Search result for

*cramped*

(65 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cramped, -cramped-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
cramped[ADJ] ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่, Syn. crowded
cramped[ADJ] ที่อ่านยาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
That's why your leg cramped up.เธอถึงเป็นตะคริวที่ขาแบบนี้ไง Episode #1.6 (2009)
The only thing missing in that cramped little office was a hamster wheel and wood chips.เรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศน่ะเล็กน้อย เหมือนหนูแฮมสเตอร์ในกรงล้อกับเศษไม้ Would I Think of Suicide? (2009)
It's so cramped. It'd be nice if they had more space to swim. Impossible.แคบจังนะ มันน่าจะได้ลงไปว่ายอยู่ในที่ๆใหญ่กว่านี้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Now, after just a brief walk, it feels cramped.แต่ตอนนี้ แค่เดินนิดเดียว ก็อึดอัดและ Finding Mr. Destiny (2010)
My leg, it's cramped, ouch...จั๊ว จั๊ว จั๊ว อา.. Episode #1.7 (2010)
So I thought the documentary format would be like fish in a barrel, but as is the case with a real barrel of fish, after a while, it can become cramped, chaotic, and stinky.ทีแรกผมคิดว่ารูปแบบหนังสารคดี จะเป็นอะไรที่เหมือนปลาในอวย แต่ในกรณีนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียว Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Won't it be a little cramped now that we have Paige?มันจะไม่แคบไปหรอ ตอนนี้เรามีเพจด้วยนะ Then I Really Got Scared (2011)
Sorry. I cramped up there.โทษที เหน็บกิน The Bridge (2011)
Well, the dumbwaiter has potential, but it might be too cramped.ตุ๊กตายางสาวเสริพดูดีใช้ได้เลย แต่ว่ามันแคบไปหน่อยนะ Raiders of the Lost Art (2012)
A little cramped, perhaps, but you don't need much room, do you?อาจจะแคบสักหน่อย แต่ท่านไม่กินที่อยู่แล้ว จริงไหม? Valar Morghulis (2012)
He's also been somewhere cramped.เขาไปอยู่ในที่ๆคับแคบมาก Foundation (2012)
When I drag myself out of the relative comforts of my cramped office, it means that it's urgent.ซีลีย์ บูธ ตอนที่ฉันลากสังขารออกมา จากที่ทำงานของฉัน มันแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉิน The Gunk in the Garage (2012)
It's a little cramped in there.มันแคบไปหน่อยนะ ในนั้นอะ Not One Red Cent (2012)
It's just, four people and a dalmatian in this loft... things might get a little... cramped.มันแค่4คนกับดัลเมเชี่ยนในห้อง -มันค่อนข้าง -อึดอัด The Outsider (2013)
Little bit cramped, but I think we'll make do.ฉันอยากแบ่งเบาบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผมรู้. ผมอยากให้คุณมีส่วนร่วม กับทุกๆ อย่างในชีวิตของผม Pilot (2013)
The dragons don't care for cramped spaces, so they'll just hang out with you.มังกรไม่เกี่ยงพื้นที่แคบ ให้มันอยู่กับพวกเจ้า How to Train Your Dragon 2 (2014)
'Do come in. It's a little cramped.'เข้ามาสิ รกนิดหน่อยนะ His Last Vow (2014)
He longed to bust out of that cramped little universe.เขาอยากจะหน้าอกออก ของจักรวาลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คับแคบ Standing Up in the Milky Way (2014)
I hope this isn't too cramped for you.ฉันหวังว่านี้ไม่ได้คับแคบเกินไปสำหรับคุณ Son of Batman (2014)
- It's cramped in here.- อยู่ในนี้มันอึดอัด Max Steel (2016)
In your cramped house, where there's no room for me.- ไปอยู่บ้านรูหนูที่ ไม่มีที่ให้ผมอยู่ A Monster Calls (2016)
It'd be a bit cramped, but we'd all fit.มันน่าจะแคบ แต่เราก็พอดี Rogue One: A Star Wars Story (2016)
I just massaged her cramped leg muscles.ผมแค่นวดตะคริวที่ขาเธอ The King (2017)
He said he was massaging my cramped muscles.เขาบอกว่า เขาแค่นวดขาฉันเป็นตะคริว The King (2017)
- Small, cramped basement apartment?ครับ, ส-ส-ส- เรื่องสัตว์, เออ, กูรู้แล้ว ก็แสดงว่ามึงต้องเรียนมากกว่านี้ Fight Club (1999)
Hey, you shouldn't go crazy in a cramped plane like this, okay?นี่ จะอัดกัน ก็อย่ามาอัดกันบนเครื่องบินแบบนี้สิ Street Fighter Alpha (1999)
