ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*former times*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: former times, -former times-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยก่อน(n) former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
สมัยก่อน(n) the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai Definition: เวลาในอดีต
โบราณกาล(n) ancient times, See also: former times, antiquity, Syn. สมัยโบราณ, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
ปางก่อน(n) in former times, Example: ท่านที่เคราะห์ดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนนั้นเอง, Thai Definition: ชาติก่อน
กระโน้น(adv) previously day, See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times, Syn. ครั้งโน้น, Ant. ปัจจุบัน, Example: เมื่อครั้งกระโน้นเคยมีหนังกลางแปลงมาฉายในหมู่บ้านเรา แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
ก่อนหน้านี้(n) former times, Example: การพัฒนาทางเทคโนโลยีในประเทศพัฒนาแล้วนั้นลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้, Thai Definition: เวลาก่อนหน้านี้
ยุคเก่า(n) older times, See also: former times, Syn. สมัยเก่า, Ant. ยุคใหม่, Example: บทบาทของผู้บังคับการตำรวจสันติบาลยุคเก่าโดดเด่นมาก
สมัยเก่า(adj) in former times, See also: in the old days, in older times, Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ, Ant. สมัยใหม่, Example: ทุกคนยอมรับว่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่แล้วไม่ร้อน เพราะปลูกอย่างไม่ลืมว่าเราเป็นคนเมืองร้อน, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นสมัย
ยุคเก่า(n) older times, See also: former times, Syn. สมัยเก่า, Ant. ยุคใหม่, Example: บทบาทของผู้บังคับการตำรวจสันติบาลยุคเก่าโดดเด่นมาก
สมัยเก่า(adj) in former times, See also: in the old days, in older times, Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ, Ant. สมัยใหม่, Example: ทุกคนยอมรับว่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่แล้วไม่ร้อน เพราะปลูกอย่างไม่ลืมว่าเราเป็นคนเมืองร้อน, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
โบราณกาล[bōrānnakān] (n) EN: ancient times ; former times ; antiquity
ก่อนหน้านี้[kønnānī] (adv) EN: previously ; formerly ; in former times  FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
ในอดีต[nai adit] (x) EN: in the past ; in former times  FR: dans le passé ; dans l'ancien temps ; par le passé
ปางก่อน[pāng køn] (n, exp) EN: in former times
สมัยก่อน[samaikøn] (n) EN: the old days ; former times ; the olden days ; the past
สมัยก่อน[samaikøn] (adv) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past  FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps
ยุคเก่า[yuk kao] (n, exp) EN: older times ; former times  FR: ancien temps [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轿车[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees), #9,669 [Add to Longdo]
传承[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance, #9,892 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle, #10,504 [Add to Longdo]
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force, #19,607 [Add to Longdo]
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, ] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service, #24,493 [Add to Longdo]
旧时[jiù shí, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ, / ] in former times; the olden days, #25,372 [Add to Longdo]
农妇[nóng fù, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] peasant woman (in former times); female farm worker, #34,190 [Add to Longdo]
私塾[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, ] private school (in former times), #38,928 [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be., #39,735 [Add to Longdo]
头面[tóu miàn, ㄊㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] head ornament (in former times), #41,681 [Add to Longdo]
银票[yín piào, ㄧㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] (in former times) banknote with a value in silver, #42,199 [Add to Longdo]
叙旧[xù jiù, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] to reminisce; to talk about former times, #45,989 [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to hunt; to go hunting (as winter sport in former times); hunting dog; imperial tour, #47,824 [Add to Longdo]
王法[wáng fǎ, ㄨㄤˊ ㄈㄚˇ, ] the law; the law of the land; the law of a state (in former times); criterion, #48,009 [Add to Longdo]
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, / ] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times), #51,194 [Add to Longdo]
