Search result for

*foi*

(277 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foi, -foi-
Possible hiragana form: *ふぉい*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foil[N] คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น, Syn. complement, antithesis, contrast
foil[N] กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร, See also: กระดาษฟอยล์
foil[VT] ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
foil[VT] ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
foil[N] ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ
foible[N] ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ, See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. frailty, quirk, eccentricity,, Ant. strength
foible[N] ส่วนที่อ่อนที่สุดของดาบ
foiled[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง
tinfoil[N] แผ่นอะลูมิเนียม, See also: แผ่นดีบุกผสมตะกั่ว
tin foil[N] แผ่นดีบุก
treefoil[N] พืชชนิดหนึ่ง
gold foil[N] แผ่นทองบางๆ, See also: ทองคำเปลว
quatrefoil[N] ดอกไม้ซึ่งมีสี่กลีบ
counterfoil[N] ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ, Syn. stub, check stub
foist off on[PHRV] ไม่สนใจ, Syn. fob off on, palm off on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
foible(ฟอย'เบิล) n. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,จุดอ่อน, Syn. fault
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
foible(n) จุดอ่อน,สิ่งบกพร่อง
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
foist(vt) ปลอม,หลอกขาย,ยัดเยียด,ปลอมแปลง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airfoil; aerofoilแพนอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airfoil fanพัดลมใบแพนอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
airfoil; aerofoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
autrefois acquit (Fr.)เคยถูกปล่อยพ้นข้อหามาแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autrefois convict (Fr.)เคยถูกพิพากษาลงโทษมาแล้ว (ในการกระทำผิดครั้งเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quatrefoilรูปสี่กลีบสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multifoilรูปหลายกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tinfoilดีบุกแผ่นบาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
kink foidชั้นหินคดโค้งยอดแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hexafoilรูปหกกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium Foil กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม) [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium Foilอะลูมิเนียมฟอยด์ [การแพทย์]
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]
Lead Foilแผ่นตะกั่ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด Revolutionary Road (2008)
- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule -- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule - Loyal and True (2008)
I'm in a little room. With clothes and tinfoil all around me.มีเสื้อผ้ากับแผ่นอลูมิเนียมอยู่รอบๆ Bloodline (2009)
- Tinfoil. - Excuse me?-แผ่นฟอยล์\ขอโทษนะ ? Bloodline (2009)
Cate Hale remembers being locked in a closet surrounded by clothing and tinfoil.เคท เฮล จำสิ่งนี้ได้ตอนที่ถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆ เรียงรายไปด้วย เสื้อผ้าและแผ่นฟอยล์ Bloodline (2009)
Shoplifters use tinfoil to line their bags and negate security alarms.นักขโมยของจะใช้ฟอยล์ห่อป้ายโลหะไว้ เผื่อไม่ให้ถูกตรวจจับจากเครื่องตรวจได้ Bloodline (2009)
Eat plenty because the Foie Gras* here is the best.ทานให้อร่อยนะหนู เป็ดที่นี่รสชาติอร่อยที่สุดเลยนะ Episode #1.19 (2009)
and you yourself offering foie gras to cute girls even when mother is dying in the hospital.พ่อไม่สนใจเลย ว่าแม่จะอยู่หรือตาย แต่พ่อกลับมาทานข้าวกับผู้หญิง Episode #1.19 (2009)
Uh, foie gras mousse.เอ่อ มูสตับบดค่ะ Careful the Things You Say (2009)
