Search result for

*day care*

(66 entries)
(1.1539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: day care, -day care-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Day care aidesครูพี่เลี้ยง [TU Subject Heading]
Day care centersสถานดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Day care centers for alcoholicsสถานดูแลคนติดสุรา [TU Subject Heading]
Day care centers for children with mental disabilitiesสถานดูแลเด็กพิการทางจิต [TU Subject Heading]
Day care centers for older peopleสถานดูแลผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Day care centers for people with disabilitiesสถานดูแลคนพิการ [TU Subject Heading]
Day care centers for people with disabilitiesสถานดูแลคนพิการทางจิต [TU Subject Heading]
Day care centers for the developmentally disabledสถานดูแลคนพิการทางสมอง [TU Subject Heading]
Employer-supported day careสถานดูแลเด็กที่นายจ้างจัดบริการ [TU Subject Heading]
Day careการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน [การแพทย์]
Day Careการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน [การแพทย์]
Day Care Center, Seasoningศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวันเฉพาะฤดูกาล [การแพทย์]
Day Care Centersศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน [การแพทย์]
Day Care Centersสถานเลี้ยงเด็ก,ศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're too busy to be running a day care center in your abdomen.คุณมีธุระวุ่นวายจนเกินกว่าจะเปิดโรงเลี้ยงเด็กในท้องคุณ Dying Changes Everything (2008)
Do you think the school is some day care?นายคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานเลี้ยงเด็กเหรอ? Baby and I (2008)
She volunteers at the day care as a teacher.เธออาสาสมัครเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาล. Episode #1.9 (2008)
Taking interest in this day care, it seems like you have some experience in protesting.ทำเป็นสนใจโรงเรียนอนุบาล, ดูเหมือนว่า เธอจะมีประสบการณ์ในการประท้วง, ละสิ Episode #1.9 (2008)
Mr. Purcell, who wrote that letter to your daughter's day care provider?คุณเพอร์เซล,ใครเขียนจดหมายนั่นถึง คนที่ดูแลลูกสาวคุณ? I Knew You Were a Pig (2009)
Mr. Purcell, who wrote that letter to your daughter's day care provider?คุณเพอร์เซล,ใครเขียนจดหมายนั่นถึง คนที่ดูแลลูกสาวคุณ? I Knew You Were a Pig (2009)
Your day care letter sunk their entire case.10 ปี ก่อนหน้านี้ จดหมายนั่นของคุณ จมรูปคดีทั้งหมด I Knew You Were a Pig (2009)
When juanita was sent home from day careเมื่อจวนนิตาถูกส่งกลับมาบ้านจาก day care Home Is the Place (2009)
Day care?ที่รับเลี้ยงเด็กหรอ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
And thanks. Day career.ขอบคุณค่ะแม่ นั่นมันอาชีพในอนาคตของหนูนะ The Lovely Bones (2009)
Well, I took matty to day care,อ่อ ผมพาแม้ทตี้ไปฝากที่รับเลี้ยงเด็กหนะ Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
It's a day care center you attended as a child.เป็นศูนย์เลี้ยงเด็ก คุณถูกเลี้ยงตอนเป็นเด็ก Jacksonville (2010)
- Excuse me. That was Leo's day care, and it's a long weekend, so they're having a half day.บ้านเลี้ยงเด็กโทรมา ก่อนวันหยุดยาว เค้าจะปิดครึ่งวัน Broad Daylight (2010)
I'll get day care for her, I promise.งั้นผมจะหาสถานรับเลี้ยง ให้เธอ ผมสัญญา Dead Tooth (2010)
She runs a day care center out of her parents' house.เธอเปิดสถานรับเลี้ยง นอกบ้านพ่อแม่เธอ Dead Tooth (2010)
Get that baby to day care.พาเด็กไปสถานรับเลี้ยง Dead Tooth (2010)
Weird. Okay, daddy's gonna leave you at day care... so he can go to work.แปลกมาก เอาละ พ่อกำลังจะพาลูก ไปสถานรับเลี้ยง Dead Tooth (2010)
Anyway, I was looking for day care, but I don't have a ton of cash, so maybe this wasn't even the best one...ยังไงก็เถอะ ผมกำลัง มองหาสถานรับเลี้ยง แต่ผมยังไม่มีเงินเลย บางทีนี่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดี Dead Tooth (2010)
Not only is it free day care, she's the only person your kid likes.ไม่เพียงได้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กฟรี Dead Tooth (2010)
She's not charging me for day care, so, so that's good.เธอไม่คิดค่าศูนย์รับเลี้ยงดูเด็ก กับผม ซึ่งมันดีมากๆ เลย Dead Tooth (2010)
I got to figure out how to pay for day care again.แล้วผมยังคิดไม่ออก จะหาเงินค่าศูนย์ดูแลเด็กไงดี Dead Tooth (2010)
