ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cybil*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cybil, -cybil-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sybil.Cybill. The Final Blow (1991)
And knowing Officer Cybil Bennett the way I do she's probably out there looking for your wife and daughter.และเท่าที่ชั้นรู้จักเจ้าหน้าที่ซีบิล เธอต้องออกไปตามหาภรรยาและลูกสาวคุณแน่ Silent Hill (2006)
-Cybil!ซีบิล! Silent Hill (2006)
Cybil!ซีบิล! Silent Hill (2006)
Cybil!CybilSilent Hill (2006)
Cybil!CybilSilent Hill (2006)
Cybil Bennett, she found that boy.ซีบิล เบนเน็ท,เธอเป็นคนพบเด็กนั่น Silent Hill (2006)
Cybill Shepherd.Cybill Shepherd. Kapitel 3: Throw Momma from the Train (1987)
Ever since Cybill killed herself.Seit Paris. Seit Cybills Selbstmord. The People Under the Stairs (1991)
Cybill's death was a sailing accident.Cybills Tod war ein Segelunfall. Dafür gibt es keine Beweise. The People Under the Stairs (1991)
Sybil has an old van we could use.Cybill leiht uns den Wagen. The Final Blow (1991)
- Cybill, hi.Cybill, hi. - Andrea. As the World Turns to Crap (1995)
Andrea Stone, Cybill's friend.Cybills Freundin? As the World Turns to Crap (1995)
Cybill, I'll see you back in the salt mines.Cybill, wir sehen uns dann am Set. As the World Turns to Crap (1995)
Oh, hi, Cybill.Hi, Cybill. As the World Turns to Crap (1995)
- Hi, hon.- Morgen, Cybill. As the World Turns to Crap (1995)
Cybill, I think what we all want for a grandchild is an environment that promotes healthy values.Cybill, ich denke, wir alle wünschen eine Umgebung für unser Enkelkind, die für traditionelle Werte steht. As the World Turns to Crap (1995)
Hello. Is Cybill home? Mother!Hallo, ist Cybill vielleicht zu Hause? As the World Turns to Crap (1995)
- Ready to go, Cybill?Kann's losgehen, Cybill? Call Me Irresponsible (1995)
- Cybill.Cybill. - Was ist? Call Me Irresponsible (1995)
- That's not what Cybill told me.Da hat mir Cybill aber was anderes erzählt. Call Me Irresponsible (1995)
I hate to ask, but I left my wallet at home, and they already rang it up.Cybill, ich hab meine Brieftasche zu Hause vergessen und das ist schon eingetippt. Call Me Irresponsible (1995)
Got a date. Don't forget to feed the Dukester.Cybill, vergiss nicht den Duke zu füttern. Call Me Irresponsible (1995)
Oh, please, Cybill.- Bitte, Cybill. Call Me Irresponsible (1995)
- No date on Valentine's Day, huh? - I had a great date.Ich passe auf Zoey auf, solange Cybill ihre Freundin in den Entzug begleitet. Call Me Irresponsible (1995)
Agh! Cybill, you're hurt!Cybill, du bist ja verletzt. Death and Execs (1995)
She's up here!- Cybill? Death and Execs (1995)
So, Cybill, have you ever been out with an oboe player before? Let me think. No.Cybill, sind Sie schon mal mit einem Oboespieler ausgegangen? Death and Execs (1995)
- Hi, Nancy.Cybill, Maryann, das ist Nancy. Death and Execs (1995)
- Cybill.-Cybill? Death and Execs (1995)
Cybill and I have decided to start seeing each other again.Also gut, hören Sie. Cybill und ich werden uns in Zukunft wieder öfter sehen. Death and Execs (1995)
Well, to Cybill.Darunter litt Cybill auch bei mir. Death and Execs (1995)
It was one of the big reasons she divorced me.Also, auf Cybill. Death and Execs (1995)
Cybill!Cybill! Death and Execs (1995)
"In the unlikely event of consummation, "Cybill shall choose the protection and position."Im unwahrscheinlichen Fall der Vollziehung hat Cybill die Wahl der Verhütungsmethode und die Wahl der Stellung. Death and Execs (1995)
Are you kidding? It's a great part.Cybill, wenn Sie wollen, haben Sie die Rolle. How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
Cybill, the man dumped me after 25 years of marriage, without an explanation, and out of the goodness of my heart,Cybill, dieser Mann hat mich nach 25 Jahren Ehe verlassen. How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Ira.- Ganz ruhig, Cybill. How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- All right, all right.- Hier ist Cybill! How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Jeff makes a very valid argument.Der "Ich-heiratete-Cybill" -Klub? How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Cybill Sheridan.- Cybill Sheridan. Look Who's Stalking (1995)
This is my friend Cybill.Sharon, das ist meine Freundin Cybill. Look Who's Stalking (1995)
Ira, first of all, I had no idea Cybill was your ex-wife.- Ira, eins vorweg. Ich wusste nicht, dass Cybill Ihre Exfrau ist. Look Who's Stalking (1995)
I should leave you two to talk. Cybill, thank you for a lovely dinner.Cybill, vielen Dank für das herrliche Abendessen. Look Who's Stalking (1995)
Sorry about this.Schon gut, Cybill. Look Who's Stalking (1995)
I can't talk now, Cybill.Ich kann gerade nicht reden, Cybill. Look Who's Stalking (1995)
- Ira, trust me on this.Löse dich von Cybill. Look Who's Stalking (1995)
Cybill!- Cybill! Look Who's Stalking (1995)
- Like I don't see enough of him.- Cybill, die Staatsanwältin trägt 'n Kleid von der Stange. See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
Decided what we're gonna be when we grow up?Was wollen wir denn werden, wenn wir groß sind? Verschwinde, Cybill. See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYBILL    S AY1 B IH2 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top