I wanted to serve foie gras. The client demanded pasta.ฉันอยากเสิร์ฟตับบด แต่ลูกค้าอยากกินพาสต้า Careful the Things You Say (2009)
The flowers, the foie gras.ดอกไม้ ฟัวกรา Rufus Getting Married (2009)
I can remember the tinfoil that you wore on your head.ฉันยังจำหมวกกระดาษฟอยด์ ที่คุณสวมอยู่บนหัวได้เลย The Turning Point (2009)
I'm looking for info into a foil-wrapped body with alien features, pieces of which have already been sent to the Jeffersonian Institution in Washington, D.C.ฉันกำลังค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับศพที่ถูกฟรอย์ดห่อไว้ กับเรื่องของเอเลี่ยน ซึ่งคงถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว ที่สถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน ในวอชิงตัน ดี.ซี The X in the File (2010)
Foie gras and cornichons.ฟอล กลา และ คอลิชอล Pilot (2010)
Are you ready foit?เธอพร้อมจะฟัง มันไหม? Fool Me Once (2010)
It was delayed, there was turbulence, they ran out of food, and I'm not seeing a plate covered with tinfoil here.สภาพอากาศปั่นป่วน เลยไม่มีอาหาร ผมไม่เห็นจานอาหารที่ปิดด้วยฟอล์ยเลยนะ A Little Night Music (2010)
Who uses up 500 feet of tinfoil?ใครใช้แผ่นฟอยด์ไปหล่ะ Errand Boy (2010)
Hugo Panzer: taken out by Bartowski's team with a combination of a fencing foil, nunchuks and turbulence.Hugo Panzer ถูกรวบตัวโดยทีมบาทาวสกี โดยการเชื่อมโยงของแผนกองโจรและความวุ่นวาย Chuck Versus the Subway (2010)
Somewhere between pudding and foie gras.คงอยู่ที่ไหนสักที่ระหว่างพุดดิ้งกับตับห่าน Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
We use the same kind of gold foils and send millions of particles through these gold foils.และส่งล้านของอนุภาค ผ่านฟอยล์ทองเหล่านี้ What Are We Really Made Of? (2010)
The particle are like bullets, and the atoms in the gold foil are like haystacks.อนุภาคเป็นเหมือนกระสุน และอะตอมในฟอยล์ สีทองเป็นเหมือนฟาง What Are We Really Made Of? (2010)
You're the heroic agent who foiled the terrorist plot to deliver nuclear material into the hands of our enemies.คุณก็เป็นเจ้าหน้าที่ ค้นหาต่อต้านผู้ก่อการร้าย ที่มาส่งมอบ วัตถุดิบนิวเคลียร์ ให้พวกผู้ก่อนการร้าย 2.0 (2010)
I have to look for Foie Gras. Foie Gras.ฉันต้องมาเอาตับห่านซะด้วย ตับห่าน Pasta (2010)
Today your foil* is very aggressive.วันนี้ดาบขอฃคุณร้ายกาจมากเลย [ foil*=rapier - หมายถึงดาบหรือกระบี่ปลายทู่ ใช้ในกีฬาฟันดาบ] Episode #1.5 (2010)
The little sneak who time and time again has foiled every one of my plots.นักย่องเบาตัวจ้อยที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขัดขวางแผนการทุกแผนการของข้า Your Highness (2011)
- Get out of the way! - Foiled again.หลบไปให้พ้น Kung Fu Panda 2 (2011)
This is the plan I foiled?นี่แผนที่ผมทำพังหรอ Valentines Day II (2011)
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน) Prom Queen (2011)
They actually wrapped you in a foil blanket!เขาเอาฟอยล์ห่อให้ด้วย Friends with Benefits (2011)
Foil wrapper...- เหลือเชื่อเลย ห่อฟอยล์ - เงียบน่า! Friends with Benefits (2011)
It'll be waiting for you at the condo, wrapped in foil, with an ice cold beer when you get there.เดี๋ยวฉันจะรออยู่ที่ห้อง พร้อมแฮมเบอเกอร์ แล้วก็เบียร์เย็นๆนะคะ I'm Still Here (2011)
Um, I forgot foil. Will you go get me a roll?แม่ลืมซื้อแผ่นฟอล์ย ไปเอาให้แม่ม้วนนึงได้มั้ย Farewell Letter (2011)
Hey, parker, y-you remembered the foil, right?เฮ้ ปาร์คเกอร์ เธอมีฟอยล์ที่ให้ไปแล้วนะ The Hot Potato Job (2011)
The foil creates a crude faraday cage.ฟอยล์จะเป็นตัวดักกระแสไฟฟ้าได้คร่าวๆ The Hot Potato Job (2011)
Oh, no. Not now. You didn't really think you could foil God's plan, did you?โอ้ไม่ ไม่ใช่ตอนนี้ นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าจะขัดขวาง แผนของพระเจ้าได้? Talk to the Hand (2011)
Foiled...ล้มเหลว Deadline (2011)
Uh, foil...ฟอยล์... Taking Account (2011)
