ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fellow traveller*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fellow traveller, -fellow traveller-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellow traveller(n) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is those Americans, sympathetic to the Communist cause, the so-called "fellow travellers", who pose the greatest threat to our national security.Amerikaner, die mit dem Kommunismus sympathisieren, so genannte "fellow travellers", bedrohen die nationale Sicherheit am meisten. Travelers (1998)
._ McCarthy vowed to work tirelessly to root out the more than 70 suspected Communist spies and the untold numbers of "fellow tra vellers" working in our own State Department.McCarthy ohne Unterlass, um die mehr als 70 verdächtigten kommunistischen Spione und unzählige "fellow travellers" in unserem eigenen Außenministerium auszumerzen. Travelers (1998)
_.spies and the untold numbers of "fellow tra vellers" working in our own State.....Spione und unzählige "fellow travellers" in unserem eigenen... Travelers (1998)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller [Add to Longdo]
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler) [Add to Longdo]
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers [Add to Longdo]
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser [Add to Longdo]
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellow traveller
   n 1: a communist sympathizer (but not a member of the Communist
      Party) [syn: {fellow traveler}, {fellow traveller}]
   2: a traveler who accompanies you [syn: {companion}, {fellow
     traveler}, {fellow traveller}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top