ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go through*

   
151 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go through, -go through-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go through[PHRV] ผ่านไปได้, See also: ผ่าน, Syn. come through, get through
go through[PHRV] ได้รับการอนุมัติ, See also: ได้รับการยอมรับ
go through[PHRV] ได้รับอนุมัติ, See also: ผ่านการพิจารณา, ผ่านการเห็นชอบ, Syn. come through, get through
go through[PHRV] เป็นที่ตกลง, Syn. put across, put through, ram through
go through[PHRV] ผ่าน (ขั้นตอน), See also: (ขั้นตอน)สมบูรณ์
go through[PHRV] แพร่เข้าไปในหมู่หรือกลุ่ม
go through[PHRV] ขอความเห็นชอบจาก, See also: ได้รับการอนุมัติจาก
go through[PHRV] ทุกข์ทรมานกับ, Syn. pass through
go through[PHRV] ทบทวน
go through[PHRV] ตรวจสอบ
go through[PHRV] ค้นหา, See also: ตรวจค้น, Syn. go over, look over
go through[PHRV] ใช้ (บางสิ่งเช่น เงิน, อาหาร)อย่างมาก, Syn. get through
go through[PHRV] เข้าร่วม (กิจกรรม), Syn. go through with
go through[PHRV] เตรียมทำ (บางสิ่ง) เพื่อแสดงว่าจงรักภักดีหรือมีความรักต่อ (บางคน)
go through[PHRV] (บางสิ่ง) ผ่านมือ (เพราะภาระหน้าที่)
go through with[PHRV] ทำให้สำเร็จลุล่วง, See also: ประสบผลสำเร็จ, Syn. go through
go through the mill[IDM] เริ่มทำงาน (ต่ำต้อย) ก่อนจะก้าวหน้า, Syn. put through
go through the roof[IDM] (ราคา) พุ่งขึ้นอย่างทันที
go through the roof[IDM] โกรธมาก
go through the motions[IDM] ทำอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เสแสร้งทำ, แกล้งปฏิบัติ
go through the proper channels[IDM] ทำตามขั้นตอน (ที่ถูกต้อง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The loan's bound to go through. - Good.- เงินทั้งหมดกำลังจะมาถึงครับ The Great Dictator (1940)
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ Rebecca (1940)
I knew that Santino would have to go through all this.I knew that Santino would have to go through all this. The Godfather (1972)
And so the railroad has got to go through Rock Ridge.ทางรถไฟ จึงต้องผ่านสันเขาร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
I don't know why you and Dan have to go through this difficulty.ฉันไม่รู้ว่าทำไม เธอกับน้องต้องเจอ เรื่องหนักหนาขนาดนี้ Vampire Hunter D (1985)
Let's just say that thousands of dollars of merchandise go through my hands every day.เอาเป็นว่า แต่ละวันมีเงินค่าสินค้าผ่านมือผม... หลายพันดอลล่าร์ก็แล้วกัน Mannequin (1987)
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย... Mannequin (1987)
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ The Princess Bride (1987)
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ Akira (1988)
Then why go through with it?ถ้างั้นจะทำมันไปทำไม Field of Dreams (1989)
There is something out there, and if I have the courage to go through with this, what a story it'll make.มีอะไรบางอย่างที่นั่น เรย์ ถ้าผมมีความกล้า ที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วง... เรื่องราวจะเป็นยังไง Field of Dreams (1989)
This'll take a while, we have to go through everything.คงใช้เวลาสักพัก เราจะขอดูให้ทั่ว Goodfellas (1990)
But I think we should go through the proper channels.แต่ฉันคิดว่า เราเตรียมการมาดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I should have told you more. I was afraid you wouldn't go through with it.ผมน่าจะบอกคุณก่อนว่าเธอไม่เห็นด้วย The Bodyguard (1992)
Uh, you won't believe what I had to go through... to get us a sled in such good shape.พวกนายไม่เชื่อแน่ ว่าฉันต้ลงทำอะไรบ้าง... ที่จะได้สเลดสภาพดีแบบนี้มา Cool Runnings (1993)
I knew that Santino was gonna have to go through all this.ผมรู้ว่าเป็นไง Santino ต้องผ่านทั้งหมดนี้ In the Name of the Father (1993)
Like I was supposed to go through the same torture again.อย่างกับว่าฉันต้องผ่านการทรมานแบบนั้นอีกครั้ง - ไม่เอา The Joy Luck Club (1993)
"l just wish a man could go through this.""ฉันอยากให้พวกผู้ชายเป็นอย่างฉันมั่ง" Junior (1994)
Alex, are you sure you're gonna be able to go through with this?อเล็กซ์แน่ใจนะว่านายจะอยู่ที่นี่ได้ Junior (1994)
Yeah. Sure, I'd like to, but I don't know if I can go through that again.แน่ล่ะ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะรับได้ไหวอีกมั้ย Junior (1994)
You want me to blast the music and go through the lights?เธออยากให้ฉันเปิดเพลงดัง ๆ แล้วฝ่าไฟแดงไปเลยมั้ย Léon: The Professional (1994)