The one I found turned out to be chocolate, wrapped in foil.อันที่ผมเจอกลายเป็น ช็อคโกแลตห่ออยู่ในฟอยล์ Countdown (2011)
The intelligence the machine produces has already foiled a half dozen major terrorist plots.ด้วยความฉลาดของเจ้าแมชชีนเครื่องนี้ มันขัดขวางแผนการณ์ก่อการร้าย หลักๆไปถึง 6 ครั้งแล้ว Ghosts (2011)
I do secretly love pub food when it's made with foie.จริงๆฉันก็ชอบอาหารในผับนะ โดยเฉพาะเสริฟคู่กับตับห่าน Salon of the Dead (2012)
I think you're one tinfoil hat away from a rubber room.ที่จะแนะนำใครๆ ว่าไหม ฉันว่านายเหมือนพวกสวมหมวกฟอยล์ หลุดมาจากหลังคาแดง Adventures in Babysitting (2012)
Dinner tonight is seared foie gras and rib eye steak with a red wine reduction, served with asparagus and garlic leek mashed potato.ดินเนอร์ในคืนนี้เรามีฟัวกราส์ กับริบอายสเต็กพร้อมไวน์แดง เสิร์ฟกับหน่อไม้ฝรั่ง และกระเทียม ต้นหอม มันฝรั่งบด Would You Rather (2012)
I would like for you to eat the steak and the foie gras.ผมอยากให้คุณทานสเต็กกับฟัวกราส์ Would You Rather (2012)
$5,000 to eat the steak and this decadent foie gras.5,000 ดอลล่าร์ในการกินสเต็ก และถ้าชิมฟัวกราส์ Would You Rather (2012)
You didn't really think you could foil God's plan, did you?แล้วมันใช่มั้ยล่ะ? Are You...? (2012)
I mean, I had an aunt who wore tinfoil hats for years, but this...ฉันหมายถึงว่าป้าของฉันเคย ใส่หมวกกระดาษฟอล์ยอยู่เป็นปีๆ แต่ว่านี่ Plumed Serpent (2012)
And it's not made from tin foil or bits of old Austin.และมันไม่ได้ทำจากกระป๋อง แบบรถออสติน Episode #18.2 (2012)
So, if you'll excuse me I have more important things to do than sitting around with a bunch of conspiracy freaks wearing tin foil hats.งั้น ถ้านายไม่ว่า อะไร ฉันขอตัวไปทำงานที่สำคัญก่อน ดีกว่า มานั่งรอบวง และสมรู้ร่วมคิดทำอเะไรก็ไม่รู้ สวมบทบาท ประหลาดๆ A Test of Time (2012)
You foiled me for the last time. So, it ends as it began.นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกแกจะขวางฉันได้ งั้นก็... The First Chang Dynasty (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foiThe coup attempt was foiled at the last moment.
foiI was foiled in my attempt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ฉบับ[N] duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
แพ้รู้[V] fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai definition: แพ้ความคิด
ทองคำเปลว[N] gold leaf, See also: gold foil, Example: ศิลปินตกแต่งผิวของรูปประติมากรรมให้มีคุณค่าขึ้น โดยการลงรักปิดทองคำเปลว, Count unit: แผ่น, Thai definition: ทองคำที่ตีแผ่ให้บางที่สุด ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรักเช่น พระพุทธรูป
ทองเปลว[N] gold leaf, See also: gold foil, Syn. ทองคำเปลว, Example: หากเขาได้เงินมา เขาจะซื้อทองเปลวปิดเจดีย์, Count unit: แผ่น, Thai definition: ทองคำที่แผ่ให้บางที่สุดสำหรับปิดพระพุทธรูป และของต่างๆ
ต้นขั้ว[N] stub, See also: counterfoil, Syn. หัวขั้ว, Example: พนักงานสายการบินนำต้นขั้วตั๋วโดยสารมาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์, Thai definition: ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหล็กวิลาด[N] tin foil, See also: tinplate, terneplate, Syn. เหล็กวิลาศ, Thai definition: เหล็กเคลือบดีบุก แผ่นบางมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางที[adv.] (bāngthī) EN: sometimes   FR: quelquefois ; parfois
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
ใช้ครั้งเดียว[v. exp.] (chai khrang dīo) FR: utilisé une seule fois
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
เดือนละครั้ง[xp] (deūoen la khrang) EN: once a month   FR: une fois par mois
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi
แฟ้ก[X] (faēk) EN: FAQ   FR: faq [f] ; f.a.q. [f] ; foire aux questions [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
หน[X] (hon) EN: time   FR: fois [f]
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: counterfoil ; stub (Am.)   
