ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*frank,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frank,, -frank,-, *frank,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
簡明直截[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n, adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n, adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frank \frank\ (fr[a^][ng]k), v. t. [imp. & p. p. {franked}
   (fr[a^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {franking}.]
   1. To send by public conveyance free of expense. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To extempt from charge for postage, as a letter, package,
    or packet, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. [See {Frank}, a.]
   The privilege of sending letters or other mail matter, free
   of postage, or without charge; also, the sign, mark, or
   signature denoting that a letter or other mail matter is to
   go free of postage. Called also the {franking privilege}.
   [1913 Webster +PJC]
 
      I have said so much, that, if I had not a frank, I must
      burn my letter and begin again.     --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. [OF. franc.]
   A pigsty. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, v. t.
   To shut up in a frank or sty; to pen up; hence, to cram; to
   fatten. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. (Zool.)
   The common heron; -- so called from its note. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frank \frank\ (fr[a^][ng]k), a. [Compar. {franker}
   (fr[a^][ng]k"[~e]r); superl. {frankest}.] [F. franc free,
   frank, L. Francus a Frank, fr. OHG. Franko the name of a
   Germanic people on the Rhine, who afterward founded the
   French monarchy; cf. AS. franca javelin, Icel. frakka. Cf.
   {Franc}, {French}, a., {Franchise}, n.]
   1. Unbounded by restrictions, limitations, etc.; free. [R.]
    "It is of frank gift." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Free in uttering one's real sentiments; not reserved;
    using no disguise; candid; ingenuous; as, a frank nature,
    conversation, manner, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberal; generous; profuse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Frank of civilities that cost them nothing.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. Unrestrained; loose; licentious; -- used in a bad sense.
    --Spenser.
 
   Syn: Ingenuous; candid; artless; plain; open; unreserved;
     undisguised; sincere. See {Candid}, {Ingenuous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank \Frank\, n. [Cf. F. franc. See {Frank}, a.]
   1. (Ethnol.) A member of one of the German tribes that in the
    fifth century overran and conquered Gaul, and established
    the kingdom of France.
    [1913 Webster]
 
   2. A native or inhabitant of Western Europe; a European; -- a
    term used in the Levant.
    [1913 Webster]
 
   3. A French coin. See {Franc}.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 frank /frɑŋk/
  freeandeasy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*frank ( F R AE1 NG K),

 


  

 
frank
 • เปิดเผย: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม [Lex2]
 • ด้วยใจจริง: จริงใจ [Lex2]
 • ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน[Lex2]
 • ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์[Lex2]
 • ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู) ###S. candid [Hope]
 • (adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง [Nontri]
 • /F R AE1 NG K/ [CMU]
 • (n) /fr'æŋk/ [OALD]
 • (v) /fr'æŋk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top