Search result for

*bals*

(125 entries)
(2.4276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bals, -bals-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balsa[N] ต้นไม้เขตร้อนของอเมริกา
balsam[N] ต้นไม้ที่มีน้ำมันหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
gimbals(จิม'เบิลซ) n. กล่องหรือโครงสำหรับบรรจุเข็มทิศ., Syn. gimbalring

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Impateins balsamina Linn.เทียนบ้าน (ดอกไม้) [TU Subject Heading]
Balsams, Canadaกาวใสแคนาดาบาลซาม [การแพทย์]
Blumea Balsamiferaหนาดใหญ่ [การแพทย์]
Impatiens Balsminaเทียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Balso!บัลโซ The Kingdom of the Winds (2008)
Balso!บัลโซ The Kingdom of the Winds (2008)
My first wife and I are captured by neighbor tribe of cannibals.เมียคนแรกและฉันถูกจับไป โดยเพื่อนบ้านของชาวเผ่าที่กินเนื้อคน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
She screamed we were cannibals and then attacked with a knife.เธอหวีดร้องว่าพวกเรา เป็นพวกกินเนื้อมนุษย์ และแล้วเธอก็ทำร้ายคน ด้วยมีดทำครัว Dream Logic (2009)
- Cannibals!- มนุษย์กินคน! Merry Madagascar (2009)
- Cannibals!- มนุษย์กินคน! Merry Madagascar (2009)
I just abandoned the cymbals and dashed out.เค้าก็เลยยกเครื่องดนตรีที่พ่อจะเล่นออกไป From Me to You (2010)
If Christian is right and black holes form silently, then these cosmic cannibals could be hidden in plain sight all around us, and we might never know it.และดาวช้า แต่แน่นอน เพียงแค่หายไป มันอาจจะเป็นความ จริงที่ว่าดาวมากที่สุด หรือส่วนใหญ่ของ ดาวเพียงแค่หายไป The Riddle of Black Holes (2010)
*Cannibals, and snakes, the plague... yes.*♪มนุษย์และงู โรคระบาด... Tangled (2010)
Terms are in the details, balsa boy.เงื่อนไขอยู่ในรายละเอียดนี้แล้ว เจ้าเด็กไม้ Shrek Forever After (2010)
Um... It says Count Balsamico...นายมาอยู่ที่นี้ได้ยังไง Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Like balsamic vinegar! Balsamico?ฉันก็เคยเป็นสมาชิกของFairy Tailไงจำไม่ได้หรอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
I heard that Velveno guy is gonna show up at the Balsamico family's magical ball.ฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมหลุมฝังศพของ Mavis Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It's a precious ring that the Balsamico family has handed down from generation to generation.สองคนนั้นนะ ไม่มีทางหรอก Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
taking the Balsamico ring!ทำไมฉันและพี่เอลฟ์ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Gimbals set. Target's good.- เรียบร้อย เป้าหมายเรียบร้อย Oblivion (2013)
So you know how I got moon worshippers and cannibals and giants to march together in the same army?เพราะฉะนั้นเจ้ารู้ไหมว่าข้าทำเช่นไร ถึงรวมพวกบูชาพระจันทร์ พวกกินเนื้อคนและยักษา ให้เดินทัพด้วยกันในกองทัพเดียวได้ Dark Wings, Dark Words (2013)
Usually by jealous husbands or cannibals in New Guinea.โดยปกติก้อจากสามีจอมขี้หึง หรือมนุษย์กินคนในนิวกินี The Archaeologist in the Cocoon (2013)
The governments are full of cabals, and cabals within cabals.ในรัฐบาลมีเเต่พวกแอบแฝงอยู่ เเละพวกเเอบเเฝงในพวกเเอบเเฝง Nameless (2013)
Cannibals and... And the Blue Celts in Gaul and...พวกมนุษย์กินคน พวกบลูเคลท์ในแคว้นกอลและ... Risen (2016)
It may look like a simple quiche and salad but the balsamic reduction and the onion glaze elevate it to something altogether more satisfying.อาจดูเหมือนคีชกับสลัดง่ายๆ แต่หัวหอมราดบัลซามิกจะช่วยชูรสให้อร่อย This Beautiful Fantastic (2016)
- They're cannibals.- พวกมันจะกินเนื้อคน Toy Story (1995)
