Search result for

*have on*

(235 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: have on, -have on-
English-Thai: Longdo Dictionary
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have on[PHRV] สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. put on
have on[PHRV] มีไว้กับตัว, Syn. have about
have one's way[IDM] ทำตามปรารถนา, See also: ได้ตามต้องการ
have one's eye on[IDM] เฝ้าดู
have one's own back[IDM] แก้แค้น, See also: ลงโทษกลับ, Syn. get even
have one's hands tied[IDM] กันให้พ้นจากบางสิ่ง, See also: โดนขัดขวาง, Syn. one's hand are tied, Ant. one's hand are tied
have one's heart set on[IDM] ปรารถนา, See also: อยากมาก
have one's tail down down[IDM] เสียกำลังใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ท้อถอย, Syn. have up
have one's wits about one[IDM] ฉลาด, See also: เก่ง
have one's wits about onw[IDM] ฉลาด, See also: เก่ง
have one's nose in the air[IDM] อวดหยิ่ง, See also: หยิ่งยโส, หัวสูง, ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอื่น, ทำตัวเหินห่างจากคนอื่น, Syn. keep one's nose in the air, one's nose is in the air, Ant. keep one's nose in the air, one's nose is in the air
have one's foot in the door[IDM] เริ่มก้าวแรกของการเข้าสู่วงการ, Syn. get one's foot in the door, Ant. get one's foot in the door
have one's hand in the till[IDM] กำลังยักยอกเงินจากองค์กรหรือบริษัท
have one's ear to the ground[IDM] ฟังอย่างตั้งใจ, Syn. keep one's ear to the ground, Ant. keep one's ear to the ground
have one's finger in the pie[IDM] เข้ามามีส่วนร่วม, See also: เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
have one's head in the clouds[IDM] ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น, See also: ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
have one's cake and eat it too[IDM] มีหรือทำสองสิ่งพร้อมกัน, Syn. eat one's cake and eat it too, Ant. eat one's cake and eat it too
have one's heart in one's boots[IDM] ซึมเศร้ามาก, See also: สิ้นหวัง, หมดหวัง
have one's heart on one's sleeve[IDM] เผยความรู้สึก
have one's heart set on something[IDM] มีความปรารถนาหรือคาดหวังบางสิ่ง, Syn. one's heart is set on something, Ant. one's heart is set on something
have one's tail between one's legs[IDM] กลัว, See also: ยอมเชื่อฟังโดยดี
have one's tail between one's legs[IDM] กลัวจนหางจุกตูด, Syn. one's tail is between one's legs, Ant. one's tail is between one's legs
have one's heart in the right place[IDM] มีความตั้งใจดี แม้ผลที่ได้จะไม่ดี
have one's heart is in the right place[IDM] มีความตั้งใจ แม้ผลที่ออกมาไม่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems you only have one letter of recommendationดูเหมือนว่าเธอจะมีจดหมายยืนยันแค่ฉบับเดียว New Haven Can Wait (2008)
I'll have one drink with you,ฉันจะดื่มแค่แก้วเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
I have one. Had one.ฉันมี 1 มี 1 Not Cancer (2008)
- We don't have one.เรายังไม่ได้ทำมัน Birthmarks (2008)
Uh, yeah, actually, I just have one question.อุ้ย.. ใช่แต่จริงๆแล้ว ฉันมีคำถามเดียว อืม... Joy (2008)
- You sure - Have one of the guards bring it in.ฉันแน่ใจว่ามีรปภ.ที่จะเอามันมาให้ Last Resort (2008)
If we wanted a meth trade, we'd have one.ถ้าเราต้องการค้ายาเสพย์ติด เราขายสิ่งเดียว Pilot (2008)
Sir, the navi-computer indicates we only have one parsec to go.ท่านครับ ระบบนำร่องชี้ว่าเราเหลือระยะทาง อีก 1 พาร์เซคจะถึงที่หมายครับ Shadow of Malevolence (2008)
I have one other favour to ask.ข้ามีเรื่องจะขอร้องท่าน Excalibur (2008)