อีกครั้ง[X] (īk khrang) EN: again   FR: encore ; encore une fois
อีกครั้งหนึ่ง[X] (īk khrang neung) EN: once again   FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx - litt.)
อีกแล้ว[X] (īk laēo) EN: again   FR: encore ; encore une fois
อีกที[adv.] (īk thī) EN: once more ; one more time   FR: une fois encore ; une fois de plus ; encore une fois
อีกทีหนึ่ง[n. exp.] (īk thī neung) EN: once more ; once again   FR: encore une fois
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
เจอกัน[v. exp.] (joē kan) EN: see you again !   FR: a la prochaine fois !
กาลครั้งหนึ่ง[n. exp.] (kān khrang neung) EN: once upon a time   FR: il était une fois
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว[xp] (kān khrang neung nān mā laēo) EN: once upon a time, a long time ago   FR: il était une fois, il y a très longtemps
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng sinkhā) EN: exposition   FR: foire (commerciale) [f]
คำถามพบบ่อย[n. exp.] (khamthām phop bǿi) EN: frequently asked question   FR: foire aux questions [f]
ครั้ง[n.] (khrang) EN: time   FR: fois [f]
ครั้งเดียว[n. exp.] (khrang dīo) EN: only once   FR: une seule fois
ครั้งก่อน[n. exp.] (khrang køn) EN: the last time ; the time before   FR: la fois dernière
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after   FR: la prochaine fois ; la fois suivante
ครั้งนั้น[n. exp.] (khrang nan) EN: on that occasion ; at that time ; then   FR: cette fois-là
ครั้งหนึ่ง[adv.] (khrang neung) EN: once ; at one time ; once upon a time   FR: une fois ; il était une fois
ครั้งนี้[n. exp.] (khrang nī) EN: this time ; now ; in this instance   FR: cette fois ; cette fois-ci
ครั้งแรก[n. exp.] (khrang raēk) EN: the first time   FR: la première fois [f]
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutthāi) EN: finally ; ultimately   FR: pour la dernière fois
ครั้งที่...[n. exp.] (khrang thī ...) FR: ... (énième) fois
ครั้งที่ห้า[n. exp.] (khrang thī hā) EN: the fifth time   FR: la cinquième fois [f]
ครั้งที่แล้ว[n. exp.] (khrang thīlaēo) EN: the last time   FR: la dernière fois ; la fois dernière
ครั้งที่หนึ่ง[n. exp.] (khrang thī neung) EN: a first time ; the first time   FR: la première fois [f]
ครั้งที่สาม[n. exp.] (khrang thī sām) EN: the third time   FR: la troisième fois [f]
ครั้งที่สอง[n. exp.] (khrang thī søng) EN: the second time   FR: la deuxième fois [f]
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance   FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
คราวก่อน[n. exp.] (khrāo) EN: last time   FR: la dernière fois
คราวละ[n. exp.] (khrāo la) FR: chaque fois
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time   FR: la prochaine fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time   FR: la prochaine fois
คราวนี้[n. exp.] (khrāo nī) EN: this time ; now   FR: cette fois ; cette fois-ci ; maintenant

CMU English Pronouncing Dictionary
FOIE    F OY1
FOIA    F OW1 Y AH0
FOIA    EH1 F OW1 AY1 EY1
FOIL    F OY1 L
FOIST    F OY1 S T
FOILS    F OY1 L Z
FOISY    F OY1 Z IY0
FOIBLE    F OY1 B AH0 L
FOILED    F OY1 L D
FOILES    F AA1 AY0 L Z
FOISTER    F OY1 S T ER0
FOISTED    F OY1 S T AH0 D
FOILING    F OY1 L IH0 NG
AIRFOIL    EH1 R F OY2 L
FOIBLES    F OY1 B AH0 L Z
AIRFOILS    EH1 R F OY2 L Z
GUILFOIL    G IH2 L F OY1 L
HYDROFOIL    HH AY1 D R AH0 F OY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foil    (v) (f oi1 l)
foils    (v) (f oi1 l z)
foist    (v) (f oi1 s t)
foible    (n) (f oi1 b l)
