ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fall away*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fall away, -fall away-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall away(phrv) ตกลงมาจาก
fall away(phrv) อยู่ต่ำลงไป, See also: ต่ำลงทันที, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away(phrv) น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away(phrv) แย่ลง, Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away(phrv) เลิกสนับสนุน, See also: ตีตัวออกห่าง, Syn. fall off
fall away(phrv) (หน้า) เรียวเล็กลง, See also: หน้า ผอมลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the scales fall away.เอาสิ่งบังตาออกไป The Mist (2007)
It seems that the apple does not fall away from the fault, eh?เหมือนลูกไม้จะตกไม่ไกลต้น Chuck Versus the Dream Job (2009)
And let all the other stuff fall away.และปล่อยให้เรื่องวุ่นวายอื่นๆ จางหายไป Revelation Zero: Part 1 (2010)
Not until something bad happens to us, and then all the useless things fall away, and we're left with who we really are.จนกว่าสิ่งเลวร้าย จะเกิดกับเรา แล้วสิ่งไร้ค่า จะเริ่มหายไป จะเหลือแต่ ตัวตนของเรา Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Our flower petals fall away one by one.กลีบดอกไม้ร่วงหล่นทีละกลีบ ทีละกลีบ I Need Romance (2011)
I have seen the world fall away... and the white light of forever fill the air.ฉันได้เห็นโลกตกอยู่ห่างออกไป ... ... และแสงสีขาวของตลอดไปเติมอากาศ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
And as I fall away, all I can see is your face.แล้วผมก็ตกลงไป สิ่งที่ผมเห็นทั้งหมดนั่นคือใบหน้าของคุณ Manhattan (2013)
The ash within didn't simply fall away.เถ้าธุลีนี่มันไม่ได้หล่นลงมา เเบบปกติ Blood Moon (2013)
♪ never fall away ♪ ♪ ooh, ooh ♪ ♪ one of these days, letters are gonna fall from the sky ♪never fall away letters are gonna fall from the sky Nothing Gold Can Stay (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall away
   v 1: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop
      off}, {drop away}, {fall away}]
   2: diminish in size or intensity [syn: {fall off}, {fall away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top