ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bordeaux mixture*

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bordeaux mixture, -bordeaux mixture-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, / ] Bordeaux mixture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボルドー液[ボルドーえき, borudo-eki] (n) Bordeaux mixture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bordeaux mixture \Bor*deaux" mix"ture\ (Hort.)
   A fungicidal mixture composed of blue vitriol, lime, and
   water. The formula in common use is: blue vitriol, 6 lbs.;
   lime, 4 lbs.; water, 35 -- 50 gallons.
   [Webster 1913 Suppl.] Bordel

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*bordeaux ( B AO0 R D OW1) mixture ( M IH1 K S CH ER0)*

 


  

 
bordeaux
 • (บอร์โด') n. ชื่อเมืองในฝรั่งเศส,ชื่อเหล้าองุ่น [Hope]
 • /B AO0 R D OW1/ [CMU]
 • (n) /b'ɔːd'ɒu/ [OALD]
mixture
 • การผสม: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย [Lex2]
 • ส่วนผสม: ของผสม, สารผสม [Lex2]
 • (มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน [Hope]
 • (n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม [Nontri]
 • /M IH1 K S CH ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪkstʃər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top