Hey, soldier, those big muscles look cramped.ทหาร ท่านดูเหนี่อยล้า The Scorpion King (2002)
I've got a car but it's gonna be a bit cramped now. Has anyone got transport?เฮ้ยพรรคพวก Shaun of the Dead (2004)
Apologies for the cramped conditions. Di, stay on David's lap.และเมื่อถึงสัปดาห์ที่แอนดี้กลับมา Shaun of the Dead (2004)
The panorama is typically cramped New York City view of nothing:ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย 1408 (2007)
It's getting a bit cramped in here, so off you go. Did a grand job, Angus.ในนี้มันคับแคบไปหน่อยนะ พวกเธอน่าจะออกไปทำงานข้างนอกนะ แองกัส The Water Horse (2007)
Sorry, it's a bit cramped.ขอโทษทีนะครับ ห้องแคบไปหน่อย Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crampedI want to move out of this cramped room as soon as I can.
crampedMy leg cramped up as I ran down the stairs to catch a train, and I had to sit down right there in the middle of the stairway.
crampedThis room is cramped.
crampedTrain compartments soon get cramped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึดอัด[V] feel cramped, Ant. ปลอดโปร่ง, Example: ห้องนี้กว้างพอสมควรทำให้นอนได้ถึงสี่คนโดยไม่รู้สึกอึดอัด
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ชัก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชักกระตุก, Example: เด็กที่มีไข้สูงจะชักได้ง่าย, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง
ชักกระตุก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชัก, Example: ร่างของสมบุญทรุดฮวบลงกับพื้นทันทีพร้อมกับชักกระตุกชั่วขณะ ก่อนจะแน่นิ่งจมอยู่กับกองเลือด, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAMPED    K R AE1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cramped    (v) (k r a1 m p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingeklammertcramped [Add to Longdo]
krampfte eincramped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped [Add to Longdo]
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized [Add to Longdo]
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped [Add to Longdo]
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract [Add to Longdo]
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] twisted; bent; crooked; cramped [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow [Add to Longdo]
逼仄[bī zè, ㄅㄧ ㄗㄜˋ, ] narrow; cramped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cramped \cramped\ adj.
   inconveniently small; restricting movement; -- of living
   quarters or workspace; as, cramped quarters; a cramped
   office.
 
   Syn: constricted, inconvenient, uncomfortably small.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\, v. t. [imp. & p. p. {Cramped} (kr[a^]mt; 215); p.
   pr. & vb. n. {Cramping}.]
   1. To compress; to restrain from free action; to confine and
    contract; to hinder.
    [1913 Webster]
 
       The mind my be as much cramped by too much knowledge
       as by ignorance.           --Layard.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten or hold with, or as with, a cramp.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to bind together; to unite.
    [1913 Webster]
 
       The . . . fabric of universal justic is well cramped
       and bolted together in all its parts. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To form on a cramp; as, to cramp boot legs.
    [1913 Webster]
 
   5. To afflict with cramp.
    [1913 Webster]
 
       When the gout cramps my joints.    --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {To cramp the wheels of wagon}, to turn the front wheels out
    of line with the hind wheels, so that one of them shall be
    against the body of the wagon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top