Search result for

*beat in*

(39 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beat in, -beat in-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat in[PHRV] ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
beat in[PHRV] ตีให้บาดเจ็บ, See also: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย, Syn. bash in, crush in
beat in[PHRV] สอนด้วยการบังคับ, See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน, Syn. hammer in
beat into[PHRV] ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมด้วยการตี
beat into[PHRV] บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ
beat into[PHRV] สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ, See also: สอนด้วยการบังคับ, Syn. hammer into
browbeat into[PHRV] ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง), See also: บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To talk. Who do you think I'll have to beat in the race? Ngaara and Kahumea.เพื่อพูดกับแกคิดว่า ข้าต้องชนะใครในการแข่งขัน Rapa Nui (1994)
I could hear my heartbeat in my ears.ชั้นได้ยินเสียงหัวใจชั้นเต้น Mean Girls (2004)
Your sis ran away while I got beat In a cab, no less.พี่เธอวิ่งหนีขึ้นแท็กซี่ไปตอนที่ฉันถูกซ้อมน่ะสิ Romance of Their Own (2004)
Gettin' beat in the middle of the night, how do you like it, Roger? You like that?ถูกฟาดกลางดึกเป็นยังไง โรเจอร์ ชอบหรือเปล่า Gridiron Gang (2006)
[Man] Heartbeat in position.จังหวะหัวใจอยู่ในตำแหน่งแล้ว Awake (2007)
Hey, I know how you feel. I was beat in tic-tac-toe by a chicken.ตอนชั้นเล่น โอ เอ็กซ์ แพ้ไก่้อ่ะ The Simpsons Movie (2007)
"The beat in my heart.""เสียงในหัวใจฉัน" Heyy Babyy (2007)
"And the beat in your heart.""และเสียงในหัวใจเธอ" Heyy Babyy (2007)
And she was beat in exactly the same manner as our current victims.และเธอถูกทำร้ายแบบเดียวกับเหยื่อของเรา Paradise (2008)
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้นในโลกใบนี้หรือเปล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้นในโลกใบนี้หรือเปล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้น ในโลกใบนี้หรือเปล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้น ในโลกใบนี้หรือเปล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้น ในโลกใบนี้หรือเปล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
If you warm the bowl slightly before you beat in the egg yolk, it changes everything.ถ้าคุณอุ่นถ้วยนิดหน่อย ก่อนที่จะตีไข่แดง มันเปลี่ยนทุกอย่าง Julie & Julia (2009)
I have a man to beat in pool while wearing shorts.ผมต้องไปใส่กางเกงขาสั้น เพื่อโค่นตาแก่คนนึง Physical Education (2010)
♪ I'm going to rap to the beat in a rapping way ♪* I'm going to rap to the beat in a rapping way * Pascal's Triangle Revisited (2010)
They are the only guys we ever actually managed to beat in a fair fight.พวกนั้นเป็นพวกที่เราเคยรบชนะมาก่อน Iron Sky (2012)
All uber rich and very powerful and would kill each other in a heartbeat in order to gain more power and more money.รวยและมีอำนาจมากทั้งหมด และจะฆ่ากันทันทีที่เห็นหน้า เพื่อจะได้อำนาจและเงินเพิ่ม The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Feel the heartbeat in my mind#รู้สึกถึงเสียงหัวใจฉันในความคิดของฉันไหม# Yes/No (2012)
♪ I've been hearing your heartbeat inside of me ♪# ฉันได้ยินเสียงหัวใจคุณเต้น ภายในตัวฉัน # Dance with Somebody (2012)
[Heartbeat increases]เสียงหัวใจเต้นแรงขึ้น Break Point (2012)
Weren't you on the beat in the 98th three years back?คุณที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่ 98 สามปีที่แล้วใช่ไหม Out of Control (2012)
Oh, I'm gonna rip her... (UPBEAT INSTRUMENTAL MUSIC)โอ้ฉันจะฉีกเธอ ... ดนตรีอัพบีท) Scary Movie 5 (2013)
Got niggas jumping' up Tryin' to move the rock It's like all my days, I've been hearing this beat in my head, man, like a pounding.Mein ganzes Leben hör ich schon diesen Beat in meinem Kopf, Mann. Hustle & Flow (2005)
I was beat incomplete... should I be doing something?I was beat incomplete... " Soll ich irgendwas machen? The Becoming (2008)
"But I knew that my beat would change forever.""Aber ich wusste, dass sich mein Beat in diesem Moment für immer verändern würde." Fucking Berlin (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีป่า[V] hit wildly, See also: beat indiscriminately, Syn. ตีดะ, ตีไม่เลือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in [Add to Longdo]
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball), #9,932 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beat in
      v 1: teach by drills and repetition [syn: {hammer in}, {drill
           in}, {ram down}, {beat in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top