Search result for

*conni*

(113 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conni, -conni-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connive[ADJ] มองข้ามความผิดพลาด
connive[VI] ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
connivance[VI] การมองข้ามความผิดพลาด
connive at[PHRV] แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ, See also: ยอมรับหรือยอมตาม, Syn. wink at
connive with[PHRV] สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conning towern. (คอน'นิง) n,หอบังคับการเรือใต้น้ำ,
conniption(คะนิพ'เชิน) n. คราวอารมณ์โกรธ ฮีสทีเรียหรืออารมณ์อื่น ๆ
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
connive(คะไนฟว') {connived,conniving,connives} vi. ยินยอมลับ ๆ ,ยินยอมในที่,อนุญาตลับ ๆ ,ร่วมมืออย่างลับ ๆ ,หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
connivent(คะไน'เวนท) adj. ซึ่งรวมเข้าสู่จุดเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
connive(vi) ยินยอมในที,เอาหูไปนาเอาตาไปไร่,หลิ่วตา,เมินเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coherent; conniventชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connivanceการรู้เห็นเป็นใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Connie?Connie? To Catch a Mongoose (1984)
Connie?Connie? The Uniform (2012)
Connie?- Connie? Marvin Gerard (No. 80) (2015)
You conniving cunt! (conspiring)คุณนี้มันเจ้าเล่ห์ The Bank Job (2008)
Connie.คอนนี่ Burn After Reading (2008)
Del and Connie are such putzes.- ขอบใจพอแล้วล่ะ Burn After Reading (2008)
- I'm Connie.- ฉัน คอนนี่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Jem. Nice to meet you, Connie.- เจม ยินดีที่ได้รู้จักนะ คอนนี่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Connie, paella's ready.คอนนี่ อาหารเสร็จแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Connie, Georgia, I really want you to join me in New Zealand.คอนนี่ จอร์เจีย พ่ออยากให้ทุกคน มาอยู่ด้วยกันที่นิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Now let's just say this handicapped connie got the juicy hand back in Fox River.ที่นี่ผมไม่มีพรรคพวก ไม่เหมือนที่ฟ็อกซ์ริเวอร์ Prison Break: The Final Break (2009)
WHAT ABOUT THE VICTIM? CONNIE MAYERS. SHE STILL LIVES IN THE AREA.พวกเค้าต้องถามแน่ว่าคุณเป็นใคร พวกเค้าไม่รู้เรื่องนี้ Soul Mates (2009)
CONNIE MAYERS DESCRIBED AN ANGER-EXCITATION RAPIST JUST LIKE WILLIAM.ดังนั้นเราต้องมองไปถึงพฤติกรรมเด่น 2 ลักษณะ มีเหตุผล. พวกเค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน. Soul Mates (2009)
We're going to a family reunion at Aunt Connie's on Saturday, and I want to look my best.พวกเราจะไปงานรวมญาติ]Nที่บ้านของป้าคอนนี่วันเสาร์จ๊ะ และแม่ต้องการดูดีที่สุด Everybody Says Don't (2009)
Aunt Connie can't afford them, and that'll make her sad.โอ้วว อย่างตุ้มหูคู่นี้ ป้าคอนนี่ไม่มีปัญหาซื้อแน่ ๆ และนั่นจะทำให้เธอเศร้า Everybody Says Don't (2009)
Yeah, Aunt Connie's salons haven't been doing so well.ใช่ ร้านทำผมของป้าคอนนี่ ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก Everybody Says Don't (2009)
You know, Aunt Connie's like a second mother to me.รู้มั๊ย ป้าคอนนี่เป็นเหมือน แม่คนที่สองสำหรับผม Everybody Says Don't (2009)
Aunt Connie seems nice.ป้าคอนนี่ดูนิสัยดีนี่นา Everybody Says Don't (2009)
Aunt Connie has something to say.ป้าคอนนี่ มีอะไรจะประกาศ Everybody Says Don't (2009)
