Search result for

*hand out*

(69 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hand out, -hand out-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand out[PHRV] ส่งหรือยกออกมาจากรถ
hand out[PHRV] แจกจ่าย, See also: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ
hand out[VT] แจกจ่าย, Syn. distribute

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And hand out flyers to the guilty rich? Well, if there is such a thing,ไปแจกใบประกาศให้พวกลูกคนรวยที่รู้สึกผิด? Chuck in Real Life (2008)
I work for a company that's, like, hired... by lawyers to hand out legal documents.ฉันทำงานให้บริษัทที่ถูกว่าจ้าง โดยทนายให้ส่งเอกสารทางกฎหมาย Pineapple Express (2008)
/You put your right hand out /You put your right hand inแล้วเอามือขวาเข้ามา แล้วสะบัดด้วยกันแรงๆ! Bedtime Stories (2008)
/ You put your right hand out /You put your right hand in /วางมือขวาลงมา แล้วเอหมุนไปรอบ ๆ Bedtime Stories (2008)
Her husband loses his job, and her only option is to hand out cocaine to strangers while taking her clothes off?สามีเธอตกงานและตัวเลือกเดียวของเธอ คือขายโคเคนให้กับคนแปลกหน้า ในขณะที่เธอไม่ใส่เสื้อผ้า Double Blind (2009)
You know, the one with the 12 judges... that decide to hand out the wrong form of justice?เอ่อ ไอ้ที่มีตุลาการ 12 คน ที่มันตกลงกันยื่นแบบอย่างที่ผิดๆกับความยุติธรรม Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- You. Hand out the bags.-แก หยิบถุงไป Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I put my hand out in front of me, and it rolled right into my hand, and it just stayed there in front of me, letting me rub its belly.แล้วกลับขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง พวกเขาขอเข้าร่วมกับเราอย่างเร็ว ตอนที่พวกเขาทราบว่า พวกเรากำลังจะทำอะไรกัน The Cove (2009)
Then just when you reached your hand out, at that moment...มือของพวกเขาเอื้อมถึงกันและกัน Episode #1.7 (2009)
I like to hand out.แบบที่ผมชอบแจกจริงๆ เลย Hello, Dexter Morgan (2009)
I hand out the candles and we do a speechless protest.ฉันจะแจกเทียน และเราจะประท้วงด้วยวิธีใบ้ Spanish 101 (2009)
So we have to find a party, otherwise, I swear, he's gonna make us hand out candy, dressed as the Octo-babies.ยิ่งกว่า เขาชอบวันคริสมาสต์ รึวันเกิดตัวเองซะอีก งั้นเราต้องหาปาร์ตี้ ไม่งั้น ฉันสาบาน เขาจะให้เรา ออกไปแจกขนม How to Succeed in Bassness (2009)
Do me a favor and just put your hand out like this, please?ช่วยยกมือของคุณแบบนี้หน่อย ขอร้องล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
Get whatever's in your hand out of my face.เอาของในมือคุณ ออกไปจากหน้าผม Sherlock Holmes (2009)
I-I would have to call in every marker I got and hand out a few to boot.ฉันต้องโทรไปหา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถมมีสิทธิ์จะโดนเด้งด้วย Weekend at Bobby's (2010)
I'll get the aunts to come hand out candy.แม่จะให้พวกป้าๆมาแจกขนม Halloween (2010)
I'll just stay home and hand out candy with the aunts.หนูจะอยู่บ้าน แจกลูกกวาดกับพวกป้าๆ Halloween (2010)
It's getting a little chilly outside, so the animal wranglers have asked that every student pick up a puppy and hold it, so they stay warm while the volunteers hand out tiny, puppy-sized hats.ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน หยิบลูกสุนัขขึ้นมาและกอดมันไว้ เพื่อที่พวกมันจะได้อบอุ่น ขณะที่อาสาสมัคร Cooperative Calligraphy (2010)
Your mom is making me hand out sugar-free lollypops to six-year-olds.- เด็กๆ น่ะ แม่เธอให้ฉันแจกอมยิ้ม ให้เด็ก 6 ขวบ Reality Bites Me (2010)
I bet you've got a whole bunch of those to hand out.ข้าพนันว่าท่านมีหลายช่อเพื่อแจกจ่าย Gwaine (2010)
I can't hand out specifics about a patient.ดิฉันไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของคนไข้ได้ค่ะ Episode #1.12 (2010)
We hand out the little hearts, but not the key.เรามอบหัวใจดวงน้อยๆ ให้ไป แต่ไม่ใช่ลูกกุญแจ Sexy (2011)
Why don't you hand out the schedules?ทำไมคุณไม่ไปจัดตารางล่ะ? The Badass Seed (2011)
