ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*be moderate*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be moderate, -be moderate-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be moderateDon't go to extremes. To be moderate is important in anything.
be moderateTry to be moderate in drinking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมกะลาหัว[V] be modest, See also: be moderate, be humble, know one's place, Syn. เจียมตัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว
พอไปได้[V] not too bad, See also: be passable, be moderate, Syn. พอได้, Example: แม้ธนาคารจะตัดวงเงินเรา ธุรกิจเราก็ยังพอไปได้, Thai definition: พอจะใช้ได้บ้าง
เจียม[V] be humble, See also: be modest, be moderate, Syn. ถ่อมตน, ประมาณตัว, Example: ทุกคนต้องเจียมตัวเพราะเป็นแขกของประเทศเจ้าบ้าน, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
เจียมตัว[V] be humble, See also: be modest, be moderate, know one's place, Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, Example: เขาแก่จนจะเข้าโลงอยู่แล้วยังไม่เจียมตัวอีก, Thai definition: รู้สึกประมาณตัว
เจียมเนื้อเจียมตัว[V] be modest, See also: be humble, be moderate, know one's place, Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมตัว, Example: เขาต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอเพราะเขาเกิดเป็นลูกเมียน้อย
สมราคา[V] be reasonable, See also: be moderate, be inexpensive, be fair, be cheap, Example: คุณภาพของกล้องสมราคา 80,000 บาท, Thai definition: มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maß halten; maßhalten [alt] (in)to be moderate (in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し控える[さしひかえる, sashihikaeru] (v1,vt) to be moderate; to not do too much; (P) [Add to Longdo]
節する[せっする, sessuru] (vs-s) to be moderate of; to save; to curtail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top