All right, back! Back, you cannibals! Aah!เอาล่ะ กลับไป กลับไป,พวกกินเนื้อ อ๊า อูฟ Toy Story (1995)
But- - But they're cannibals.แต่ แต่พวกมันกินเนื้อคนหนิ Toy Story (1995)
Two cannibals were eating a clown.คนป่า 2 คนกินตัวตลก Bicentennial Man (1999)
No vitamins, herbals?ฉันกำลังจะบอกว่า อาหารพวกนี้อาจฆ่าคุณได้ แต่อาจจะเป็น... อีก 30 ปี Yankee White (2003)
You're lousy on cymbals but a real piano whizนายตีฉาบไม่ได้เรื่อง แต่เล่นเปียโนเก่งนะ Swing Girls (2004)
The cannibals.มนุษย์กินคน That Night, a Forest Grew (2007)
They're not cannibals. How barbaric!ไม่ใช่มนุษย์กินคนนะ ป่าเถื่อนจัง That Night, a Forest Grew (2007)
It is the 'Sabalshik' (Sabalshik: drinking alcohol out of a large bowl)มันคือการซดเหล้าหมัก สูตรพิเศษจากพี่ Sex Is Zero 2 (2007)
Rinced, toast with balsamiek from Medina.ราดด้วยน้ำ balsamic จาก Medina Transporter 3 (2008)
I'm making that,uh,that chicken with balsamic glaze,the one thing dad taught me how to make.ผมจะทำไอ ไก่ราดซอสน้ำส้มสายชู ที่พอเคยสอนใว้น่ะ Chuck Versus the First Date (2008)
I don't give a damn about your grades.Ist das Balsam auf Ihren Wunden? Nein, darauf gebe ich nichts mehr. Contamination (1980)
It is, I am told, the spirits of affection and not the distillery that comfort the soul.Es ist der Geist der Zuneigung, und nicht der Geist des Weines, der Balsam für die Seele ist. Rich and Famous (1981)
He's been embalmedEr wurde einbalsamiert... The Beast Within (1982)
FACE:Hast du Hannibals "Fensterschmuck" Labor Pains (1983)
Hannibal's plans are absolutely consistent.Hannibals Pläne sind absolut wasserdicht. Water, Water Everywhere (1983)
"He who brought the butter dish to Balshazar..."Der den Buttertopf zu Balshazar brachte..." The Meaning of Life (1983)
I take it Hannibal's duck call isn't very good.Ich nehme mal an, Hannibals Entenruf ist nicht sehr gut. In Plane Sight (1984)
Mr. Borg-Ward, how many other bodies were embalmed the same day as Carlisle's?Mr. Borg-Ward, wie viele Tote wurden am selben Tag wie Carlisle einbalsamiert? Maltese Steele (1984)
His cheeks are as a bed of spices."Seine Wangen sind wie Balsambeete." Once Upon a Time in America (1984)
The label says Burgundy, but there's cheap wine inside.Draußen steht's zwar Burgunder. Drinnen ist aber Kinderbalsam. A Cruel Romance (1984)
Shall I too be embalmed?Soll ich vielleicht auch einbalsamiert werden? God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Played by Martin Balsam.- Gespielt von Martin Balsam. Illustrated Steele (1985)
Embalm us?Uns einbalsamieren? Re-Animator (1985)
- This vow, this solemn promise,- Ein heil'ger Balsam meinen Wunden Der fliegende Holländer (1986)
Balsa wood, plastic bullets, sparks.Balsaholz, Plastikkugeln, Funken. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
It's still made of balsa wood.Sie sind aus Balsa-Holz. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Sleep is lnatulre's balm.Der Schlaf ist der Balsam der Natur. Gothic (1986)
Dr. Balson to ER.Dr. Balson zur Intensivstation, bitte. One Crazy Summer (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balsThe cymbals clashed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
ตีฉิ่ง[V] play cymbals, See also: clash small cymbals, Example: เขาเริ่มเรียนดนตรีจากการตีฉิ่งให้กับวงดนตรีวงนี้, Thai definition: เคาะและประกบฉิ่งให้เป็นจังหวะในดนตรี
ฉาบ[N] cymbals, Example: เขาตีฉาบรัวถี่ขึ้นแรงกว่าเดิมเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชม, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องตีประกอบจังหวะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายจาน แต่มีปุ่มนูนขึ้นตรงกลาง เจาะรูตรงกลางปุ่มไว้ร้อยเชือกหรือเส้นหนังสำหรับถือตี
