ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cognate*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cognate, -cognate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognate[N] คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน, Syn. blood relation, blood relative, sib
cognate[N] คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน, Syn. cognate word
cognate[ADJ] ซึ่งมาจากภาษาเดียวกัน
cognate[ADJ] ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด, See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. akin, blood-related

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate

English-Thai: Nontri Dictionary
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autolith; cognate inclusionหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cognate inclusion; autolithหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now the host needs to be biological, able to cognate, but without its own governing consciousness.ตัวโฮสท์ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แต่ปราศจากความนึกคิดของตัวเอง Stowaway (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cognate    (n) kˈɒgnɛɪt (k o1 g n ei t)
cognates    (n) kˈɒgnɛɪts (k o1 g n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, / ] cognate; words having a common origin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwandtcognate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同族目的語[どうぞくもくてきご, douzokumokutekigo] (n) {ling} cognate object [Add to Longdo]
同族目的語動詞[どうぞくもくてきごどうし, douzokumokutekigodoushi] (n) {ling} cognate object verb [Add to Longdo]
同族目的語動詞句[どうぞくもくてきごどうしく, douzokumokutekigodoushiku] (n) {ling} cognate object verb phrase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognate \Cog"nate\, a. [L. cognatus; co- + gnatus, natus, p. p.
   of nasci, anciently gnasci, to be born. See {Nation}, and cf.
   {Connate}.]
   1. Allied by blood; kindred by birth; specifically (Law),
    related on the mother's side.
    [1913 Webster]
 
   2. Of the same or a similar nature; of the same family;
    proceeding from the same stock or root; allied; kindred;
    as, a cognate language.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognate \Cog"nate\, n.
   1. (Law) One who is related to another on the female side.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a number of things allied in origin or nature; as,
    certain letters are cognates.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top