Search result for

*be under*

(126 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be under, -be under-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be under[PHRV] อยู่ข้างใต้, See also: อยู่ใต้, อยู่ภายใต้, Syn. be beneath
be under[PHRV] น้อยกว่า (จำนวน), Syn. drop below
be under[PHRV] อยู่ในบังคับของ, See also: อยู่ใต้บังคับบัญชาของ, Syn. come under, fall under, fall beneath
be under[PHRV] ได้รับการรักษาจาก
be under oath[IDM] สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง, Syn. be on oath
be under orders[IDM] ทำตามคำสั่ง
be under an illusion[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน, Syn. labour under
be under the weather[IDM] ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
be under starter's orders[IDM] คอยสัญญาณ (ให้เริ่มการแข่งขัน), Syn. come under
be under someone's control[IDM] ควบคุมโดย, See also: อยู่ใต้บังคับของ, อยู่ภายใต้การดูแลของ, Syn. bring under, get under, keep under

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From tonight, Camelot will be under curfew.หลังจากคืนนี้ ห้ามมีการเข้าออกยามวิกาลที่คาเมลอต The Labyrinth of Gedref (2008)
He has to be under the main clock Paddington Station, 11 am, or no deal.เขาต้องอยู่ที่ใต้นาฬิกาใหญ่สถานีแพดดิงตัน 11 โมง ไม่งั้นยกเลิกข้อตกลง The Bank Job (2008)
Not only military matters, but every and all state affairs shall now... be under your command.ไม่เฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆภาระกิจของประเทศจะอยู่... ภายใต้การนำของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
We want to stay alone, we don't want to be under anyone.ฉันต้องการความช่วยเหลือ ฉันมีงานให้ทำ Gomorrah (2008)
We don't like to be under people.ฉันรู้ว่าพวกเธอไม่กลัวใคร Gomorrah (2008)
- Under your towel. - Why would it be under our towel?ข้างใต้น่ะ ทำไมคิดว่ามันจะมาอยู่ในผ้าขนหนูฉันล่ะ? The Ruins (2008)
This is the largest operation that MNU has ever undertaken, and we believe that it is going to be undertaken successfully.นี่คือมาตรการที่ใหญ่โต ที่ MNU ได้เคยทำมา และเราเชื่อมั่นว่า มันจะดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ District 9 (2009)
Maybe under her body.ลองค้นตัวดูซิ.. The Breath (2009)
BOY: Uh, pretty stupid to be undercover in a police car.ฉันเป็นสาบลับ เด็ก ออกไปห่างๆ Some Kinda Love (2009)
You will be under 24-hour supervision, and you will not leave these premises.คุณจะอยุ่ภายใต้การเฝ้าระวัง 24 ชม. และคุณจะไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้ The Fourth Kind (2009)
Sam, you could be under her spell right now.อะไรล่ะ Sex and Violence (2009)
But it's an ongoing process, Sky, and we have gotta be understanding.แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป สกาย และเราต้องพยามทำความเข้าใจ Seven Thirty-Seven (2009)
He may be under the delusion that he is working for god.แต่เขาต้องคิดว่า เขาทำงานให้กับพระเจ้า Demonology (2009)
-He'll be under the clock tower. Go!เขาจะอยู่ใต้หอนาฬิกา.ไปเร็ว! The Twilight Saga: New Moon (2009)
You'll be under the care of Marshal Clay Wheeler.You'll be under the care of Marshal Clay Wheeler. Did You Hear About the Morgans? (2009)
The importance of finding new ways to power our world should not be underestimated.ความสำคัณของการหาวิธ๊ใหม่ๆ สำหรับเป็นพลังงานให้โลกเราไม่ควรถูกมองข้าม S.O.B. (2009)
On the bright side, Gossip Girl does not report on college so this is your last day to be under her rule.โอเค งั้นก็หวังว่าหน้านี้จะเป็น สิ่งสุดท้ายที่เธอพิมพ์เกี่ยวกับฉัน ลองคิดในทางที่ดีสิ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Maybe under one of these piles or something.อาจจะอยู่ข้างล่างนี่ ในกองนี้หรืออะไรซักอย่าง The Pickle Jar (2009)