Do you have any idea what he had to go through to get me that watch?คุณมีความคิดใด ๆ สิ่งที่เขาจะผ่านไปจะได้รับฉันดูที่? Pulp Fiction (1994)
You have to live, to go through mourning.เธอต้องมีชีวิต เพื่อก้าวข้ามปัญหา Wild Reeds (1994)
I had to go through one of your competitors. I hope you don't mind.ผมต้องผ่านไปหนึ่งในคู่แข่งของคุณ ฉันหวังว่าคุณไม่ทราบ The Shawshank Redemption (1994)
We'll go through his files.เราจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อ In the Mouth of Madness (1994)
I don't want her to go through what I went through with Carl. Oh.ก็ฉันไม่อยาก ให้เธอเป็นเหมือนฉันกับคาลไง The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Squad B comes in from the rear, and the rest of you go through the front.หน่วย B เข้าทางด้านหลัง ส่วนที่เหลือเข้าทางด้านหน้า Ghost in the Shell (1995)
Every Christmas and birthday we go through this.ไม่ว่าจะ เป็นคริสต์มาสและงานวันเกิดเราต้องผ่านไปให้ได้. Toy Story (1995)
We're going to go through with this as if nothing has changed.เราจะต้องผ่านมันไปได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น Anastasia (1997)
That way, you can go through your entire life without ever having to really know anybody.โดยเธอไม่รู้ตัวและคนอื่นก็ไม่รู้ Good Will Hunting (1997)
I mean, that way, you can actually go through the rest of your life... without ever really knowing anybody.ก็คือคุณใช้ชีวิตอันยาวนานโดยไม่รู้จัก คนอื่นจริงๆ อีกเลย Good Will Hunting (1997)
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย The Jackal (1997)
Go through the swamp and hide near the lake.ผ่านบึงและซ่อนอยู่ใกล้ทะเลสาบ Princess Mononoke (1997)
We just got to go through a little process of elimination.เราต้องสอดส่องไปทีละแห่ง Titanic (1997)
Sir, you can't go through here. Sir, you can't go through.คุณ คุณไปทางนี้ไม่ได้นะครับ Titanic (1997)
Every day I watch you go through these sheets... like you gonna get to the end of them.ทุกวัน ที่ฉันเฝ้ามองแก/กับไอผ้าพวกนี้... มันดูเหมือนแก/จะทำให้ทุกอย่างจบลง American History X (1998)
And then one day when I go through one of the many towns I never see beforeแต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อฉันเดินทางผ่านเมือง ที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อน The Legend of 1900 (1998)
To go through seasons together through change through the ups and downs to be able to look your beloved in the eye and say:ที่จะเดินผ่านฤดูกาลไปด้วยกาล ผ่านการเปลี่ยนแปลง ผ่านทั้งขาขึ้นและลง Dark Harbor (1998)
AII couples go through this. Let's give it another try?"ทุกคู่ก็มีปัญหาทั้งนั้น ทำไมเราไม่ลองช่วยกันอีกครั้งล่ะ? The Story of Us (1999)
All couples go through this. Let's give it another try?"ทุกคู่ก็มีปัญหาทั้งนั้น ทำไมเราไม่ลองช่วยกันอีกครั้งล่ะ?" The Story of Us (1999)
And your mother seems to prefer that I go through life like a fucking prisoner... while she keeps my dick in a Mason jar under the sink.และแม่หนูคิดว่าพ่อเอาชีวิตไปทิ้งเหมือนนักโทษ ส่งจานผักให้หน่อย American Beauty (1999)
-So you mean to go through with your plan? -Yes, yes.- แปลว่าจะทำตามแผนเจ้าใช่มั้ย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Let us go through the Mines of Moria.ถ้าพวกเราผ่านทางเหมืองมอเรีย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We will go through the mines.เราจะผ่านทางเหมือง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We're gonna go through the structure.แล้วเราจะมาดูโครงสร้างกัน Frailty (2001)
I just want to go through school without being a loser.ผมแค่ต้องการไปโรงเรียนโดยไม่โดนมองว่าเป็นไอ้ขี้แพ้ Pilot (2001)
You go through life with a gift you have to keep a secret.ถ้าต้องมีชีวิตอยู่อย่างที่ต้องคอย เก็บงำความลับอะไรซักอย่างละก็ X-Ray (2001)
Normally, you'd have to go through the entire program and train for a year as a butler, but given the circumstances... rather extraordinary due to overbooking and understaffing, we decided to accelerate your application.Normally, you'd go through the program and train for a year as a butler, but-- -Given the circumstances-- -Due to overbooking and understaffing... Maid in Manhattan (2002)
He's big probably big enough to go through those bulletproof vests you wear.เขาใหญ่ ... ... อาจจะใหญ่พอที่จะไปผ่านเสื้อเกราะกันกระสุนที่คุณสวมใส่ Showtime (2002)