foiled    (v) (f oi1 l d)
foists    (v) (f oi1 s t s)
foibles    (n) (f oi1 b l z)
foiling    (v) (f oi1 l i ng)
foisted    (v) (f oi1 s t i d)
tinfoil    (n) (t i1 n f oi l)
trefoil    (n) (t r e1 f oi l)
foisting    (v) (f oi1 s t i ng)
trefoils    (n) (t r e1 f oi l z)
gold-foil    (n) - (g ou1 l d - f oi1 l)
hydrofoil    (n) (h ai1 d r @ f oi l)
cinquefoil    (n) (s i1 ng k f oi l)
hydrofoils    (n) (h ai1 d r @ f oi l z)
cinquefoils    (n) (s i1 ng k f oi l z)
counterfoil    (n) (k au1 n t @ f oi l)
counterfoils    (n) (k au1 n t @ f oi l z)
pate de foie gra    (n) --- (p a2 t ei - d @ - f w aa2 - g r aa1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht durchkreuzen; vereiteln; zunichte machento foil [Add to Longdo]
Alufolie {f}; Aluminiumfolie {f}aluminium foil; aluminum foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
Baufolie {f}construction foil [Add to Longdo]
Beschriftungsfolie {f}labelling foil [Add to Longdo]
Florett {n} [sport]foil [Add to Longdo]
Florettfechter {m}foilsman [Add to Longdo]
Folie {f}; Metallfolie {f} | Folien {pl}; Metallfolien {pl}foil | foils [Add to Longdo]
Folieren {n}foiling [Add to Longdo]
Isolierfolie {f}insulating foil [Add to Longdo]
Klarsichtfolie {f}; Schrumpffolie {f}shrink-wrapping; cling film; shrinkage foil [Add to Longdo]
Kleeblatt {n} | Kleeblätter {pl}clover leaf; trefoil | clover leaves [Add to Longdo]
Kuckucksei {n} | jdm. ein Kuckucksei ins Nest legen [übtr.]cuckoo's egg | to foist sth. on sb. [Add to Longdo]
Luftpolsterfolie {f}air cushion foil [Add to Longdo]
Rauschgold {n}gold foil [Add to Longdo]
Schutzfolie {f}protective foil [Add to Longdo]
Schwäche {f} | Schwächen {pl}foible | foibles [Add to Longdo]
Stanniol {n}tinfoil [Add to Longdo]
Stanniolpapier {n}; Silberpapier {n} [ugs.]tin foil; silver paper [Add to Longdo]
Stopfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleber {f} [cook.]foie gras [Add to Longdo]
Tragfläche {f}foil [Add to Longdo]
Tragfläche {f}; Luftleitblech {n}airfoil; airofoil; aerofoil [Add to Longdo]
Tragflügelboot {n}; Tragflächenboot {n} | Tragflügelboote {pl}; Tragflächenboote {pl}hydrofoil | hydrofoils [Add to Longdo]
Vierpass {m} [arch.]quatrefoil [Add to Longdo]
alukaschiert {adj}foil-laminated [Add to Longdo]
anhängen | anhängendto foist | foisting [Add to Longdo]
hängt anfoists [Add to Longdo]
hängte anfoisted [Add to Longdo]
schwache Seite {f} | schwache Seitenfoible | foibles [Add to Longdo]
jdm. heimlich etw. unterschiebento foist sth. on sb. [Add to Longdo]
vereitelndfoiling [Add to Longdo]
vereiteltefoiled [Add to Longdo]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb [Add to Longdo]
Tausendblatt {n} (Myriophyllum)water milfoil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil [Add to Longdo]
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]
クッキングホイル[, kukkinguhoiru] (n) cooking foil [Add to Longdo]
ジェットフォイル[, jiettofoiru] (n) jetfoil [Add to Longdo]
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern [Add to Longdo]
ハイドロフォイル[, haidorofoiru] (n) hydrofoil [Add to Longdo]
フォアグラ(P);フォワグラ[, foagura (P); fowagura] (n) foie gras (fre [Add to Longdo]
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture) [Add to Longdo]
フルーレ[, furu-re] (n) foil (fencing) (fre [Add to Longdo]
ホイル[, hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil) [Add to Longdo]
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper [Add to Longdo]