That those girls have on, which I had to do saturday.และชั้นก็ต้อง แต่งแบบนั้นเช่นกันในวันเสาร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And we have one man entering the shop.แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงเข้าไปในร้าน The Bank Job (2008)
You may have one today Bolt, but in the end we will get your little Penny.รอดไปได้หนึึ่่งวันนะ โบลด์ แต่ในที่สุดแล้ว เราจะจัดการ เพนนี่ตัวน้อยๆของแก Bolt (2008)
As of this moment, I have one hour left to live.จนตอนนี้.. ผมเหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียวเท่านั้น Superhero Movie (2008)
Do you have one?คุณมีพี่สาวเหรอ? Passengers (2008)
- Well, we have one.- งั้นก็ มีตัวนึง The Lazarus Project (2008)
What could you possibly have on all of them that we could charge?ที่เราจะหยิบมาฟ้องพวกเขาได้ The Dark Knight (2008)
I only have one question:ผมจะถามคำเดียวว่า The Dark Knight (2008)
- I have one rule.-ฉันมีแค่กฏข้อเดียว The Dark Knight (2008)
-Can I have one? -Are you a sinner?ฉันขอเถอะ \ แกมันไอ้สารเลว The Strangers (2008)
If he's alive, I bet he'd have one.ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ พนันได้เลยว่าเขาต้องมีแน่ๆ Inkheart (2008)
I suppose I have only lived this long because he did not have an heir of his own.ข้าคาดเดาว่าที่ข้ายังมีชีวิตยืนยาว จนถึงบัดนี้เพราะเขาไม่มีทายาท The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I will convince myself that I only have one son now.ฉันจะพยายามทำใจ ว่าฉันมีลูกชายคนเดียว Episode #1.5 (2008)
I don't have one.ฉัน.. ไม่มีสักหลัง. Episode #1.7 (2008)
I just have one favor to ask.ผมมีเรื่องเดียวที่อยากจะขอ. Episode #1.7 (2008)
You better have one hell of a plan, Michael.นายต้องมีแผนที่สุดยอดจริงๆ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
I have one rule if we are to cooperate, my dear.ผมขอร้องอย่าง ถ้าอยากให้ผมร่วมมือ Body of Lies (2008)
I have one idea that just might work. Yeah.ฉันมีความคิดนึงที่น่าจะได้ผล The Love Guru (2008)
All my clients have one thing in common.สิ่งหนื่งที่ลุกค้าทั้งหมดของผมมี เหมือนกันทุกคน Bangkok Dangerous (2008)
A dog can only have one master.-ไม่ๆๆๆ สุนัขต้องมีเจ้านายเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น Marley & Me (2008)
Well, instead of trying to have a baby... why don't just stop trying not to have one?แล้วแทนที่เรา พยายามจะมีลูก ทำไมเราไม่หยุดพยายาม ที่จะไม่มีซักคนล่ะ? Marley & Me (2008)
Most times we'd just have one or two;ส่วนใหญ่ เราจะฆ่าพร้อมกันแค่คนหรือสองคน Changeling (2008)
Nurse, I wanna see every piece of paper you have on the case of Mrs;คุณพยาบาล ผมขอดู เอกสารทุกอย่างที่คุณมีเกี่ยวกับคุณคริสติน คอลลิน Changeling (2008)
They're good, you should have one.บางครั้งฉันแปลกใจตัวเอง .. Quantum of Solace (2008)
Do you have one?คุณมีบ้างไหม Quantum of Solace (2008)
We could have one with Battle...เราน่าจะมีแข่งสู้กัน... . The House Bunny (2008)
We always wanted to have one at the Mansion... but we could never find a virgin to sacrifice.พวกเราเคยอยากจัดแบบนี้ซักครั้งที่แมนชั่น แต่ว่าเราหาสาวบริสุทธิ์มาทำพิธีสังเวยไม่ได้เลย The House Bunny (2008)
- Do you have one?- คุณมีไหม WarGames: The Dead Code (2008)
You have one unheard messageคุณมี 1 ข้อความใหม่ Made of Honor (2008)
I have one for you too.มีของคุณยายด้วยนะครับ Ponyo (2008)
We have one.เรามีนี่ไง! Ponyo (2008)
We only have one life to liveคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียว Three Kingdoms (2008)
But we only have one thousand menแต่เรามีคนแค่พันเดียว Three Kingdoms (2008)
