ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chain store*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chain store, -chain store-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain store(n) กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chain storesร้านค้าแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you throw your recycling in the regular trash or try to open a giant chain store with questionable labor practices, but anyway, call me.นอกเสียจากว่า เธอจะทิ้งขยะรีไซเคิลลงในถังขยะธรรมดา หรือพยายามจะเปิดสาขายักษ์ใหญ่ แรงงานกับการปฏิบัติที่สงสัย The Witches of Bushwick (2010)
Tell Byung Soo to go eat at the fried chicken chain store.บอก บยอง ซูให้พาเธอไปกินไก่ทอดนะ Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chain storeThe large chain store created a new branch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาขา(n) branch, See also: branch office, chain store, Syn. ส่วนย่อย, Example: ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่, Count Unit: สาขา, Thai Definition: ส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านค้าสาขา[rānkhā sākhā] (n, exp) EN: chain store
สาขา[sākhā] (n) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor  FR: succursale [ f ] ; agence [ f ] ; filiale [ f ] ; branche [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连锁店[lián suǒ diàn, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] chain store #14,748 [Add to Longdo]
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] branch (of a chain store); annex #17,072 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filiale { f } | Filialen { pl }branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Kettengeschäft { n }chain store [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェーンストア[chie-nsutoa] (n) chain store [Add to Longdo]
チェーン店[チェーンてん, chie-n ten] (n) chain store [Add to Longdo]
レギュラーチェーン[regyura-chie-n] (n) (abbr) regular chain store [Add to Longdo]
特約店[とくやくてん, tokuyakuten] (n) sole agent; chain store [Add to Longdo]
連鎖店[れんさてん, rensaten] (n) chain store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chain store
      n 1: one of a chain of retail stores under the same management
           and selling the same merchandise

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top