ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ever after*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ever after, -ever after-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ever after (phrase ) รักนิรันดร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล Rebecca (1940)
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น? Akira (1988)
The Professor and Mary Ann, happily ever after.ศาสตราจารย์และแมรี่แอนอย่างมีความสุขหลังจากที่เคย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต Mannequin: On the Move (1991)
The whole notion of staying together and living happily ever after...สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการอยู่ร่วมกัน และอย่างมีความสุขตลอดไป คือ... The Story of Us (1999)
"And they lived happily ever after."And they Iived happiIy ever afterThe Story of Us (1999)
"And they lived mostly happily ever after?""และเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดไป?" The Story of Us (1999)
They lived happily ever after.ทั้งสองครองคู่กันอย่างมีความสุข Woman on Top (2000)
And everyone lived happily ever after.และทุกคนอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป Unbreakable (2000)
"And he lived happily ever after to the end of his days."และแล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุข จวบจนวาระสุดท้าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
For happy ever after- give Fiona a call!เพราะมีความสุข-ที่ได้โทรมาหา ฟิโอนา! Shrek 2 (2004)
And we'll all live happily ever after.และเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดไป Shrek 2 (2004)
Have a happy ever after.ขอให้มีความสุข ตลอดไป Shrek 2 (2004)
lived happily ever after.ตรงนี้ไง. ... มีชีวิต อย่างมีความสุข ตลอดมา Shrek 2 (2004)
Ogres don't live happily ever after.ยักษ์ ไม่เคยมีชีวิต อย่างมีความสุขได้ตลอด. Shrek 2 (2004)
How about "Happily ever after"?อันนี้หล่ะ "ความสุขตลอดกาล"? Shrek 2 (2004)
Happily Ever After potion.ยา ความสุขตลอดไป . Shrek 2 (2004)
If you remember I helped you with your happily ever after.คุณจำได้มั๊ย ฉันช่วคุณให้มีความสุขมาตลอด . Shrek 2 (2004)
I told you ogres don't live happily ever after!ฉันบอกแกแล้วเจ้ายักษ์ จงอย่าอยู่อย่างมีความสุขเลย! Shrek 2 (2004)
The Happilly Ever After Potion.เจ้านาย ! ไอ้ยา ที่ให้ความสุขร่วมกันตลอดไป นั่น Shrek 2 (2004)
I want what every princess wants, to live happily ever after... with the ogre I married.ฉันอยากได้ในสิ่งที่เจ้าหญิงทุกคนต้องการ มีชีวิตที่มีความสุขตลอดไป กับ ยักษ์ ที่ฉันแต่งงานด้วย. Shrek 2 (2004)
And they lived happily ever after.และอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ The Notebook (2004)
And the beautiful princess and the handsome prince rode off to his castle where they lived happily ever after. "และเจ้าหญิงแสนสวย กับเจ้าชายสุดหล่อก็ได้ขี่ม้าเข้าไปในปราสาทของเขา... ที่ที่พวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันคร์ A Cinderella Story (2004)
We wound up going to Princeton together and lived happily ever after.เรากำลังจะไปเรียนที่พรินซ์ตันด้วยกัน และอยู่อย่างมีความสุขที่นั่น A Cinderella Story (2004)
I give you happily n'ever after!ขอมอบความขมขื่นจากนี้และตลอดไป! Happily N'Ever After (2006)
I give you... happily n'ever after!ชั้นให้เธอ... ความสุข ชั่วนิจนิรันดร Happily N'Ever After (2006)
Then the prince took Cinderella to his castle... and they lived happily ever after.แล้วเจ้าชาย ก็พา ซิลเดอริลล่า ไปที่ ปราสาท และเขา ก็ได้อยู่กัน อย่างมีความสุข ตลอดไป Happily N'Ever After (2006)
Everyone will live happily ever after.ทุก ๆ คน จะอยู่อย่าง มีความสุขตลอดไป Happily N'Ever After (2006)
You're gonna live happily never after!เธอจะอยู่อย่างไร้ซึ่งความสุขไปตลอดกาล! Happily N'Ever After (2006)
So what does "happily ever after" really mean?ดังนั้น สุดท้ายก็มีความสุข ตลอดไป หมายถึงอะไร? Happily N'Ever After (2006)
And they lived happily ever after.และอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป Ice Age: The Meltdown (2006)
They lived happily ever after. You can't get more satisfying than that.พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คุณไม่สามารถจะพอใจได้มากกว่านี้ Ice Age: The Meltdown (2006)
So you're just gonna go and live happily ever after with victor,huh?นี่คุณจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป กับวิคเตอร์เนี่ยนะ The Game (2007)
I thought those things ended with everybody living happily ever after. No, no, not the originals.เดี๋ยวนะ ฉันนึกว่าเรื่องพวกนั้น จบอย่างมีความสุขตลอดกาลซะอีก Bedtime Stories (2007)
Once upon a time, we cash these in and live happily ever after, the end.กาลครั้งหนึ่ง เราเอามันไปขาย แล้ว อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดกาล จบ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
holding her in my arms, it almost feels like it could work between us, but monsters don't get "happily ever after."การจับมือเธอไว้ มันเกือบทำให้ผมรู้สึก ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดี สำหรับเราทั้งคู่ แต่ปีศาจไม่เข้าใจ การมีความสุขตลอดไป Out of the Past (2007)
And live happily ever after...แล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุข Unstoppable Marriage (2007)
I deserve my happily ever after, too.I deserve my happily ever after, too. Awake (2007)
To a place where there are no "happily ever afters."ไปที่ที่ ไม่มีความสุขตลอดกาลไงล่ะ Enchanted (2007)
If there's ever going to be a happily ever after for us...ถ้าทำเช่นนั้นได้ เราก็จะมีความสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
- Happily ever after?ความสุข... .... Enchanted (2007)
Oh! You forgot about happily ever after.คุณลืมเรื่อง นิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
Forget "happily ever after." It doesn't exist.ลืมไอ้"นิจนิรันดร์"ไปเหอะ มันเป็นไปไม่ได้ Enchanted (2007)
You know that you will live happily ever after.คุณก็รู้นี่ว่า มันจะเป็นความสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
Everybodywantstolive happily ever after# Everybody wants to live happily ever after Enchanted (2007)
To live happily ever after forever and ever.ไปใช้ชีวิตแสนสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
"And they all lived happily ever after!""และพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดกาล!" Enchanted (2007)
And so they all lived happily ever after.และพวกเขาก็ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล Enchanted (2007)
And they still live happily ever after.และพวกเขาก็ยังคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดไป Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ever afterHe is as cool as ever after his divorce.
ever afterShe went on talking to her friend ever after the class began.
ever afterThey lived happily ever after.
ever afterThey lived happily ever afterward.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.And they all lived happily ever after. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top