Search result for

*carry on*

(163 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carry on, -carry on-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry on[PHRV] จัดการ, Syn. manage
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
carry on[PHRV] ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misbehave
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on[PHRV] มีต่อ (มักเป็นงานเขียน), See also: ติดตามต่อ
carry on[PHRV] สร้างต่อ, See also: ทำต่อ
carry on[PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น
carry on[PHRV] โกรธ
carry on[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carry on with
carry on with[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on
carry on with[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ, Syn. carry on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carry only what you need, slow you down it will.เอาไปแต่ที่จำเป็น ไม่งั้นมันจะถ่วงเรา Ambush (2008)
So let's carry on like this.งั้นเอาตามนี้แล้วกัน Beethoven Virus (2008)
Is it okay to carry on like this?จะดีมั๊ยถ้าฉันเล่นแบบนี้ต่อไป Beethoven Virus (2008)
And it's not that I don't want to be a doctor, but like... fucking... sometimes I wonder if he's just encouraging me... because he knows it'll make me happy... or because he wants me to carry on his legacy, you know?- ฉันรู้ และมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเป็นหมอ แต่เหมือน... กับว่า... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Kasim gathered all the treasure he could carry only to find the door of the cave sealed shut.กาซิมกอบเอาสมบัติมากเท่าที่เขาพอจะแบกไหว แต่กลับพบว่าประตูทางออกถ้ำนั้นถูกปิดตาย Inkheart (2008)
But to go on and carry on denying it all...แต่การจะปฏิเสธเรื่องนี้อยู่ตลอดไปเรื่อย... Frost/Nixon (2008)
- Interesting theory. - Thank you. - Well, carry on.ทฤษฎีที่น่าสนใจ ขอบคุณ พูดต่อไปสิ Pathology (2008)
And have any stranger giving you anything suspicious to carry on today?มีคนแปลกหน้า ฝากคุณถืออะไรขึ้นเครื่องรึป่าวครับ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Carry on. Doing great.ทำต่อไปนะ ทำได้ดีแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
# "carry on, my wayward son #Lucifer Rising (2009)
Now it's my time to carry on your goal!ลูกพี่ของเราไม่ควรมีลักษณะเช่นนี้ Crows Zero II (2009)
I don't carry one anymore.ผมไม่ได้พกอีกต่อไปแล้ว Adam Raised a Cain (2009)
Letting some girl from Brooklyn carry on our legacy?ฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเอง แล้วเราก็ไปในฐานะเพื่อน The Goodbye Gossip Girl (2009)
You carry on with your work.ทำงานของคุณค่อไป Episode #3.3 (2009)
~~ I'll help you carry on ~~# ฉันจะช่วยเธอก้าวต่อไป # Ballad (2009)
Could we just get on with what I came here for? Why? So Bosola can go on and carry on whatever it is you asked of him to do?เรามาสนใจในเรื่องที่ผมมาที่นี่ดีกว่า? Reckoner (2009)
You're gonna have to carry on for the both of us, Pete.นายจะต้องอยู่ต่อไป เพื่อเราทั้งสองคน พีท Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
- I'm sure they can carry on without you one night.ลุงเชื่อว่าพวกเขาจัดงานกันไปได้ แม้จะไม่มีหลานอยู่สักคืน [หัวเราะ] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You carry on, It's my fault to get them here.ข้าจะจัดการเอง มันเป็นความผิดของข้า ที่พาพวกเขามาที่นี่ The Nightmare Begins (2009)
Are you sure you can carry on, sire?ท่านแน่ใจหรือว่าจะให้การต่อสู้นี้ดำเนินต่อไป ฝ่าบาท? Sweet Dreams (2009)
Carry on.ไปได้ The Witch's Quickening (2009)
Carry on, and I'll even have to adopt.มาทำงานต่อกัน, ฉันว่าฉันจะรับเธอเป็นบุตรบุญธรรม Astro Boy (2009)
