Search result for

*be engaged*

(40 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be engaged, -be engaged-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought I'd be engaged by now.ชั้นคิดว่าชั้นคงจะได้หมั้นในตอนนี้ Up in the Air (2009)
If the noose around Cale's neck is not removed within 60 seconds, a winch will be engaged, and your secret will be left hanging.เครื่องยกจะทำงาน และความลับของเขาก็จะถูกจับห้อย เคลจะอยู่หรือตาย คุณเป็นคนเลือก บ๊อบบี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
The man I'd be engaged to right now if I'd gotten a chance to say yes was kidnapped last night, and Kenya wouldn't even file a missing persons report.ชายคนที่ฉันพยายาม ตามหาอยู่ในตอนนี้ ถ้าฉันยังมีโอกาส ตอบตกลงกับเขา ถูกลักพาตัวไปเมื่อคืน Bad Blood (2010)
So you want them to be engaged first?งั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อเรื่องการหมั้นหรือคะ? Episode #1.3 (2010)
Eva, how can you be engaged to such a pussy?อีวา เธอยอมคบกับไอ้ตุ๊ดนี่ได้ไงเนี่ย The Divide (2011)
So by tomorrow night, you'll be engaged to someone else.ฉันต้องไปงานเต้นรำเป็นล้านครั้งและเล่นสกีกับผู้หญิงคนหนึ่ง The Princesses and the Frog (2011)
I'd actually like to be engaged when it's over.ฉันอยากจะยังหมั้นอยู่ หลังจบงาน Shattered Bass (2011)
I'm a free-thinking individual who chooses not to be engaged in this discussion.ในสายตาคุณฉันไม่ใช่แค่เพื่อนจอร์จ, ใช่มั้ย? เธอกับจอร์จน่าจะลองคบกันนะ, แซลลี่ The Art of Getting By (2011)
You are to be engaged by the highest in the land, now, for God's sake!นายกำลังอยู่ในสถานที่สำคัญของประเทศนะ ให้ตายสิ! A Scandal in Belgravia (2012)
You're one of the few people I've seen who isn't thrilled to be engaged.คุณเป็นหนึ่งใน2-3คนที่ผมเคยเห็น ที่ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับการหมั้นเลย Pulling Strings (2012)
- Ah. She and Daniel used to be engaged.เธอและแดเนี่ยล เคยหมั้นกันอยู่พักนึง Forgiveness (2012)
I used to be engaged to her.ฉันเคยหมั่นกับเธอ Home (2013)
Most likely because his own marriage failed in a humiliating way and his wife left him for a man she may be engaged or even already married to.ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะNชีวิตคู่ของเขาที่ไปไม่รอด ในทางที่น่าอับอาย และภรรยาทิ้งเขาไปหาชายอื่น #6 (2013)
I don't think I want to be engaged.ที่จะมีส่วนร่วมในการ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
We can't be engaged anymore.เราหมั้นกันไม่ได้ The Imitation Game (2014)
We might be engaged, but I'm my own woman.เราอาจจะหมั้นกัน แต่ฉันจะไม่เป็นผู้หญิงของใคร The Man from U.N.C.L.E. (2015)
One that can be engaged on a moment's notice, by simply stepping outside.คนเราลงมือทำสวนได้ในทันที... โดยแค่ก้าวออกไปข้างนอก This Beautiful Fantastic (2016)
How could I be engaged to a married man?ฉันจะหมั้นกับคนที่แต่งงานแล้วได้ยังไง Malèna (2000)
Unfortunately, it is incumbent upon me to hint that the eldest Miss Bennet is very soon to be engaged.โชคไม่ดีเลย ที่ฉันต้องบอกคุณว่า ลูกสาวคนโตของฉัน นั้นกำลังจะหมั้นในไม่ช้า Pride & Prejudice (2005)
- My informer tells me that he would be less inclined to be engaged, were it not for the presence of a certain gentleman.-คนที่เต้นด้วยก่อนหน้านี้บอกว่า ...เขาไม่อยากเต้นเลย ถ้าไม่มี... ...การปรากฏตัวของสุภาพบุรุษผู้หนึ่ง Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be engagedI hope to be engaged in the export business after graduating from college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
มีธุระ[V] be busy, See also: have an errand, be engaged, Syn. ติดธุระ, ไม่ว่าง, Example: ก่อนเขียนเรื่องนี้ขึ้น ผมก็มีธุระอีกตามเคย ทำให้งานออกมาล่าช้า
ติดงาน[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดธุระ, Example: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ติดธุระ[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดงาน, Example: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อติดธุระ จึงไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ตุนาหงัน[V] be betrothed to, See also: engage for marriage, be engaged to, Thai definition: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน, Notes: (ชวา)
ทำนา[V] farm, See also: do rice farming, be engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำนา, ปลูกข้าว, Example: ชาวนาบริเวณนี้ทำนาปีละ 2 ครั้ง, Thai definition: เพาะปลูกและบำรุงรักษาต้นข้าว
ทำ[V] work, See also: be engaged in, Syn. ประกอบการงาน, Example: พ่อแม่ของเขาทำสวนผลไม้ เพื่อหาเงินส่งเขาเรียน
ปราศรัย[V] address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ติดพัน[V] be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดนัด[v. exp.] (tit nat) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged   
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged   
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschäftigt sein | beschäftigt sein mit Forschungsarbeitto be engaged | to be engaged in research [Add to Longdo]
verlobt sein (mit)to be engaged; to be betrothed (to) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top