Search result for

*firmed*

(112 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: firmed, -firmed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirmed[ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed[ADJ] เรื้อรัง (โรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Confirmed.- 5% Contact (1997)
The CT confirmed gallstones.CT ยืนยันก้อนนิ่ว Birthmarks (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
Biopsy confirmed APL.การตัดชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นลูคีเมียเฉียบพลัน Emancipation (2008)
Test confirmed melioidosis.ผลการทดสอบยืนยัน melioidosis Last Resort (2008)
Tests confirmed Dr. House's diagnosis.ผลการทดสอบยืนยันการวินิจฉันของหมอเฮ้าส์ Dying Changes Everything (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
They confirmed that Eddie had chartered a fishing boat at 9:00 p. m. last night and didn't return until 8:00 this morning.พวกเขายืนยันว่าเอ็ดดี้เช่าเหมาเรือไปสามทุ่มเมื่อคืน แล้วก็ไม่ได้กลับมาจนกระทั่งแปดโมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Have you confirmed it?เจ้าเคยรับรองมันไหม? Excalibur (2008)
NSA has just confirmed the threat.์NSA เพิ่งยืนยันเรื่องการคุกคาม Vantage Point (2008)
Visual confirmed.ยืนยันภาพ Body of Lies (2008)
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร Body of Lies (2008)
His identity has been confirmed by the best minds in the field of child identification, people who know what they're doing;เรามั่นใจว่านั่นคือลูกชายของคุณ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้ตัวเด็ก คนที่รู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ Changeling (2008)
Predator target confirmed.พรีเดเตอร์ ยืนยันเป้าหมาย WarGames: The Dead Code (2008)
Okay. We've just confirmed his Identity.ตอนนี้เราได้รับการยืนยันมาแล้วครับ. Cyborg Girl (2008)
All right, target acquired and confirmed, sir.โอเค ยืนยันเป้าหมาย ล็อคตำแหน่งไว้เรียบร้อย The Day the Earth Stood Still (2008)
FEMALE VOICE: Confirmed.ยืนยัน Eagles and Angels (2008)
He's confirmed nothing!เขาไม่ได้ยืนยันอะไรสักอย่าง ! Boxed In (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
- Code confirmed, sir.จัดการ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
New contact, bearing 214 and possible hostile confirmed for Project Beat Six drop-point.ขอแจ้ง, ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ สอง หนึ่ง สี่ อาจเป็นข้าศึก มันอยู่พิกัดเดียวกับ จุดทิ้งโปรเจ็ค บีท ซิค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- And no confirmed DSRVs on sight?- ไม่มียานดำน้ำลึกเข้าไปแถวนั้นเลยใช่ไหม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
NORAD confirmed project came from beyond our atmosphere inbound at 30,000 knot.NORAD ยืนยัน ว่าเจ้านี่ พุ่งมาจากนอกชั้นบรรยากาศ ยิงเข้ามาด้วยความเร็ว 30,000น็อต Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sources have confirmed that the siege inside the white house began approximately 40 minutes ago.ข้อมูลยืนยันแล้วว่า มีการบุกยึด\ ทำเนียบขาวเมื่อ 40 นาทีก่อน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Target has been confirmed.ยืนยันเป้าหมาย เรากำลังเข้าไป Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'll notify Admiral Smith the target is located and confirmed.ฉันจะแจ้งนายพลเรือสมิธ ว่ายืนยันที่ตั้งเป้าหมาย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And that's been confirmed by the CDC.ได้รับการยืนยันจากศูนย์ควบความโรครึยัง? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
The president confirmed it.ปธน. ยืนยันเรื่องนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Confirmed.ยืนยัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You told me you were retiring to the residence, but upstairs detail confirmed that you're not there.ท่านบอกผมว่า ท่านจะออกไปจากที่พัก แต่รายงานจากจนท ชั้นบนยืนยันว่า ท่านไม่ได้อยู่ที่นั่น Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
We are getting unconfirmed reports that this might beเรายังไม่ได้รับการยืนยัน รายงานว่าอาจเป็น District 9 (2009)
You've confirmed the fbi is targeting you.คุณบอกเองว่า fbiเพ่งเล็งคุณ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The mine foreman confirmed that Tom was stuck... in that cage when they came down.เค้าอยู่ไหนฉันไม่รู้หรอกนะ ฟังนะนี่ไม่ใช่เกมส์นะซาร่าห์ My Bloody Valentine (2009)
However through the concerted efforts of our brightest scientists we have confirmed its validity.อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผ่านการกลั่นกรอง และนักวิทยาศาสตร์ของเราได้พิสูจน์แล้ว 2012 (2009)
I confirmed with my people at Caltech that in the last 36 hours we had basically zero earthquake activity in Southern California which is very rare.คาเทค นั่นมันก็ 36 ชั่วโมงแล้วที่ เกิดแผ่นดินไหวศูนย์ครั้ง ในเซ้าเทิร์นแคลิฟรอเนียร์ ซึ่งเป้นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก 2012 (2009)
At this point, unconfirmed reports indicate that large areas of land are underwater.ตอนนี้ มีรายงานที่ยังไม่ ยืนยัน แจ้งมาว่า พื้นที่บริเวณกว้าง จมลงใต้น้ำไปแล้ว 2012 (2009)
-Recognition confirmed. -Go ahead.รับทราบ ว่ามาเลย [Rec] 2 (2009)
