ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*for once, i'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for once, i'm [...] immediately., -for once, i'm [...] immediately.-
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*for ( F AO1 R) once ( W AH1 N S), i'm ( AY1 M) in ( IH0 N) complete ( K AH0 M P L IY1 T) agreement ( AH0 G R IY1 M AH0 N T). we ( W IY1) should ( SH UH1 D) get up ( G EH1 T AH1 P) and ( AH0 N D) leave ( L IY1 V) immediately ( IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0).*

 


  

 
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
once
 • ณ เวลาหนึ่งในอดีต: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) [Lex2]
 • ทันทีที่[Lex2]
 • หนึ่งครั้ง: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว [Lex2]
 • (วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท [Hope]
 • (adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน [Nontri]
 • /W AH1 N S/ [CMU]
 • (a) /w'ʌns/ [OALD]
i'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
complete
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • ทำทั้งหมด[Lex2]
 • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
 • เสร็จ: จบ, เสร็จสิ้น [Lex2]
 • (คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ ###S. remainder,balance -Conf. completer [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,บริบูรณ์,สมบูรณ์,ครบ,พร้อม [Nontri]
 • (vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำเสร็จ,บรรลุความสำเร็จ [Nontri]
 • /K AH0 M P L IY1 T/ [CMU]
 • (v) /k'əmpl'iːt/ [OALD]
agreement
 • การเห็นพ้อง: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน [Lex2]
 • ข้อตกลง: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง [Lex2]
 • ความสอดคล้องทางไวยากรณ์: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา [Lex2]
 • คำสัญญา: สัญญา, หนังสือสัญญา [Lex2]
 • (อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน ###S. pact, consent, alliance) [Hope]
 • (n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา [Nontri]
 • /AH0 G R IY1 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'əgr'iːmənt/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
should
 • ควรจะ: ควร, น่าจะ, สมควรจะ [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)[Lex2]
 • ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง[Lex2]
 • ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก[Lex2]
 • ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ[Lex2]
 • ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก[Lex2]
 • ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ[Lex2]
 • (ชูด) v. กริยาช่อง 2 ของ shall,ต้อง,ควร,ควรจะ [Hope]
 • (vt) pt ของ shall [Nontri]
 • /SH UH1 D/ [CMU]
 • (v) /ʃud/ [OALD]
get up
 • ทำให้สูงขึ้น[Lex2]
 • ยืนขึ้น: ลุกขึ้น [Lex2]
 • ดึงขึ้น[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า)[Lex2]
 • ลุกขึ้น (หลังจากเจ็บป่วย): หายดีขึ้น [Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: มากขึ้น [Lex2]
 • ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น[Lex2]
 • ศึกษา: เตรียมตัว [Lex2]
 • สร้าง: จัด [Lex2]
 • เตรียมใช้: ใส่ [Lex2]
 • เปลี่ยนโฉม (แต่งตัว)[Lex2]
 • (ลอย) โด่งขึ้น[Lex2]
 • ไป (คำสั่งกระตุ้นม้า): ไปข้างหน้า [Lex2]
 • อยาก (หิว, กระหาย)[Lex2]
 • เริ่มสนุกกับ: ต้องการ (ทำ), อยาก (ทำ) [Lex2]
 • ทำให้ขุ่นเคือง: รำคาญ [Lex2]
 • ทำให้โกรธมาก: ทำให้พลุ่งพล่าน [Lex2]
 • โกรธ: โมโห, ไม่พอใจ [Lex2]
 • ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ[Lex2]
 • กระปรี้กระเปร่า: กระตือรือร้น [Lex2]
 • ผลิตไอน้ำ (เครื่องจักร)[Lex2]
 • กลัว (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
leave
 • ทอดทิ้ง: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง [Lex2]
 • ฝากไว้: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย [Lex2]
 • เหลือ: เหลืออยู่, เหลือไว้ [Lex2]
 • ออกจาก: จาก [Lex2]
 • ออกเดินทาง[Lex2]
 • การลาหยุด: การลาพัก, การลา [Lex2]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • การอำลา: การกล่าวลา [Lex2]
 • แตกใบอ่อน[Lex2]
 • (ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง) [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การจากไป,การลา [Nontri]
 • (vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด [Nontri]
 • (vt) ทิ้ง,ออกจาก,เหลือไว้,ยกเลิก,ปล่อย [Nontri]
 • /L IY1 V/ [CMU]
 • (v) /l'iːv/ [OALD]
immediately
 • โดยทันทีทันใด: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว,อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป [Lex2]
 • /IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪm'iːdɪəʳtliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top