Search result for

*finn's*

(52 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: finn's, -finn's-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just want to trade next Saturday's shift for this Saturday... because Finn's got a parents' night for Cub Scouts.ฉันแค่ขอแลกเวรวันเสาร์หน้า กับเสาร์นี้... ฉันต้องไปงานลูกเสือของฟินน์ Pilot (2009)
Okay, look, Finn's got a great voice. He just wants to express himself.ฟังนะ ฟินน์มีเสียงเพราะมาก เขาแค่ต้องแสดงออก Pilot (2009)
Finn's taken, April.- ฟินน์มีเจ้าของแล้ว The Rhodes Not Taken (2009)
And Quinn's pregnant but Puck's the father, NOT Finn which is awkward since Quinn's been living at Finn's house since her parents kicked her out.ควินน์ท้อง แต่พัคคือพ่อเด็ก ไม่ใช่ฟินน์ เธอไปอยู่บ้านฟินน์ ตั้งแต่โดนพ่อไล่ออกจากบ้าน Sectionals (2009)
Finn's not the father. I am.ฟินน์ไม่ใช่พ่อเด็ก! Ballad (2009)
Finn's my boy.ฟินน์ เพื่อนฉัน มันต้องบอกฉัน Preggers (2009)
Rachel and the glee club know that Quinn's pregnant, but they all think Finn's the father, when really it's Puck. and Terri's only fake pregnant and wants Quinn to give her her baby so will won't find out.เรเชลและคนอื่นรู้ว่า ควินน์ท้อง คิดว่าฟินน์เป็นพ่อเด็ก แต่ที่จริงคือพัค Vitamin D (2009)
What if you had broken finn's arm, huh?ถ้าแกทำฟินน์แขนหักล่ะ? Mash-Up (2009)
I will go to my grave swearing it's finn's.ยังไงฉันก็สาบานว่าเป็นลูกฟินน์ Wheels (2009)
I'm having finn's baby and you need to back off.ฉันจะมีลูกกับฟินน์ และเธอต้องถอยไปซะ Throwdown (2009)
Mm-hmm. Finn's cute, too.อืม ฟินน์ก็น่ารักดีนะ Hell-O (2010)
And Finn's mother's romance with my father is sending him into a wholly unnecessary tailspin of despair.และแม่ฟินน์ คบกับพ่อผม ทำให้เขารู้สึกหดหู่ Home (2010)
I got a pair of tickets to the Reds game, and Carole said that Finn's never been a major league game.พ่อได้ตั๋วมา แครอลบอกว่า ฟินน์ไม่เคยไปดูเมเจอร์ลีก Laryngitis (2010)
We should all be inspired by Finn's bravery. Good job, buddy.เราควรกล้าแบบฟินน์ ดีมาก Laryngitis (2010)
Finn's mom's dating Kurt's dad, which was totally part of Kurt's plan to get closer to Finn... who he's always sorta had a crush on.แม่ฟินน์ คบกับพ่อเคิร์ท เป็นแผนของเคิร์ท ที่จะใกล้ชิดฟินน์ ซึ่งเขาแอบชอบ Theatricality (2010)
Yeah, Finn's demon look is because Gene Simmons liked comic books as a kid... and they called Paul Stanley the Star Child because he was romantic or something.และเค้าเรียกพอล สแตนลี่ย์ว่า "ดาราเด็ก" เพราะเขาโรแมนติค แต่ไม่เกี่ยวกับ ปากบานฉ่ำ Theatricality (2010)
Finn's dancing. Right?ท่าเต้นของฟินน์... Journey to Regionals (2010)
Finn's right.ฟินน์พูดถูก A Very Glee Christmas (2010)
Artie made the football team, which is crazy, and Finn's not the quarterback anymore, this new kid Sam is.นี่คือสิ่งที่คุณพลาดไปในกลี อาร์ตี้ เข้าทีมฟุตบอลได้แล้ว ซึ่งมันบ้ามากๆ และฟินน์ไม่ได้เป็นควอเตอร์แบ็กอีกแล้ว Grilled Cheesus (2010)
Kurt's dad and Finn's mom are dating, and are really happy together, which makes Finn and Kurt sort of like brothers.กับแม่ฟินน์ เดทกัน และพวกมีความสุขด้วยกันจริงๆ ซึ่งทำให้ฟินน์กับเคิร์ทเหมือนจะเป็นพี่น้องกัน Grilled Cheesus (2010)
Finn's line: "Dr. Scott!"บทของฟินน์: "ด็อกเตอร์ สกอตต์" The Rocky Horror Glee Show (2010)
Finn's line: "Janet!"-บทของฟินน์ :"เจเน็ท!" The Rocky Horror Glee Show (2010)
Finn's line: "Janet!" Brad!-บทฟินน์ : "เจเน็ท!" -แบรด! The Rocky Horror Glee Show (2010)
Finn's right, you guys.ถูกของฟินน์ พวกเธอ A Night of Neglect (2011)
Finn's right. We need more information.ฟินน์พูดถูก เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Rumours (2011)
And then Jessie kept going on and on about how Rachel and Finn's kiss is what cost us Nationals.แล้วเจซซี่ก็จ้อไม่หยุด เรื่องเรเชลกับฟินน์ จูบกันตอนแข่งขันที่ระดับประเทศ New York (2011)
Finn's too proud to complain.ฟินน์ภูมิใจกับตัวเอง เกินกว่าจะบ่น The Sue Sylvester Shuffle (2011)