Voice recognition confirmed.- ยืนยันเสียงถูกต้อง - [Rec] 2 (2009)
MY GOD, THAT'S YOUR SISTER! NOTHING WAS EVER CONFIRMED, THOUGH.หลังจากมีข่าวลือ ทุกอย่างก็แย่ลง House on Fire (2009)
we've confirmed 11 kills over a 10-year period. this makes 12.ยืนยันได้แล้ว 11 คดี ในรอบสิบปี รวมรายนี้เป็น 12 The Big Wheel (2009)
I confirmed with her- ฉันยืนยันกับครูคาร์ว่า You've Got Yale! (2009)
Edmond confirmed. Jimmy and two others in the SUV. Guns on board.เอ็ดมันด์ยืนยันแล้ว จิมมี่และลูกน้องสองคน อยู่ในรถตู้สีดำและลังอาวุธปืน The Culling (2009)
Confirmed it yesterday.เรื่องนี้ยืนยันได้เมื่อวาน Fa Guan (2009)
The subject's last confirmed location comes from a phone call traced to this LA cul-de-sac.สถานที่ปฎิบัติการสุดท้ายของเค้ามาจากทางโทรศัพท์ ที่เราแกะรอยสายได้คือที่ Cul de Sac Chuck Versus the Suburbs (2009)
Amazingly, there have been unconfirmed reports identifying the assailants as none other thanเป็นที่น่าแปลกใจว่า มีรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ระบุว่าผู้ที่ลงมือไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Cowboys and Indians (2009)
You should've at least confirmed the schedule with me.อย่างน้อย ก็ควรบอกแผนการเดินทางให้ฉันรู้ Episode #1.5 (2009)
Have you confirmed who went with him?แล้วใครไปกับเขาบ้าง? Episode #1.6 (2009)
It's your first confirmed kill.นี่เป็นการฆ่าคนครั้งแรกของนาย Chuck Versus the First Kill (2009)
My p.I. Hasn't confirmed his story yet,นักสืบส่วนตัวฉันยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องเลย The Wrath of Con (2009)
I-I've confirmed alibis for half a dozen or so people, but I haven't found anything that helps the colonel.ฉันยืนยันคำแก้ตัว สำหรับครึ่งโหลหรือเพื่อคน แต่ฉันก็ไม่ได้เจออะไรที่จะช่วยผู้การเลย Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmedHe affirmed himself to be innocent.
firmedHe affirmed his innocence.
firmedHe affirmed that he saw the crash.
firmedHe affirmed the truth of her statement.
firmedHe confirmed that something was wrong with his car.
firmedI affirmed that he was innocent.
firmedI have a confirmed reservation.
firmedIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.
firmedJane affirmed that she was telling the truth.
firmedShe is a confirmed gossip.
firmedThe experiment confirmed his theory.
firmedThe identity of the lost child was confirmed by its clothes.
firmedThe new regulations were confirmed by the full committee.
firmedThe news confirmed my suspicions.
firmedThe report has not been confirmed yet.
firmedThe report has yet to be confirmed.
firmedThe result confirmed my hypotheses.
firmedThe spokesman confirmed that the report was true.
firmedThe teacher affirmed the decision of the student council.
firmedThe words confirmed him in his suspicions.
firmedThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
firmedThis agreement was confirmed by three companies.
firmedWe confirmed the reservations at the hotel be telephone.
firmedYou are confirmed.
firmedYour reservation is reconfirmed.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMED    F ER1 M D
AFFIRMED    AH0 F ER1 M D
INFIRMED    IH2 N F ER1 M D
CONFIRMED    K AH0 N F ER1 M D
REAFFIRMED    R IY2 AH0 F ER1 M D
RECONFIRMED    R IY2 K AH0 N F ER1 M D
UNCONFIRMED    AH2 N K AH0 N F ER1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmed    (v) (f @@1 m d)
affirmed    (v) (@1 f @@1 m d)
confirmed    (v) (k @1 n f @@1 m d)
reaffirmed    (v) (r ii2 @ f @@1 m d)
unconfirmed    (j) (uh2 n k @ n f @@1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junggeselle {m} | Junggesellen {pl} | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
bejahen | er/sie bejaht | ich/er/sie bejahteto affirm | he/she affirms | I/he/she affirmed [Add to Longdo]
bekräftigen | bekräftigend | bekräftigt | bekräftigt | bekräftigteto affirm | affirming | affirmed | affirms | affirmed [Add to Longdo]
bestätigen; zusagen; bekräftigen | bestätigend; zusagend; bekräftigend | bestätigt; zugesagt; bekräftigt | bestätigte die Nachrichtto confirm | confirming | confirmed | confirmed the news [Add to Longdo]
bestätigtaffirmed [Add to Longdo]
eingeschworen {adj}confirmed [Add to Longdo]
nochmals beteuern | nochmals beteuernd | nochmals beteuert | beteuert nochmals | beteuerte nochmalsto reaffirm | reaffirming | reaffirmed | reaffirms | reaffirmed [Add to Longdo]
gesichertfirmed [Add to Longdo]
unbestätigtunconfirmed [Add to Longdo]
unbestätigt {adv}unconfirmedly [Add to Longdo]
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched [Add to Longdo]
etw. verbindlich reservierento make a confirmed reservation for sth. [Add to Longdo]
verbriefteconfirmed by documents [Add to Longdo]
wieder bestätigen | wieder bestätigend | bestätigte wiederto reconfirm | reconfirming | reconfirmed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] unconfirmed [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, / ] confirmed thief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top