ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dear mr. potter, we are pleased to accept you at hogwarts school of witchcraft and wizardry.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dear mr. pott [...] and wizardry., -dear mr. pott [...] and wizardry.-
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*dear ( D IH1 R) mr ( M IH1 S T ER0). potter ( P AA1 T ER0), we ( W IY1) are ( AA1 R) pleased ( P L IY1 Z D) to ( T UW1) accept ( AE0 K S EH1 P T) you ( Y UW1) at ( AE1 T) hogwarts ( HH AA1 G W AO2 R T S) school ( S K UW1 L) of ( AH1 V) witchcraft ( W IH1 CH K R AE2 F T) and ( AH0 N D) wizardry ( W IH1 Z ER0 D R IY0).*

 


  

 
dear
 • ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง: ซึ่งเป็นสุดที่รัก [Lex2]
 • ที่รัก: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก [Lex2]
 • มีค่า: มีเกียรติอย่างยิ่ง [Lex2]
 • มีราคาสูง: มีราคา, มีมูลค่าสูง [Lex2]
 • (เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!. ###SW. dearness n. ดูdear คำที [Hope]
 • (adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก [Nontri]
 • /D IH1 R/ [CMU]
 • (n) /d'ɪəʳr/ [OALD]
mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstər/ [OALD]
potter
 • ช่างปั้นหม้อ[Lex2]
 • ใช้เวลาทำในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสาร[Lex2]
 • (พอท'เทอะ) n. ผู้ทำหม้อ,ช่างปั้นหม้อ,ช่างเครื่องเคลือบ [Hope]
 • (n) ช่างปั้นหม้อ [Nontri]
 • /P AA1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /p'ɒtər/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
pleased
 • พอใจ: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข [Lex2]
 • /P L IY1 Z D/ [CMU]
 • (v) /pl'iːzd/ [OALD]
  [please]
 • ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง): กรุณา, โปรด [Lex2]
 • ทำให้พอใจ: ทำให้ถูกใจ [Lex2]
 • ให้ความพอใจ: ให้ความเพลิดเพลิน [Lex2]
 • ชอบ: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ [Lex2]
 • (พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ. ###SW. pleasable adj. pleaseness n. pleaser n. [Hope]
 • (vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ [Nontri]
 • /P L IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /pl'iːz/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
accept
 • เชื่อ: ยอมรับว่าจริง [Lex2]
 • ต้อนรับ: ยอมรับเข้ากลุ่ม [Lex2]
 • ทำให้ผ่านกระบวนการ[Lex2]
 • ยอมทน[Lex2]
 • ยอมรับการตำหนิ: รับผิดชอบ [Lex2]
 • รับ: ยอมรับ, รับเอามา [Lex2]
 • รับคำเชิญ[Lex2]
 • รับภาระ: รับช่วง, รับเอา [Lex2]
 • เห็นด้วย: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม [Lex2]
 • (แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n. ###S. agree) [Hope]
 • (vt) ยอมรับ,รับ [Nontri]
 • /AE0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • /AH0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • (v) /'əks'ɛpt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
hogwarts
 • /HH AA1 G W AO2 R T S/ [CMU]
school
 • โรงเรียน: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน [Lex2]
 • การสอน: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา [Lex2]
 • เวลาเรียน: ภาคเรียน [Lex2]
 • ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น[Lex2]
 • โรงเรียน [LongdoEN]
 • (สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง ###S. academy,institute,college [Hope]
 • (n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา [Nontri]
 • (vt) สอน,ให้การศึกษา,สั่งสอน [Nontri]
 • /S K UW1 L/ [CMU]
 • (v) /sk'uːl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
witchcraft
 • การใช้เวทมนตร์คาถา[Lex2]
 • (วิทชฺ'คราฟทฺ,-แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา,ความมีเสน่ห์,การทำให้หลงใหล ###S. sorcery [Hope]
 • (n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม [Nontri]
 • /W IH1 CH K R AE2 F T/ [CMU]
 • (n) /w'ɪtʃkraːft/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
wizardry
 • ศาสตร์แห่งการใช้เวทมนตร์: การใช้เวทมนตร์คาถา [Lex2]
 • (วิซ'เซิร์ดรี) n. วิทยากล,การเล่นกล,การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,มารยา ###S. magic,sorcery,black art [Hope]
 • /W IH1 Z ER0 D R IY0/ [CMU]
 • (n) /w'ɪzədriː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top