ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*get up*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: get up, -get up-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get up(phrv) ทำให้สูงขึ้น, Syn. go up, go up to, send up, take up
get up(phrv) ยืนขึ้น, See also: ลุกขึ้น
get up(phrv) ดึงขึ้น, Syn. pull up
get up(phrv) สร้าง
get up(phrv) ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า), Syn. be up, get upto
get up(phrv) ลุกขึ้น (หลังจากเจ็บป่วย), See also: หายดีขึ้น
get up(phrv) เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. go down
get up(phrv) ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น, Syn. work up
get up(phrv) ศึกษา, See also: เตรียมตัว, Syn. work up
get up(phrv) สร้าง, See also: จัด
get up(phrv) เตรียมใช้, See also: ใส่, Syn. get up
get up(phrv) เปลี่ยนโฉม (แต่งตัว), Syn. get up, got up
get up(phrv) (ลอย) โด่งขึ้น, Syn. come through
get up(phrv) ไป (คำสั่งกระตุ้นม้า), See also: ไปข้างหน้า
get up(phrv) อยาก (หิว, กระหาย), Syn. work up
get up(phrv) เริ่มสนุกกับ, See also: ต้องการ ทำ, อยาก ทำ, Syn. work up
get up(phrv) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: รำคาญ, Syn. put up
get up(phrv) ทำให้โกรธมาก, See also: ทำให้พลุ่งพล่าน, Syn. be up
get up(phrv) โกรธ, See also: โมโห, ไม่พอใจ, Syn. have up, put up
get up(phrv) ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ
get up(phrv) กระปรี้กระเปร่า, See also: กระตือรือร้น
get up(phrv) ผลิตไอน้ำ (เครื่องจักร)
get up(phrv) กลัว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. have up, put pu
get up to(phrv) ไปถึง (ระดับสูงหรือนำหน้า)
get up to(phrv) ไปถึง, Syn. get to, go up to
get up to(phrv) ตื่นขึ้นเพราะเสียงของ, Syn. get up, get up with
get up to(phrv) เพิ่มหรือปรับปรุงเพื่อไปถึง (มาตรฐาน), Syn. be up to, bring up to
get up to(phrv) ทำ (สิ่งไม่ดีหรือสิ่งขำขัน)
get up to(phrv) รู้ทัน, See also: ทันสมัย, Syn. be out of
get up to(phrv) ประพฤติไม่ดี, See also: พฤติกรรมไม่ดี, Syn. be up to
get up with(phrv) ตื่นขึ้นด้วย, See also: ลุกจากเตียงด้วย โดยเฉพาะหลังตื่นนอน
get up against(phrv) ยืนชิดกับ, See also: ทำให้เคลื่อนไปติดกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get upAs a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.
get upAs a rule, I get up late, but this morning was different.
get upCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
get upCome on, get up.
get upDid you have to get up very early this morning?
get upDid you have to get up very early this morning.
get upDo get up. It's very late.
get upDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
get upDon't wanna get up early to work hard.
get upDo they get up early in the morning?
get upDo we have to get up early tomorrow morning?
get upDo you get up at six?
get upGet up!
get upGet up as early as you can.
get upGet up as early as you possibly can.
get upGet up at once, or you will be late for school.
get upGet up at once, or you will miss the 7:00 bus.
get upGet up at seven tomorrow morning.
get upGet up early.
get upGet up early, and you'll be in time.
get upGet up early, else you'll be late for school.
get upGet up early in the morning.
get upGet up early, or you'll be late.
get upGet up exceedingly early.
get upGet up fifteen minutes earlier in the morning.
get upHe did not get up early.
get upHe did not get up early in the morning.
get upHe does not get up early.
get upHe has to get up immediately.
get upHe helped an old lady get up from her seat.
get upHe helped an old lady to get up from her seat.
get upHe is used to getting to get up early in the morning.
get upHe makes it a rule to get up at six every day.
get upHe makes it a rule to get up at six every morning.
get upHe need not get up so early.
get upHe ordered that everybody get up at six.
get upHe tried to get up early.
get upHe used to get up early.
get upHe used to get up early when he was young.
get upHe will be studying when you get up.
get upHe will have to get up early tomorrow.
get upHe would sooner die than get up early every morning.
get upI always get up at six.
get upI always get up early.
get upI began to stir about 4:30 in the morning but I didn't get up until 6:00.
get upI believe him to get up early.
get upI didn't want to get up early.
get upI do not get up early.
get upI don't always get up early.