His secrets must be under lock and key.ความลับของเค้าจะต้องอยู่ภายใต้ล๊อคกับกุญแจ If I Had a Hammer (2009)
If making movies help him be understood,ถ้าการทำหนังสามารถช่วยให้เขาเข้าใจได้ Introduction to Film (2009)
if it wasn't for me, you'll be under arrest.ถ้าหากว่าไม่ได้ข้า เจ้าก็ต้องถูกจับกุมแล้ว The Nightmare Begins (2009)
Let this be understood... whoever has done this, they have betrayed me.งั้นก็หมายความว่า ใครก็ตามที่ทำเช่นนี้ พวกเค้าทรยศต่อข้า The Witch's Quickening (2009)
And why would you be under that impression?แล้วทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
The South Korean government seems to be undergoing secret movement with the North Koreans.ดูเหมือนรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเคลื่อนไหว อย่างลับๆกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ Airiseu: Deo mubi (2010)
But we are being stitched together to form a tapestry, something larger that can't be understood until we step back to see the whole thing...พวกเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์ ของตัวเอง แต่เราต่างถักทอเข้าด้วยกัน กลายเป็นผืนพรมใหญ่ บางสิ่งก็ใหญ่โตเกินไปกว่า ที่จะเข้าใจมันได้ Revelation Zero: Part 1 (2010)
It went wrong. While he was supposed to be undercoverมันกลับผิดพลาด ในขณะที่เขาควรจะเป็นสายลับ Episode #1.3 (2010)
You wouldn't be underestimating her, would you?เธอคงไม่ได้ประเมินเขาตำ่ไปใช่ไหม The Sacrifice (2010)
An assault on Camelot cannot be undertaken lightly.การจู่โจมคาร์แมล็อต จะกระทำได้อย่างง่ายดาย The Tears of Uther Pendragon (2010)
I was working on just how this whole algebraic structure fit together, of gravity and the other forces, and I started to wonder if this thing could be understood as a whole, if this entire structure could be describedกับอีกสามกองกำลัง แต่แล้วการ์เร็ตมีวิสัยทัศน์, วิสัยทัศน์ของวงการบิด Is There a Creator? (2010)
We'll be under a blanket.ที่เราจะอยู่กันใต้ผ้าห่ม Dead Tooth (2010)
Assault on Camelot cannot be undertaken lightly.การจู่โจมคาร์แมล็อต ไม่ได้กระทำอย่างง่ายๆ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
This is not a task to be undertaken lightly, Merlin. You'll need help.นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำ อย่างน้อย เมอร์ลิน เจ้าจะต้องการการช่วยเหลือ The Eye of the Phoenix (2010)
And you must be under the age of 24.อายุต้องน้อยกว่า 24 ด้วยนะ Episode #1.2 (2010)
If I can't even be understanding of things like that, can I call myself a friend?ถ้าฉันไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้น ยังจะสามารถเรียกตัวเองเพื่อนหรือ? Episode #1.11 (2010)
Well, then he must be underwater. And obviously, we don't have sonar.งั้นเขาต้องแอบอยู่ใต้น้ำแน่ๆ แถมเราก็ไม่มีโซน่าเสียด้วย X-Men: First Class (2011)
Potential to drive me back tonight. I'll be under a light anesthesia.เห็นค่าพาฉันกลับคืนนี้ ฉันจะอยู่ด้านหลัง Super Sunday (2011)
He'll be under guard at all times.คนคุมจะควบคุมเขาตลอดเวลา Prisoner of War (2011)
You won't be under my rules -- and I'll pay you a retainer.ไม่ต้องทำตามกฏของฉัน แต่ฉันจะหาลูกน้องให้ Scream a Little Dream (2011)
Um, and I'm sorry it has to be under these circumstances, but I'll take it.ผมเสียใจ ที่เกิดเรื่องแบบนี้ แต่ผมต้องรับมันไว้ And Then There Were More (2011)
It would be understandable, given the past traumas the two of you have shared, for you to develop complex feelings for him.มันก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ ที่เรื่องราวในอดีตที่คุณสองคน ได้ผ่านมาด้วยกันนั้น จะพัฒนาความรู้สึกที่คุณมีต่อเขา ให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้น Talk to the Hand (2011)
I knew if I even hinted at wanting children, you would be under constant baby watch.ผมรู้ว่าถ้าผมบอกใบ้ ว่าต้องการมีลูก ทุกคนจะจับตามาที่คุณ The Jewel of Denial (2011)