All right, everyone, carry on, carry on.เอาละทุกคน ต่อเลย ตามสบายๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
-Carry on. -Okay.ถือไว้ โอเค The Haunting in Connecticut (2009)
Carry on.ทำหน้าที่ให้ดี Star Trek (2009)
You must accept the sacrifices of the dead, and carry on their wills.การที่มีคนเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเธอ ทำให้เธอได้รับทอดเจตนาของเขามาด้วย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Carry on.พูดต่อไป Sherlock Holmes (2009)
Its a flower of light, in a field of darkness, giving me the strength to carry on, understand?มันคือดอกไม้แห่งแสงสว่าง ในความหดหู่ เพื่อให้กำลังฉัน ไม่ว่าฉันจะทำอะไร เข้าใจไหม The Book of Eli (2010)
I thought that was cool so I wanted to carry on the tradition in my own way but for them you knowคิดว่าฉันที่เจ๋ง ดังนั้นฉันต้องการเก็บในประเพณี ในทางของฉันเอง แต่สำหรับพวกเขาที่คุณรู้จัก Step Up 3D (2010)
No, no, Father. You carry on.ไม่เลย หลวงพ่อเชิญทำต่อเลยครับ Leap Year (2010)
You might have the rest of the team convinced to carry on with this job.คุณอาจจะมีส่วนที่เหลือของทีมเชื่อมั่นในการดำเนินการกับงานนี้ Inception (2010)
Carry on like nothing happened?ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละ? Space (2010)
I'm trying to carry on for Eli.ฉันกำลังทำแทนอีไลน่ะ Lost (2010)
We carry on.เราจะเดินหน้าต่อไป Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
I don't care what woman you carry on with at night, as long as you... show up for duty in the morning.นี่อยากจะมารื้อฟื้นกฎเก่าๆ เลยไปฝึกพูดมาหรือ ฉันอยากจ.. จะ... The King's Speech (2010)
- Can't they just carry on privately?เป็นน.. The King's Speech (2010)
#Try to carry on but he just won't get it ## พยายามอ้อนวอน # # แต่เขาไม่มีวันได้ # The Power of Madonna (2010)
#Carry on, carry on ## จงเข้มแข็ง จงเข้มแข็ง # Journey to Regionals (2010)
I don't know how to carry on without him guiding me.ข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าไม่มีเขาคอยชี้แนะให้ Senate Murders (2010)
Carry on.ทำต่อไปเถอะ The Bozeman Reaction (2010)
Carry on.ตามสบาย ทหาร! Guadalcanal/Leckie (2010)
Carry on.เลิกแถว! Guadalcanal/Leckie (2010)
Carry on,gunny.เขาจะมาร่วมรบกับเรา Iwo Jima (2010)
Carry on.ตามสบาย Peleliu Landing (2010)
Carry on just standing there, by yourself.มุ่งมั่นต่อไปกับจุดยืน นั่นละกันว่ะ Fool Me Once (2010)
Carry on.พูดต่อเลย Chromolume No. 7 (2010)
Carry on!ไปทำให้เสร็จ! I Haven't Told You Everything (2010)
Yeah, I was just packing up my stuff so I could carry on working at home.รู้แล้ว ผมแค่มาเก็บ ข้าวของส่วนตัว เพื่อผมจะได้เอากลับ ไปทำงานที่บ้านต่อ Countdown (2010)
Oh. Well, then you should just carry on making the rest of us vampires look bad.งั้นก็เชิญทำต่อไปล่ะกัน Under Control (2010)
We pick up where we left off, and we carry on.- เราเลือกที่จะทิ้งมันเอาไว้ข้างหลังเราและเราเดินหน้าต่อไป Episode #1.5 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry onAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
carry onAfter you've had some tea, carry on practising.
carry onAll we can do is carry on the work until we finish it.
carry onAre you going to carry on your work until ten?
carry onCarry on business.
carry onCarry on with your plan.
carry onCarry on with your work.
carry onCarry on working while I am away.
carry onHe decided to stay and carry on his father's business.
carry onHe has decided to carry on the work.
carry onHigh costs made it hard to carry on his business.
carry onI have decided to carry on the work.
carry onI must carry on me study.
carry onLet's carry on the discussion.
carry onMeg must carry on her studies.
