ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*firme*

   
165 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: firme, -firme-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirmed[ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed[ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed[ADJ] เรื้อรัง (โรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Confirmed.- 5% Contact (1997)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
Sir, I'm afraid it's confirmed.มันเป็นที่ยืนยันครับ Gandhi (1982)
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Please do it now. Instructions confirmed, Dave.คำแนะนำในการได้รับการ ยืนยันเดฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น The Princess Bride (1987)
It's a rog, Brown. Much affirmed.ไอ้นี่สงสัยจะโง่กินจริงๆ Casualties of War (1989)
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง.. The Lawnmower Man (1992)
HA-3 access confirmed.ยืนยันว่าเป็น HA-3 Ghost in the Shell (1995)
- It's confirmed. No doubt, it's him. ׹ѹѴਹ, "". Ghost in the Shell (1995)
You are confirmed at "T" minus ten seconds.คุณยืนยัน เหลือเวลาอีก 10 วินาที Toy Story (1995)
Coordinates confirmed. Willie's checking the system.พิกัดได้รับการยืนยัน ของวิลลี่การตรวจสอบระบบ Contact (1997)
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน Contact (1997)
Position confirmed. We've got 4.4623 gigahertz, confirmed.ตำแหน่งได้รับการยืนยัน เรามี 4.4623 กิกะเฮิรตซ์ได้รับการยืนยัน Contact (1997)
Detection of an unidentified radio source from space can neither be confirmed nor denied.การตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อ แหล่งวิทยุจากพื้นที่สามารถ ไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ Contact (1997)
It must be confirmed by other scientists.และพิจารณา มันจะต้องได้รับการยืนยัน โดยนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ Contact (1997)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
Isabella Zancona is the only confirmed contact we have.เอาล่ะ อิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นคนเดียวที่เราจะติดต่อได้ The Jackal (1997)
Mexico City officials as well as U. S. Officials have confirmed that these are not aircraft from either government's air force.ทางการเม็กซิโกและสหรัฐฯ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อากาศยานของตน รวมทังกองทัพอากาศสหรัฐด้วย Signs (2002)
Time and location yet to be confirmedยังไม่รู้เวลาและสถานที่ Infernal Affairs (2002)
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง Infernal Affairs (2002)
The police has confirmed the body to be an undercover cop Tsui Wai-keungตำรวจได้ยืนยันว่า ผู้ตายคือ ชุย ไวเคียง เป็นสายของตำรวจที่ส่งไป Infernal Affairs (2002)
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)
Trey talked to the police this morning, and he confirmed their suspicion that it was you who shot him.เทรย์คุยกับตำรวจเมื่อเช้านี้ แล้วเขาก็ทำให้ พวกนั้นแน่ใจเลย ว่าเป็นเธอที่ยิงเขา The O.C. (2003)
It was confirmed by sources thatจากข้อมูลยืนยันนั้น Oldboy (2003)
Tarsians confirmed at 12 o'clock. Distance: 20,000.ยืนยันพบเทรเชียนที่ 12 นาฬิกา ระยะห่าง20,000 Hoshi no koe (2002)
Tarsian fleet confirmed at a distance of 120,000.ยืนยันพบเทรเชียนที่ 12 นาฬิกา ระยะห่าง120,000 Hoshi no koe (2002)
We have unconfirmed reports of disaster at Raccoon City.เราไม่ได้รับรายงานยืนยันสำหรับเหตุการณ์ในเมืองแรคคูน Resident Evil: Apocalypse (2004)
Sam confirmed with the company. They're waiting for your payment.แซมยืนยันกับบริษัทไปแล้ว พวกเขากำลังรอทางคุณโอนเงินมาให้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Eleven eleven Confirmedสิบเอ็ดโมง Rice Rhapsody (2004)
- Confirmed for tomorrow. 9am.- ยืนยัน! พรุ่งนี้ 9โมงเช้า. Transporter 2 (2005)
Did I mention I had a confirmed reservation? This is my receipt.ฉันบอกหรือยังว่า มีการคอนเฟริ์มกลับมาแล้วด้วยนะ นี้ไงละใบเสร็จ Red Eye (2005)
Targets confirmed!ยืนยันเป้าหมาย! Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Targets confirmed!ยืนยันเป้าหมาย! Last Order: Final Fantasy VII (2005)
