ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*foster mother*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foster mother, -foster mother-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่เลี้ยง(n) stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่เลี้ยง[maēlīeng] (n) EN: stepmother ; foster mother  FR: belle-mère (par remariage) [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義母[ぎぼ, gibo] (n) mother-in-law; foster mother; step mother; (P) [Add to Longdo]
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother [Add to Longdo]
養母[ようぼ, youbo] (n) foster mother; adoptive mother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foster \Fos"ter\, a. [AS. f[=o]ster, f[=o]stor, nourishment. See
   {Foster}, v. t.]
   Relating to nourishment; affording, receiving, or sharing
   nourishment or nurture; -- applied to father, mother, child,
   brother, etc., to indicate that the person so called stands
   in the relation of parent, child, brother, etc., as regards
   sustenance and nurture, but not by tie of blood.
   [1913 Webster]
 
   {Foster babe} or {Foster child}, an infant or child nursed or
    raised by a woman not its mother, or bred by a man not its
    father.
 
   {Foster brother}, {Foster sister}, one who is, or has been,
    nursed at the same breast, or brought up by the same nurse
    as another, but is not of the same parentage.
 
   {Foster dam}, one who takes the place of a mother; a nurse.
    --Dryden.
 
   {Foster earth}, earth by which a plant is nourished, though
    not its native soil. --J. Philips.
 
   {Foster father}, a man who takes the place of a father in
    caring for a child. --Bacon.
 
   {Foster land}.
   (a) Land allotted for the maintenance of any one. [Obs.]
   (b) One's adopted country.
 
   {Foster lean} [foster + AS. l[ae]n a loan See {Loan}.],
    remuneration fixed for the rearing of a foster child;
    also, the jointure of a wife. [Obs.] --Wharton.
 
   {Foster mother}, a woman who takes a mother's place in the
    nurture and care of a child; a nurse.
 
   {Foster nurse}, a nurse; a nourisher. [R.] --Shak.
 
   {Foster parent}, a foster mother or foster father.
 
   {Foster son}, a male foster child.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foster mother
   n 1: a woman who is a foster parent and raises another's child
      [syn: {foster-mother}, {foster mother}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top