Search result for

*go against*

(105 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go against, -go against-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go against[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ, Syn. be against
go against[PHRV] ต่อต้าน, Syn. be against
go against[PHRV] ขัดแย้งอย่างมาก, See also: ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've go against the nature you shall suffer for it!ท่านฝ่าฝืนท้าทายธรรมชาติ ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมาน The Secret of Moonacre (2008)
Or are you suggesting that we ask this boy to go against Aslan now?สำหรับเรื่องที่ผ่านมา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You can not go against the system that protects it.You can not go against the system that protects it. Quantum of Solace (2008)
I can't go against sammy straight up!ฉันสู้แซมมี่ตัวต่อตัวไม่ได้หรอก! Dirt Nap (2008)
If you're going to go against that idiot, you're going to need your strength.ถ้าเธอจะต้องสู้กับนายนั่น เราต้องใช้กำลังมาก Episode #1.7 (2009)
Don't go against me!ถ้าเธอไม่ฟังฉัน ฉันจะ... Episode #1.12 (2009)
We're not going to go against the law.เราไม่สามารถฝืนกฎได้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Look, I go against Satan and screw the pooch...ฟังนะ ฉันจะไปสู้กับซาตาน และเล่นให้วิบัติซะ... Abandon All Hope (2009)
Nobody said anything about an observer, I can only go against a step.ไม่เห็นบอกว่ามีตาทิพย์เลยนี่นา ถ้าพวกจมูกทิพย์น่ะชั้นจัดการได้ หายห่วง Push (2009)
I can't go against him, Sid.จะให้ขัดพ่อได้ไง.. Guadalcanal/Leckie (2010)
This is what happens when I go against my instincts.เห็นไหม เกิดอะไรขึ้น แม่คงต้องคิดใหม่แล้ว Errand Boy (2010)
But can we go against the era of time and journey into the past?ยานอวกาศเวลาการเดิน ทางอาจจะพาเราไปสู่อนาคต Is Time Travel Possible? (2010)
Subconsciously, Hee-joong Wants to go against the powers.ในจิตสำนึกก็คือ ฮีจุงอยากจะต่อต้านอำนาจนั้น Cyrano Agency (2010)
You're really! Are you trying all out to go against me, huh?ลูกนี่ช่าง อยากให้พ่อโมโหหรอ ฮะ? Finding Mr. Destiny (2010)
Not approve, but go against it?ไม่ให้ยอม แต่ก็ไม่ให้คัดค้านงั้นเหรอ? Episode #1.11 (2010)
In your eyes, don't you think it'll be easier to go against Joo Won than Woo Young?ในสายตาของคุณ, คุณไม่คิดว่าง่ายกว่าหรอที่จะแข่งขันกะจูวอนมากกว่าวูยอง Episode #1.11 (2010)
But you made me go against that rule.แต่หลังจากเจอเธอ ทุกอย่างมันพังหมด Episode #1.12 (2010)
The way I see it, it seems like this person was prepared to go against you since a long time ago.เท่าที่ผมบอกได้คือ มันดูเหมือนว่า เขาจะจับตามองคุณอยู่นานแล้ว Episode #1.10 (2010)
An invasion would go against everything we believe in.การบุกรุกขัดแย้งกับทุกอย่างที่เราเชื่อ And Then There Were More (2011)
This is not the right time to go against him.นี่คงไม่ใช่เวลาที่จะต่อต้านเขา Inostranka (2011)
I'm supposed to disobey, go against King Bishop?แต่ควรแล้วหรือที่จะกบฏกับราชาอย่างบิชอป? It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
We go against her orders on this, we could all lose our badges.ถ้าเราขัดขีนคำสั่งเธอ เราอาจต้องโดนยึดตราคืน Rise (2011)
Forget this rotten guy Sik Jung, in other words we should not go against captain's words.ลืมเรื่องไอ้เลวซิกจุงคนนี้ซะ เราไม่ควรขัดคำสั่งผู้กองนะ City Hunter (2011)
Even if I go against God, I'd still want to protect you? ถึงแม้จะขัดต่อพระเจ้า ฉันยังต้องการปกป้องเธอ ? City Hunter (2011)
Remember, to against the Church, means to go against God.จงสดับฟังและจำให้จงดี ต่อต้าน The Church คือการต่อต้านพระเจ้า Priest (2011)
And remember, to go against the Church, is to go against God.และจงจำไว้ให้ดี การต่อต้าน the Church, คือการต่อต้านพระเจ้า Priest (2011)
Try to remember your vow. To go against the Church, is to go against God.จำไว้ให้ดี การต่อต้าน The Church คือการต่อต้านพระเจ้า Priest (2011)