What happens when you go through the door?เมื่อคุณเข้าประตูไปแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ? The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go throughCars go through the tunnel.
go throughGo through fire and water.
go throughHe had to go through a lot of hardships.
go throughHe'll have many hardships to go through in the future.
go throughI have to go through the task by tomorrow.
go throughI'm going to go through with it in spite of her opposition.
go throughI must go through the task by tomorrow.
go throughIn a foreign country most of us go through culture shock.
go throughI saw a lady go through the gate without showing the ticket.
go throughI will go through that trouble again.
go throughLove is like the measles; we all have to go through it.
go throughOn account of ill health the writer couldn't go through with the work.
go throughPlease move out of the way so this lady can go through.
go throughThe bill will never go through.
go throughThe deal did not go through.
go throughThe gate is wide enough for the car to go through.
go throughThe widowed mother had to go through a lot of hardships.
go throughThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.
go throughWe have to be ready to go through dangers there.
go throughYou have to go through many hardships.
go throughYou'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels.
go throughYou must go through with your plan.
go throughYou will have to go through hardship.
go throughYou will not be able to go through the book so quickly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลุย[V] go through easily, Syn. ผ่านฉลุย, Example: ผมปิดต้นฉบับล่วงหน้า เลยไม่สามารถเขียนรายงานได้หมดว่าทีมไหนฉลุย ทีมไหนไถล, Thai definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
ลอด[V] pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน
สมบุกสมบัน[V] work hard, See also: go through hardship, confront a difficulty, Example: งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ต้องสมบุกสมบันพอสมควร, Thai definition: ทนฝ่าความยากลำบาก อย่างตรากตรำ
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
ฝ่า[V] go through, See also: undergo, brave, risk, Example: ลูกเรือต้องฝ่าคลื่นลมในทะเลที่ปั่นป่วน, Thai definition: กล้าผ่าน (เข้าไปหรือออกมา) หรือฝืนอยู่ในที่อันตราย, ทนรับ, ทนสู้, ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่น
ฝ่ามรสุม[V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
ลุย[V] wade, See also: go through, ford, Syn. บุกไป, เหยียบไป, ฝ่าไป, Example: ฉันลุยลงไปเก็บสังกะสีหลังคาครัวที่ปลิวจมหายลงไปในน้ำ, Thai definition: เดินเรื่อยไปในที่ที่ยากลำบาก
เลย[V] pass, See also: go through, Syn. พ้น, เกิน, Example: รถเมล์เลยป้ายไปตั้งไกลจนผู้โดยสารต้องเดินกลับมาเอง, Thai definition: โดยล่วงจากจุดที่ถึงแล้ว
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ทะลุ[V] pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
บุกบั่น[V] persevere, See also: brave the way, go through difficulties, Syn. บุกป่าฝ่าดง, Example: เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันหนอถึงบุกบั่นมาถึงภูเขาลูกนี้ได้, Thai definition: ฝ่าเข้าด้วยความพยายามไม่ท้อถอย
สมบุกสมบัน[V] go through all kind of hardships and difficulties, See also: be able to bear, endure, put up with, Example: ร่างกายคน ถ้าใช้อย่างสมบุกสมบัน ไม่ช้าก็ต้องชำรุด, Thai definition: อย่างทนทาน ยากลำบาก ตรากตรำ
สมบุกสมบัน[V] go through all kind of hardships and difficulties, See also: be able to bear, endure, put up with, Example: ร่างกายคน ถ้าใช้อย่างสมบุกสมบัน ไม่ช้าก็ต้องชำรุด, Thai definition: อย่างทนทาน ยากลำบาก ตรากตรำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through   FR: traverser ; passer
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through   FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of   FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
ผ่านไป[v. exp.] (phān pai) EN: pass through ; go through   FR: défiler ; parcourir ; passer par
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ตรากตรำ[v.] (trāktram) EN: suffer ; go through ; endure hardship   FR: endurer ; souffrir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经过[jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] to pass; to go through; process; course, #471 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open, #1,181 [Add to Longdo]