She thought the whole thing was Finn's fault, so she slapped him really hard in front of God and everybody.เธอคิดว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฟินน์ เธอจึงตบเขาอย่างแรง I Kissed a Girl (2011)
Finn's gone, you know.[Pouring wine] ฟินไปแล้ว คุณรู้ Break on Through (2012)
Do you really think that I would risk Finn's life for one of your petty revenge fantasies?คุณคิดหรอว่าฉันจะเอาชีวิตของฟินมาเสี่ยง สำหรับหนึ่งในความคิดแก้แค้นของคุณ? Break on Through (2012)
Finn's dead.ฟินน์ตายแล้ว The Murder of One (2012)
Finn's at the shop, Quinn's getting physical therapy,ฟินน์อยู่ที่ร้านค้า ส่วนควินน์ไปรับการบำบัด Dance with Somebody (2012)
Finn's told me all about you.โอ้ ฟินน์เล่าให้ฉันฟังแล้วล่ะ Beirut Is Back (2012)
Rachel's in New York, and her new friend Brody is way hot, but Finn's still M.I.A, and her dance teacher Cassandra totally hates her guts.และเพื่อนใหม่สุดฮอตของเธอโบรดี้ แต่อย่างไรก็ตามฟินน์ยังคงอยู่ในกองทัพ และครูสอนเต้นของเธอแคสซานดร้าเกลียดเธอเข้าไส้สุดๆ Britney 2.0 (2012)
Kurt's in New York where he's rooming with Rachel and planning to interview to date her, but she's still confused about Finn, and Finn's still in the army, and nobody's heard from him.อยู่ห้องเดี่ยวกับเรเชล และจะสัมภาษณ์ เขาชวนเธอเดตแต่เธอยังรักฟินน์อยู่ และฟินน์ยังอยู่ในกองทัพไม่มีใครได้ข่าวจากเขา Makeover (2012)
Finn's back!ฟินน์กลับมาแล้ว The Break-Up (2012)
Mr. Shue's in Washington, so now Finn's in charge of the glee club, and they have to win Sectionals, which is just a week away.ครูชูว์ไปวอร์ชิงตัน ตอนนี้เลยเป็นหน้าที่ของฟินน์ ที่ต้องมาดูแลกลีคลับ และพวกเขาต้อง ชนะระดับเขต ซึ่งจะแข่งในสัปดาห์หน้า Dynamic Duets (2012)
Finn's fine. He lives in Ohio.ฟินน์สบายดี เขาอยู่ โอไฮโอ้ I Do (2013)
No, Finn's a good guy, Michelle.อย่าลูก ฟินเป็นคนดีนะ มิเชล The Friend in Need (2013)
It took time for Finn's line to die off.ตอนฟินน์ก็ต้องอีกซักพัก กว่าแวมไพร์ที่เขาเปลี่ยนจะเริ่มตาย A View to a Kill (2013)
If students wish to mourn Finn's passing, they're free to visit the memorial garden that I erected.ถ้าพวกนักเรียนอยากจะไปไว้อาลัย ให้กับการจากไปของฟินน์ พวกเขาก็สามารถไป สวนรำลึกที่ฉันจัดไว้ได้ The Quarterback (2013)
I know you were instrumental in raising the funds for the tree in the memorial garden in Finn's honor.ครูรู้ว่าเธอเป็นคนบริจาคเงิน ที่ใช้ซื้อต้นไม่้นั่นในสวนรำลึก เพื่อเป็นการให้เกียรติฟินน์ The Quarterback (2013)
Finn's jacket.เสื้อแจ๊คเก็ตของฟินน์ The Quarterback (2013)
I didn't take Finn's jacket!ฉันไม่ได้เอาแจ็คเก็ตของฟินไป! The Quarterback (2013)
So, you cannot flee, you cannot steal Finn's keys.ตกลงคุณหนีไม่ได้ ขโมยกุญแจจากฟินน์ก็ไม่ได้ Stonehearst Asylum (2014)
- Finn's alive? - He was.-ฟินน์ยังไม่ตายใช่มั้ย The 48 (2014)
Finn's familiar with the weapon that destroyed the Hosnian system.ฟินน์คุ้นเคยกับอาวุธ ที่ทำลายระบบ ฮอสเนียน Star Wars: The Force Awakens (2015)
The scan data from Snap's reconnaissance flight... confirms Finn's report.ข้อมูลจากการสแกนสแนปลาด ตระเวนของ เที่ยวบินยืนยันรายงานของ ฟินแลนด์ Star Wars: The Force Awakens (2015)
Finn has got a cousin who's a retard.Finn's Cousin ist auch gaga. The Idiots (1998)
I just think it's kind of weird if it's finn since you told me you were a virgin when we did it.Ich denke nur es ist ein bisschen eigenartig wenn es Finn's ist, nachdem du mir gesagt hast du wärst Jungfrau als wir es getan haben. Preggers (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINN'S    F IH1 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finns \Finns\, n. pl.; sing. {Finn}. (Ethnol.)
   (a) Natives of Finland; Finlanders.
   (b) A branch of the Mongolian race, inhabiting Northern and
     Eastern Europe, including the Magyars, Bulgarians,
     Permians, Lapps, and Finlanders. [Written also {Fins}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top