ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ease up*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ease up, -ease up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
ease up[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off
crease up[PHRV] ทำให้ยับ, See also: ทำให้ย่น
crease up[PHRV] ย่น (หน้า), See also: เบะ (หน้า)
crease up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หยุดหัวเราะไม่ได้, Syn. double up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming in too hot. Ease up on the throttle.เข้ามาเร็วเกินไป ลดการเร่งความเร็ว Airplane! (1980)
Ease up!ระวัง! Night of the Living Dead (1990)
Ease up!ระวัง! Night of the Living Dead (1990)
Ease up!ปล่อยนะ! Night of the Living Dead (1990)
Ease up on it.ปล่อยมันไป American History X (1998)
But he doesn't ease up 'cos he is committed, like you read about.แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดชึ้น / เค้าถูกคว่ำบาตร เหมือนที่คุณอ่านมา Live Free or Die Hard (2007)
The steam should help open his passages and hopefully it'll ease up his cough and he can get some rest.ไอน้ำจะช่วยให้เขาหายใจสะดวกขึ้น หวังว่ามันคงจะดีขึ้น แล้วก็ต้องให้เขานอนพักผ่อน The Nanny Diaries (2007)
You've gotta ease up. You'll give yourself a bloody heart attack.นายจะต้องผ่อนคลาย ไม่งั้นนายจะทำตัวเองหัวใจวาย Cassandra's Dream (2007)
Maybe ease up on the wholeบางทีคุณอาจไม่ต้องดู Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Ease up, Casey.ไม่เอาน่า เคซี่ Chuck Versus the Sensei (2008)
Oh, ease up, squinchie.สบายใจได้ Brothers of Nablus (2008)
Ease up, eddie.ไม่เคยเกิดขึ้น! You Are My Everything (2008)
Ease up, sweetheart. Don't slit your wrists just yet.ใจเย็นๆ ที่รัก อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไป ยังไม่ถึงเวลา Better Half (2008)
Yeah. Might ease up once we relieve the pressure.ใช่ อาจจะดีขึ้นถ้าเราทำการลดความดัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Eddie, you want to ease up on the pedal, there?เอ็ดดี้ เธอน่าจะขับช้าลงสักนิดนะ After School Special (2009)
Well, you might want to ease up On the flying soccer balls.อืม นายคงอยากจะผ่อนคลายไปกับฟุตบอลบ้าง Death Takes a Holiday (2009)
Can you ease up on Lyla?คุณใจเย็นๆเวลาพูดกับไลล่าได้ไหม Potlatch (2009)
I was telling you to ease up on her teat.I was telling you to ease up on her teat. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Ease up.ผ่อนคลายหน่อย The Good Wound (2009)
Why don't we ease up on the partying for a little while?เอางี้ เรามาจัดปาร์ตี้ผ่อนคลายกัน สักแป๊บนึง? Timebomb (2009)
Ease up on the toro.เชิญกินปลาโทโร่ให้อร่อยนะ The Freshmen (2009)
Just ease up.- เพียงง่ายขึ้น Holidaze (2009)
That'll ease up.เดี๋ยวมันก็ซาลง Haunted (2009)
What do you say we ease up on the scientific stuff, okay?คุณพูดเ้อาไว้ว่าเราจะผ่อนคลาย คำอธิบายตามหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ลง โอเค? The Boy with the Answer (2010)
I told my mom to ease up on the fudge. She wouldn't listen.ฉันบอกให้แม่เก็บขนม เะอไม่ยอมฟัง A Simple Christmas (2010)
- Just chill out, Andrea. Back off. - Come on, ease up.ใจเย็น แอนเดรีย ออกมาน่า ไม่เอาน่า ใจเย็น Guts (2010)
Ease up?ใจเย็นหรอ? Guts (2010)
You've got to ease up. That's very sensitive.ทำใจให้สบาย มันอ่อนไหวมาก The Greater Good (2010)
We grease up, we pull in.เราเอาก้อนจารบ๊ แล้วเราก็ดึงเข้ามา Bridesmaids (2011)
Ease up there, lead foot.ผ่อนๆหน่อยคนขับ The Zarnecki Incursion (2011)
With ladywolf, brother. Ease up.กับสาวหมาป่า ง่ายขึ้นมั๊ย The Descent (2011)