At least two hostages have been confirmed in what is now being called a full-scale riot, here at the Fox River State Penitentiary.มีคนถูกจับเป็นตัวประกันอย่างน้อย2คน ในเหตุการณ์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการจราจลเต็มขั้น ณ เรือนจำฟ็อกซ์ริเวอร์แห่งนี้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
But I think when I saw you catch a car like it was a beach ball, that kind of confirmed everything.แต่เมื่อฉันเห็นเธอจับรถยนต์เอาไว้ เหมือนกับจับลูกบอลชายหาด ทุกๆอย่างก็ชัดเจน Arrival (2005)
It's never been confirmed the Toxin Five theft was Davian.ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า เดเวียน ขโมยสารพิษ Mission: Impossible III (2006)
Confirmed by all.ทั้งสี่ต่างก็พูดถึงสถานที่เดียวกัน The Da Vinci Code (2006)
Intel confirmed. Nine hostiles, three marines.ยืนยันข้อมูล คนร้าย 9 ตัวประกัน 3 The Marine (2006)
The spirit has been reaffirmed... in the face of modern, scientific materialism.เมื่อโลกแห่งวิญญาณสามารถพิสูจน์ได้.. ต่อสายตาของโลกของวิทยาศาสต์และวัตถุนิยม.. The Illusionist (2006)
And because it is only in His physical absence, that the place He occupies in our souls is reaffirmed.และเพราะพระองคไม่มีตัวตน พระองค์จึงอาศัยอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราเสมอ Pan's Labyrinth (2006)
Confirmed. Confirmed. It's him!ยืนยัน ใช่เขาจริง ๆ Rescue Dawn (2006)
Center for Disease Control, which confirmed that the creature from the Han River, as with the Chinese civet wild cat and SARS, is THE HOST of this deadly new virus.หน่วยควรคุมโรคติดต่อที่สหรัฐ, ที่ยืนยันว่า สัตว์ประหลาดจากแม่น้ำฮาน, คล้ายกับตัวชะมดในประเทศจีนที่เป็นพาหะ ของโรคซาร์ส, The Host (2006)
The superior archer who escaped is confirmed to be Park Nam-joo, national bronze medalist in archery.ได้รับการยืนยันแล้วว่าคือปักนัมจูเจ้าของเหรียญทองแดงในกีฬายิงธนูหญิง The Host (2006)
Officials have confirmed gunfire on the sundeck.เจ้าหน้าที่ยืนยัน เสียงปืนบนดาดฟ้า Crank (2006)
So I've confirmed your lunch for tomorrow and your 3:15 with the graphics department is set.โอ้ ฉันจะบอกคุณ พรุ่ทานกลางวันพรุ่งนี้ และ... ตอนบ่าย 3.15 พบฝ่ายกราฟฟิค Pilot (2006)
Bill, Curtis just confirmed that his team will be ready in ten minutes based on Jack's new intel.บิล เคอร์ติสยืนยันเข้ามาว่าทีมจะพร้อมใน10นาที บิล เคอร์ติสยืนยันเข้ามาว่าทีมจะพร้อมใน10นาที โดยใช้ข้อมูลใหม่จากแจ็ค Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Curtis just confirmed the area's been contained and their reporting only minor injuries among the hostages.เคอร์ติสเพิ่งยืนยันมาว่ารักษาพื้นที่ได้แล้ว และมีรายงานการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยของตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
If the alleged improprieties are confirmed, it could be devastating for the White House.ถ้ามีการกระทำที่ไม่สมควร ตามข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ธรรมเนียบขาวเสียหายมาก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmeHe affirmed himself to be innocent.
firmeHe affirmed his innocence.
firmeHe affirmed that he saw the crash.
firmeHe affirmed the truth of her statement.
firmeHe confirmed that something was wrong with his car.
firmeI affirmed that he was innocent.
firmeI have a confirmed reservation.
firmeIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.
firmeJane affirmed that she was telling the truth.
firmeShe is a confirmed gossip.
firmeThe experiment confirmed his theory.
firmeThe identity of the lost child was confirmed by its clothes.
firmeThe new regulations were confirmed by the full committee.
firmeThe news confirmed my suspicions.
firmeThe report has not been confirmed yet.
firmeThe report has yet to be confirmed.
firmeThe result confirmed my hypotheses.
firmeThe spokesman confirmed that the report was true.
firmeThe teacher affirmed the decision of the student council.
firmeThe words confirmed him in his suspicions.
firmeThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
firmeThis agreement was confirmed by three companies.
firmeWe confirmed the reservations at the hotel be telephone.
firmeYou are confirmed.
