ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*break through*

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: break through, -break through-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break through[PHRV] (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น, Syn. come through
break through[PHRV] ฝ่าเข้าไป
break through[PHRV] ค้นพบ, See also: พบ
break through[PHRV] ทำทางผ่านเข้าไป
break through[PHRV] เอาชนะให้ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleeding, Break Throughเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างกินยา,โลหิตออกทางช่องคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด. How I Won the War (1967)
They can't break through the door, but they can get through the glass.มันพังประตูเข้ามาไม่ได้ แต่มันพังกระจกเข้ามาได้ Night of the Living Dead (1990)
They may be able to break through the door.พวกมันอาจพังประตูเข้ามา Night of the Living Dead (1990)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
We do have to break through this barrier where they do tell us or they say they don't like it when their kids nag.เราต้องหาทางทะลวงผ่านอุปสรรคอันนี้ พวกพ่อแม่บอกเราว่า ไม่ชอบเวลาถูกลูกเซ้าซี้ The Corporation (2003)
Coming from a background like hers, not everyone can break through it.ฉันนี้แย่จริงๆ นายเข้าไปในห้องเขาทำไม Something About 1% (2003)
We can break through that wall but we need some time.เราจะพังกำแพงแล้วเข้าไปทางนั้น / แต่เราต้องใช้เวลาสักหน่อย นายทำมันได้มั้ย? Ladder 49 (2004)
We're gonna need to go much faster, otherwise we'll just never break through.เราจำต้องไปเร็วกว่านี้ มิฉะนั้นเราก็ไม่เคยทะลุ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Break through what?ทะลุอะไร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
With this rocket that goes beyond 11 kilometers per second, we will break through the phenomena within the gate, and reach the other side.คำนวนแล้ว ด้วยความเร็วมากกว่า11กิโลเมตรต่อนาที เราจะแหวกผ่านคลื่นอากาศนี้เข้าสู่ประตู และไปถึงอีกฝั่งนึงได้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We'll be able to break through the part of the wall that covers the pip opening.คือเราสามารถทะลวงผ่านกำแพงที่ขวางท่อนี้อยู่ได้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
We 'll break through this wayเราแยกกันไปทางนี้ War (2007)
What happens when one of those things decides to break through this window?แล้วจะทำยังไงถ้ามันบุกเข้ามาได้ล่ะ The Mist (2007)
We have to break through two walls-- one concrete, one glass-- and do it without making a sound.เราต้องทะลุผนัง 2 ผนัง อันหนึ่งเป็นคอนกรีต อีกอันเป็นกระจก โดยไม่ให้เกิดเสียง Quiet Riot (2008)
We have to break through two walls-- one concrete, one glass-- and do it without making a sound.พวกเราต้องเจาะทะลุทั้ง 2 ผนัง หนึ่งคอนกรีต หนึ่งกระจก และต้องไม่ให้เกิดเสียง Quiet Riot (2008)
Hikaru kumo wo tsukuinuke Fly Away Break through the shining clouds, and fly awayHikaru kumo tsukinuke Fly Away Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
# Just break through 'em all I'm punching, crashingทะลุพวกมันให้หมด ต่อยมัน ทำลายมัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Sometimes intense thoughts kind of break through, even when I'm not trying.แม้ว่าฉันจะไม่พยายาม ใช่มันห่วย Some Kinda Love (2009)
[\All right, ]There's a weak point in the shield that Todo should be able to break through.มีจุดอ่อนอยู่ที่เกราะ ซึ่งโทโดสามารถทำลายมันได้ Holocron Heist (2009)
Like, I'm gonna break through.เหมือนกับว่า... ฉันจะต้องทำได้ Precious (2009)
Or somebody's gonna break through to me.หรือไม่ก็ ต้องมีใครสักคนช่วยฉันอะนะ Precious (2009)
Don't you get it? We have to break through.ไม่เข้าใจรึไง เราต้องพังออกไป Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
You'll need to break through 15 levels of security to get there.นายต้องผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันภัยระดับ15เพื่อจะเข้าไปที่นั่น Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Now all we have to do is just break through the security we just spy-proofed.ที่เราต้องทำคือต้องผ่าน ระบบป้องกันภัยไป เราเพิ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสายลับ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Well, I might be able to break through the encryption software, see who he was in contact with before he was taken.ผมอาจเจาะข้อมูล ผ่านซอฟแวร์ที่เข้ารหัสเอาไว้ได้ จะได้รู้ว่าใครบ้างที่เขาติดต่อด้วย ก่อนที่จะถูกลักพาตัวไป Revelation Zero: Part 1 (2010)
Now, if the Japs do break through, and they retake the airfield, our orders are to take to the jungles and fight as guerrillas.ดังนั้น ถ้าพวกยุ่นมันบุกสำเร็จ.. และยึดฐานทัพอากาศคืนได้ คำสั่งของเราก็คือ ให้ถอยกำลังเข้าป่า.. Basilone (2010)
I know. Even if we're able to break through the seal,ถึงพวกเราจะสามารถทำลายมนต์สะกดได้ Fool Me Once (2010)
It's not enough to break through that...คงไม่ทำให้ประตูพัง Tell It to the Frogs (2010)
Did you break through the back door?คุณพังประตูหลังบ้านเหรอ? Can You Hear Me Now? (2010)
You must break through enemyคุณต้องตีฝ่าแนวข้าศึก Clone Cadets (2010)
How did they break through the state-of-the-art security system I have at my house?ระบบรักษาความปลอดภัยของเราดีจะตาย มันเข้ามาได้ไงเนี่ย? Episode #1.4 (2010)