To people of Changshan, please tell that I have only gone around in a big circle in my lifetimeบอกชาวเสียงสัน.. ว่าข้าได้เดินทาง... . Three Kingdoms (2008)
How many cops does he have on his payroll? Tell us.มีตำรวจกี่คนที่อยู่ใต้อาณัติเขา บอกมา Pineapple Express (2008)
We could have one of the boys dress as a snowman and dance around.เราให้เด็กกลุ่มหนึ่งแต่งตัวเป็นตุ๊กตาหิมะเต้นไปรอบๆ Doubt (2008)
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
You'll have one shot. You'd better make it good.นายชกได้หมัดหนึ่ง ก็ชกให้แม่นๆล่ะกัน Pilot (2008)
Don't I, lovely Jubbly? Do you have one?ใช่ไหมแจ็บบลี้ เธอมีแมวไหม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It's okay. I mean, some people just can't have one.ไม่เป็นไรน่า บางคนก็แค่ไม่มีโอกาศมี Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have onBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]
have onCould I have one for tomorrow morning?
have onCould I have one more coffee please?
have on"Do you have a pen?" "Yes, I have one."
have onDo you have one?
have onDo you have one a little smaller?
have onGive me any books you have on the subject.
have onHave one's head in the clouds.
have onHow many classes do you have on Monday?
have onHow many classes do you have on Mondays?
have onHow many classes do you have on Saturdays?
have onI have once been to Europe.
have onI have once been to Kyoto.
have onI have once heard that story.
have onI have once seen a live whale.
have onI have one big brother and two little sister.
have onI have one brother.
have onI have one elder brother and a younger sister.
have onI have one final piece of advice related to handshakes: Remember to smile.
have onI have one textbook for each class that I have this term, so it is very heavy.
have onI have one thousand dollars in travelers' checks and five hundred in cash.
have onI have only a couple of drinks.
have onI have only a little money about me.
have onI have only a small garden.
have onI have only five thousand yen.
have onI have only half as many books as he.
have onI have only just begun.
have onI have only leaves and apples.
have onI'll do everything for you, so you have only to wait here.
have onI'm sure you'll love what we have on the menu (tonight).
have onIn order to know a man, you have only to travel with him a week.
have onIn order to know a man, you have only to travel with him for a week.
have onI think I will have one more ice cream cone.
have onIt is difficult to have one's own house in Tokyo.
have onIt's best to have one of the locals take/show you around.
have onIt's fine to make grandiose plans but I'd like you to start with what you have on your plate.
have onLet's have one more drink, and then I'll take you back home.
have onLet's have one of those boxed lunches they sell at train stations.
have onLet's make believe we have one million yen hand.
have on"May I have one as well?" "Yes, certainly. Today's on the company after all."
have onShe must have once been a real beauty.
have onThat's a pretty dress you have on.
have onThey have only been married two months.
have onThose are nice gloves you have on.
have onTo appreciate her beauty, you have only to look at her.
have onTo understand it, you have only to read this book.
have onWe expect you to carry out what you have once promised.
have onWe have only a slender chance of success.
have onWe have only a small garden.