carry onSome kids start to carry on at a supermarket when they are not allowed to buy some candy or other treat.
carry onThese bags are very heavy, so carry one bag at a time.
carry onWe can not carry on conversation in such a noisy room.
carry onWe carry on commerce with the States.
carry onWe have no choice but to carry on.
carry onWe're going to find ourselves in difficulty if we carry on like this.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำเนินต่อไป[V] carry on, Syn. เป็นไป, Example: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
สืบสาน[V] continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
สะพาย[V] carry on the shoulder, See also: sling over her shoulder, Syn. ตะพาย, Example: หลวงปู่สะพายย่ามแบกกลดเดินทางออกจากวัดไปเรื่อยๆ, Thai definition: แขวนบ่า, ห้อยเฉียงบ่า
สืบสาน[V] inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
สานต่อ[V] continue, See also: keep on, carry on, maintain, persevere, persist in, sustain, Syn. สืบต่อ, Example: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา
สืบทอด[V] inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
เป็นคดี[V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against, Syn. เป็นคดีความ, Example: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน, Thai definition: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ขึ้นโรงขึ้นศาล[V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit, Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ, Example: ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี, Thai definition: มีคดีฟ้องร้องกันในศาล
เป็นไป[V] go on, See also: proceed, carry on, continue, go ahead, progress, Example: การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดี, Thai definition: ดำเนินไป, กระทำต่อไป
เป็นความ[V] have a case in court, See also: litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring, Syn. เป็นคดี, มีคดี, Example: นักการเมืองมักเป็นความกับนักหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ, Thai definition: มีเรื่องฟ้องร้อง
ต่อเนื่อง[V] continue, See also: maintain, persist, sustain, carry on, go on, keep on, Syn. ต่อจาก, Example: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา
ติดตัว[V] have something with one, See also: be handy, carry on one's person, (to have money) with one, Syn. ประจำตัว, Example: เด็กพวกนี้หนีออกจากบ้านโดยไม่ได้นำเงินติดตัวมาเลย, Thai definition: มีอยู่กับตัวตลอด เช่น มีเงินติดตัว มีอาวุธติดตัว
ทำนูล[V] carry on one's head, Thai definition: ยกขึ้นเทินหัว, Notes: (เขมร), (ราชา)
แบกหาม[V] carry on the back, See also: shoulder, Syn. หาม, แบก, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามคนเจ็บคนแล้วคนเล่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่าแล้วพาไป
แบก[V] shoulder, See also: carry on the back, Syn. หาม, Example: ฉันเห็นหลานแบกหนังสือไปโรงเรียนทุกวันแล้วกลัวหลังจะหักเหลือเกิน, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า
ประกอบ[V] run, See also: do, carry on, perform, Syn. ทำ, ประกอบกิจ, Example: เขาประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งทอ
กระเดียด[V] carry on one's hip, Syn. กระเตง, Example: แหวนหาลำไพ่พิเศษด้วยการรับขนมห่อมากระเดียดขาย, Thai definition: เอาเข้าข้างสะเอว
ครองใจ[V] carry one's favour, See also: govern one's heart, maintain popular morale, win the one's heart, Syn. ชนะใจ, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู่
ดำเนินการ[V] manage, See also: carry out, conduct, engage in, do, perform, proceed, carry on, execute, Syn. กระทำ, ทำ, ลงมือ, จัดการ, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Example: รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้
ดำเนินงาน[V] operate, See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform, Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ, Example: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม
หาบ[V] carry (something) on a shoulder pole, See also: carry on one's shoulder, carry something with a carrying pole, Example: แม่หาบของไปขายที่ตลาดทุกวัน, Thai definition: เอาของห้อยปลายคาน 2 ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป
สืบต่อ[V] inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai definition: ต่อเนื่องไป
สืบต่อ[V] inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai definition: ต่อเนื่องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøpai) EN: carry on   
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip   FR: porter sur la hanche
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against   
เป็นความ[v.] (pen khwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against   
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring   FR: porter dans la poche
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchīp) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession   FR: gagner sa vie ; exercer une profession
สะพาย[v.] (saphāi) EN: carry on the soulder ; hang over the shoulder ; sling over the shoulder   FR: porter sur l'épaule
สืบ[v.] (seūp) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on   FR: succéder ; perpétuer