I'll break through the wall of the office that would have been the senior VP's and make one huge, enormous office.ผมจะทุบทะลุห้องรองประธานอาวุโส และขยายเป็นห้องใหญ่ห้องเดียว Horrible Bosses (2011)
We need more time to break through the blockade.เราต้องการเวลาที่จะตีฝ่าการปิดล้อง Citadel Rescue (2011)
We must break through now.พวกเราต้องตีฝ่าตอนนี้ Citadel Rescue (2011)
No! No... not until I break through.ไม่ ไม่ ไม่จนกว่าจะสำเร็จ Ghost World (2011)
You just have to break through.เธอต้องทำให้สำเร็จ Ghost World (2011)
You can break through this.คุณสามารถฟันฝ่ามันไปได้ Ghost World (2011)
It wants to break through.มันต้องการหนีออกมา Birth (2011)
If we start digging, we might be able to break through and help her.ถ้าเราเริ่มขุด เราอาจจะเข้าไปช่วย เธอได้นะ Cuffed (2011)
We're not going to break through.อย่าให้เราต้องพังประตูเข้าไปนะ The Tall Man (2012)
Now, why do you think it's taken so long for an all-lady group to break through that a cappella glass ceiling?สำหรับผู้หญิง ที่จะต้องร้องเพลงอะแคปเปลลาแบบนี้ Pitch Perfect (2012)
That's why it took so long for the real me to break through.เพราะอย่างนั้นมันถึงใช้เวลานาน กว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันจะเอาชนะได้ยังไงล่ะ The Departed (2012)
There's a lot to break through here.มีหลายเรื่องเกิดขึ้นค่ะ An Embarrassment of Bitches (2012)
If we can break through this wall and into Chang's office, then we'll have access to the basement door codes.ถ้าเราพังกำแพงตรงนี้ แล้วเข้าไปในออฟฟิศแชงได้ เราก็จะเข้าถึงรหัสเปิดประตูไปยังชั้นใต้ดิน The First Chang Dynasty (2012)
He would have to heat the Cube to 120-million Kelvin just to break through the Coulomb barrier.เขาต้องอัดความร้อนให้ลูกบาศก์ สูงถึง 120 ล้านเคลวิน เพื่อทะลุผ่านม่านคลุม The Avengers (2012)
You're so close, you allowed the darkness to break through.เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของอเลสซ่า. Silent Hill: Revelation (2012)
We did break through the floor.เราพังพื้นลงไป This Is the End (2013)
To test the limits and break through♪ To test the limits and break through ทดสอบขีดจำกัดและผ่านมันไป Frozen (2013)
Where did Warlow try to break through?วาร์โลว์พยายามผ่านเข้ามาทางไหน The Sun (2013)
When Warlow appeared to your sister, he was trying to break through.เมื่อวอร์โลว์ปรากฎกาย ต่อหน้าน้องสาวแก นั่นคือเขาพยายามจะผ่านเข้ามา The Sun (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break throughBreak through the ice.
break throughIt is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.
break throughThey attempted to break through the enemy line.
break throughThough the enemy's defenses were strong, we tried to break through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดส่อง[V] break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา
ตีฝ่า[V] break through, See also: breach, Syn. ตีแตก, Example: กองทัพตีฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้ เพราะแผนอันชาญฉลาดของหัวหน้าทัพ, Thai definition: ต่อสู้หรือสู้รบผ่านสิ่งอันตรายออกมาอย่างกล้าหาญ
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ทะลวง[V] break through, Syn. บุก, โจมตี, Example: กองทัพพม่าได้ทะลวงแนวรบของข้าศึกได้เรียบร้อยแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
พัง[v.] (phang) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach   FR: détruire ; défoncer ; enfoncer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄨ, ] to dash; to move forward quickly; to bulge; to protrude; to break through; to rush out; sudden; Taiwan pr. tu2, #4,586 [Add to Longdo]
[chuǎng, ㄔㄨㄤˇ, / ] to rush; break through, #5,597 [Add to Longdo]
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, ] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project, #62,511 [Add to Longdo]
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career, #76,786 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] to pierce; to break through, #926,508 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reserve {f} | Reserven {pl} | jdn. aus der Reserve lockenreserve; standby | reserves | to break through sb.'s reserve [Add to Longdo]
durchbrechen | durchbrechend | durchbrachto break through | breaking through | broke through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲みを破る[かこみをやぶる, kakomiwoyaburu] (exp,v5r) (See 囲み・2) to break through a siege [Add to Longdo]
押し破る[おしやぶる, oshiyaburu] (v5r,vt) to break through [Add to Longdo]
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1,vi) to break through; to become unbound by; to ooze out [Add to Longdo]
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce [Add to Longdo]
突き抜ける(P);突抜ける[つきぬける, tsukinukeru] (v1,vi) to pierce through; to break through; (P) [Add to Longdo]
突崩す;突き崩す[つきくずす, tsukikuzusu] (v5s,vt) to crush; to break through; to flatten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break through
   v 1: pass through (a barrier); "Registrations cracked through
      the 30,000 mark in the county" [syn: {break through},
      {crack}]
   2: penetrate; "The sun broke through the clouds"; "The rescue
     team broke through the wall in the mine shaft" [syn: {break
     through}, {come through}]
   3: break out; "The tooth erupted and had to be extracted" [syn:
     {erupt}, {come out}, {break through}, {push through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top