ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*come to an end*

   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: come to an end, -come to an end-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come to an end[IDM] สิ้นสุด, See also: จบ, ยุติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When did it come to an end?แล้วมันเมื่อไรล่ะ? Clue (1985)
Oh, well... all good things must come to an end.กัลบียาซรู้สึกถึงอันตรายจะมาถึงเราทั้งคู่ Don Juan DeMarco (1994)
...and hostilities can come to an end.และจบสิ้นการเป็นศัตรูกัน Star Wars: The Clone Wars (2008)
The wicked witch had come to an end. Being at last free to do as she chose,"แม่มดชั่วร้ายถึงจุดจบแล้ว Goodbye to All That (2008)
It's true that all good things must come to an end, and August is no exception.มันเป้นความจริงว่าสิ่งดีทั้งหมดต้องมาตอนจบ และไม่มีข้อยกเว้นเดือนสิงหาด้วย Never Been Marcused (2008)
That's a line when things come to an end.มันมาถึงสิ้นสุดแล้ว Heartbreak Library (2008)
The world as we know it will soon come to an end.โลกในแบบที่เรารู้จัก กำลังจะถึงกาลอวสาน 2012 (2009)
And be an example to others so not only this war, but every war waged may come to an end as well.และให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น ไม่เพียงสงครามนี้ แต่ทุกสงครามที่เกิดขึ้น อาจยุติลงได้ Trespass (2009)
* The witching hour must come to an end. *ชั่วโมงของการเป็นแม่มด มันต้องจบลงแล้ว How to Succeed in Bassness (2009)
Simply open this little box of yours so I can get the information from this crystal, and your suffering will come to an end.เพียงแค่เปิดกล่องเล็กๆ นี่ซะ ข้าจะได้เอาข้อมูลออกมาจากคริสตัล และความทรมานของท่านจะได้สิ้นสุดลง Holocron Heist (2009)
Without a son, the Pendragon dynasty would come to an end.ปราศจากบุตร,ราชวงค์ เพนดรากอน ราชวงค์จะถึงจุดจบ The Sins of the Father (2009)
- Unless I've misread the signs, the world seems to have come to an end.- ถ้าฉันเดาไม่ผิด ดูเหมือนว่า โลกหยุดหมุน Vatos (2010)
And my time finally can come to an end.และเวลาของข้าหมดลง The Eye of the Phoenix (2010)
But as we all know, every great career has to come to an end.แต่อย่างที่เราทุกคนทราบ อย่างอันยิ่งใหญ่ใดๆล้วนแต่มีวันอันจบสิ้น Black Swan (2010)
Our time as middle schoolers has come to an end.ช่วงเวลาของการเป็นเด็ก ม.ต้น ได้จบลงแล้ว Crazy, Stupid, Love. (2011)
Our time together has come to an end.เวลาอยู่ร่วมกันของเรา ได้สิ้นสุดลงแล้ว Soul of Fire (2011)
Your usefulness has come to an end.เจ้าหมดประโยชน์แล้ว Altar of Mortis (2011)
You know, I really do think that this little play date has come to an end.รู้ไหม ผมคิดว่า มันหมดเวลาเล่นแล้ว BrotherFae of the Wolves (2011)
Look, you know, everything good must one day come to an end.ฟังนะ นายรู้อะไรมั้ย สิ่งที่ดีๆทั้งหมด ทุกๆอย่าง จะจบลงภายในวันนี้ On Guard (2011)
Though this part of your journey may have come to an end, it shows you there's a world out there you never knew existed, one you want to be part of.แม้ว่าการเดินทางของเธอ จะสิ้นสุดลง มันแสดงเธอได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง ที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อน โลกที่เธอต้องเผชิญ Yes, Then Zero (2011)