I don't want to have to explain a hickey on her ass to day care.ผมไม่อยากอธิบายเรื่องรอยช้ำ บนก้นเธอที่สถานรับเลี้ยง Dream Hoarders (2010)
Oh, it's Hope's day care.โฮป จากสถานเลี้ยงเด็ก The Sniffles (2010)
That's for the day care center. I'll be a living God!ฉันคือพระเจ้าผู้ดำรง! Paradigms of Human Memory (2011)
I run a little kennel out of my house, doggy day care kind of a thing.ฉันทำกรงเล็กๆข้างนอกบ้านฉัน แนวๆรับดูแลหมาน่ะ Pilot (2011)
We used to get dropped off at her apartment every morning for day care.เราถุกฝากเลี้ยงที่บ้านเธอด้วยกันทุกเช้า Tower Heist (2011)
But I think it's gonna make a really nice doggy day care when you're gone.ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่คิดว่า มันเป็นศูนย์รับเลี้ยงสุนัขที่ดีมาก เมื่อนายไม่อยู่ What We Have Is Worth the Pain (2012)
Oh. I... I already have a sweet little baby, who is only months away from day care.โอ้ ฉัน ฉันมีคนนึงแล้วเด็กน้อยน่ารักเนี่ย Get Out of My Life (2012)
It doesn't have day care.ที่ทำงานไม่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก She Needs Me (2012)
Well, lucky for you, you happen to be looking at Fairview's finest day care provider.แหม โชคดีจริงนะ ตรงหน้าเธอคือ ผู้จัดศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ดีที่สุดในแฟร์วิว She Needs Me (2012)
Porter, me. I'm the day care.พอร์ตอร์ ฉันเอง ฉันคือคนดูแลไง She Needs Me (2012)
Yeah, because you're her mom, right, and it's her first day at day care, and you're first day back at work.ใช่สิ ก็เพราะว่าคุณเป็นแม่ ถูกไหม และนี่เป็นวันแรกที่ลูกจะเข้าศูนย์ และวันแรกที่คุณจะกลับไปทำงาน The Bump in the Road (2012)
If you need her, the lab is really close to the day care.ถ้าคุณอยากเจอเธอ แล็ปก็อยู่ใกล้ศูนย์ฯ The Bump in the Road (2012)
But I don't think day care is gonna check.แต่ผมไม่คิดว่าศูนย์ฯจะตรวจหรอกนะ The Bump in the Road (2012)
I have confidence in the day care center.ฉันเชื่อมั่นในศูนย์เลี้ยงเด็ก The Bump in the Road (2012)
I sent the photo to the day care director.ฉันส่งรูปไปให้ผอ.ศูนย์เลี้ยงเด็ก The Bump in the Road (2012)
that can be tough. Well, you know, she's making the day care people cry.เธอทำให้คนที่ ศูนย์เลี้ยงเด้กแทบบ้า The Bump in the Road (2012)
Oh, look what the day care director sent me.ดูผอ.ศูนย์เลี้ยงเด็กส่งมาสิ The Bump in the Road (2012)
Okay, day care for you, and crime scene for us.โอเค หนูไปเข้าศูนย์ และสถานที่เกิดเหตุเป็นของเรา The Don't in the Do (2012)
Listen, we've got to get Christine to the day care...เราต้องพาคริสตินไปส่งศูนย์... . The Don't in the Do (2012)
I have a job at a day care center.ฉันมีงาน ที่ศูนย์ดูแลเด็ก Any Moment (2012)
I'll get Christine ready for day care.ฉันจะไปเตรียมของคริสตีน ให้พร้อมสำหรับที่เลี้ยงเด็ก The Partners in the Divorce (2012)
Avery, why don't you run up to day care and bring her down here?เอเวอรี่ ทำไมคุณไม่วิ่งไปที่สถานดูแลเด็ก และพาเธอลงมาที่นี่ล่ะ? Remember the Time (2012)
She goes from that apartment to the day care.เธอไปแค่ระหว่าง อพาร์ทเมนท์กบสถานดูแลเด็ก Remember the Time (2012)
She's in day care.- เธออยู่ที่ศูนย์เลี้ยงเด็ก The Shot in the Dark (2013)
I'm with them all day. I run a doggy day care.ฉันอยู่กับพวกมันทั้งวัน ฉันดูแลสถานรับฝากเลี้ยงสุนัข The Red Barn (2013)
Young woman, high-achieving, ends up running a doggy day care.หญิงสาว มีอนาคต มาจบที่ คนดูแลสุนัข The Red Barn (2013)
Or I can remain silent, in which case, it behooves the federal government to keep me safe, should I one day care to speak.หรือผมก็ไม่พูดอะไรเลย แบบนั้น รัฐบาลคุณก็ต้อง ทำให้ผมปลอดภัย เผื่อวันหนึ่งผมเกิดอยากพูดขึ้นมา King's Castle (2013)
I mean, why you putting that dog in a day care?ผมหมายถึงว่าทำไมคุณวาง สุนัขที่อยู่ในความดูแลวันได้หรือไม่ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Must be really nice to have a day care centre at work.นักดับเพลิงชัดๆ Office Christmas Party (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デイケア;デーケア[, deikea ; de-kea] (n) day care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  day care
      n 1: childcare during the day while parents work [syn:
           {daycare}, {day care}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top