Instead, he drove me from our lovely home in Connecticut to a dangerous section of the Bronx and forced me to hand out blankets to the homeless.แต่กลับพาผมมาจากบ้านที่คอนเนคติกัตที่แสนอบอุ่น ไปย่านบรองซ์อันเสื่อมโทรมแทน และบังคับให้ผมแจกจ่ายผ้าห่มให้กับคนจรจัด Searching (2011)
Let me see your hand. Get your hand out of there.ฉันขอดูมือหน่อย เอามือออกไป Setup (2011)
You do this, you hand out these guns, my dad will make you leave tonight.คุณจะใช้ปืนละก็ พ่อฉันจะให้พวกคุณออกไปแน่คืนนี้ Pretty Much Dead Already (2011)
We're going to do a low-key Halloween thing, like hand out candy to trick-or-treaters and watch some movies.เราจะทำ กิจกรรมแบบฮาโลวีน อย่างแจกลูกอม เล่นหลอกหรือเลี้ยง และดูหนังกัน Masked (2011)
Get your hand out of your pocket.Get มือของคุณออกมา มาจากกระเป๋าของคุณ. The Iceman (2012)
So you just start an insurrection, hand out guns and massacre his family?เพราะงั้นนายเลยเริ่มเรื่องยุ่งๆแบบนี้ เอาปืนไปแล้วสังหารหมู่ครอบครัวของเขา ? Nebraska (2012)
- Get your hand out.- เอามือออก Episode #1.1 (2012)
...who works with me at the government, will now hand out your preparedness packs.ที่ทำงานให้รัฐบาลกับผม จะดูแล การเตรียมร่างกายให้พวกคุณ Pain & Gain (2013)
That means we have to hand out the preparedness packs,หมายความว่าเราจะ เตรียมร่างกายให้พวกคุณเอง Pain & Gain (2013)
All right. Pull your hand out.เอาล่ะ เอามือคุณออกมา Red in Tooth and Claw (2013)
Get your hand out of the bag, get on the ground now. Okay.หมอบลงกับพื้นเดี๋ยวนี้ โอเค The Fact in the Fiction (2013)
Just stopping by to hand out some un-vites to my graduation.ก็แค่แวะมาแจกบัตรไม่เชิญ ไปงานรับปริญญาน่ะ Advanced Introduction to Finality (2013)
You kill 'em and another bum with his hand out just takes his place.เข้ามาแทนที่ตำแหน่งเขา Arkham (2014)
- Ana - can you give me a hand out back?-แอนา ไปช่วยผมหลังร้านหน่อย Fifty Shades of Grey (2015)
I'll hand out assignments throughout the day.ฉันได้รับมอบหมายให้คุมงานนี้ Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
Jack has his hand out, and I see a piece of his skull come off.แจ็คยื่นมือมา และฉันเห็น... เศษกะโหลกของเขาหลุดออก Jackie (2016)
Pull your hand out.ดึงมือของคุณ ออกมา The Magnificent Seven (2016)
Just take your hand out.เอามือออกไป Manchester by the Sea (2016)
Ow. Would you please just take your hand out of my cunt?เอามือออกไปจากน้องหนูของฉัน Manchester by the Sea (2016)
Here, put your hand out real flat.นี้ ทำมือแบน ๆ The Original (2016)
I'm gonna try to pull my hand out.ผมพยายามจะดึงมือออก Life (2017)
- I can't get my hand out!- ฉันเอามือออกมาไม่ได้ Phantasm (1979)
Get your hand out of that man's pocket.อย่าล้วงกระเป๋าเขาน่า Heat (1995)
Stick your hand out sideways, not palm down.ติดมือของคุณออกไปด้านข้างไม่ปาล์มลง The Birdcage (1996)
I don't think I'll ever forget how he stood there, holding his hand out as if I was...I don't think I'll ever forget how he stood there, holding his hand out as if I was... Anna and the King (1999)
-Want to hand out fliers? -Absolutely.-ช่วยแจกใบปลิวให้หน่อยได้ไหม Rock Star (2001)
And don't forget, Pop, tomorrow you have to help hand out the food to the poor kids.อย่าลืมนะครับ พรุ่งนี้พ่อต้องไป ที่โรงเรียน มอบอาหารให้เด็กยากจน Bringing Down the House (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hand outDon't stick your hand out of the window.
hand outFirst put the right hand out.
hand outHe reached his hand out, and tried to pick the fruit, but couldn't.
hand outSome hospitals hand out free samples of baby milk.
hand outThe rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบให้[V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ[V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
แจก[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจกจ่าย[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ
แจกไพ่[V] hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
austeilen; ausgebento give out; to hand out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hand out
      v 1: give to several people; "The teacher handed out the exams"
           [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top