍大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat (1980s Beijing slang); to chew the fat, #400,489 [Add to Longdo]
为仁不富[wéi rén bù fù, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] the rich man cannot be benevolent (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #517,242 [Add to Longdo]
萨斯卡通[Sà sī kǎ tōng, ㄙㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, / ] Saskatoon city, Saskatchewan, Canada, #654,460 [Add to Longdo]
里贾纳[Lǐ jiǎ nà, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Regina city, capital of Saskatchewan province, Canada, #831,856 [Add to Longdo]
亚所[Yà suǒ, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Azor (son of Eliakim and father of Zadok in Matthew 1:13-14) [Add to Longdo]
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13 [Add to Longdo]
则步隆[Zé bù lóng, ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Zabulon or Zebulun, biblical land between Jordan and Galilee (Matthew 4:15) [Add to Longdo]
掰开揉碎[bāi kāi róu suì, ㄅㄞ ㄎㄞ ㄖㄡˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] lit. to pull apart and knead to a pulp; fig. to analyze minutely from every angle; to chew sth over [Add to Longdo]
撒督[Sǎ dū, ㄙㄚˇ ㄉㄨ, ] Zadok (son of Azor and father of Achim in Matthew 1:13) [Add to Longdo]
星洲日报[Xīng zhōu Rì bào, ㄒㄧㄥ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sin Chew Daily, Malaysian newspaper [Add to Longdo]
潮洲[Cháo zhōu, ㄔㄠˊ ㄓㄡ, ] Chaozhou or Teochew, a town near Guangdong, with famous cuisine); Chaozhou, variant of Minnan dialect 閩南語|闽南语 spoken in east Guangdong [Add to Longdo]
为富不仁,为仁不富[wéi fù bù rén, wei2 ren2 bu4 fu4, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, <span class='pronunc-pinyin'>wéi rén bù fù</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ</span>, / ] the benevolent man cannot be rich and vice versa (成语 saw, from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24). [Add to Longdo]
玛窦[Mǎ dòu, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] Matthew; St Matthew the evangelist; less common variant of 馬太|马太 (preferred by the Catholic church) [Add to Longdo]
玛窦福音[Mǎ dòu fú yīn, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Matthew [Add to Longdo]
符类福音[fú lèi fú yīn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology) [Add to Longdo]
腰果鸡丁[yāo guǒ jī dīng, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, / ] chicken with cashew nuts [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
噛む[かむ, kamu] TH: เคี้ยว  EN: to chew