We love you, Aunt Connie.พวกเรารักคุณค่ะ ป้าคอนนี่ Everybody Says Don't (2009)
We love you, Aunt Connie!พวกเรารักคุณ ป้าคอนนี่ Everybody Says Don't (2009)
Yeah, it's the same risk my Aunt Connie took for me and my mother.ใช่ เป็นความเสี่ยงเดียวกับที่ ป้าคอนนี่ของผม รับผมและแม่ของผมแหละ Everybody Says Don't (2009)
Aunt Connie opened her home to us.ป้าคอนนี่รับพวกเราเข้าบ้านเธอ Everybody Says Don't (2009)
She saved us from the streets. - Yeah, and knowing Aunt Connie,เธอช่วยพวกเราไว้จากการอยู่ข้างถนน ใช่ และผมรู้จักป้าคอนนี่ดี Everybody Says Don't (2009)
Puck found his nana connie's old recipe.พัคเจอสูตรเก่าของคุณยาย คนชอบกันมากเลย Wheels (2009)
Puck: This isn't nana connie's old recipe. She couldn't cook at all.นี่ไม่ใช่สูตรของคุณยาย ท่านไม่ทำอาหารด้วยซ้ำ Wheels (2009)
They're conning people, Claire.พวกเขาดูลึกลับๆ อยู่นะแคลร์ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I don't see you running around conning people with yours.ฉันยังไม่เห็นเธอ เดินตะลอนออกไปเจอคน ที่เป็นเหมือนเธอเลยอ่ะ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I don't get why everyone's having a conniption.ไม่เข้าใจทำไมทุกๆคนถึงได้ หลงไหลได้ปลื้มนัก Burlesque (2010)
She's a conniving, manipulative little grifter Who put my son through hell.ยัยนั่นมันพวกสิบแปดมงกุฎ ที่ทำให้ลูกชายฉันตกนรกทั้งเป็น The Ballad of Booth (2010)
Too bad you're conning this one. She's cute.แย่จริงๆ ที่นายต้องหลอกผู้หญิงคนนี้ เธอน่ารักนะ Withdrawal (2010)
Unlike how you usually are, you're being conniving for once.ปกติเธอไม่เป็นแบบนี้นี่ เธอจะยอมทำผิดสักครั้งเหรอ Oh! My Lady (2010)
Such a selfish, inconsiderate, conniving, you.เธอมันเห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจคนอื่น เลินเล่อ The Birth of the Rich (2010)
Connie's so hungry.คอนนี่หิวมาก Scream a Little Dream (2011)
Connie, who's Connie?ใครคือคอนนี่ Scream a Little Dream (2011)
You are the most thoughtful, loving, most conniving little con artist ever.ลูกช่างมีน้ำใจ น่ารัก เป็นศิลปินที่สุด เท่าที่แม่เคยเห็นมา Pack Mentality (2011)
- Well, since our daughter Connie died last weekนับแต่ ลูกสาวของเราตาย เมื่อสัปดาห์ก่อน A Tale of Two Audreys (2011)
And Jeff will forever remain a conniving son-of-a-bitch.อาเบด! ลูกเต๋าน่ะมี 6 ด้านแต่เรามีกัน 7 คน Remedial Chaos Theory (2011)
Or can you actually believe that I'm as stupid as the other people you're conning?หรือว่านายเชื่อจริงๆว่าฉันเป็นแค่ไอ้โง่ ที่จะให้คนอื่นหลอกได้อย่างนั้นเหรอ? Suspicion (2011)
They is one more reason to worry,because they're critical and conniving people.มีเหตุผลมากมายที่ต้องกังวลเพราะว่าพวกเขาชอบจับผิด Episode #1.2 (2011)
Oh, the conniption kid.โอ เด็กที่อาละวาด Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Conniption?อาละวาด เขา Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
That girl's a sly, conniving bitch.ยัยนั่นมันเจ้าเล่ห์ แถมแพศยา Yes/No (2012)
Connie Thomas, Thomas realty.คอนนี่ โทมัส นายหน้าขายบ้านค่ะ Who Can Say What's True? (2012)
She's a conniving bitch.เธอมันยัยตัวร้าย You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
You conniving little bitch!นี่ยัยตัวร้าย! What We Have Is Worth the Pain (2012)
And the defense could paint Jack as a typically sensible man driven to illogic by a conniving temptress.และทนายฝ่ายจำเลยอาจบอกว่า แจ็คเป็นผู้ชายทั่วไป ที่ถูกกระตุ้นให้ไร้เหตุผล โดยการยั่วยวนของผู้หญิง Doubt (2012)