have onWell, you have only to ask for his help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติตน[V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
แยกเรือน[V] have one's own family, See also: be in a separate house, Syn. แยกบ้าน, แยกครัว, Example: ลูกฝรั่งจะจัดให้พ่อแม่อยู่ต่างหาก หรือแยกเรือนไป, Thai definition: แยกไปมีครอบครัวของตน
สมปรารถนา[V] fulfil one's wish, See also: have one's wish fulfilled, Syn. สมประสงค์, Example: ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ
สมหวัง[V] fulfil one's hope, See also: have one's hopes fulfilled, Ant. ผิดหวัง, Example: กระไรหนอเพื่อนของหล่อนจึงไม่เคยสมหวังในสิ่งใดเลย, Thai definition: บรรลุดังหวัง
สวม[V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. นุ่ง, ใส่, Ant. ถอด, Example: เพชฌฆาตทั้งห้าคนสวมสูทสีดำไว้ทุกข์
สวมใส่[V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. สวม, ใส่, Ant. ถอด, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี
ตั้งถิ่นฐาน[V] settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ผูกจิต[V] have one's heart, See also: tie with affection, form ties of affection, Syn. ผูกใจ, Example: เราได้แต่ผูกจิตในรักเฝ้าคะนึงหานางอยู่ทุกเวลา, Thai definition: เอาใจใส่ผูกพันด้วยความรักหรือปรารถนาดี
สมใจอยาก[V] satisfy, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, be satisfied, Syn. สมใจนึก, สมใจคิด, Example: เขาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมใจอยากแล้วในสมัยนี้, Thai definition: ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้, ได้ผลดังที่ต้องการ
สมประสงค์[V] attain one's desires, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: เขาลงทุนสืบข่าวด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่ไม่สมประสงค์สักครั้ง, Thai definition: สำเร็จดังประสงค์, ได้ดังใจหวัง
สมหมาย[V] have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
ตั้งรกราก[V] settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
เจ็บช้ำ[V] feel hurt, See also: suffer from mental pain, be distressed in mind, have one's feeling hurt, be hurt mentally, Syn. ช้ำใจ, Example: น้ำเสียงของเขาไม่ได้บอกว่าเขาขื่นขมหรือเจ็บช้ำกับชีวิตของเขาแต่อย่างไร
ใจหาย[V] be stunned with fear, See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one's heart in one's mouth, Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ, Example: ผู้โดยสารรถเมล์ทุกคนใจหายเมื่อเห็นชายฉกรรจ์ถือปืนขึ้นมาบนรถ, Thai definition: ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, ใจหายใจคว่ำ
ใจหายวาบ[V] be badly frightened, See also: have one's heart in one's mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety, Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย, ตกใจ, Example: เขารู้สึกใจหายวาบเมื่อถูกอาจารย์ใหญ่เรียกตัวไปพบ
ปลงผม[V] remove hair, See also: have one's head shaved, Syn. โกนผม, Example: เขาปลงผมออกบวชในบวรพระพุทธศาสนา, Thai definition: ใช้แก่บรรพชิต
สวม[V] wear, See also: put on, don, have on, be dressed in, Syn. คล้อง, Example: ทันทีที่เขาสวมแหวนให้เธอ น้ำตาเธอก็เอ่อขึ้นเต็มตา, Thai definition: เอาของที่เป็นวงหรือเป็นบ่วงสวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พอดีกันหรือเล็กกว่า
หวาม[V] have one's sexual passions aroused, Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน, Example: แสงจันทร์งามทำให้เขาหวามในหัวใจ, Thai definition: รู้สึกเสียวในใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand   
มีประจำเดือน[v. exp.] (mī prajam deūoen) EN: have one's period   FR: avoir ses règles
ปฏิบัติตัวดี[v. exp.] (patibat tūa dī) EN: behave oneself well ; conduct oneself well ; give a good account of oneself   
ผูกจิต[v. exp.] (phūk jit) EN: have one's heart ; tie with affection ; form ties of affection   
ประพฤติตน[v. exp.] (praphreut ton) EN: behave oneself   
สมองโปร่ง[v. exp.] (samøng prōng) EN: have one's mind clear   FR: avoir les idées claires
สวมใส่[v.] (sūamsai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don   FR: porter ; revêtir ; être vêtu de
ตัดผม [v. exp.] (tat phom) EN: cut the hair ; give a haircut ; cut s.o.'s hair ; have a haircut ; have one's hair cut ; get a haircut   FR: couper les cheveux ; se faire couper les cheveux