ฉิ่ง[N] small cup-shaped cymbals, Example: ฝ่ายสันทนาการขนกีตาร์ กลอง ฉิ่ง ฉาบ และสมุดเนื้อเพลงไปร้องรำทำเพลงกับเด็กๆ, Thai definition: เครื่องตีชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะหล่อหนา รูปร่างกลมคล้ายถ้วย เจาะรูตรงกลางใช้ร้อยเชือกให้เป็นคู่กันสำหรับถือตีบอกจังหวะเข้ากับดนตรี
เชิดฉิ่ง[N] kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงขับร้องชนิดหนึ่งคล้ายเพลงเชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบ[n.] (chāp) EN: cymbals   FR: cymbale [f]
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
มะระ[n.] (mara) EN: balsam pear   FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: Wild Bitter Gourd ; Balsam Apple ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Bitter Gourd ; Carilla Fruit   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALSA    B AO1 L S AH0
BALSAM    B AO1 L S AH0 M
BALSER    B EY1 L S ER0
CYMBALS    S IH1 M B AH0 L Z
BALSTER    B AE1 L S T ER0
BALSLEY    B AE1 L S L IY0
BALSAMO    B AA0 L S AA1 M OW0
TIBBALS    T IH1 B AH0 L Z
BALSIGER    B AE1 L S IH0 G ER0
BALSBAUGH    B AO1 L Z B AO2
CANNIBALS    K AE1 N AH0 B AH0 L Z
GLOBALSTAR    G L OW1 B AH0 L S T AA2 R
NIEDBALSKI    N IY0 D B AA1 L S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balsa    (n) (b oo1 l s @)
balsam    (n) (b oo1 l s @ m)
balsas    (n) (b oo1 l s @ z)
cabals    (n) (k @1 b a1 l z)
balsams    (n) (b oo1 l s @ m z)
cymbals    (n) (s i1 m b l z)
gimbals    (n) (jh i1 m b l z)
cannibals    (n) (k a1 n i b @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsa {n}balsa [Add to Longdo]
Balsam {n}balm [Add to Longdo]
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Einbalsamierung {f} | Einbalsamierungen {pl}embalmment | embalmments [Add to Longdo]
Kannibale {m} | Kannibalen {pl}cannibal | cannibals [Add to Longdo]
Kardanring {m} | Kardanringe {pl}gimbal | gimbals [Add to Longdo]
einbalsamieren | einbalsamierend | einbalsamiert | er/sie balsamiert ein | ich/er/sie balsamierte einto embalm | embalming | embalmed | he/she embalms | I/he/she embalmed [Add to Longdo]
verbal {adj} | verbaler | am verbalstenverbal | more verbal | most verbal [Add to Longdo]
Balsaskreischeule {f} [ornith.]Balsas Screech Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
シンバル[, shinbaru] (n) cymbal; cymbals [Add to Longdo]
バルサ[, barusa] (n) balsa [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
バルサム[, barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
バルサムの木[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
食人種[しょくじんしゅ, shokujinshu] (n) cannibals [Add to Longdo]
人食い人種[ひとくいじんしゅ, hitokuijinshu] (n) cannibals [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) [Add to Longdo]
鳳仙花[ほうせんか, housenka] (n) (garden) balsam; Impatiens balsamina [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber) [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, / ] cymbals [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] old term for beryllium, now written 鈹|铍 pi2; variant of 鈸|钹, cymbals [Add to Longdo]
[náo, ㄋㄠˊ, / ] big cymbals [Add to Longdo]
香液[xiāng yè, ㄒㄧㄤ ㄧㄝˋ, ] perfume; balsam [Add to Longdo]
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, ] balsam; face cream [Add to Longdo]
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, ] aromatic vinegar; balsamic vinegar [Add to Longdo]
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top