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Acajoubaum { m } [ bot. ]cashew [Add to Longdo]
Bolschewik { m } [ pol. ]bolshevik [Add to Longdo]
Cashewbaum { m }; Nierenbaum { m } [ bot. ]cashew tree [Add to Longdo]
Cashewnuss { f }cashew nut [Add to Longdo]
Großneffe { m }grandnephew [Add to Longdo]
Kauen { n }chewing [Add to Longdo]
Kauer { m }chewer [Add to Longdo]
Kaugummi { m }chewing gum [Add to Longdo]
Kautabak { m }chewing tobacco [Add to Longdo]
jdm. den Marsch blasen [ übtr. ]to give someone a chewing out [Add to Longdo]
Muskeln { pl }thews [Add to Longdo]
Neffe { m } | Neffen { pl }nephew | nephews [Add to Longdo]
Quecksilberdampflampe { f } (HQL)mercury-vapour lamp (MV); cooper-hewitt lamp [Add to Longdo]
hacken; fällento hew { hewed; hewed, hewn } [Add to Longdo]
hauen; behauen; bearbeiten | hauend; behauend | gehauen; behauento hew { hewed; hewed, hewn } | hewing | hewn; hewed [Add to Longdo]
hauthews [Add to Longdo]
gehobenhewed [Add to Longdo]
gehobenhewn [Add to Longdo]
kaubar { adj }chewable [Add to Longdo]
kauen | kauend | gekaut | er/sie kaut | ich/er/sie kaute | er/sie hat/hatte gekaut | nicht gekautto chew | chewing | chewed | he/she chews | I/he/she chewed | he/she has/had chewed | unchewed [Add to Longdo]
meiden | meidend | gemieden | meidet | miedto eschew | eschewing | eschewed | eschews | eschewed [Add to Longdo]
scheuen | scheuendto eschew | eschewing [Add to Longdo]
scheuteschews [Add to Longdo]
scheuteeschewed [Add to Longdo]
uff; puh { interj }whew [Add to Longdo]
unzerkaut { adj }unchewed [Add to Longdo]
vorkauen | vorgekautto chew for | chewed for [Add to Longdo]
wutentbrannt seinto be capable of chewing up logs of wood and spitting chips [ fig. ] [Add to Longdo]
zerkauento chew up [Add to Longdo]
zuschlagen; einschlagen (auf)to hew { hewed; hewed, hewn } (at) [Add to Longdo]
Gut gekaut ist halb verdaut. [ Sprw. ]You should chew your food properly. [Add to Longdo]
Degenschnabel-Baumsteiger { m } [ ornith. ]Scimitar-billed Woodhewer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
しゃぶる[shaburu] (v5r, vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[mogumogu ; mogomogo] (adv, vs, adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
カシュー[kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューアップル[kashu-appuru] (n) cashew apple [Add to Longdo]
カシューナッツ[kashu-nattsu] (n) cashew nuts [Add to Longdo]
ガム[gamu] (n) chewing gum; (P) [Add to Longdo]
サスカチワン[sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
シコシコ[shikoshiko] (n, vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]
チューインガム[chu-ingamu] (n) chewing gum [Add to Longdo]
チュアブル[chuaburu] (n) chewable (pill) [Add to Longdo]
パッカード[pakka-do] (n) (Hewlett) Packard; (P) [Add to Longdo]
ヒューレット[hyu-retto] (n) (abbr) Hewlett (Packard) [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[hyu-rettopakka-do] (n) { comp } HP; Hewlett Packard [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv, n, vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ伝[マタイでん, matai den] (n) (See マタイ福音書) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ福音書[マタイふくいんしょ, matai fukuinsho] (n) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse [Add to Longdo]
[おい, oi] (n) (See 甥御, 甥子) nephew; (P) [Add to Longdo]
甥っ子;甥子[おいっこ;おいご(甥子), oikko ; oigo ( oi ko )] (n) nephew [Add to Longdo]
甥御[おいご, oigo] (n) (hon) (another person's) nephew [Add to Longdo]
噛みタバコ;噛み煙草;噛煙草[かみタバコ(噛みタバコ);かみたばこ(噛み煙草;噛煙草), kami tabako ( kami tabako ); kamitabako ( kami tabako ; gou tabako )] (n) chewing tobacco [Add to Longdo]
噛み熟す;噛みこなす;噛熟す;かみ殺す[かみこなす, kamikonasu] (v5s, vt) to chew; to digest [Add to Longdo]
噛み潰す;噛潰す[かみつぶす, kamitsubusu] (v5s, vt) to chew up [Add to Longdo]
噛み締める;噛締める;かみ締める;噛しめる[かみしめる, kamishimeru] (v1, vt) (1) to chew thoroughly; (2) to reflect upon; to digest [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m, vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
感触[かんしょく, kanshoku] (n, vs) sense of touch; feeling; sensation; texture (of food while chewing); (P) [Add to Longdo]
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp, v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.) [Add to Longdo]
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation [Add to Longdo]
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na, n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp, adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew [Add to Longdo]
歯ごたえ(P);歯応え[はごたえ, hagotae] (n) feel (consistency) of food while being chewed; (P) [Add to Longdo]
歯触り[はざわり, hazawari] (n) texture (e.g. chewiness, hardness, crispiness, crunchiness, etc.) of food [Add to Longdo]
自分の道を拓く[じぶんのみちをひらく, jibunnomichiwohiraku] (exp, v5k) to hew one's way out [Add to Longdo]
切り刻む;斬り刻む;斬刻む[きりきざむ, kirikizamu] (v5m, vt) to hew; to chop up; to mangle; to mince [Add to Longdo]
切り石;切石[きりいし, kiriishi] (n) hewn stone; quarried stone; ashlar; flagstone [Add to Longdo]
粗造り[あらづくり, aradukuri] (n) rough-hewn; rough work [Add to Longdo]
反芻[はんすう, hansuu] (n, adj-no) (1) chewing the cud; rumination; (vs) (2) to ruminate on; to think over [Add to Longdo]
福音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]
又甥[またおい, mataoi] (n) grandnephew [Add to Longdo]
姪孫[てっそん, tesson] (n) grandniece; grandnephew [Add to Longdo]
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp, v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]
猶子[ゆうし, yuushi] (n) nephew (like a son); another child considered as one's own [Add to Longdo]
令甥[れいせい, reisei] (n) (hon) your nephew [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n, vs, adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]
屁をひって尻窄め[へをひってしりつぼめ, hewohitteshiritsubome] (exp) there's no point squeezing your buttocks after you have farted; no use shutting the stable door after the horse has bolted [Add to Longdo]
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r, vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   Destruction by cutting down. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Of whom he makes such havoc and such hew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   1. Hue; color. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Shape; form. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\ (h[=u]), v. t. [imp. {Hewed} (h[=u]d); p. p. {Hewed}
   or {Hewn} (h[=u]n); p. pr. & vb. n. {Hewing}.] [AS.
   he['a]wan; akin to D. houwen, OHG. houwan, G. hauen, Icel.
   h["o]ggva, Sw. hugga, Dan. hugge, Lith. kova battle, Russ.
   kovate to hammer, forge. Cf. {Hay} cut grass, {Hoe}.]
   1. To cut with an ax; to fell with a sharp instrument; --
    often with down, or off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape with a sharp instrument; to cut; hence,
    to form laboriously; -- often with out; as, to hew out a
    sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       Look unto the rock whence ye are hewn. --Is. li. 1.
    [1913 Webster]
 
       Rather polishing old works than hewing out new.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut in pieces; to chop; to hack.
    [1913 Webster]
 
       Hew them to pieces; hack their bones asunder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hew
   v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
      [syn: {hew}, {hew out}]
   2: strike with an axe; cut down, strike; "hew an oak"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top