ถือพวงมาลัย[v. exp.] (theū phūangmālai) EN: have one's hands on the wheel   
แยกบ้าน[v. exp.] (yaēk bān) EN: have ones own family   
แยกครัว[v. exp.] (yaēk khrūa) EN: have ones own family   
แยกเรือน[v. exp.] (yaēk reūoen) EN: have one's own family ; be in a separate house   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Grab {n}; Gruft {f} | Gräber {pl} | sich im Grabe herumdrehen | mit einem Fuß im Grabe stehen | sein eigenes Grab schaufelngrave | graves | to turn over in one's grave | to have one's foot in the grave | to dig one's own grave [Add to Longdo]
Kurzhaarschnitt {m} | sich das Haar kurz schneiden lassencrop | to have one's hair cropped [Add to Longdo]
anhaben; umhaben | anhabend; umhabend | angehabt; umgehabtto have on | having on | had on [Add to Longdo]
seinen Willen durchsetzento have one's will [Add to Longdo]
sich die Haare färben lassento have one's hair dyed [Add to Longdo]
seine Kleider reinigen lassento have one's clothes cleaned [Add to Longdo]
einen über den Durst trinkento have one over the eight [Add to Longdo]
Sie haben ein Kind, und zwar einen Sohn.They have one child and that happens to be a son. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運が開ける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better [Add to Longdo]
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P) [Add to Longdo]
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through [Add to Longdo]
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea [Add to Longdo]
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
泣き濡れる;泣濡れる;泣きぬれる[なきぬれる, nakinureru] (v1,vi) to be tear-stained; to have one's face covered with tears [Add to Longdo]
胸にジーンと来る[むねにジーンとくる, muneni ji-n tokuru] (exp,vk) to have one's heart touched (by something very moving) [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour) [Add to Longdo]
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver [Add to Longdo]
向き不向きが有る[むきふむきがある, mukifumukigaaru] (exp) to have one's own field of work [Add to Longdo]
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
散骨希望[さんこつきぼう, sankotsukibou] (n) the wish to have one's ashes scattered [Add to Longdo]
持ち合せる;持ち合わせる[もちあわせる, mochiawaseru] (v1,vt) to happen to have on hand or in stock [Add to Longdo]
釈然[しゃくぜん;せきぜん, shakuzen ; sekizen] (adj-t,adv-to) fully satisfied; well satisfied (e.g. with an explanation or apology); to have one's heart completely cleared of doubt or grudge [Add to Longdo]
手がすべる;手が滑る[てがすべる, tegasuberu] (exp,v5r) to have one's hands slip (and drop something) [Add to Longdo]
手が後ろに回る[てがうしろにまわる, tegaushironimawaru] (exp,v5r) to have one's hands tied behind one; to be arrested [Add to Longdo]
首が絞まる[くびがしまる, kubigashimaru] (exp,v5r) to have one's neck wrung [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
照準を合わせる[しょうじゅんをあわせる, shoujunwoawaseru] (exp,v1) to set one's sights on; to take aim (at); to have one's mind on [Add to Longdo]
心が引かれる;心がひかれる[こころがひかれる, kokorogahikareru] (exp,v1) to feel the call of ...; to have one's heart-strings pulled [Add to Longdo]
心が通じる[こころがつうじる, kokorogatsuujiru] (exp,v1) (See 心が通う) to relate to; to have one's feelings understood [Add to Longdo]
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on [Add to Longdo]
身の毛が弥立つ;身の毛がよだつ[みのけがよだつ, minokegayodatsu] (exp,v5t) (See 身の毛の弥立つ) to have one's hair stand on end [Add to Longdo]
身の毛の弥立つ;身の毛のよだつ[みのけのよだつ, minokenoyodatsu] (exp,v5t) (See 身の毛が弥立つ) to have one's hair stand on end; hair raising [Add to Longdo]
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away [Add to Longdo]
足がつる;足が攣る;足が痙る[あしがつる, ashigatsuru] (exp,v5r) (See 攣る) to have one's leg cramp [Add to Longdo]
足が棒になる[あしがぼうになる, ashigabouninaru] (exp,v5r) to have one's legs become stiff, tired [Add to Longdo]
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace [Add to Longdo]
頭を刈る[あたまをかる, atamawokaru] (exp,v5r) to have one's hair cut; to cut one's hair [Add to Longdo]
頭を丸める[あたまをまるめる, atamawomarumeru] (exp,v1) (1) to be tonsured; to have one's head shaved; (2) to become a monk [Add to Longdo]