firmeYour reservation is reconfirmed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]
คอนเฟิร์ม[n.] (khønfoēm) EN: confirm   FR: confirmer
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest   FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester
ยืนยันว่าจริง[v. exp.] (yeūnyan wā jing) FR: confirmer ; affirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMED    F ER1 M D
FIRMER    F ER1 M ER0
FIRMEST    F ER1 M AH0 S T
AFFIRMED    AH0 F ER1 M D
INFIRMED    IH2 N F ER1 M D
CONFIRMED    K AH0 N F ER1 M D
REAFFIRMED    R IY2 AH0 F ER1 M D
RECONFIRMED    R IY2 K AH0 N F ER1 M D
UNCONFIRMED    AH2 N K AH0 N F ER1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmed    (v) fˈɜːʴmd (f @@1 m d)
firmer    (j) fˈɜːʴmər (f @@1 m @ r)
firmest    (j) fˈɜːʴmɪst (f @@1 m i s t)
affirmed    (v) ˈəfˈɜːʴmd (@1 f @@1 m d)
confirmed    (v) kˈənfˈɜːʴmd (k @1 n f @@1 m d)
reaffirmed    (v) rˌiːəfˈɜːʴmd (r ii2 @ f @@1 m d)
unconfirmed    (j) ˌʌnkənfˈɜːʴmd (uh2 n k @ n f @@1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] unconfirmed [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, / ] confirmed thief [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfüllerfirma {f}; Abfüller {m} | Abfüllerfirmen {pl}bottler | bottlers [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Firma {f}; Betrieb {m} | Firmen {pl}; Betriebe {pl} | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]
Firmen...corporate [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild {n}corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage {n}corporate identity [Add to Longdo]
Firmeninhaber {m} | Firmeninhaber {pl}firm owner | firm owners [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenname {m}company name [Add to Longdo]
Firmenschild {n}nameplate [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}signboard | signboards [Add to Longdo]
Firmensitz {m}office; principal office [Add to Longdo]
Firmensprecher {m}; Firmensprecherin {f}liason officer of a firm [Add to Longdo]
Firmenwerbung {f}corporate advertising [Add to Longdo]
Gesellschafts...; Firmen...corporate [Add to Longdo]
Junggeselle {m} | Junggesellen {pl} | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
Konfirmand {m} | Konfirmanden {pl}confirmee | confirmees [Add to Longdo]
Mitarbeiterzeitung {f}; Firmenzeitung {f}company magazine; house journal [Add to Longdo]
Schwesterfirma {f} | Schwesterfirmen {pl}sister company | sister companies [Add to Longdo]
Schwindelgefühl {n} | Schwindelfirmen {pl}feeling of giddiness; feeling of dizziness; feeling of vertigo | bogus companies [Add to Longdo]
Trainingsinhalte {pl} | firmenspezifische Trainingsinhaltetraining topics | corporate training topics [Add to Longdo]
Unternehmensangelegenheiten {pl}; Firmenangelegenheiten {pl}corporate affairs [Add to Longdo]
bejahen | er/sie bejaht | ich/er/sie bejahteto affirm | he/she affirms | I/he/she affirmed [Add to Longdo]
bekräftigen | bekräftigend | bekräftigt | bekräftigt | bekräftigteto affirm | affirming | affirmed | affirms | affirmed [Add to Longdo]
bestätigen; zusagen; bekräftigen | bestätigend; zusagend; bekräftigend | bestätigt; zugesagt; bekräftigt | bestätigte die Nachrichtto confirm | confirming | confirmed | confirmed the news [Add to Longdo]
bestätigtaffirmed [Add to Longdo]
betriebseigen; betriebsintern; firmenintern {adj}in-house [Add to Longdo]
eingeschworen {adj}confirmed [Add to Longdo]
fest {adj} | fester | am festesten; am standhaftestenfirm | firmer | firmest [Add to Longdo]
nochmals beteuern | nochmals beteuernd | nochmals beteuert | beteuert nochmals | beteuerte nochmalsto reaffirm | reaffirming | reaffirmed | reaffirms | reaffirmed [Add to Longdo]
gesichertfirmed [Add to Longdo]
unbestätigtunconfirmed [Add to Longdo]
unbestätigt {adv}unconfirmedly [Add to Longdo]
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched [Add to Longdo]
etw. verbindlich reservierento make a confirmed reservation for sth. [Add to Longdo]
verbriefteconfirmed by documents [Add to Longdo]
wieder bestätigen | wieder bestätigend | bestätigte wiederto reconfirm | reconfirming | reconfirmed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
小締まり[こじまり, kojimari] (n) firmer tendency [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]
社員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  firme
   1. fast; firm; stable
   2. stable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top