ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*h.p*

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: h.p, -h.p-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmonic progression (H.P.)การก้าวหน้าฮาร์มอนิก (เอชพี) [มีความหมายเหมือนกับ harmonic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
H.P.เอชพี (รอยกดร้อน) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
H.P. (harmonic progression)เอชพี (การก้าวหน้าฮาร์มอนิก) [มีความหมายเหมือนกับ harmonic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
H.P.กำลังม้า, สัญลักษณ์หน่วยของกำลัง  ดู horsepower [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
horse power (H.P.)กำลังม้า, หน่วยของกำลัง  ใช้อักษรย่อ H.P.     1 H.P. = 746 วัตต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should get about another 75 H.P.น่าจะได้อีกสัก 75 แรงม้า The Boost Job (2010)
Wait - - H.P. Lovecraft?เดี๋ยวนะ--เอช.พี. เลิฟคราฟท์เหรอ Let It Bleed (2011)
But H.P. Lovecraft -- this guy is literature.แต่ เอช.พี. เลิฟคราฟท์... ชายคนนี้เป็นคนมีความรู้ Let It Bleed (2011)
Want to know about my night at the home of the great H.P. Lovecraft?อยากรู้เกี่ยวกับคืน ที่บ้านของ เอช.พี.เลิฟคร๊าฟผู้ยิ่งใหญ่ Let It Bleed (2011)
So you killed H.P. Lovecraft.แล้วเธอฆ่าเอช. พี. เลิฟคราฟท์ Let It Bleed (2011)
I appreciate everything F.H.P. did for Stella.ฉันซาบซึ้งทุกอย่างที่ F.H.P ทำให้สเตลล่านะ The Return of the Ring (2012)
"Created by H.P. Lovecraft."เขียนโดย เอช พี เลิฟคราฟท์ An Evil Within (2012)
- Let's have C.H.P. - set up roadblocks.ขอให้ C.H.P. ช่วยดูบนถนน There Will Be Blood (2013)
Okay, I'm compiling the system code to build our reactor's H.P. network.โอเค ผมกำลังแปล โค้ดระบบ เพื่อสร้างเครือข่าย พลังปฏิกรณ์ของเตาอยู่ The Grey Hat (2014)
Come on, Gail. We've got an "E.F.", not a "D.P."Ach, auf dem Medaillon steht "E.F.", und nicht "H.P." The Deep (1977)
Subtitles by CaradecuicaH.P. Lovecraft's Re-Animator - 104:55 Min - 23,976 fps Re-Animator (1985)
- Good dip, huh, H.P.?Leckerer Dip, nicht wahr, H.P.? Yes Man (2008)
Wait, H.P. Lovecraft?H.P. Lovecraft? Let It Bleed (2011)
You know, uh, horror, lowbrow, put us in the ghetto, fine but H.P. Lovecraft, this guy is literature.Horror, äh, Trivialliteratur, stecken Sie uns in eine Schublade, schon gut, aber H.P. Lovecraft, der Typ ist Literatur. Let It Bleed (2011)
Wanna know about my night at the home of the great H.P. Lovecraft?Sie wollen von meinem Abend bei dem großartigen H.P. Lovecraft hören? Let It Bleed (2011)
So you killed H.P. Lovecraft.Du hast H.P. Lovecraft getötet. Let It Bleed (2011)
The "ÄItere characters' of H.P. Lovecraft.Das "Ältere Zeichen" von H.P. Lovecraft. The Theatre Bizarre (2011)
Do not touch my I.R.L.Fassen Sie mein S.H.P. nicht an. Hot Pursuit (2015)
And I drew a picture of it in my I.R.L.Ich habe eine Zeichnung davon in meinem S.H.PHot Pursuit (2015)
Now turn in your I.R.L. Take your promotion. Go home.Jetzt nehmen Sie Ihr S.H.P., freuen sich über die Beförderung und gehen nach Hause. Hot Pursuit (2015)
You do know that he's already met with HP, Cisco and Oracle.Ihr wisst schon, dass er sich bereits mit H.P., Cisco und Oracle getroffen hat. Office Christmas Party (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำลังม้า[N] horse-power, See also: H.P., Syn. แรงม้า, Example: รถจักรดีเซลนั้นส่วนมากเพื่อความสะดวกมักจะเรียกตามกำลังม้าของ เครื่องยนต์ดีเซล, Thai definition: หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550 ฟุต-ปอนด์ ต่อวินาที 1 แรงม้ามีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังม้า[n.] (kamlang-mā) EN: horsepower ; H.P.   FR: puissance en chevaux [f] ; cheval-vapeur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
馬力[ばりき, bariki] (n) horse-power; h.p.; HP; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  HP
         Hewlett Packard (manufacturer)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top