银钱[yín qián, ㄧㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] silver money (in former times), #51,234 [Add to Longdo]
蛮夷[mán yí, ㄇㄢˊ ㄧˊ, / ] common term for non-Han peoples in former times, not exclusively derogatory; barbarian, #51,559 [Add to Longdo]
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] western goods; imported goods (in former times), #52,294 [Add to Longdo]
旧时代[jiù shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] former times; the olden days, #58,513 [Add to Longdo]
书馆[shū guǎn, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers; (attached to name of publishing houses); (in former times) private school; library (of classic texts), #65,429 [Add to Longdo]
账房[zhàng fáng, ㄓㄤˋ ㄈㄤˊ, / ] an accounts office (in former times); an accountant; a cashier, #66,310 [Add to Longdo]
洋枪[yáng qiāng, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄤ, / ] western style guns (in former times), #66,846 [Add to Longdo]
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, / ] scholar preparing for imperial examinations (in former times), #69,525 [Add to Longdo]
打更[dǎ gēng, ㄉㄚˇ ㄍㄥ, ] to sound the night watches (on clappers or gongs, in former times), #69,742 [Add to Longdo]
人臣[rén chén, ㄖㄣˊ ㄔㄣˊ, ] an official (in former times), #71,245 [Add to Longdo]
[nǎng, ㄋㄤˇ, ] in former times, #82,156 [Add to Longdo]
更夫[gēng fū, ㄍㄥ ㄈㄨ, ] night watchman (in former times), #84,447 [Add to Longdo]
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, / ] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern), #85,448 [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ㄧㄣˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times), #87,043 [Add to Longdo]
句读[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, / ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases, #94,186 [Add to Longdo]
未亡人[wèi wáng rén, ㄨㄟˋ ㄨㄤˊ ㄖㄣˊ, ] a widow (a widow's way of referring to herself in former times), #98,650 [Add to Longdo]
递解[dì jiè, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] to escort a criminal under guard (in former times), #104,123 [Add to Longdo]
往时[wǎng shí, ㄨㄤˇ ㄕˊ, / ] past events; former times, #105,722 [Add to Longdo]
对簿[duì bù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] to confront sb with accusation; written charge in court (in former times); to take sb to court, #211,326 [Add to Longdo]
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption), #233,774 [Add to Longdo]
纳聘[nà pìn, ㄋㄚˋ ㄆㄧㄣˋ, / ] to pay bride-price (payment to the bride's family in former times), #364,803 [Add to Longdo]
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, ] charity performance (theater in former times), #381,034 [Add to Longdo]
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, ] detective (in former times), #492,795 [Add to Longdo]
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, ] acting magistrate; temporary official (in former times) [Add to Longdo]
加冠[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] (in former times) coming-of-age ceremony at 20 years [Add to Longdo]
句逗[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases [Add to Longdo]
往古[wǎng gǔ, ㄨㄤˇ ㄍㄨˇ, ] in former times; in olden days [Add to Longdo]
往迹[wǎng jī, ㄨㄤˇ ㄐㄧ, / ] past events; former times [Add to Longdo]
星家[xīng jiā, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] astrologist (in former times) [Add to Longdo]
结发[jié fà, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄚˋ, / ] (in former times) to bind one's hair on coming of age [Add to Longdo]
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, / ] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity) [Add to Longdo]
花黄[huā huáng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times) [Add to Longdo]
蛮邸[mán dǐ, ㄇㄢˊ ㄉㄧˇ, / ] foreign mission (in former times); residence of barbarian emissary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時(P);ひと時[ひととき(P);いっとき(一時), hitotoki (P); ittoki ( ichiji )] (n-t,n-adv) (1) moment; a (short) time; a while; (2) (ひととき only) former times; (3) (arch) two-hour period; (P) [Add to Longdo]
御高祖頭巾;お高祖頭巾[おこそずきん, okosozukin] (n) kerchief worn by women in former times in Japan in cold weather, covering the whole head (except eyes) [Add to Longdo]
昔のまま[むかしのまま, mukashinomama] (exp,adj-no) the way it was; the way it used be; as of old; in former times; (P) [Add to Longdo]
昔時[せきじ, sekiji] (n-adv,n-t) old times; former times [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top