ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*doze off*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: doze off, -doze off-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doze off[PHRV] งีบหลับไป, See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ, Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could you doze off?คุณสามารถหลับได้ยังไง Finding Mr. Destiny (2010)
No, I can't doze off.ฉันไม่ควรนอนหลับไปเลย Episode #1.4 (2010)
A word of advice, don't doze off.ขอแนะนำนะ ห้ามเผลองีบ The Engagement Reaction (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่อย[V] doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, ม่อยหลับ, Example: เราคุยกันได้สักพัก ต่างคนก็ต่างม่อยไป, Thai definition: เริ่มจะหลับ
ม่อยหลับ[V] doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย, Example: เขาม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
งีบหลับ[V] nap, See also: have/take a nap, doze off, drop off, kip, nod off, snooze, Syn. งีบ, Example: ฉันงีบหลับไปพักใหญ่หลังอาหารกลางวัน มาตื่นอีกทีก็บ่ายคล้อยแล้ว, Thai definition: เผลอหลับไปชั่วขณะหนึ่ง
หลับใน[V] sleep without closing eyes, See also: doze off, Example: คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับใน[v.] (lap nai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded   FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
ม่อย[v.] (møi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy   FR: somnoler ; s'assoupir
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp-lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze   FR: faire la sieste ; faire un somme

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, ] to trap; distress; sleepy; doze off, #1,973 [Add to Longdo]
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, / ] sleepy; doze off, #1,973 [Add to Longdo]
瞌睡[kē shuì, ㄎㄜ ㄕㄨㄟˋ, ] to doze off; to fall asleep; nap, #19,773 [Add to Longdo]
打瞌睡[dǎ kē shuì, ㄉㄚˇ ㄎㄜ ㄕㄨㄟˋ, ] to doze off; to fall asleep, #29,417 [Add to Longdo]
打盹[dǎ dǔn, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ, ] to doze off; to drop to sleep momentarily, #39,043 [Add to Longdo]
[, ㄎㄜ, ] doze off; sleepy, #92,668 [Add to Longdo]
[, ㄎㄜˋ, ] to doze off, #92,668 [Add to Longdo]
打盹儿[dǎ dǔn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 打盹, to doze off; to fall asleep momentarily [Add to Longdo]
打起瞌睡[dǎ qǐ kè shuì, ㄉㄚˇ ㄑㄧˇ ㄎㄜˋ ㄕㄨㄟˋ, ] to doze off; to fall asleep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doze off
   v 1: change from a waking to a sleeping state; "he always falls
      asleep during lectures" [syn: {fall asleep}, {dope off},
      {flake out}, {drift off}, {nod off}, {drop off}, {doze
      off}, {drowse off}] [ant: {arouse}, {awake}, {awaken},
      {come alive}, {wake}, {wake up}, {waken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top