Remember your vow. To go against the Church, is to go against God.จำสิ่งที่ลูกพูดได้หรือ ต่อต้าน The Church คือต่อต้านพระเจ้า Priest (2011)
Then I go against God.เช่นนั้น ลูกจักโค่นล้มพระเจ้า Priest (2011)
A Seeker would never go against the Chantry.ซีคเกอร์ไม่มีวัน ที่จะทรยศวิหารได้. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Then we need to go against her wishes and tell the rest of the family.งั้นเราคงต้องขัดใจเธอ และบอกความจริงให้คนในครอบครัวรู้ Cross Rhodes (2012)
Look, when Mother gets here, she will determine the proper order and that's that and not even the council can go against her word.ฟังนะ ถ้าท่านแม่มาถึง เธอจะจัดลำดับขั้นไอ้โน่นไอ้นี่ และแม้แต่สภาก็ไม่กล้าหือ Turn This Mother Out (2012)
You can't lay into me every time I go against you and then flip it around now.ทุกครั้งที่ฉันต่อต้านคุณ แล้วจะมาพลิกกลับตอนนี้ Discovery (2012)
I never go against my word. Particularly promises.ฉันไม่เคยลืม สาบานได้ Episode #1.1 (2012)
For the first time, probably because it's easier just to drink your Kool-Aid, than go against you.เป็นครั้งแรก นั้นก็เพราะ การกิน Kool-Aid Thanksgiving (2012)
Many of the decisions you have made since you have become King go against all that I taught you.การตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงของเจ้า นับตั้งแต่ที่เจ้ากลายเป็นกษัตริย์ ขัดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเคยสอน The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Well, the U.S. has an embargo against trading oil with Sudan, so if that's what he bought from my father...คือว่า สหรัฐฯมีกฏการห้ามการซื้อขายน้ำมันกับซูดาน ถ้าสิ่งที่บ้านจะซื้อจากพ่อของฉันไป... .. Portrait of a Lady Alexander (2012)
I don't know how any of that is gonna go against this.ผมไม่ทราบวิธีการใด ๆ ว่า คือจะไปกับนี้. Now You See Me (2013)
If you go against him, you will not survive.ถ้าท่านต่อต้านเขา ท่านจะไม่มีชีวิตรอด The Heart of the Truest Believer (2013)
He wants me to go against the Caza, a dangerous move, and he wants me to do it through a middleman.เขาอยากให้ผมหันหลังให้คาซา นั่นอันตรายมาก และเขายังอยากให้ผมทำผ่านคนกลางอีก Goodbye High (2013)
He was the one who idiotically believed this baby would be Niklaus' redemption, and now he's missing, probably at the hands of Klaus himself, and you were foolish enough to believe that Elijah could convince Klaus to go against Marcelเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อที่โง่เขลา เด็กคนนี้จะเป็นการกอบกู้ของนิเคล้า และตอนนี้เขากำลังพลาด เป็นไปได้ว่ามันอยู่ที่กำมือของนิเคล้าเอง House of the Rising Son (2013)
We can't go against that guy! We're nerds!เราจะไปสู้ใครได้ เราเนิร์ด Big Hero 6 (2014)
If you go against Magnussen, then you will find yourself going against me.ถ้าเกิดว่านายคิดจะต่อต้านแมคนัคเซน สุดท้ายนายจะพบว่านายกำลังต่อต้านฉันด้วยเหมือนกัน His Last Vow (2014)
You go against the grain, you're out.คุณต่อต้าน คุณก็จบ After Porn Ends 2 (2017)
You go against my orders and spend the night away from the mansion with a human?เธอขัดคำสั่งฉันและใช้เวลาทั้งคืนออกจากบ้านนี้ ไปกับมนุษย์คนนี้? Underworld (2003)
I'm the one planning this raid, Top. Don't make me go against my instructions.ผมเป็นคนคิดแผนครั้งนี้เองนะ ท๊อป อย่าให้ผมต้องทำผิดจากที่วางไว้เลย The Great Raid (2005)
Are you going to go against them?เจ้าจะขัดขืนงั้นหรือ Shadowless Sword (2005)
But His Royal Highness is fuming right now. Who would dare to go against his wishes?แต่ตอนนี้อารมณ์ขององค์รัชทายาทยังคุกรุ่นอยู่ ใครจะกล้าไปขัดพระประสงค์ Episode #1.42 (2006)
General, don't you always go against His Royal Highness?ท่านแม่ทัพ ท่านเองไม่ใช่หรือที่ขัดแย้งกับองค์รัชทายาทเสมอ Episode #1.42 (2006)
It's not wise to go against him.มันไม่ฉลาดเลยที่จะไปเป็นปฏิปักษ์กับเขา Episode #1.43 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go againstDon't go against his wishes.