葵の御紋[あおいのごもん, aoinogomon] (n) wild ginger trefoil coat of arms of the Tokugawa clan [Add to Longdo]
引き立て役;引立て役;引立役[ひきたてやく, hikitateyaku] (n) person who makes someone else appear better; foil [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
胸白貂[むなじろてん;ムナジロテン, munajiroten ; munajiroten] (n) (uk) stone marten; beech marten (Martes foina) [Add to Longdo]
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc. [Add to Longdo]
銀箔[ぎんぱく, ginpaku] (n) silver foil or leaf [Add to Longdo]
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil [Add to Longdo]
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil [Add to Longdo]
情報公開法[じょうほうこうかいほう, jouhoukoukaihou] (n) Freedom of Information Act (USA); FOI [Add to Longdo]
水中翼船[すいちゅうよくせん, suichuuyokusen] (n) a hydrofoil [Add to Longdo]
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume [Add to Longdo]
西洋鋸草[せいようのこぎりそう;セイヨウノコギリソウ, seiyounokogirisou ; seiyounokogirisou] (n) (uk) yarrow (Achillea millefolium); milfoil [Add to Longdo]
都草;百脈根[みやこぐさ;ミヤコグサ, miyakogusa ; miyakogusa] (n) (uk) bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus, esp. Lotus corniculatus var. japonicus); birdsfoot trefoil [Add to Longdo]
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits) [Add to Longdo]
売り付け;売付け;売付(io)[うりつけ, uritsuke] (n) selling; foisting; pushing [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) foil; (gold, etc.) leaf [Add to Longdo]
穂咲の総藻[ほざきのふさも;ホザキノフサモ, hozakinofusamo ; hozakinofusamo] (n) (uk) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum) [Add to Longdo]
放射能マーク[ほうしゃのうマーク, houshanou ma-ku] (n) radiation symbol; trefoil; radiation warning symbol [Add to Longdo]
放射能標識[ほうしゃのうひょうしき, houshanouhyoushiki] (n) radiation warning sign; trefoil; radiation warning symbol [Add to Longdo]
縫い箔[ぬいはく, nuihaku] (n) embroidery and foil or gilt [Add to Longdo]
房藻[ふさも;フサモ, fusamo ; fusamo] (n) (uk) whorl-leaf water milfoil (Myriophyllum verticillatum) [Add to Longdo]
領収書の控え[りょうしゅうしょのひかえ, ryoushuushonohikae] (n) counterfoil of a receipt [Add to Longdo]
皺寄せ;しわ寄せ[しわよせ, shiwayose] (n,vs) foisting upon; shifting to; shifting (the loss) to someone else [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, / ] clover; trefoil [Add to Longdo]
对衬[duì chèn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] to serve as foil to one another [Add to Longdo]
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat [Add to Longdo]
水翼船[shuǐ yì chuán, ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, ] hydrofoil [Add to Longdo]
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, ] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage) [Add to Longdo]
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, / ] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] bamboo screen; door screen; metal foil; leaf; sheet; tinsel [Add to Longdo]
纳入[nà rù, ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ, / ] to bring sth into line; to channel sth; to foist (onto sb) [Add to Longdo]
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, / ] foil (fencing) [Add to Longdo]
金属薄片[jīn shǔ bó piàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄛˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] foil [Add to Longdo]
银箔[yín bó, ˊ ㄅㄛˊ, / ] silver foil [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]
锡箔[xī bó, ㄒㄧ ㄅㄛˊ, / ] tin foil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  foi [fwa]
     confidence; faith; trust
     belief
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top