She's got to be undercover.เธอน่าจะแฝงตัวไปนะ Lange, H. (2011)
Could she be under there?เขาจะอยู่ ข้างใต้นั่นรึเปล่า? Over My Dead Body (2011)
Arthur will be under even more pressure now that he is King.อาร์เธอร์จะเข้าใจแม้จะกดดันมากกว่าตอนนี้ เมื่อเขาได้เป็นพระราชา The Wicked Day (2011)
The integral part of the investigation is going to be understanding what these victims lived every day.การสืบสวนเต็มรูปแบบ จะต้องทำความเข้าใจ ว่าในทุกๆวันเหยื่อต้องเจอกับอะไร Self Fulfilling Prophecy (2011)
I will not be undermined by creatures bred in some laboratory!ข้าไม่มีวันตายด้วยน้ำมือของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากห้องแล้ปหรอก Carnage of Krell (2011)
I think you might still be under the influence, but okay.ผมคิดว่าคุณคงกำลังมึนๆนะ แต่ก็ได้เลย Cuffed (2011)
Please be understanding of her.ถ้าเกิดได้ยินขึ้นมา New Tales of the Gisaeng (2011)
Right now the residents' opposition should not be underestimatedแต่ตอนนี้ที่ตรงนั้นมีคนอาศัยอยู่ Episode #1.2 (2011)
Looks like Director Han capability should not be underestimated.ความสามารถของประธานคนนี้ ดูเหมือนจะไม่ใช่น้อยๆซะแล้ว Episode #1.5 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be underAn answer from her couldn't be understood.
be underApplicants must be under thirty years old.
be underHe can't be under thirty.
be underIt is not easy to be understood by everybody.
be underThat would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.
be underThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[V] be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
เป็นหนี้บุญคุณ[V] be indebted to, See also: be under an obligation, Example: ผมเป็นหนี้บุญคุณเขา
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
แคระ[V] be dwarfed, See also: be stunted, be undersized, Syn. แคระแกร็น, เล็กแกร็น, Ant. ใหญ่โต, Example: ตัวอย่างโรคที่เกิดจากยีนส์ลักษณะเด่นออโตโซมัล ได้แก่ คนเตี้ยแคระที่มีแขนขาสั้น, Thai definition: เตี้ยเล็กผิดธรรมดา
ฝากเนื้อฝากตัว[V] attach oneself to somebody, See also: to be under the care of, adhere to somebody, depend on somebody, Syn. ฝากตัว, Example: บ่าวสาวส่งห่อผ้าไหว้เป็นการตอบแทนแล้วกราบอีกครั้งเสมือนฝากเนื้อฝากตัวยอมรับให้ร่วมตระกูลเดียวกัน, Thai definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
เลหลัง[V] auction, See also: put to auction, be under the hammer, Syn. ขายทอดตลาด, Example: เจ้าของกิจการเลหลังเฟอร์นิเจอร์จนหมดแล้ว, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
อยู่กรรม[V] be under interdiction, See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling, Example: พระรูปนั้นต้องอยู่กรรมเพื่อออกจากอาบัติ, Thai definition: แยกตนออกไปประพฤติวัตรเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส (ใช้แก่ภิกษุ)
อยู่มือ[V] be under control, See also: be in hand, dare not violate, Syn. อยู่หมัด, Example: ทุกอย่างในบริษัทอยู่มือแล้ว, Thai definition: อยู่ในบังคับไม่กล้าฝ่าฝืน, อยู่ในกำมือ
อยู่หมัด[V] get somebody in hand, See also: be completely empowered, be under control, Syn. อยู่มือ, Example: ลูกชายอยู่หมัดอย่างไม่มีเงื่อนใดๆ, Thai definition: เกรงกลัวฝีปากหรือฝีมือ, ยอมอยู่ในอำนาจ
ขึ้นกับ[V] be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to   FR: devoir ; avoir l'obligation de
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with   FR: dépendre de ; ressortir à
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de
ถูกกดดัน[v. exp.] (thūk kotdan) EN: be under pressure (on) ; be pushed to/into   
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ต้องขัง[v.] (tǿng khang) EN: be under arrest ; be in custody   
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté
อยู่ในระหว่าง...[v. exp.] (yū nai rawāng …) EN: be under …   FR: être en cours de ...
