ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cue in*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cue in, -cue in-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cue in[PHRV] ให้สัญญาณ
cue in[PHRV] คัดเลือก, See also: คัดสรร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll have us a little book barbecue in the yard.เราจะมีเราบาร์บีคิวหนังสือเล่มเล็ก ๆ ในบ้าน The Shawshank Redemption (1994)
Cue inspirational music.ขอเสียงดนตรีประกอบหน่อย Epic Movie (2007)
I just don't see a barbecue in our future.ฉันไม่คิดว่าเราจะมานั่งกินบาร์บีคิวกันในอนาคตน่ะ Don't Walk on the Grass (2009)
ColecoVision's "Smurf Rescue in Gargamel's Castle,""ภารกิจกู้ชีพสเมิร์ฟ ณ ปราสาทแห่งการ์กาเมล" ของ โคเลโควิชั่น The Toast Derivation (2011)
I want you to go find your father and tell him if he hasn't lit his barbecue in the next five minutes,ฉันต้องการให้คุณไปหา คุณพ่อของคุณและบอกเขาว่า ถ้าเขายังไม่ได้ไฟบาร์บีคิวของเขา ในห้านาทีถัดไป The Family (2013)
Best barbecue in North Carolina.บาร์บีคิว ดีที่สุด ในนอร์ทแคโรไลน่า The Longest Ride (2015)
Cue Instagram!เอาลงไอจื Life (2017)
Best damn barbecue in the state of Alabama.Das beste Barbecue in ganz Alabama. Fried Green Tomatoes (1991)
You were the same. It was a barbecue in Cape Cod.Es war bei einem Barbecue in Cape Cod. Conversations with Other Women (2005)
The best barbecue in Texas around the clock.Das beste Barbecue in ganz Texas. Planet Terror (2007)
"Best damn barbecue in Texas...""Das beste Barbecue in ganz Texas" Planet Terror (2007)
How can we be a host... of our barbecue at their house?Wie können wir Gastgeber von... unserem Barbecue in ihrem Haus sein? How the Other Half Lives (2008)
That's the grill Lane used at the barbecue at Royal Woods.Das ist der Grill, den Lane beim Barbecue in Royal Woods benutzt hat. Dead Air (2010)
Tonight's selections include ColecoVision's Rescue in Gargamel's Castle" Atari's "Cookie Monster Munch" and for you text-adventure aficionados, "Zork."Und die heutige Auswahl beinhaltet ColecoVisions "Smurf Rescue in Gargamel's Castle",... Ataris "Cookie Monster Munch," und für euch Textadventure-Liebhaber "Zork". The Toast Derivation (2011)
I think you're right. She says this is the best bbq in the city.Sie sagt, hier gibt es das beste Barbecue in der ganzen Stadt. Tammy (2014)
But I had one just like it... the night that, uh... you and I first met... a barbecue in Evanston, remember?Aber ich hatte genau so einen... am Abend, als... du und ich uns das erste Mal getroffen haben. Ein Barbecue in Evanston, erinnerst du dich? Tomorrowland (2014)
Best barbecue in North Carolina.Das beste Barbecue in North Carolina. The Longest Ride (2015)
Client of mine's having a barbecue in Grand Isle.Ein Klient hat mich zum Barbecue in Grand Isle eingeladen. The Runner (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top