Lots of fork foods... don't want to grease up the troops.เป็นอาหารใช้ส้อมทานทั้งนั้น เราไม่อยากให้มือเปื้อนน่ะ Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Ease up, Fields.ผ่อนคลายหน่อย คุณฟิลด์ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Lauren, how about you do me a favor, huh, you ease up on that gun, ok?ลอว์เรน คุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหม หือ ช่วยลดปืนลงได้ไหม Lauren (2011)
Yeah, we were hoping he might ease up on himself a little.อ่า เราก็หวังว่า เขาจะกดดันตัวเองให้น้อยลงสักหน่อย The Tell (2011)
Come on, Maggie, ease up a bit.ไม่เอาน่า! แม็กกี้ ผ่อนคลายซะบ้าง Grace (2011)
If I help him catch Rusty, maybe he'll ease up on his leash.ถ้าฉันช่วยเขาจับรัสตี้ เขาอาจจะผ่อนสายจูงลง Countdown (2011)
Hey, hey, hey. Ease up. Ease up.เฮ้ เฮ้ เฮ้ เพลาๆลงหน่อย เพลาๆหน่อย Ordinary People (2011)
Her name is Isabel, and can you ease up?เธอชื่ออิโซเบล แล้วเธอก็น้อยๆหน่อยนะ Touched by an 'A'-ngel (2011)
Less dad talk. And, uh, you could ease up on the bubblegum lip gloss. No, I really--และใช้ลิปกลอส กลิ่นหมากฝรั่งให้น้อยด้วย ได้เวลาพิซซ่า Remedial Chaos Theory (2011)
Oh, come on, Jimmy, ease up. Ease up, man.โอ้ ไม่เอาน่า จิมมี่ ใจเย็นหน่อย ใจเย็นหน่อย The Bittersweet Science (2011)
Please uphold the laws of the country, Your Majesty!โปรดพยุงไว้ซึ่งกฎหมายประเทศพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท Warrior Baek Dong-soo (2011)
Maybe it's time I ease up on you.บางทีชั้นน่าจะผ่อนปรนให้เธอบ้าง Mirror Mirror (2012)
Hey, ease up. She didn't know about Bart. None of us did.เฮ้ ผ่อนคลายหน่อย เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวบาร์ท ไม่มีใครในพวกเรารู้ The Fugitives (2012)
Ease up on the phone, Aaron. It'll nuke your brain.ใช้โทรศัพท์ให้น้อยลงหน่อย มันทำให้สมองคุณระเบิดได้นะ Super (2012)
Kitty, come on, ease up.คิตตี้ ใจเย็นๆ น่า The Break-Up (2012)
Grease update from Tina. Ooh.ไม่เห็นอะไรหรอ? Glease (2012)
Maybe now it's time to ease up on the past.บางทีคงถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยอดีตไป Trapped (2012)
Ease up, Kim. Klaus won't like this.ใจเย็น เคลาส์คงไม่ชอบ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Wood, ease up!วู้ด,ปล่อยก่อน! Bear Trap: Part Two (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ease upLet's ease up.
ease upThe doctor advised him to ease up on alcohol.
ease upThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนคลาย[V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด
คลี่คลาย[V] ease up, See also: improve, become better, Example: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี, Thai definition: ขยายออกโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[v.] (phøn khlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate   FR: se relaxer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] mild; gentle; to ease up; to relax, #40,325 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachlassento ease up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention [Add to Longdo]
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy [Add to Longdo]
速度を緩める[そくどをゆるめる, sokudowoyurumeru] (exp,v1) to ease up the speed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ease up
   v 1: move in order to make room for someone for something; "The
      park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
      crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
      {yield}]
   2: become less intense [syn: {ease up}, {ease off}, {slacken
     off}, {flag}]
   3: reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and
     the car slowed down" [syn: {ease up}, {ease off}, {let up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top