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through, #1,296 [Add to Longdo]
通行[tōng xíng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] to go through; a passage through; in general use; a pass or laissez-passer; a license (to a computer account), #6,842 [Add to Longdo]
历经[lì jīng, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] to experience; to go through, #9,127 [Add to Longdo]
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb, #46,805 [Add to Longdo]
为富不仁[wéi fù bù rén, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] the benevolent man cannot be rich (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #64,403 [Add to Longdo]
走形式[zǒu xíng shì, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] to go through the formalities, #80,410 [Add to Longdo]
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄨˊ ㄗㄨˇ, / ] unobstructed passage; to go through unhindered, #88,074 [Add to Longdo]
引而不发[yǐn ér bù fā, ㄧㄣˇ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄈㄚ, / ] to pull the bow without shooting (成语 saw from Mencius); ready and waiting for action; to go through the motions; to practice; a trial run, #113,579 [Add to Longdo]
为仁不富[wéi rén bù fù, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] the rich man cannot be benevolent (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #517,242 [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
为富不仁,为仁不富[wéi fù bù rén, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, wei2 ren2 bu4 fu4, / ] the benevolent man cannot be rich and vice versa (成语 saw, from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24). [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
貫く[つらぬく, tsuranuku] Thai: ทำจนตลอด English: to go through

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
an die Decke gehen; die Wände hochgehen [ugs.]to go ballistic; to go through the roof [Add to Longdo]
durchfahren | durchfahrend | durchgefahrento go through | going through | went through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
筋を通す[すじをとおす, sujiwotoosu] (exp,v5s) to proceed in a logical manner; to go through the proper channels [Add to Longdo]
苦労し抜く[くろうしぬく, kuroushinuku] (v5k) to go through all sorts of hardships [Add to Longdo]
形だけする[かたちだけする, katachidakesuru] (exp,vs-i) to go through the motions; to do something for form's sake [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1,vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
手続きを経る[てつづきをへる, tetsudukiwoheru] (exp,v1) to go through formalities [Add to Longdo]
順を追う[じゅんをおう, junwoou] (exp,v5u) (See 順を追って) to follow in order; to go through step-by-step [Add to Longdo]
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
痛い目にあう;痛い目に合う;痛い目に遭う[いたいめにあう, itaimeniau] (exp,v5u) (See 痛い目,ひどい目にあう) to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to feel pain [Add to Longdo]
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
冬を過ごす[ふゆをすごす, fuyuwosugosu] (exp,v5s) to go through the winter [Add to Longdo]
突っきる;突っ切る[つっきる, tsukkiru] (v5r,vt) to cross; to go across; to go through; to cut across [Add to Longdo]
目にあう;目に遭う;めに遭う;目に会う(iK)[めにあう, meniau] (exp,v5u) (See 目を見る) to go through; to suffer; to experience (something unpleasant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go through
   v 1: go or live through; "We had many trials to go through"; "he
      saw action in Viet Nam" [syn: {experience}, {see}, {go
      through}]
   2: apply thoroughly; think through; "We worked through an
     example" [syn: {work through}, {run through}, {go through}]
   3: go across or through; "We passed the point where the police
     car had parked"; "A terrible thought went through his mind"
     [syn: {pass}, {go through}, {go across}]
   4: eat immoderately; "Some people can down a pound of meat in
     the course of one meal" [syn: {devour}, {down}, {consume},
     {go through}]
   5: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
     he go through with the treatment?"; "He implemented a new
     economic plan"; "She followed up his recommendations with a
     written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
     {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
     through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top