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; fall heir to ; come into   
สืบทอดประเพณี[v. exp.] (seūpthøt praphēnī) EN: carry on the tradition ; inherit the tradition   FR: perpétuer la tradition
ทูน[v.] (thūn) EN: carry on the head   FR: porter sur la tête
ต่อเนื่อง[v.] (tøneūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on   

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutrache {f}; Vendetta {f}; Fehde {f} | an jdm. Blutrache übenvendetta | to carry on a vendetta against sb. [Add to Longdo]
betreiben | betreibend | betrieben | betreibtto carry on | carrying on | carried on | carries on [Add to Longdo]
gewerblich tätig seinto carry on (out) a trade [Add to Longdo]
weiterführento carry on [Add to Longdo]
weiterhin; weiters [Ös.] {adv} | etwas weiterhin tunfurthermore; further on | to carry on doing sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P) [Add to Longdo]
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
勤め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work) [Add to Longdo]
合わせ行なう[あわせおこなう, awaseokonau] (v5u) to carry on together; to do at the same time [Add to Longdo]
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp,v5b) to go ahead; to proceed; to carry on [Add to Longdo]
生き続ける[いきつづける, ikitsudukeru] (v1) (1) to carry on; to go on with one's life; (2) to keep alive; to stay alive; to survive [Add to Longdo]
担う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P) [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P) [Add to Longdo]
背負い込む[しょいこむ;せおいこむ, shoikomu ; seoikomu] (v5m) (1) to carry on one's back; (2) to burden oneself (e.g. with debts, responsibilities, etc.) [Add to Longdo]
背負う(P);脊負う(iK)[せおう(P);しょう, seou (P); shou] (v5u,vt) (1) to be burdened with; to take responsibility for; to carry on back or shoulder; (2) to have (something) in the background; to be in front (of something); (P) [Add to Longdo]
負う[おう, ou] (v5u,vt) (1) (See 背負う・1) to bear; to carry on one's back; (2) to take responsibility for; to accept a duty; (3) to be injured; (4) to owe; (P) [Add to Longdo]
舁く[かく, kaku] (v5k,vt) to carry on one's shoulders (esp. of two or more people carrying a palanquin, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] carry on the back [Add to Longdo]
传宗接代[chuán zōng jiē dài, ㄔㄨㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ, / ] to carry on one's ancestral line [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] to roll (up); to sweep up; to carry on [Add to Longdo]
因循[yīn xún, ㄒㄩㄣˊ, ] to continue the same old routine; to carry on just as before; to procrastinate [Add to Longdo]
打得火热[dǎ de huǒ rè, ㄉㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] to carry on intimately with (成语 saw); ardent relationship (esp. between lovers); billing and cooing [Add to Longdo]
[káng, ㄎㄤˊ, ] carry on one's shoulder [Add to Longdo]
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] carry on a pole; choose [Add to Longdo]
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, / ] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] carry on shoulders [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, / ] carry on one's back [Add to Longdo]
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, / ] bear; carry on the back; have on one's shoulder [Add to Longdo]
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿 / 沿] carry on the same way as before [Add to Longdo]
继承[jì chéng, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] to inherit; to carry on; to succeed [Add to Longdo]
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, / ] carry on [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] to be burdened; to carry on the back or shoulder [Add to Longdo]
进行[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute [Add to Longdo]
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, / ] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, / ] carry on back [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] carry on back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carry on
   v 1: direct the course of; manage or control; "You cannot
      conduct business like this" [syn: {conduct}, {carry on},
      {deal}]
   2: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
     last; "preserve the peace in the family"; "continue the
     family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
     {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
     [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
     {stop}]
   3: continue talking; "I know it's hard," he continued, "but
     there is no choice"; "carry on--pretend we are not in the
     room" [syn: {continue}, {go on}, {carry on}, {proceed}]
   4: misbehave badly; act in a silly or improper way; "The
     children acted up when they were not bored" [syn: {act up},
     {carry on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top