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง[v. exp.] (yū nai rawāng kān køsāng) EN: be under construction   FR: être en cours de construction
อยู่ในระหว่างการพิจารณา[v. exp.] (yū nai rawāng kān phitjāranā) EN: be under consideration   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in jds. Bann stehento be under someone's spell [Add to Longdo]
Behandlung {f}; Verfahren {n} | Behandlungen {pl} | schlechte Behandlung {f}; Misshandlung {f} | in ärztlicher Behandlung sein | stationäre Behandlungtreatment | treatments | ill-treatment | to be under medical treatment | stationary treatment [Add to Longdo]
unter Denkmalschutz stehento be listed; to be protected; to be scheduled; to be under a preservation order [Add to Longdo]
zur Diskussion stehento be under consideration [Add to Longdo]
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
im Gange | in vollem Gange | im Gange sein | noch zu erledigende Arbeitin progress | in full progress | to be running; to be working; to be under way; to be in progress | work still in progress [Add to Longdo]
zu wenig Personal habento be understaffed [Add to Longdo]
Sex {m}; Geschlechtsverkehr {m} | mit jdm. Sex haben | nicht viel für Sex übrig habensex; the act of sex | to have sex with | to be undersexed [Add to Longdo]
Sexualtrieb {m}; Sexualverlangen {n} | einen übermäßig starken Sexualtrieb haben | einen unterentwickelten Sexualtrieb habensex drive; sexual urge | to be highly sexed; to be oversexed | to be undersexed [Add to Longdo]
Waffe {f} | Waffen {pl} | in Waffen stehen; unter Waffen stehen | Waffen tragen | Waffen abgeben | die Waffen strecken | jdn. mit den eigenen Waffen schlagen [übtr.]weapon; arms | weapons; arms | to be under arms | to bear arms | to decommission weapons | to lay down one's arms | to defeat sb. with his own arguments [Add to Longdo]
Zeitdruck {m} | unter Zeitdruck stehentime pressure; pressure of time | to be pressed for time; to be under deadline pressure [Add to Longdo]
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time [Add to Longdo]
minderjährig seinto be under age [Add to Longdo]
polizeilich überwacht werdento be under police surveillance [Add to Longdo]
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves [Add to Longdo]
jdm. unterstehen; jdm. unterstellt seinto be under someone's control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]
潜く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood [Add to Longdo]
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P) [Add to Longdo]
幌延深地層研究センター[ほろのべふかちそうけんきゅうセンター, horonobefukachisoukenkyuu senta-] (n) Horonobe Underground Research Center [Add to Longdo]
了承(P);諒承;領承[りょうしょう, ryoushou] (n,vs) (See ご了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting; acceptance; (P) [Add to Longdo]
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic) [Add to Longdo]
話せる[はなせる, hanaseru] (v1,vi) to be understanding; to be sensible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
百端待举[bǎi duān dài jǔ, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄢ ㄉㄞˋ ㄐㄩˇ, / ] a thousand things remain to be done; numerous tasks remain to be undertaken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top