get upI don't get up as early as my mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุดลุกผุดนั่ง(v) rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai Definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน
ลุก(v) get up, See also: rise, stand up, get to one's feet, arise, Syn. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตั้งขึ้น, Example: พอท่านเดินเข้ามา ทุกคนก็ลุกขึ้นแสดงความเคารพพินอบพิเทา, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือนอน
ตื่น(v) wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่นพระบรรทม, Ant. หลับ, Example: เช้าวันนั้นเขาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สาง เพราะเป็นวันสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งยวด, Thai Definition: ฟื้นจากหลับ
ตื่นนอน(v) wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่น, Ant. เข้านอน, หลับ, Example: หลังจากตื่นนอนแล้ว ชายชราก็นั่งมองท้องฟ้าในยามรุ่ง, Thai Definition: ลุกขึ้นหลังจากหลับ
ยงโย่(v) squat, See also: crouch, to get up from a squatting position, Syn. ยงโย่ยงหยก, Example: เด็กยงโย่ยงหยกอยู่ริมน้ำ, Thai Definition: กิริยาที่นั่งหรือยืนขยับตัวขึ้นๆ ลงๆ ก้มๆ เงยๆ ไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นหนัก[konnak] (adj) EN: unwilling to get up from seat ; lazy
ลุก[luk] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed  FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[lukkheun] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; arise  FR: se lever ; se relever
ผลุดลุกผลุดนั่ง[phlut luk phlut nang] (v, exp) EN: get up and sit down repeatedly
ตื่นนอน[teūnnøn] (v) EN: wake up ; be awake ; get up  FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ยงโย่[yongyō] (v) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to rise; to raise; to get up; to initiate (action); classifier for cases or unpredictable events, #145 [Add to Longdo]
起床[qǐ chuáng, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄤˊ, ] to get up, #2,431 [Add to Longdo]
起身[qǐ shēn, ㄑㄧˇ ㄕㄣ, ] to get up; to leave; to set forth, #5,063 [Add to Longdo]
早起[zǎo qǐ, ㄗㄠˇ ㄑㄧˇ, ] to get up early, #5,927 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Huhn {n} | Hühner {pl} | mit den Hühnern aufstehen | mit den Hühnern zu Bett gehenchicken | chickens | to get up (early) with the chickens | to go to bed (early) with the chickens [Add to Longdo]
Quatsch machen; Unsinn machen; herumalbernto fool around; to get up to nonsense; to do sth. stupid [Add to Longdo]
jdm. auf den Wecker gehen [übtr.]to get on one's tits; to get up someone's nose [Add to Longdo]
aufstehen (aus dem Bett) | aufstehend | aufgestandento get up | getting up | got up [Add to Longdo]
mit dem falschen Bein aufstehen [übtr.]to get up on the wrong side of the bed [Add to Longdo]
emporkommento get up; to get on in life [Add to Longdo]
sich auf dem Boden kugeln vor Lachen und nicht wieder aufstehen könnenROTFLACGU : rolling on the floor laughing and can't get up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
起き上がる(P);起きあがる;起き上る;起上がる;起上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P) [Add to Longdo]
起き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See 起き上がる) to rise; to erect; to get up [Add to Longdo]
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass) [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
身を起こす[みをおこす, miwookosu] (exp,v5s) (1) to get up (e.g. from bed); (2) to make one's way in the world; to achieve in life [Add to Longdo]
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear [Add to Longdo]
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink [Add to Longdo]
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get up
   v 1: rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
      [syn: {arise}, {rise}, {uprise}, {get up}, {stand up}]
      [ant: {lie}, {lie down}, {sit}, {sit down}]
   2: get up and out of bed; "I get up at 7 A.M. every day"; "They
     rose early"; "He uprose at night" [syn: {get up}, {turn out},
     {arise}, {uprise}, {rise}] [ant: {bed}, {crawl in}, {go to
     bed}, {go to sleep}, {hit the hay}, {hit the sack}, {kip
     down}, {retire}, {sack out}, {turn in}]
   3: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands";
     "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up},
     {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down},
     {lower}, {take down}]
   4: cause to rise; "The sergeant got us up at 2 A.M."
   5: develop; "we worked up an as of an appetite" [syn: {work up},
     {get up}]
   6: put on special clothes to appear particularly appealing and
     attractive; "She never dresses up, even when she goes to the
     opera"; "The young girls were all fancied up for the party"
     [syn: {overdress}, {dress up}, {fig out}, {fig up}, {deck
     up}, {gussy up}, {fancy up}, {trick up}, {deck out}, {trick
     out}, {prink}, {attire}, {get up}, {rig out}, {tog up}, {tog
     out}] [ant: {dress down}, {underdress}]
   7: arrange by systematic planning and united effort; "machinate
     a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the
     director's office" [syn: {organize}, {organise}, {prepare},
     {devise}, {get up}, {machinate}]
   8: study intensively, as before an exam; "I had to bone up on my
     Latin verbs before the final exam" [syn: {cram}, {grind
     away}, {drum}, {bone up}, {swot}, {get up}, {mug up}, {swot
     up}, {bone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top