but... all good things must come to an end.แต่.. ความทรงจำดีๆ ต้องจบลงเสมอ The Devil You Know (2011)
All good things must come to an end.เรื่องดีๆมักจบเร็วเสมอ The End of the Affair (2011)
Looking at what happened. I think everything will come to an end.ดูสิว่าเป็นยังไง ฉันคิดว่ามีที่เราที่ต้องโดนลงโทษ My Princess (2011)
Even if we prevented the bankruptcy, things won't come to an end.แม้ว่ามันจะป้องกันการล้มละลาย แต่มันไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจบ  ()
Becky, I understand you're upset, but this scorched earth reign of terror must come to an end.เบคกี ฉันเข้าใจว่าเธอกำลังหงุดหงิด แต่เธอต้องหยุดก่อวินาศกรรมได้แล้ว Prom-asaurus (2012)
Your usefulness has come to an end.นายมันใกล้หมดประโยชน์แล้ว Return (2012)
Well... I guess all hugs have to come to an end.จะดีแค่ไหนก็ต้องมีเลิกรา Pillows and Blankets (2012)
It appears that bargain has come to an end.ปรากฏว่าการต่อรองราคา ได้มาถึงจุดจบ Chosen Path (2012)
I hate to see our newfound friendship come to an end.จะได้ผลทันที Confidence (2012)
The libertine circle has come to an end.วงเวียนแห่งความหลงระเริง ได้ถึงคราวสิ้นสุด Kill Your Darlings (2013)
Unfortunately, like all good things, it must come to an end.โชคร้ายเช่นเดียวกับสิ่งที่ดีทั้งหมด มันจะต้องมาถึงจุดสิ้นสุด. Now You See Me (2013)
♪ It must come to an end#มันจะต้องจบลงซักที# Guilty Pleasures (2013)
It appears my 20-year rivalry with your husband has come to an end.จนมาถึงตอนจบ Sabotage (2013)
Your adventure has come to an end.การผจญภัยของคุณได้มาถึงจุดจบ The Pirate Fairy (2014)
- We have come to an end.เราได้มาถึงจุดสิ้นสุด In the Heart of the Sea (2015)
Everyone and everything must come to an end,ทุกๆคนและทุกๆสิ่งย่อมต้องพบกับจุดจบ Nanda Parbat (2015)
Our time together is about to come to an end.เรามาจบทุกอย่างร่วมกันเถอะ Battle of the Bastards (2016)
"The most common is to wait for the series to come to an end, where they will be given the opportunity to exit through their original portal during the final credits of the last episode."c.bg_transparentวิธีที่นิยมที่สุดคือ/c.bg_transparent c.bg_transparentรอจนกระทั่งละครจบ/c.bg_transparent c.bg_transparentซึ่งพวกเขาจะมีโอกาส/c.bg_transparent c.bg_transparentออกไปได้ผ่านทางที่เข้ามาตอนแรก/c.bg_transparent Episode #1.6 (2016)
~ So I made up my mind it must come to an end ~~ So I made up my mind it must come to an endThe Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come to an endNow that the project has come to an end, I feel like I've finally come to a resting-place.
come to an endOur vacation will soon come to an end.
come to an endThe second term come to an end.
come to an endThe summer vacation has come to an end, and we will have to go back to school.
come to an endThe summer vacation has come to an end too soon.
come to an endThe Tokugawa Shogunate come to an end in 1868.
come to an endWhat would you do if the world were to come to an end tomorrow?