go againstDon't go against the rule.
go againstDon't go against your father.
go againstHe made me go against my will.
go againstI was made to go against my will.
go againstThe U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.
go againstYou can't go against the laws of nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนกระแส[V] go against, See also: be adverse, be contrary, Example: ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, Thai definition: ไม่ทำตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่
สวนกระแส[V] go against, See also: be opposed to, be averse to, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: กระทรวงศึกษาธิการประกาศขึ้นค่าเทอมสวนกระแสเศรษฐกิจ, Thai definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ขัดต่อ[V] contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ผิดจารีตประเพณี[V] go against a tradition, See also: violate custom, Syn. ผิดธรรมเนียม, Example: หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา
ต้านลม[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้ลม, Example: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว, Thai definition: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
ขัด[V] go against, See also: be opposed to, be in contrast to, Syn. ขัดแย้ง, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
ขัด[V] go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ฝ่าฝืน[V] break, See also: infringe, violate, disobey, resist, go against, Syn. ขัดขืน, ละเมิด, Example: มาตรา 301 ของสหรัฐถือเป็นกฎหมายที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศ
ต้าน[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้, Example: คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ, Thai definition: ปะทะ เช่น เรือต้านลม
นิรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. เนรคุณ, อกตัญญู, Ant. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ, Example: เขาไม่เคยคิดที่จะนิรคุณเจ้านายเลย, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
เนรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
ฝืนธรรมชาติ[V] go against nature, Example: ผมไม่ชอบเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งมันขัดต่อศีลธรรม ฝืนธรรมชาติ, Thai definition: ไม่ทำตามธรรมชาติที่ควรเป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนธรรมชาติ[v. exp.] (feūn thammachāt) EN: go against nature   FR: aller contre nature
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   
ผิดจารีตประเพณี[v. exp.] (phit jārītpraphēnī) EN: go against a tradition   
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong   
ผิดประเพณี[v. exp.] (phit praphēnī) EN: go against a tradition   
ผิดธรรมเนียม[v. exp.] (phit thamnīem) EN: go against a tradition   
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend   
ต้าน[v.] (tān) EN: go against the wind ; go one's way contrary to the wind   
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind   FR: affronter le vent
ทวน[v.] (thūan) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; contrary   FR: remonter

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny [Add to Longdo]
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P) [Add to Longdo]
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒行逆施[dào xíng nì shī, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄧˋ ㄕ, ] to go against the tide (成语 saw); to do things all wrong; to try to turn back history; a perverse way of doing things [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] do violence; go against [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel [Add to Longdo]
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend [Add to Longdo]
逆行[nì xíng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to go the wrong way; to go against one-way traffic regulation [Add to Longdo]
逆行倒施[nì xíng dǎo shī, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˇ ㄕ, ] to go against the tide (成语 saw); to do things all wrong; to try to turn back history; a perverse way of doing things [Add to Longdo]
逆风[nì fēng, ㄋㄧˋ ㄈㄥ, / ] to go against the wind; contrary wind; a headwind [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to disobey; to violate; to separate; to go against [Add to Longdo]
违令[wéi lìng, ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to disobey; to go against orders [Add to Longdo]
违别[wéi bié, ㄨㄟˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to depart; to go against [Add to Longdo]
违逆[wéi nì, ㄨㄟˊ ㄋㄧˋ, / ] to disobey; to defy an edict; to violate; to go against; to run counter to [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go against
   v 1: fail to agree with; be in violation of; as of rules or
      patterns; "This sentence violates the rules of syntax"
      [syn: {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}]
   2: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   3: resist; "buck the trend" [syn: {buck}, {go against}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top