ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*essential amino acid*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: essential amino acid, -essential amino acid-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赖氨酸[lài ān suān, ㄌㄞˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] lysine (Lys), an essential amino acid, #37,585 [Add to Longdo]
精氨酸[jīng ān suān, ㄐㄧㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] argnine (Arg), an essential amino acid, #42,078 [Add to Longdo]
色氨酸[sè ān suān, ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] tryptophan (Trp), an essential amino acid, #58,427 [Add to Longdo]
亮氨酸[liàng ān suān, ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] leucine (Leu), an essential amino acid, #73,445 [Add to Longdo]
苏氨酸[sū ān suān, ㄙㄨ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] threonine (Thr), an essential amino acid, #84,724 [Add to Longdo]
组氨酸[zǔ ān suān, ㄗㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] histidine (His), an essential amino acid, #90,615 [Add to Longdo]
缬氨酸[xié ān suān, ㄒㄧㄝˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] valine (Val), an essential amino acid, #106,016 [Add to Longdo]
甲硫氨酸[jiǎ liú ān suān, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄡˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] methionine (Met), an essential amino acid [Add to Longdo]
异亮氨酸[yì liàng ān suān, ㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] isoleucine (Ile), an essential amino acid [Add to Longdo]
苯丙氨酸[běn bǐng ān suān, ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] phenylalanine (Phe), an essential amino acid [Add to Longdo]
蛋氨酸[dàn ān suān, ㄉㄢˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] methionine (Met), an essential amino acid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必須アミノ酸[ひっすアミノさん, hissu amino san] (n) essential amino acid [Add to Longdo]
不可欠アミノ酸[ふかけつアミノさん, fukaketsu amino san] (n) (See 必須アミノ酸) essential amino acid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top