鳶に油揚げをさらわれる;鳶に油揚げを攫われる;鳶に油揚を攫われる[とびにあぶらあげをさらわれる, tobiniaburaagewosarawareru] (exp,v1) (See 鳶・1) to be robbed of one's due; to have one's fried tofu snatched by a black kite [Add to Longdo]
杯を重ねる[はいをかさねる, haiwokasaneru] (exp,v1) to have one cup of sake after another [Add to Longdo]
背が立つ[せがたつ, segatatsu] (exp,v5t) to have one's feet reach the bottom (e.g. when standing in water) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]
鼻を削がれる[はなをそがれる, hanawosogareru] (exp,v1) to have one's nose mutilated; to have one's nose cut off [Add to Longdo]
膝が笑う[ひざがわらう, hizagawarau] (exp,v5u) (id) to have one's knees be about to give way [Add to Longdo]
望みが適う[のぞみがかなう, nozomigakanau] (exp,v5u) to have one's wish realized; to have one's wish realised [Add to Longdo]
名を連ねる[なをつらねる, nawotsuraneru] (exp,v1) to have one's name entered (in a list) [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k,vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
目がとまる;目が留まる[めがとまる, megatomaru] (exp,v5r) have one's eye caught on something [Add to Longdo]
目が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) (See 芽が出る・めがでる・2) to have luck on one's side; to get lucky; (2) (See 目の玉が飛び出る) to have one's eyes bulge out of one's head (with surprise) [Add to Longdo]
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp,v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes [Add to Longdo]
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp,v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]
儘ならない[ままならない, mamanaranai] (adj-i) (uk) unable to have one's way with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , ] to eat; to have one's meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust, #132 [Add to Longdo]
落地[luò dì, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ, ] sth that sits on the floor; to fall to the ground; to drop; the ground; to have one's head cut off; to be born, #7,872 [Add to Longdo]
着眼[zhuó yǎn, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄢˇ, / ] to have one's eyes on (a goal); having sth in mind; to concentrate, #7,938 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, / ] bear; carry on the back; have on one's shoulder, #15,881 [Add to Longdo]
脚踏实地[jiǎo tà shí dì, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄉㄧˋ, / ] to have one's feet firmly planted on the ground (成语 saw); realistic without flights of fancy; steady and serious character, #19,014 [Add to Longdo]
束手无策[shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄜˋ, / ] lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis, #24,693 [Add to Longdo]
失窃[shī qiè, ㄕ ㄑㄧㄝˋ, / ] to lose by theft; to have one's property stolen, #27,686 [Add to Longdo]
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to have one's spirits dampened; to feel disappointed, #34,257 [Add to Longdo]
剃头[tì tóu, ㄊㄧˋ ㄊㄡˊ, / ] to have one's head shaved, #41,339 [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it, #45,016 [Add to Longdo]
身败名裂[shēn bài míng liè, ㄕㄣ ㄅㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] to lose one's standing; to have one's reputation swept away; a complete defeat and fall from grace, #50,758 [Add to Longdo]
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] drop in price; devalued; to have one's status lowered, #56,955 [Add to Longdo]
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place, #57,138 [Add to Longdo]
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it, #66,674 [Add to Longdo]
[chī, , ] variant of 吃; to eat; to have one's meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust, #119,900 [Add to Longdo]
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, / ] demotion; to have one's job cut [Add to Longdo]
掉价儿[diào jià r, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 掉價|掉价, drop in price; devalued; to have one's status lowered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  have on
      v 1: be dressed in; "She was wearing yellow that day" [syn:
           {wear}, {have on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top