Search result for

*hat trick*

(53 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hat trick, -hat trick-
English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ Rebecca (1940)
That trick worked really wellเคล็ดลับที่ทำงานได้ดี 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Like that? Score a hat trick. You can have it.สวยละสิ ถ้าทำแฮททริกได้ รับรองมีขับแน่ Goal! The Dream Begins (2005)
They're wanderers that trick men and steal their wallets.พวกจรจัดเนี้ยชอบหลอกชาวบ้าน แล้วขโมยข้าวของ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
- I'd like to learn that trick. - (MEN LAUGHING)- ฉันอยากเรียนกลนั้น The Illusionist (2006)
Your face is a little big. What tricks are you trying to play?นี่ ฉันชอบเด็กผู้หญิงที่มีแขนและขาที่เรียวเล็กอย่างเธอจริงๆ. First Cup (2007)
Let's see what trickery the Jedi have planned for us.ดูซิว่าเจไดจะเอาลูกไม้ไหนมาใช้กับเรา Storm Over Ryloth (2009)
Gehry said thatthe "hat trick" r Was inspired by an apple crate.แกรี่ บอกว่าเก้าอี้แฮททริค ได้รับแรงบันดาลใจจาก ต้นแอปเปิ้ล The Jenna Thing (2010)
Going for a hat trick.เตรียมทำแฮตทริกซ์ One Day (2011)
- What trick? - The "Yes" sandwich.วิธีอะไร / ใช่ แซนวิช Then I Really Got Scared (2011)
Why don't you teach me that trick, young warrior?ทำไมเจ้าไม่สอนกลวิธีนั่นให้แก่ข้าหน่อยล่ะ นักรบหนุ่ม Ordinary People (2011)
Do you remember that trick?จำมุขนี้ได้มั้ย? Snow White and the Huntsman (2012)
What trick? You see, child, love always betrays us.ยังไงล่ะ? เจ้าเห็นไหมละ เด็กน้อย Snow White and the Huntsman (2012)
And what Trick told me, what Nate told me, but--และทริคบอกอะไร และเนทบอกอะไร Truth and Consequences (2012)
You need to teach me that trick.นายต้องสอนทริคนี้ให้ฉันบ้าง Time After Time (2012)
I've been practicing that trick all day.ลูกเล่นเนี่ย ผมซ้อมมาทั้งวันเลยนะ Lucky (2012)
I know how you do that trick.หนูรู้ว่ากลนี้เล่นยังไง The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Hat trick to the chest.3 ดอกเข้ากลางอก Year's End (2012)
I can't say you didn't warn me about that tricky little bastard.จะบอกว่าคุณไม่เตือนก็ไม่ได้ เกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมของไอ้ชั่วตัวลูก Revelations (2012)
I love that trick!ฉันรักเคล็ดลับที่! Monsters University (2013)
I could do that trick 52 different ways.ฉันจะทำว่าเคล็ดลับ 52 วิธีที่แตกต่างกัน. Now You See Me (2013)
By the way, I know how he did that trick.โดยวิธีการที่ฉันรู้ว่าวิธีการที่เขาได้หลอกลวงว่า. Now You See Me (2013)
That's not what Trick says. Or Hale, or Dyson.ทริคไม่ได้พูดแบบนั้น หรือเฮล หรือไดสัน Fae-ge Against the Machine (2013)
What are you you going for a hat trick?นายกำลังยิงประตูทำแฮตทริก เข้าประตู 3 ลูกงั้นเหรอ Blood Money (2013)
I don't care what tricks or nonsense you have in your scrapbook, Martha Stewart, but there's no way you're gonna get me to believe there's some outside force controlling my destiny.ฉันไม่สนว่าเธอจะมีกล หรือเรื่องไร้สาระอะไร ในสมุดปิดภาพเธอ Martha Stewart แต่ไม่มีทางที่เธอจะทำให้ฉันเชื่อ Heroic Origins (2013)
I forgot to warn you about that trick drawer.ผมลืมเตือนคุณเกี่ยวกับลิ้นชักหนาๆอันนั้น Collusion (2013)
I have to learn that trick.ต้องจำไว้ใช้บ้างแล้ว There Will Be Blood (2013)
I invented that trick.ผมแต่งเรื่องโกหก Because the Night (2013)
God damn it! That tricky motherfucker!แม่งเวรเอ๊ย นังเจ้าเล่ห์ In the Evening (2013)
It's because the small amount of sunlight that trickles in through the clouds to reach the surface can't get back out again.ที่เข้าผ่านเมฆไปถึงพื้นผิว ไม่สามารถกลับออกมาอีกครั้ง The World Set Free (2014)
If you want to make it a hat trick, well, that's your prerogative.ถ้าคุณจะทำแฮตทริก มันก็สิทธิ์ของคุณ Midnight City (2015)
Where have I seen that trick before?เคยเห็นมุกขที่ไหนมาก่อนนะ Blood and Fear (2015)
I can do that trick, too.I can do that trick, too. Haunted (2015)
(Juni) This game plays tricks.Dieses Spiel hat Tricks auf Lager. Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
- Shit, "whoop that trick."- Ähm, Scheiße, "whoop that trick". - Nein, nein. Hustle & Flow (2005)
- "Whoop that trick."- "Whoop that trick." Hustle & Flow (2005)
- Whoop that trick- Whoop that trickHustle & Flow (2005)
- Whoop that trick?- Whoop that trickHustle & Flow (2005)
Whoop that trick Get 'emWhoop that trick, get 'em Hustle & Flow (2005)
Whoop that trick Get 'emWhoop that trick, get 'em Hustle & Flow (2005)
Whoop that trick Get 'emWhoop that trick, get 'em Hustle & Flow (2005)
Whoop that trick Get 'emWhoop that trick Hustle & Flow (2005)
Ain't this the guy on the radio with that "Whoop That Trick" song?Ist das nicht der Typ aus dem Radio mit diesem Whoop That Trick-Song? Hustle & Flow (2005)
- Man, this the cat who stomped on Skinny with that "Whoop That Trick" song.- Mann, das ist der Kerl, der Skinny Black verprügelt hat, mit diesem Whoop That Trick-Song. Hustle & Flow (2005)
Little ladies up to her old tricks, huh?Diese kleine Dame hat Tricks drauf, was? Fiddler's Green (2013)
Didn't Trick say you need it for protection.Hat Trick nicht gesagt, du brauchst es als Schutz? Family Portrait (2015)
Even little Judy there's got an angle going.- Sogar die kleine Judy hat Tricks drauf. White Christmas (1954)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
ハットトリック[, hattotorikku] (n) hat trick [Add to Longdo]
其の手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) (id) That trick won't do with me [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] hat trick (when one player scores three goals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hat trick
      n 1: (sports) three consecutive scores by one player or three
           scores in one game (as in cricket or ice hockey etc.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top