come to an endWhen will the world come to an end?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จบบริบูรณ์[V] end, See also: come to an end, finish, complete, Example: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว, Thai definition: เสร็จโดยสมบูรณ์
วาย[V] be finished, See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish, Syn. หมดคราว, สิ้นคราว, Example: ตลาดเริ่มวายแล้ว เรากลับกันเถอะ, Thai definition: ค่อยสิ้นไปตามคราว
สุด[V] end, See also: come to an end, finish, terminate, Syn. หมด, จบ, สิ้น, สิ้นสุด
สุดสิ้น[V] end, See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude, Syn. เสร็จสิ้น, จบลง, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ, Example: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว
เสร็จสิ้น[V] end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
สิ้นสุด[V] end, See also: come to an end, terminate, be over, Syn. จบสิ้น, Ant. เริ่มต้น, Example: เรื่องราวระหว่างผมกับคุณสิ้นสุดลงแล้ว
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พบจุดจบ[V] die, See also: come to an end, Syn. ตาย, Example: ไก่ที่อยู่ใต้ถุนโรงครัว อีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามันคงออกมาพบจุดจบเช่นเดียวกับเพื่อนของมันที่ตายไปแล้ว
ชิ่น[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, หมด
จบกัน[V] come to an end, See also: end, wind up, Syn. สิ้นสุด, Example: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้, Thai definition: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป
จบเรื่อง[V] end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
สิ้น[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. หมด, จบ, Example: จงใช้มันต่อๆ ไปด้วยความภาคภูมิใจจนสิ้นอายุขัยของมัน
หมด[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, จบ, Thai definition: ไม่มีอะไรเหลือ
จบ[V] end, See also: finish, come to an end, Syn. เลิก, สิ้นสุด, Ant. เริ่ม, Example: ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทความนี้, Thai definition: สิ้นสุดคราวหนึ่งๆ
อวสาน[V] end, See also: terminate, come to an end, be over, Syn. จบ, สิ้นสุด, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เมื่อไหร่เรื่องนี้จะอวสานลงไปเสียที
สิ้นสลาย[V] diminish, See also: end, disappear, come to an end, terminate, Ant. ก่อกำเนิด, Example: เมื่อพ้นจากตำแหน่ง อำนาจของท่านก็สิ้นสลายลงไปด้วย, Thai definition: หมดไป ไม่มีเหลืออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete   
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; end ; wind up   
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end   
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดเขต[v.] (motkhēt) EN: come to an end ; be due   FR: arriver à échéance
สุด[v.] (sut) EN: end ; come to an end ; finish ; terminate   
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude   FR: prendre fin ; se terminer
วาย[v.] (wāi) EN: finish ; end ; come to an end ; be over ; close down   FR: finir ; terminer
ยุติ[v.] (yuti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; cease ; finish ; terminate ; stamp out ; abandon ; wind up ; culminate   FR: clôturer
ยุติ[v.] (yutti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate   FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭幕[bì mù, ㄅㄧˋ ㄇㄨˋ, / ] the curtain falls; lower the curtain; to come to an end (of a meeting), #10,537 [Add to Longdo]
期满[qī mǎn, ㄑㄧ ㄇㄢˇ, / 滿] to expire; to run out; to come to an end, #13,118 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] to extinguish; to put out (fire); to quench; to stop burning; to go out (of fire, lamp etc); to come to an end; to wither away; to die out, #22,970 [Add to Longdo]
收罗[shōu luó, ㄕㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] to gather (people); to collect (talent); to come to an end, #66,874 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erlöschen (Leben)to be extinguished; to come to an end [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest [Add to Longdo]
休する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P) [Add to Longdo]
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P) [Add to Longdo]
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]
途絶える(P);跡絶える[とだえる, todaeru] (v1,vi) to stop; to cease; to come to an end; (P) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end [Add to Longdo]
暮れる(P);眩れる;暗れる[くれる, kureru] (v1,vi) to get dark; to end; to come to an end; to close; to run out; (P) [Add to Longdo]
幕が下りる[まくがおりる, makugaoriru] (exp,v1) to lower the curtain; to come to an end [Add to Longdo]
幕を引く[まくをひく, makuwohiku] (exp,v5k) (See 幕を閉じる) to draw closed the curtain (of a theatre, etc.); to come to an end [Add to Longdo]
幕を閉じる[まくをとじる, makuwotojiru] (exp,v1) to come to an end; to close the curtain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top