This one's for you, Connie. And a-one, a-two, a Chang, Chang, Chang-four.นี่สำหรับคอนนี่ และ 1... The First Chang Dynasty (2012)
No, but she was conniving and used her sexuality to get ahead, so, you know...ไม่ เธอทำเป็นไมรู้ไม่ชี้ และใช้เซ็กซ์เป็นบันไดให้เธอ If It Bleeds, It Leads (2012)
Pretty smooth conning me into a third date, by the way.หลอกฉันมาเดท ครั้งที่ 3 ได้เก่งมากเลยนะ Bury the Lede (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conniHe took Connie for my sister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เห็น[V] witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้
สมยอม[V] mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai definition: ยอมตกลงด้วย
รู้กัน[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ[V] connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
คบคิด[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
วางแผน[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย
ให้ท้าย[V] spoil, See also: connive, back, take sides with, Syn. เข้าข้าง, สนับสนุน, ถือท้าย, Example: เขาให้ท้ายลูกจนเหลิงกันไปหมดแล้ว, Thai definition: มักทำให้เหลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรู้เห็นเป็นใจ[n. exp.] (kān rū hen pen jai) EN: connivance   
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNIE    K AO1 N IY0
CONNICK    K AA1 N IH0 K
CONNIVE    K AH0 N AY1 V
SCONNIX    S K AA1 N IH0 K S
CONNING    K AA1 N IH0 NG
CONNIFF    K AA1 N IH2 F
CONNIE'S    K AO1 N IY0 Z
CONNIVING    K AH0 N AY1 V IH0 NG
CONNIVANCE    K AH0 N AY1 V AH0 N S
CONNIPTION    K AH0 N IH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Connie    (n) (k o1 n ii)
conning    (v) (k o1 n i ng)
connive    (v) (k @1 n ai1 v)
connived    (v) (k @1 n ai1 v d)
connives    (v) (k @1 n ai1 v z)
conniving    (v) (k @1 n ai1 v i ng)
connivance    (n) (k @1 n ai1 v @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(stillschweigende) Duldung {f}connivance [Add to Longdo]
Kommandobrücke {f}conning bridge [Add to Longdo]
darüber hinwegsehen | darüber hinwegsehend | darüber hinweggesehento connive | conniving | connived [Add to Longdo]
dulden | duldend | duldet | duldeteto connive | conniving | connives | connived [Add to Longdo]
hysterischer Ausbruchconniption [Add to Longdo]
reinlegen; täuschen; betrügen | reinlegend; täuschend; betrügend | reingelegt; getäuscht; betrogento con | conning | conned [Add to Longdo]
sieht darüber hinwegconnives [Add to Longdo]
steuerndconning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
看過[かんか, kanka] (n,vs) connivance; shutting one's eyes to; (P) [Add to Longdo]
司令塔[しれいとう, shireitou] (n) (1) control tower; conning tower; (2) leader; boss [Add to Longdo]
精読[せいどく, seidoku] (n,vs) intensive reading; conning [Add to Longdo]
展望塔[てんぼうとう, tenboutou] (n) conning tower [Add to Longdo]
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P) [Add to Longdo]
目溢し[めこぼし, mekoboshi] (n,vs) connivance; overlook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner [Add to Longdo]
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, / ] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish [Add to Longdo]
纵容[zòng róng, ㄗㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] to indulge; to connive at [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top